14-10 (01)2007/10/14  · 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 sam¥k\N˙a 2 14-10-200714-10-200714-10-2007 Ay\d^ta.Ay\d^ta. AaeBa AaeBa\\ - [PDF Document] (2024)

14-10 (01)2007/10/14 · 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 sam¥k\N˙a 2 14-10-200714-10-200714-10-2007 Ay\d^ta.Ay\d^ta. AaeBa AaeBa\\ - [PDF Document] (1)

1369KuNs\' qtc\;kÁt\lSn\; 3 rk\' 2007KuNs\' eAak\tuiBa 14rk\' tngçeN∑en≥'At∑(47)'Amt\(14)1369KuNs\' qtc\;kÁt\lSn\; 3 rk\' 2007KuNs\' eAak\tuiBa 14rk\' tngçeN∑en≥'At∑(47)'Amt\(14)1369KuNs\' qtc\;kÁt\lSn\; 3 rk\' 2007KuNs\' eAak\tuiBa 14rk\' tngçeN∑en≥'At∑(47)'Amt\(14)1369KuNs\' qtc\;kÁt\lSn\; 3 rk\' 2007KuNs\' eAak\tuiBa 14rk\' tngçeN∑en≥'At∑(47)'Amt\(14)1369KuNs\' qtc\;kÁt\lSn\; 3 rk\' 2007KuNs\' eAak\tuiBa 14rk\' tngçeN∑en≥'At∑(47)'Amt\(14)

Niuc\cMeta\P∑´>sv\;puMAe®KKMUpedepÅepåk\er;qv\®mn\maNiuc\cMqa;Aa;luM;ftawn\®Ps\qv\"Niuc\cMeta\P∑´>sv\;puMAe®KKMUpedepÅepåk\er;qv\®mn\maNiuc\cMqa;Aa;luM;ftawn\®Ps\qv\"



Niuc\cMer;Niuc\cMer;√^;tv\K¥k\(4)rp\√^;tv\K¥k\(4)rp\

s^;p∑a;er;s^;p∑a;er;U^;tv\K¥k\(4)rp\U^;tv\K¥k\(4)rp\

l¨mOer;l¨mOer;U^;tv\K¥k\(4)rp\U^;tv\K¥k\(4)rp\

***** Nuic\cMeta\tv\“cim\er;' rp\r∑aeA;K¥m\;

qayaer;N˙c\. tra;Upedsiu;mui;er;

***** Am¥oi;qa; ®pn\lv\ sv\;luM;v^v∑t\

er;

***** Kiuc\maqv\. P∑>sv\;puM Ae®KKMUpedqs\

®Ps\epÅlaer;

***** ®Ps\epÅlaqv\. P∑´>sv\;puM Ae®KKM

Upedqs\N˙c\.Av^ eKt\m^ P∑M>‘Pi;

tiu;tk\eqa Niuuc\cMeta\qs\ts\rp\

tv\eSak\er;

***** siuk\p¥oi;er;kiu Ae®KKMj A®Ka; s;p∑a;er;

k‹m¥a;kiulv\; Bk\suM P∑M>‘Pi;tiu;tk\

eAac\ tv\eSak\er;

***** eZ;k∑k\ s;p∑a;er;sns\ p®pc\s∑a ®Ps\epÅ

laer;

***** ®pv\t∑c\; ®pv\pm Att\pvaN˙c\.

Arc\;AN˙^;m¥a; Pit\eKÅj s^;p∑a;er;

P∑M>‘Pi;tui;tk\eAac\ tv\eSak\er;

***** Niuc\cMeta\ s;p∑a;er; ts\rp\luM;kiu

Pn\t^;Niuc\mO s∑m\;Aa;qv\ Niuc\cMeta\

N˙c\. tiuc\;rc\;qa; ®pv\q¨tui≥f lk\

wy\t∑c\r˙ier;

***** ts\m¥oi;qa;luM;fsit\Dat\Nc\. Ak¥c\.

sarit† ®mc\.ma;er;

***** Am¥oi;gu%\ zatigu%\ ®mc\.ma;er;

N˙c\. yU\ek¥;mO Aem∑AN˙s\m¥a;'

Am¥oi;qa;er; lk%am¥a; mep¥ak\

p¥k\eAac\ Tin\;qim\;esac\.erak\er;

***** m¥oi;K¥s\sit\Dat\\ rc\qn\Tk\®mk\er;

***** ts\m¥oi;qa;luM; k¥n\;maÂkM.Kiuc\er;

N˙c\. pvarv\ ®mc\.ma;er;

®pv\qtui> liula;qv\.��dmuikersNuic\cMeta\”k;��lk\ts\km\;Aluierak\rienK¥in\

®pv\t∑c\;��®pv\p��AKåeta\ep;N˙c\.���®pv\pAqMlWc\.@anAK¥oi>tui> flup\ÂkMe®paSuimOm¥a;qv\

m¨wådlm\;s√\(7)rp\®Pc\.���d^muikers^Nuic\cMeta\”k^;tv\eSak\er;���Ahn\> ���Ata;m¥a;®Ps\

ts\m¥oi;qa;lMu;frv\mn\;K¥k\pn\;tuic\kui��eNac\.yk\P¥k\S;enqm¥a;Aa;��t∑n\;ln\‘PiP¥k\en®pv\eta\ eAak\tiuBa 13en®pv\eta\ eAak\tiuBa 13en®pv\eta\ eAak\tiuBa 13en®pv\eta\ eAak\tiuBa 13en®pv\eta\ eAak\tiuBa 13

Am¥oi;qa;v^laKMN˙c\. P∑´>sv\;pMuAe®KKM√pedAa; eTak\KM’kiSiup´∑AKm\;Ana;kiu eAak\tiuBa 12rk\ nMnk\ 7nar^ mins\40t∑c\ rKiuc\®pv\ny\ ss\et∑‘mi> elakanN∂aest^eta\®mt\”k^;An^;r˙i Dvwt^

Aa;ksa;k∑c\;Ò rKiuc\®pv\ny\m˙ ‘mi>mi‘mi>Pm¥a;k √^;s^;j √pedN˙c\.Av^ sv\ka;quik\‘mik\s∑a k¥c\;pqv\" sam¥k\N˙a 6 eka\lM 1sam¥k\N˙a 6 eka\lM 1sam¥k\N˙a 6 eka\lM 1sam¥k\N˙a 6 eka\lM 1sam¥k\N˙a 6 eka\lM 1 !12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012

ek¥a\mc\;l¨��(erW®pv\qa)�f eSac\;på; (sa 4 N˙c\. 5��) t∑c\��Pt\RONiuc\påqv\"

eSac\;på;AvWn\;

®pv\pn\;vio��K¥oiK¥c\pål¥k\��Sa;k��mP¥k\Nuic\reAac\

rKuic\®pv\ny\ ss\et∑“mio> Am¥io;qa;vlaKMN˙c\. P∑>sv\;puMAe®KKMUpedAa; eTak\KM”kioSuip´∑AKm\;Ana;kui rKuic\®pv\ny\ ss\et∑“mio> Am¥io;qa;vlaKMN˙c\. P∑>sv\;puMAe®KKMUpedAa; eTak\KM”kioSuip´∑AKm\;Ana;kui rKuic\®pv\ny\ ss\et∑“mio> Am¥io;qa;vlaKMN˙c\. P∑>sv\;puMAe®KKMUpedAa; eTak\KM”kioSuip´∑AKm\;Ana;kui rKuic\®pv\ny\ ss\et∑“mio> Am¥io;qa;vlaKMN˙c\. P∑>sv\;puMAe®KKMUpedAa; eTak\KM”kioSuip´∑AKm\;Ana;kui rKuic\®pv\ny\ ss\et∑“mio> Am¥io;qa;vlaKMN˙c\. P∑>sv\;puMAe®KKMUpedAa; eTak\KM”kioSuip´∑AKm\;Ana;kui

“mio>mi“mio>Pm¥a;' edqKMtuic\;rc\;qa;m¥a;®Ps\Âkqv\. rKuic\' ‘mi(eKÅ)Kmi' qk\N˙c\. duic\;nk\ tuic\;rc\;qa;kuiy\sa;ly\“mio>mi“mio>Pm¥a;' edqKMtuic\;rc\;qa;m¥a;®Ps\Âkqv\. rKuic\' ‘mi(eKÅ)Kmi' qk\N˙c\. duic\;nk\ tuic\;rc\;qa;kuiy\sa;ly\“mio>mi“mio>Pm¥a;' edqKMtuic\;rc\;qa;m¥a;®Ps\Âkqv\. rKuic\' ‘mi(eKÅ)Kmi' qk\N˙c\. duic\;nk\ tuic\;rc\;qa;kuiy\sa;ly\“mio>mi“mio>Pm¥a;' edqKMtuic\;rc\;qa;m¥a;®Ps\Âkqv\. rKuic\' ‘mi(eKÅ)Kmi' qk\N˙c\. duic\;nk\ tuic\;rc\;qa;kuiy\sa;ly\“mio>mi“mio>Pm¥a;' edqKMtuic\;rc\;qa;m¥a;®Ps\Âkqv\. rKuic\' ‘mi(eKÅ)Kmi' qk\N˙c\. duic\;nk\ tuic\;rc\;qa;kuiy\sa;ly\

m¥a;' lmOer;Aqc\;AP∑´>wc\m¥a;' @anSuic\ram¥a;' tuic\;rc\;qa;Rui;rayU\ek¥;mOAP∑>wc\m¥a;' kun\qv\m¥a;Nc\. sk\mOm¥a;' lmOer;Aqc\;AP∑´>wc\m¥a;' @anSuic\ram¥a;' tuic\;rc\;qa;Rui;rayU\ek¥;mOAP∑>wc\m¥a;' kun\qv\m¥a;Nc\. sk\mOm¥a;' lmOer;Aqc\;AP∑´>wc\m¥a;' @anSuic\ram¥a;' tuic\;rc\;qa;Rui;rayU\ek¥;mOAP∑>wc\m¥a;' kun\qv\m¥a;Nc\. sk\mOm¥a;' lmOer;Aqc\;AP∑´>wc\m¥a;' @anSuic\ram¥a;' tuic\;rc\;qa;Rui;rayU\ek¥;mOAP∑>wc\m¥a;' kun\qv\m¥a;Nc\. sk\mOm¥a;' lmOer;Aqc\;AP∑´>wc\m¥a;' @anSuic\ram¥a;' tuic\;rc\;qa;Rui;rayU\ek¥;mOAP∑>wc\m¥a;' kun\qv\m¥a;Nc\. sk\mO

lk\mOlup\cn\;rc\m¥a;' erlup\cn\;rc\m¥a;' etac\q¨ly\qma;m¥a;Nc\. Alup\qma;m¥a;' saepNc\. sany\zc\;AP∑>lk\mOlup\cn\;rc\m¥a;' erlup\cn\;rc\m¥a;' etac\q¨ly\qma;m¥a;Nc\. Alup\qma;m¥a;' saepNc\. sany\zc\;AP∑>lk\mOlup\cn\;rc\m¥a;' erlup\cn\;rc\m¥a;' etac\q¨ly\qma;m¥a;Nc\. Alup\qma;m¥a;' saepNc\. sany\zc\;AP∑>lk\mOlup\cn\;rc\m¥a;' erlup\cn\;rc\m¥a;' etac\q¨ly\qma;m¥a;Nc\. Alup\qma;m¥a;' saepNc\. sany\zc\;AP∑>lk\mOlup\cn\;rc\m¥a;' erlup\cn\;rc\m¥a;' etac\q¨ly\qma;m¥a;Nc\. Alup\qma;m¥a;' saepNc\. sany\zc\;AP∑>

wc\m¥a;' Sra Sramm¥a;Nc\. ek¥ac\;qa; ek¥ac\;qm¥a;' qna‘pm¥a;' rKuic\sv\eta\AP∑>' lTul¨tn\;sa;wc\m¥a;' Sra Sramm¥a;Nc\. ek¥ac\;qa; ek¥ac\;qm¥a;' qna‘pm¥a;' rKuic\sv\eta\AP∑>' lTul¨tn\;sa;wc\m¥a;' Sra Sramm¥a;Nc\. ek¥ac\;qa; ek¥ac\;qm¥a;' qna‘pm¥a;' rKuic\sv\eta\AP∑>' lTul¨tn\;sa;wc\m¥a;' Sra Sramm¥a;Nc\. ek¥ac\;qa; ek¥ac\;qm¥a;' qna‘pm¥a;' rKuic\sv\eta\AP∑>' lTul¨tn\;sa;wc\m¥a;' Sra Sramm¥a;Nc\. ek¥ac\;qa; ek¥ac\;qm¥a;' qna‘pm¥a;' rKuic\sv\eta\AP∑>' lTul¨tn\;sa;

AP∑>Asv\;Aq;q;m ®pv\q¨m¥a;Nc\. edqKM®pv\q¨m¥a; ss\eÂkac\;puM®Pc\. sns\tk¥ K¥tk\ÂksU\" AP∑>Asv\;Aq;q;m ®pv\q¨m¥a;Nc\. edqKM®pv\q¨m¥a; ss\eÂkac\;puM®Pc\. sns\tk¥ K¥tk\ÂksU\" AP∑>Asv\;Aq;q;m ®pv\q¨m¥a;Nc\. edqKM®pv\q¨m¥a; ss\eÂkac\;puM®Pc\. sns\tk¥ K¥tk\ÂksU\" AP∑>Asv\;Aq;q;m ®pv\q¨m¥a;Nc\. edqKM®pv\q¨m¥a; ss\eÂkac\;puM®Pc\. sns\tk¥ K¥tk\ÂksU\" AP∑>Asv\;Aq;q;m ®pv\q¨m¥a;Nc\. edqKM®pv\q¨m¥a; ss\eÂkac\;puM®Pc\. sns\tk¥ K¥tk\ÂksU\" (qtc\;sU\)

®pv\qketa. ®pv\pmdyam¥a;r> Amn\kiu Ama;lup\'ts\sit\kiu ts\Ait\®Ps\eAac\ K¥>ka;“p; eq∑;Tiu;put\Kt\s∑p\s∑´mOet∑kiu luM;wAel;mTa;eta.påB¨;" kiuy\.Asiu;rn´≥kiuy\.®pv\qkp kuiy\.Niuc\cMAk¥oi;kiu liula;ma®Ps\“p; kiuy\.

Asiu;rn≥ kiuy\.®pv\qkp kiuy\.Niuc\cMr> P∑M>‘Pi;tiu;tk\mOkiu Pn\t;ePa\eSac\Âkrma®Ps\ty\Siuta Aet∑>A’kMkep;t. qc\Kn\;saet∑n≥ ®pv\.w“p;K.på“p" dåeÂkac\.ABk\Bk\k Tiu;Nk\enepmy\.' eq∑;Tiu;lMO>eSa\enepmy\. kÁn\eta\tiu≥ ®pv\qts\rp\lMu;k tv\S´Asiu;rAepÅ A®pv\.Aw ts\K´nk\ eTak\KMyMuÂkv\l¥k\r˙iÂkpåty\"

en®pv\eta\ eAak\tuiBa 13

®pv\eTac\su®mn\maNuic\cMeta\Asui;rAP∑´>f eÂkvaK¥k\ Am˙t\®pv\eTac\su®mn\maNuic\cMeta\Asui;rAP∑´>f eÂkvaK¥k\ Am˙t\®pv\eTac\su®mn\maNuic\cMeta\Asui;rAP∑´>f eÂkvaK¥k\ Am˙t\®pv\eTac\su®mn\maNuic\cMeta\Asui;rAP∑´>f eÂkvaK¥k\ Am˙t\®pv\eTac\su®mn\maNuic\cMeta\Asui;rAP∑´>f eÂkvaK¥k\ Am˙t\

4/2007kui 2007KuN˙s\ eAak\tuiBal 12rk\ rk\s∑´®Pc\. Tut\®pn\4/2007kui 2007KuN˙s\ eAak\tuiBal 12rk\ rk\s∑´®Pc\. Tut\®pn\4/2007kui 2007KuN˙s\ eAak\tuiBal 12rk\ rk\s∑´®Pc\. Tut\®pn\4/2007kui 2007KuN˙s\ eAak\tuiBal 12rk\ rk\s∑´®Pc\. Tut\®pn\4/2007kui 2007KuN˙s\ eAak\tuiBal 12rk\ rk\s∑´®Pc\. Tut\®pn\

eÂkvaluik\qv\"eÂkvaluik\qv\"eÂkvaluik\qv\"eÂkvaluik\qv\"eÂkvaluik\qv\"

ASuipå eÂkvaK¥k\A®pv\.AsuMm˙a eAak\påAtuic\;®Ps\qv\-ASuipå eÂkvaK¥k\A®pv\.AsuMm˙a eAak\påAtuic\;®Ps\qv\-ASuipå eÂkvaK¥k\A®pv\.AsuMm˙a eAak\påAtuic\;®Ps\qv\-ASuipå eÂkvaK¥k\A®pv\.AsuMm˙a eAak\påAtuic\;®Ps\qv\-ASuipå eÂkvaK¥k\A®pv\.AsuMm˙a eAak\påAtuic\;®Ps\qv\-

®pv\eTac\su®mn\maNuic\cMeta\Asui;rAP∑´>®pv\eTac\su®mn\maNuic\cMeta\Asui;rAP∑´>®pv\eTac\su®mn\maNuic\cMeta\Asui;rAP∑´>®pv\eTac\su®mn\maNuic\cMeta\Asui;rAP∑´>®pv\eTac\su®mn\maNuic\cMeta\Asui;rAP∑´>

eÂkvaK¥k\Am˙t\' 4/2007eÂkvaK¥k\Am˙t\' 4/2007eÂkvaK¥k\Am˙t\' 4/2007eÂkvaK¥k\Am˙t\' 4/2007eÂkvaK¥k\Am˙t\' 4/2007

1369KuN˙s\' qtc\;kÁt\lSn\; 1 rk\1369KuN˙s\' qtc\;kÁt\lSn\; 1 rk\1369KuN˙s\' qtc\;kÁt\lSn\; 1 rk\1369KuN˙s\' qtc\;kÁt\lSn\; 1 rk\1369KuN˙s\' qtc\;kÁt\lSn\; 1 rk\

(2007 KuN˙s\' eAak\tuiBal 12 rk\)(2007 KuN˙s\' eAak\tuiBal 12 rk\)(2007 KuN˙s\' eAak\tuiBal 12 rk\)(2007 KuN˙s\' eAak\tuiBal 12 rk\)(2007 KuN˙s\' eAak\tuiBal 12 rk\)

1" ®pv\eTac\su®mn\maNuic\cMeta\ Nuic\cMeta\wn\Âk;K¥op\ buil\K¥op\Âk;sui;wc\;

qv\ (12-10-2007)rk\en≥t∑c\ k∑y\l∑n\q∑a;®p;®Ps\j &c\;fRup\klap\

kui (14-10-2007)rk\en≥ 14;00nar^AK¥in\t∑c\ rn\kun\®mio>' mgçladuM

ss\qK¥çoic\;Ò Nuic\cMeta\ZapnAKm\;Ana;®Pc\. q®gçoih\mv\®Ps\påqv\"

2" qui≥®Ps\påj (12-10-2007) rk\en≥m (14-10-2007) rk\en≥ATi

(3)rk\takalkui wm\;nv\;eÂkac\;ATim\;Amt\kalA®Ps\ qt\mt\

luik\®p; ®pv\eTac\su®mn\maNuic\cMeta\AlMkui ts\wk\lWc\.Trn\ eÂkva

luik\qv\" Amin\>Ar

(puM) qn(puM) qn(puM) qn(puM) qn(puM) qn\>\>\>\>\>rc\;rc\;rc\;rc\;rc\;

(biul\mØ;”k:)(biul\mØ;”k:)(biul\mØ;”k:)(biul\mØ;”k:)(biul\mØ;”k:)

At∑c\;er;mØ;At∑c\;er;mØ;At∑c\;er;mØ;At∑c\;er;mØ;At∑c\;er;mØ;

®pv\eTac\su®mn\maNiuc\cMeta\Asiu;rAP∑´>®pv\eTac\su®mn\maNiuc\cMeta\Asiu;rAP∑´>®pv\eTac\su®mn\maNiuc\cMeta\Asiu;rAP∑´>®pv\eTac\su®mn\maNiuc\cMeta\Asiu;rAP∑´>®pv\eTac\su®mn\maNiuc\cMeta\Asiu;rAP∑´>

®pv\eTac\su®mn\maNuic\cMeta\Asui;rAP∑´>feÂkvaK¥k\Am˙t\'4/2007Tut\®pn\eÂkva

14-10 (01) 10/14/07, 2:20 AM1

14-10 (01)2007/10/14 · 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 sam¥k\N˙a 2 14-10-200714-10-200714-10-2007 Ay\d^ta.Ay\d^ta. AaeBa AaeBa\\ - [PDF Document] (2)

12345678901234561234567890123456123456789012345612345678901234561234567890123456

sam¥k\N˙a 2sam¥k\N˙a 2sam¥k\N˙a 2sam¥k\N˙a 2sam¥k\N˙a 2 14-10-200714-10-200714-10-200714-10-200714-10-2007

Ay\d^ta. AaeBa\Ay\d^ta. AaeBa\ (2007KuN˙s\' eAak\tiuBa 14 rk\)(2007KuN˙s\' eAak\tiuBa 14 rk\)(2007KuN˙s\' eAak\tiuBa 14 rk\)(2007KuN˙s\' eAak\tiuBa 14 rk\)(2007KuN˙s\' eAak\tiuBa 14 rk\)

* ®pv\pAa;kiu; puSin\Riu; ASiu;®mc\wådm¥a;Aa;

Sn\≥k¥c\Âk"

* Niuc\cMeta\ tv\“cim\eA;K¥m\;er;Nc\. Niuc\cMeta\

tui;tk\er;kiu eN˙ac\.y˙k\P¥k\S^;q¨m¥a;

Aa; Sn\≥k¥c\Âk"

* Niuc\cMeta\f ®pv\t∑c\;er;kiu wc\erak\

s∑k\Pk\ eNac\.yk\eqa ®pv\pNiuc\cMm¥a;Aa;

Sn\≥k¥c\Âk"

* ®pv\t∑c\;®pv\p AP¥k\qma;m¥a;Aa;

BMurn\q¨A®Ps\ qt\m˙t\eK¥mOn\;Âk"

®pv\q¨>qeBaTa;

lm\;pn\;Sk\q∑y\mOekac\;m∑n\®Kc\;qv\ Nuic\cMf s;p∑a;er;' pvaer;' lmOer;tui≥ puimui®mc\.ma; tui;tk\esqv\"lm\;pn\;Sk\q∑y\mOekac\;m∑n\®Kc\;qv\ Nuic\cMf s;p∑a;er;' pvaer;' lmOer;tui≥ puimui®mc\.ma; tui;tk\esqv\"lm\;pn\;Sk\q∑y\mOekac\;m∑n\®Kc\;qv\ Nuic\cMf s;p∑a;er;' pvaer;' lmOer;tui≥ puimui®mc\.ma; tui;tk\esqv\"lm\;pn\;Sk\q∑y\mOekac\;m∑n\®Kc\;qv\ Nuic\cMf s;p∑a;er;' pvaer;' lmOer;tui≥ puimui®mc\.ma; tui;tk\esqv\"lm\;pn\;Sk\q∑y\mOekac\;m∑n\®Kc\;qv\ Nuic\cMf s;p∑a;er;' pvaer;' lmOer;tui≥ puimui®mc\.ma; tui;tk\esqv\"

Nuic\cMts\wn\; rTa;lm\;m¥a; ePak\lup\ep;®Kc\;®Pc\. edqts\KuNc\\.ts\Ku k;l;q∑a;lamOl∑y\kka lmOs;p∑a;BwNuic\cMts\wn\; rTa;lm\;m¥a; ePak\lup\ep;®Kc\;®Pc\. edqts\KuNc\\.ts\Ku k;l;q∑a;lamOl∑y\kka lmOs;p∑a;BwNuic\cMts\wn\; rTa;lm\;m¥a; ePak\lup\ep;®Kc\;®Pc\. edqts\KuNc\\.ts\Ku k;l;q∑a;lamOl∑y\kka lmOs;p∑a;BwNuic\cMts\wn\; rTa;lm\;m¥a; ePak\lup\ep;®Kc\;®Pc\. edqts\KuNc\\.ts\Ku k;l;q∑a;lamOl∑y\kka lmOs;p∑a;BwNuic\cMts\wn\; rTa;lm\;m¥a; ePak\lup\ep;®Kc\;®Pc\. edqts\KuNc\\.ts\Ku k;l;q∑a;lamOl∑y\kka lmOs;p∑a;Bw

puimui®pv\.sMues“p^; tuic\;rc\;qa;v^As\kuim¥a;AÂka; sv\;lMu;v^v∑t\mOAc\Aa;kui ®mc\.ma;Kuic\k¥v\esK´.qv\"puimui®pv\.sMues“p^; tuic\;rc\;qa;v^As\kuim¥a;AÂka; sv\;lMu;v^v∑t\mOAc\Aa;kui ®mc\.ma;Kuic\k¥v\esK´.qv\"puimui®pv\.sMues“p^; tuic\;rc\;qa;v^As\kuim¥a;AÂka; sv\;lMu;v^v∑t\mOAc\Aa;kui ®mc\.ma;Kuic\k¥v\esK´.qv\"puimui®pv\.sMues“p^; tuic\;rc\;qa;v^As\kuim¥a;AÂka; sv\;lMu;v^v∑t\mOAc\Aa;kui ®mc\.ma;Kuic\k¥v\esK´.qv\"puimui®pv\.sMues“p^; tuic\;rc\;qa;v^As\kuim¥a;AÂka; sv\;lMu;v^v∑t\mOAc\Aa;kui ®mc\.ma;Kuic\k¥v\esK´.qv\"

yKuAKå ®mn\maNuic\cMetac\puic\; Ta;wy\‘mi>m e®mak\puic\; kK¥c\®pv\ny\ ®ms\”k;na;‘mi>ATi rTa;s;jyKuAKå ®mn\maNuic\cMetac\puic\; Ta;wy\‘mi>m e®mak\puic\; kK¥c\®pv\ny\ ®ms\”k;na;‘mi>ATi rTa;s;jyKuAKå ®mn\maNuic\cMetac\puic\; Ta;wy\‘mi>m e®mak\puic\; kK¥c\®pv\ny\ ®ms\”k;na;‘mi>ATi rTa;s;jyKuAKå ®mn\maNuic\cMetac\puic\; Ta;wy\‘mi>m e®mak\puic\; kK¥c\®pv\ny\ ®ms\”k;na;‘mi>ATi rTa;s;jyKuAKå ®mn\maNuic\cMetac\puic\; Ta;wy\‘mi>m e®mak\puic\; kK¥c\®pv\ny\ ®ms\”k;na;‘mi>ATi rTa;s;j

Kr;Sn\>Nuic\Âk“p®Ps\qv\" Erawt®ms\ Aenak\Bk\®Km\;edqm¥a; P∑M>‘Pi;tui;tk\er;At∑k\ Arv\ 322muic\Kr;Sn\>Nuic\Âk“p®Ps\qv\" Erawt®ms\ Aenak\Bk\®Km\;edqm¥a; P∑M>‘Pi;tui;tk\er;At∑k\ Arv\ 322muic\Kr;Sn\>Nuic\Âk“p®Ps\qv\" Erawt®ms\ Aenak\Bk\®Km\;edqm¥a; P∑M>‘Pi;tui;tk\er;At∑k\ Arv\ 322muic\Kr;Sn\>Nuic\Âk“p®Ps\qv\" Erawt®ms\ Aenak\Bk\®Km\;edqm¥a; P∑M>‘Pi;tui;tk\er;At∑k\ Arv\ 322muic\Kr;Sn\>Nuic\Âk“p®Ps\qv\" Erawt®ms\ Aenak\Bk\®Km\;edqm¥a; P∑M>‘Pi;tui;tk\er;At∑k\ Arv\ 322muic\

r˙ieqa ÂkMKc\;-pKuk˚ørTa;lm\;kuilv\; tui;K¥>ePak\lup\l¥k\r˙ira “p;s;q∑a;påk Erawttuic\; puqim\‘mi>mr˙ieqa ÂkMKc\;-pKuk˚ørTa;lm\;kuilv\; tui;K¥>ePak\lup\l¥k\r˙ira “p;s;q∑a;påk Erawttuic\; puqim\‘mi>mr˙ieqa ÂkMKc\;-pKuk˚ørTa;lm\;kuilv\; tui;K¥>ePak\lup\l¥k\r˙ira “p;s;q∑a;påk Erawttuic\; puqim\‘mi>mr˙ieqa ÂkMKc\;-pKuk˚ørTa;lm\;kuilv\; tui;K¥>ePak\lup\l¥k\r˙ira “p;s;q∑a;påk Erawttuic\; puqim\‘mi>mr˙ieqa ÂkMKc\;-pKuk˚ørTa;lm\;kuilv\; tui;K¥>ePak\lup\l¥k\r˙ira “p;s;q∑a;påk Erawttuic\; puqim\‘mi>m

ss\kuic\;tuic\; kel;‘mi>ATi rTa;®Pc\. l∑y\k¨eK¥aem∑>s∑a q∑a;laNuic\Âkmv\®Ps\qv\"ss\kuic\;tuic\; kel;‘mi>ATi rTa;®Pc\. l∑y\k¨eK¥aem∑>s∑a q∑a;laNuic\Âkmv\®Ps\qv\"ss\kuic\;tuic\; kel;‘mi>ATi rTa;®Pc\. l∑y\k¨eK¥aem∑>s∑a q∑a;laNuic\Âkmv\®Ps\qv\"ss\kuic\;tuic\; kel;‘mi>ATi rTa;®Pc\. l∑y\k¨eK¥aem∑>s∑a q∑a;laNuic\Âkmv\®Ps\qv\"ss\kuic\;tuic\; kel;‘mi>ATi rTa;®Pc\. l∑y\k¨eK¥aem∑>s∑a q∑a;laNuic\Âkmv\®Ps\qv\"

yc\; ÂkMKc\;-pKuk˚ørTa;lm\;kuiÂkMKc\;-√qYs\pc\'√qYs\pc\-qrk\' qrk\-mc\;B;' mc\;B;-slc\;Nc\.yc\; ÂkMKc\;-pKuk˚ørTa;lm\;kuiÂkMKc\;-√qYs\pc\'√qYs\pc\-qrk\' qrk\-mc\;B;' mc\;B;-slc\;Nc\.yc\; ÂkMKc\;-pKuk˚ørTa;lm\;kuiÂkMKc\;-√qYs\pc\'√qYs\pc\-qrk\' qrk\-mc\;B;' mc\;B;-slc\;Nc\.yc\; ÂkMKc\;-pKuk˚ørTa;lm\;kuiÂkMKc\;-√qYs\pc\'√qYs\pc\-qrk\' qrk\-mc\;B;' mc\;B;-slc\;Nc\.yc\; ÂkMKc\;-pKuk˚ørTa;lm\;kuiÂkMKc\;-√qYs\pc\'√qYs\pc\-qrk\' qrk\-mc\;B;' mc\;B;-slc\;Nc\.

slc\;-pKuk˚øsqv\‘mi>m¥a;kui ®Pt\qn\;ePak\lup\l¥k\r˙ira 40dqm5muic\r˙i ÂkMKc\;-√qYs\pc\ lm\;puic\;kuislc\;-pKuk˚øsqv\‘mi>m¥a;kui ®Pt\qn\;ePak\lup\l¥k\r˙ira 40dqm5muic\r˙i ÂkMKc\;-√qYs\pc\ lm\;puic\;kuislc\;-pKuk˚øsqv\‘mi>m¥a;kui ®Pt\qn\;ePak\lup\l¥k\r˙ira 40dqm5muic\r˙i ÂkMKc\;-√qYs\pc\ lm\;puic\;kuislc\;-pKuk˚øsqv\‘mi>m¥a;kui ®Pt\qn\;ePak\lup\l¥k\r˙ira 40dqm5muic\r˙i ÂkMKc\;-√qYs\pc\ lm\;puic\;kuislc\;-pKuk˚øsqv\‘mi>m¥a;kui ®Pt\qn\;ePak\lup\l¥k\r˙ira 40dqm5muic\r˙i ÂkMKc\;-√qYs\pc\ lm\;puic\;kui

mÂkam^P∑c\.l˙s\Nuic\er; ’ki;pm\;ePak\lup\l¥k\r˙iqv\"mÂkam^P∑c\.l˙s\Nuic\er; ’ki;pm\;ePak\lup\l¥k\r˙iqv\"mÂkam^P∑c\.l˙s\Nuic\er; ’ki;pm\;ePak\lup\l¥k\r˙iqv\"mÂkam^P∑c\.l˙s\Nuic\er; ’ki;pm\;ePak\lup\l¥k\r˙iqv\"mÂkam^P∑c\.l˙s\Nuic\er; ’ki;pm\;ePak\lup\l¥k\r˙iqv\"

ss\kuic\;tuic\; eK¥ac\\;√;m stc\K´.qv\. pKuk˚ø-gn\≥egå-kel; rTa;lm\;puic\;ma 277muic\ek¥a\ rv\qv\"ss\kuic\;tuic\; eK¥ac\\;√;m stc\K´.qv\. pKuk˚ø-gn\≥egå-kel; rTa;lm\;puic\;ma 277muic\ek¥a\ rv\qv\"ss\kuic\;tuic\; eK¥ac\\;√;m stc\K´.qv\. pKuk˚ø-gn\≥egå-kel; rTa;lm\;puic\;ma 277muic\ek¥a\ rv\qv\"ss\kuic\;tuic\; eK¥ac\\;√;m stc\K´.qv\. pKuk˚ø-gn\≥egå-kel; rTa;lm\;puic\;ma 277muic\ek¥a\ rv\qv\"ss\kuic\;tuic\; eK¥ac\\;√;m stc\K´.qv\. pKuk˚ø-gn\≥egå-kel; rTa;lm\;puic\;ma 277muic\ek¥a\ rv\qv\"

ASuipårTa;lm\;puic\;f ek¥aNc\. erm¥k\n^AÂka; pMuvaetac\tn\;”k; ta;S;enmOkui √mc\liu%\ePak\lup\Nuic\ASuipårTa;lm\;puic\;f ek¥aNc\. erm¥k\n^AÂka; pMuvaetac\tn\;”k; ta;S;enmOkui √mc\liu%\ePak\lup\Nuic\ASuipårTa;lm\;puic\;f ek¥aNc\. erm¥k\n^AÂka; pMuvaetac\tn\;”k; ta;S;enmOkui √mc\liu%\ePak\lup\Nuic\ASuipårTa;lm\;puic\;f ek¥aNc\. erm¥k\n^AÂka; pMuvaetac\tn\;”k; ta;S;enmOkui √mc\liu%\ePak\lup\Nuic\ASuipårTa;lm\;puic\;f ek¥aNc\. erm¥k\n^AÂka; pMuvaetac\tn\;”k; ta;S;enmOkui √mc\liu%\ePak\lup\Nuic\

®Kc\;®Pc\. Kr;epåk\q∑a;K.“p®Ps\qv\" ASuipå rTa;lm\;qv\ mek∑;tuic\; Erawt®ms\Aenak\Bk\®Km\;‘mi>m¥a;kui®Kc\;®Pc\. Kr;epåk\q∑a;K.“p®Ps\qv\" ASuipå rTa;lm\;qv\ mek∑;tuic\; Erawt®ms\Aenak\Bk\®Km\;‘mi>m¥a;kui®Kc\;®Pc\. Kr;epåk\q∑a;K.“p®Ps\qv\" ASuipå rTa;lm\;qv\ mek∑;tuic\; Erawt®ms\Aenak\Bk\®Km\;‘mi>m¥a;kui®Kc\;®Pc\. Kr;epåk\q∑a;K.“p®Ps\qv\" ASuipå rTa;lm\;qv\ mek∑;tuic\; Erawt®ms\Aenak\Bk\®Km\;‘mi>m¥a;kui®Kc\;®Pc\. Kr;epåk\q∑a;K.“p®Ps\qv\" ASuipå rTa;lm\;qv\ mek∑;tuic\; Erawt®ms\Aenak\Bk\®Km\;‘mi>m¥a;kui

®Pt\ek¥a\“p; K¥c\;®pv\ny\f e®mak\puic\;tMKå;epåk\®Ps\eqa keBa\K¥oic\.w˙m\;edq kel;‘mi>ATierak\eAac\®Pt\ek¥a\“p; K¥c\;®pv\ny\f e®mak\puic\;tMKå;epåk\®Ps\eqa keBa\K¥oic\.w˙m\;edq kel;‘mi>ATierak\eAac\®Pt\ek¥a\“p; K¥c\;®pv\ny\f e®mak\puic\;tMKå;epåk\®Ps\eqa keBa\K¥oic\.w˙m\;edq kel;‘mi>ATierak\eAac\®Pt\ek¥a\“p; K¥c\;®pv\ny\f e®mak\puic\;tMKå;epåk\®Ps\eqa keBa\K¥oic\.w˙m\;edq kel;‘mi>ATierak\eAac\®Pt\ek¥a\“p; K¥c\;®pv\ny\f e®mak\puic\;tMKå;epåk\®Ps\eqa keBa\K¥oic\.w˙m\;edq kel;‘mi>ATierak\eAac\

Sk\q∑y\ep;Ta;qv\. tuic\;rc\;qa;K¥s\Âkv\rc\;N;mOkui m‹ioc\‘pTa;eqa rTa;lm\;”k;ts\Kupc\ ®Ps\qv\"Sk\q∑y\ep;Ta;qv\. tuic\;rc\;qa;K¥s\Âkv\rc\;N;mOkui m‹ioc\‘pTa;eqa rTa;lm\;”k;ts\Kupc\ ®Ps\qv\"Sk\q∑y\ep;Ta;qv\. tuic\;rc\;qa;K¥s\Âkv\rc\;N;mOkui m‹ioc\‘pTa;eqa rTa;lm\;”k;ts\Kupc\ ®Ps\qv\"Sk\q∑y\ep;Ta;qv\. tuic\;rc\;qa;K¥s\Âkv\rc\;N;mOkui m‹ioc\‘pTa;eqa rTa;lm\;”k;ts\Kupc\ ®Ps\qv\"Sk\q∑y\ep;Ta;qv\. tuic\;rc\;qa;K¥s\Âkv\rc\;N;mOkui m‹ioc\‘pTa;eqa rTa;lm\;”k;ts\Kupc\ ®Ps\qv\"

Nuic\cMeta\k lm\;pn\;Sk\q∑y\er;ekac\;m∑n\esrn\ rTa;Nc\.ka;lm\; ApåAwc\ tMta;”k;m¥a;kuiNuic\cMeta\k lm\;pn\;Sk\q∑y\er;ekac\;m∑n\esrn\ rTa;Nc\.ka;lm\; ApåAwc\ tMta;”k;m¥a;kuiNuic\cMeta\k lm\;pn\;Sk\q∑y\er;ekac\;m∑n\esrn\ rTa;Nc\.ka;lm\; ApåAwc\ tMta;”k;m¥a;kuiNuic\cMeta\k lm\;pn\;Sk\q∑y\er;ekac\;m∑n\esrn\ rTa;Nc\.ka;lm\; ApåAwc\ tMta;”k;m¥a;kuiNuic\cMeta\k lm\;pn\;Sk\q∑y\er;ekac\;m∑n\esrn\ rTa;Nc\.ka;lm\; ApåAwc\ tMta;”k;m¥a;kui

tui;K¥>ePak\lup\ tv\eSak\ep;l¥k\r˙ira tuic\;rc\;qa;®pv\q¨m¥a;klv\; edqP∑M>‘Pi;tui;tk\er; lup\cn\;m¥a;tui;K¥>ePak\lup\ tv\eSak\ep;l¥k\r˙ira tuic\;rc\;qa;®pv\q¨m¥a;klv\; edqP∑M>‘Pi;tui;tk\er; lup\cn\;m¥a;tui;K¥>ePak\lup\ tv\eSak\ep;l¥k\r˙ira tuic\;rc\;qa;®pv\q¨m¥a;klv\; edqP∑M>‘Pi;tui;tk\er; lup\cn\;m¥a;tui;K¥>ePak\lup\ tv\eSak\ep;l¥k\r˙ira tuic\;rc\;qa;®pv\q¨m¥a;klv\; edqP∑M>‘Pi;tui;tk\er; lup\cn\;m¥a;tui;K¥>ePak\lup\ tv\eSak\ep;l¥k\r˙ira tuic\;rc\;qa;®pv\q¨m¥a;klv\; edqP∑M>‘Pi;tui;tk\er; lup\cn\;m¥a;

t∑c\ lk\t´∑p¨;epåc\; påwc\eSac\r∑k\Âk®Kc\;®Pc\. ®pv\eTac\suts\wn\; P∑M>‘Pi;sv\pc\tui;tk\lamv\ ®Ps\påeÂkac\;t∑c\ lk\t´∑p¨;epåc\; påwc\eSac\r∑k\Âk®Kc\;®Pc\. ®pv\eTac\suts\wn\; P∑M>‘Pi;sv\pc\tui;tk\lamv\ ®Ps\påeÂkac\;t∑c\ lk\t´∑p¨;epåc\; påwc\eSac\r∑k\Âk®Kc\;®Pc\. ®pv\eTac\suts\wn\; P∑M>‘Pi;sv\pc\tui;tk\lamv\ ®Ps\påeÂkac\;t∑c\ lk\t´∑p¨;epåc\; påwc\eSac\r∑k\Âk®Kc\;®Pc\. ®pv\eTac\suts\wn\; P∑M>‘Pi;sv\pc\tui;tk\lamv\ ®Ps\påeÂkac\;t∑c\ lk\t´∑p¨;epåc\; påwc\eSac\r∑k\Âk®Kc\;®Pc\. ®pv\eTac\suts\wn\; P∑M>‘Pi;sv\pc\tui;tk\lamv\ ®Ps\påeÂkac\;

er;qa;luik\repqv\" "er;qa;luik\repqv\" "er;qa;luik\repqv\" "er;qa;luik\repqv\" "er;qa;luik\repqv\" "

tuic\;rc\;qa;®pv\q¨m¥a;��l¨mOs^;p∑a;Bw®mc\.ma;eser;

lm\;pn\;Sk\q∑y\er;lup\cn\;m¥a;��tui;K¥´>��ePa\eSac\

rn\kun\ eAak\tiuBa 13rn\kun\ eAak\tiuBa 13rn\kun\ eAak\tiuBa 13rn\kun\ eAak\tiuBa 13rn\kun\ eAak\tiuBa 13

rn\kun\tuic\; qaekt‘mi>ny\ eAac\sÂka miu;kut\rip\qaÂk^;N˙c\.

rn\kun\tuic\; puz∑n\etac\‘mi>ny\ evac\kun\;ek¥ac\;tuik\ miu;kut\rip\qa

tui≥Ò q^tc\;kÁt\lSn\;6rk\m˙ 15rk\ (eAak\tuiBa17rk\m˙ 26rk\

ATi) ®pv\t∑c\;®pv\pqaqna®po DmμkTik eAac\sÂkaAr˙c\

sN∂qir^(Dmμasriy)N˙c\. miu;kut\DmμkTik SraÂk^;√^;Sn\;tc\tui≥k p!isß

qmupπad\ qsßael;på;tra;eta\m¥a; ehaÂka;mv\®Ps\qv\" tra;sKn\;

wc\liueqa eyag^m¥a;N˙c\. ARu%\S∑m\;' en>S∑m\;' AK¥iop∑´ lØdån\;liueqa

estnar˙c\m¥a;qv\ Pun\;-547028'09-51-47382tui≥qiu≥ Sk\q∑y\Niuc\

eÂkac\; qirqv\" (k-p) (k-p) (k-p) (k-p) (k-p)



q^tc\;kÁt\ AT¨;tra;sKn\;p∑´



MRTV-4 Rup\®mc\qMÂka;As^AsU\14-10-200714-10-200714-10-200714-10-200714-10-2007

(tngçeN∑en≥)(tngçeN∑en≥)(tngçeN∑en≥)(tngçeN∑en≥)(tngçeN∑en≥)

AM�&�PM

7;00 -1;00 MRTV-4 AP∑c\. Logo

yen≥AsAsU\

7;05 -1;05 {lm\;qMu;q∑y\}tra;eta\

(Sraeta\ rc\q^lwMq)

7;45 -1;45 Sunday Talk

[m¥io;®mt\q¨' kuikui

(sk\mOtk˚qiul\)]

8;40 -2;40 et;gtAsAsU\

8;45 -2;45 erWK¥s\q¨tiu≥At∑k\

erWmit\Sk\k‹(2)

9;05 -3;05 ®pv\t∑c\;qtc\;Ak¥U\;

9;15 -3;15 et;gtAsAsU\

9:20 -3;20 ®mn\ma.eS;Pk\wc\

Amv\Sn\;{tpc\tiuc\®mnn\;}

9;50 -3;50 Nuic\cMtkaqtc\;Ak¥U\;

9;55 -3;55 Yangon Panorama

(Bosch Bettery)

10;10 -4;10 et;gtAsAsU\

10;20 -4;20 eka\P^Tut\lup\®Kc\;N˙c\.

eka\P^eqak\qMu;mO

10;35 -4;35 miu;elwqKn\≥m˙n\;K¥k\

10;40 -4;40 kelaeZ;en≥

10;50 -4;50 et;gtAsAsU\

10;55 -4;55 ®pv\t∑c\;qtc\;Ak¥U\;

11;05 -5;05 Euro Goals

11;35 -5;35 et;gtAsAsU\

11;40 -5;40 Nuic\cMtkaqtc\;Ak¥U\;

11;50 -5;50 ARiu;på;eragå kak∑y\

®Kc\;N˙c\. sa;qMu;qc\.eqa

Aahar (påemak

edåk\taenwc\;'

edåk\talÂkv\)

12;25 -6;25 et;gtAsAs√\

12;30 -6;30 Niuc\cMtka ANupvaer;ra

1;00 -7;00 MRTV-4�Apit\ Logo

MRTV-4 AsAsU\m¥a;kui rn\kun\‘mi>Nc\.An;ts\wuik\t∑c\AsAsU\m¥a;kui rn\kun\‘mi>Nc\.An;ts\wuik\t∑c\AsAsU\m¥a;kui rn\kun\‘mi>Nc\.An;ts\wuik\t∑c\AsAsU\m¥a;kui rn\kun\‘mi>Nc\.An;ts\wuik\t∑c\AsAsU\m¥a;kui rn\kun\‘mi>Nc\.An;ts\wuik\t∑c\

UHF t^b∑^Ac\tc\na®Pc\. Al∑y\tk¨ Pm\;y¨Âkv\.RONuic\påqv\"t^b∑^Ac\tc\na®Pc\. Al∑y\tk¨ Pm\;y¨Âkv\.RONuic\påqv\"t^b∑^Ac\tc\na®Pc\. Al∑y\tk¨ Pm\;y¨Âkv\.RONuic\påqv\"t^b∑^Ac\tc\na®Pc\. Al∑y\tk¨ Pm\;y¨Âkv\.RONuic\påqv\"t^b∑^Ac\tc\na®Pc\. Al∑y\tk¨ Pm\;y¨Âkv\.RONuic\påqv\"

rn\kun\ eAak\tiuBa 13rn\kun\ eAak\tiuBa 13rn\kun\ eAak\tiuBa 13rn\kun\ eAak\tiuBa 13rn\kun\ eAak\tiuBa 13

rn\kun\tiuc\; mrm\;kun\;‘mi>ny\ qmiuc\;wc\ Aprazit SMeta\r˙c\

k¥oik\wiuc\;est^eta\®mt\Âk^;t∑c\ Aekac\ATv\ePa\ eSac\r∑k\l¥k\

riqv\. etac\Bk\esac\;tn\;eta\Âk; tv\eSak\rn\At∑k\ sm\;eK¥ac\;

‘mi>ny\ e®mnkun\;eZ;lm\; 62-4(k)en √;lq∑c\-edÅtc\Âkv\miqa;suk

ec∑k¥p\ts\qin\;kiu lØdån\;ra egåpkAP∑>wc\ √;qn\;l∑c\Nc\. √;emac\lOic\

tiu≥k lk\KMy¨qv\" (AepÅpuM)(AepÅpuM)(AepÅpuM)(AepÅpuM)(AepÅpuM)

Sk\q∑y\lØdån\;Niuc\Sk\q∑y\lØdån\;Niuc\Sk\q∑y\lØdån\;Niuc\Sk\q∑y\lØdån\;Niuc\Sk\q∑y\lØdån\;Niuc\

ASiupå esac\;tn\;eta\Âk; tv\eSak\er;At∑k\ lØdån\;liuqv\.

AlØr˙c\m¥a;Aen®Pc\. est^eta\egåpkRMu; Pun\;-660006' 710374

tiu≥qiu≥ Sk\q∑y\lØdån\;Niuc\eÂkac\; qirqv\"

(k-p)(k-p)(k-p)(k-p)(k-p)



qmiuc\;wc\k¥oik\wiuc\;esteta\etac\Bk\esac\;tn\;tv\eSak\rn\lØdån\;

miBNs\på;Nc\. v®Ps\q¨ emac\lOic\wc\;tiu≥Aa; rv\s¨;j Amt\miBNs\på;Nc\. v®Ps\q¨ emac\lOic\wc\;tiu≥Aa; rv\s¨;j Amt\miBNs\på;Nc\. v®Ps\q¨ emac\lOic\wc\;tiu≥Aa; rv\s¨;j Amt\miBNs\på;Nc\. v®Ps\q¨ emac\lOic\wc\;tiu≥Aa; rv\s¨;j Amt\miBNs\på;Nc\. v®Ps\q¨ emac\lOic\wc\;tiu≥Aa; rv\s¨;j Amt\

(59) wå;Ky\mlm\; lc\;l∑n\;etac\rp\k∑k\ sm\;eK¥ac\;‘mi>ny\en(59) wå;Ky\mlm\; lc\;l∑n\;etac\rp\k∑k\ sm\;eK¥ac\;‘mi>ny\en(59) wå;Ky\mlm\; lc\;l∑n\;etac\rp\k∑k\ sm\;eK¥ac\;‘mi>ny\en(59) wå;Ky\mlm\; lc\;l∑n\;etac\rp\k∑k\ sm\;eK¥ac\;‘mi>ny\en(59) wå;Ky\mlm\; lc\;l∑n\;etac\rp\k∑k\ sm\;eK¥ac\;‘mi>ny\en

edÅsn\;sn\;r' √;®mc\.qn\;' √;eAac\®mc\.' √;®mc\.sin\' √;lwc\;Nc\.edÅsn\;sn\;r' √;®mc\.qn\;' √;eAac\®mc\.' √;®mc\.sin\' √;lwc\;Nc\.edÅsn\;sn\;r' √;®mc\.qn\;' √;eAac\®mc\.' √;®mc\.sin\' √;lwc\;Nc\.edÅsn\;sn\;r' √;®mc\.qn\;' √;eAac\®mc\.' √;®mc\.sin\' √;lwc\;Nc\.edÅsn\;sn\;r' √;®mc\.qn\;' √;eAac\®mc\.' √;®mc\.sin\' √;lwc\;Nc\.

miqa;sum¥a;k bhn\;‘mi>ny\ zwitdånqMGa.eS;RMuÂk;qiu≥ TawrS∑m\;'miqa;sum¥a;k bhn\;‘mi>ny\ zwitdånqMGa.eS;RMuÂk;qiu≥ TawrS∑m\;'miqa;sum¥a;k bhn\;‘mi>ny\ zwitdånqMGa.eS;RMuÂk;qiu≥ TawrS∑m\;'miqa;sum¥a;k bhn\;‘mi>ny\ zwitdånqMGa.eS;RMuÂk;qiu≥ TawrS∑m\;'miqa;sum¥a;k bhn\;‘mi>ny\ zwitdånqMGa.eS;RMuÂk;qiu≥ TawrS∑m\;'

eS;pedqapc\Nc\. m¥k\siAt∑c\;Tv\.mn\Bl;tiu≥At∑k\ AlØec∑k¥p\eS;pedqapc\Nc\. m¥k\siAt∑c\;Tv\.mn\Bl;tiu≥At∑k\ AlØec∑k¥p\eS;pedqapc\Nc\. m¥k\siAt∑c\;Tv\.mn\Bl;tiu≥At∑k\ AlØec∑k¥p\eS;pedqapc\Nc\. m¥k\siAt∑c\;Tv\.mn\Bl;tiu≥At∑k\ AlØec∑k¥p\eS;pedqapc\Nc\. m¥k\siAt∑c\;Tv\.mn\Bl;tiu≥At∑k\ AlØec∑k¥p\

quM;qin\; lØdån\;ra eS;RMuAup\K¥op\er;AP∑>√k™ √;emac\tc\ lk\KMs√\"quM;qin\; lØdån\;ra eS;RMuAup\K¥op\er;AP∑>√k™ √;emac\tc\ lk\KMs√\"quM;qin\; lØdån\;ra eS;RMuAup\K¥op\er;AP∑>√k™ √;emac\tc\ lk\KMs√\"quM;qin\; lØdån\;ra eS;RMuAup\K¥op\er;AP∑>√k™ √;emac\tc\ lk\KMs√\"quM;qin\; lØdån\;ra eS;RMuAup\K¥op\er;AP∑>√k™ √;emac\tc\ lk\KMs√\"

(k-p)

14-10-2007 (tngçeN∑en≥)14-10-2007 (tngçeN∑en≥)14-10-2007 (tngçeN∑en≥)14-10-2007 (tngçeN∑en≥)14-10-2007 (tngçeN∑en≥)

nMnk\piuc\;nMnk\piuc\;nMnk\piuc\;nMnk\piuc\;nMnk\piuc\;

7;00 1" ®m0t^AP∑c\.

7;05 2" AP∑c\.q^K¥c\;

7;10 3" m¥io;K¥s\tp\meta\

7;20 4" ®mn\ma®pv\ts\wn\;

erac\sMum˙t\tm\;

7;30 5" ®mn\maqMs√\K¥iona;wc\

7;45 6" ®mn\ma.Rui;ray√\ek¥;mO®mn\ma.Rui;ray√\ek¥;mO®mn\ma.Rui;ray√\ek¥;mO®mn\ma.Rui;ray√\ek¥;mO®mn\ma.Rui;ray√\ek¥;mO

ASiu'Ak'Aer;'At^;ASiu'Ak'Aer;'At^;ASiu'Ak'Aer;'At^;ASiu'Ak'Aer;'At^;ASiu'Ak'Aer;'At^;

‘pic\p∑´AsAs√\‘pic\p∑´AsAs√\‘pic\p∑´AsAs√\‘pic\p∑´AsAs√\‘pic\p∑´AsAs√\

7;50 7" qayaqeÂk∑; eKt\Sn\;et;

7;55 8" Am¥io;qa;er;et;kb¥a

8;00 9" ®mwt^Rup\®mc\qMÂka;qtc\;

8;10 10" Am¥io;qa;er;et;kb¥a

en≥ly\piuc\;en≥ly\piuc\;en≥ly\piuc\;en≥ly\piuc\;en≥ly\piuc\;

12;00 1" ®mwt^AP∑c\.

12;05 2" AP∑c\.q^K¥c\;

12;10 3" m¥io;K¥s\tp\meta\

12;20 4" qayaqeÂk∑; eKt\Sn\;et;

12;30 5" ®mwtRup\®mc\epÅkRup\r˙c\

ck\kel;r>U;tv\rack\kel;r>U;tv\rack\kel;r>U;tv\rack\kel;r>U;tv\rack\kel;r>U;tv\ra

®mwt^Rup\®mc\qMÂka; vpiuc\;vpiuc\;vpiuc\;vpiuc\;vpiuc\;

4;00 1" ®mwtAP∑c\.

4;05 2" AP∑c\.q^K¥c\;

4;10 3" m¥io;K¥s\tp\meta\

4;20 4" K¥io®mlk\qM®cim\.evac\;hn\

4;30 5" ®mn\maqMs√\K¥iona;wc\

4;45 6" qayaqeÂk∑; eKt\Sn\;et;

5;00 7" qMs√\m¥a;N˙c\.kmıa

6;00 8" ®mwt^Rup\®mc\qMÂka;qtc\;

6;10 9" Niuc\cMtkaqtc\;

6;20 10" Am¥io;qa;er;et;kb¥a

6;25 11" AM.ÂqP∑y\ra Sp\kp\pva

6;40 12" lYp\ts\®pk\

7;00 13" rqsMulc\Rup\®mc\zat\lm\;

kiuy\.AK¥s\SuM;kiuy\.AK¥s\SuM;kiuy\.AK¥s\SuM;kiuy\.AK¥s\SuM;kiuy\.AK¥s\SuM;(Apiuc\;-16)

8;00 14" ®mwtRup\®mc\qMÂka;qtc\;

15" mui;elwqqtc\;

16" Am¥io;qa;er;et;kb¥a

17" pehLinn\;eta\

18" q^Suie®PeP¥a\ts\kiuy\eta\

19" k¥n\;maqut

20" yen≥vAt∑k\

®mwtfet;lk\eSac\

21" rqsuMlc\Rup\®mc\zat\lm\;

qsßaÂk^;ma;(qa;)epåc\K¥in\qsßaÂk^;ma;(qa;)epåc\K¥in\qsßaÂk^;ma;(qa;)epåc\K¥in\qsßaÂk^;ma;(qa;)epåc\K¥in\qsßaÂk^;ma;(qa;)epåc\K¥in\

(Apiuc\;-34)

14-10 (02) 10/14/07, 2:20 AM1

14-10 (01)2007/10/14 · 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 sam¥k\N˙a 2 14-10-200714-10-200714-10-2007 Ay\d^ta.Ay\d^ta. AaeBa AaeBa\\ - [PDF Document] (3)

sam¥k\N˙a 3sam¥k\N˙a 3sam¥k\N˙a 3sam¥k\N˙a 3sam¥k\N˙a 314-10-200714-10-200714-10-200714-10-200714-10-2007



Niuc\cMeta\eA;K¥m\;qayaer;Nc\.P∑M>“Pio;er;ekac\s^wc\Niuc\cMeta\wn\”k^;K¥op\ biul\K¥op\”k^;siu;wc\;k∑y\l∑n\q∑a;®Kc\;At∑k\wm\;nv\;eÂkac\;ATim\;Amt\ m˙t\tm\;saAup\Òrn\kun\‘mi>r˙i qMAmt\”k^;m¥a; wm\;nv\;eÂkac\;lk\m˙t\er;Tiu;

rn\kun\ eAak\tiuBa 13rn\kun\ eAak\tiuBa 13rn\kun\ eAak\tiuBa 13rn\kun\ eAak\tiuBa 13rn\kun\ eAak\tiuBa 13

Niuc\cMeta\eA;K¥m\;qayaer;Nc\.P∑M>“Pio;er;ekac\swc\ Niuc\cMeta\wn\”k;K¥op\ biul\K¥op\”k;siu;wc\;qv\ 2007KuNs\

eAak\tiuBa12rk\t∑c\ k∑y\l∑n\q∑a;®Kc\;At∑k\ wm\;nv\;eÂkac\;ATim\;Amt\ mt\tm\;saAup\kiu rn\kun\“mio>

®pv\lm\;r˙i ®pv\q¨≥lWt\eta\RuM; AeSak\AAuMmuK\U^;eSac\Ò P∑c\.l˙s\Ta;r˙ira yen>eAak\tiuBa 13rk\t∑c\

®pv\eTac\su®mn\maNiuc\cMeta\Siuc\ra qMtmn\AP∑´>nayk kemıad^;ya;Niuc\cM qMAmt\”k^; H.E. Mr. Hul

8;30 9" International News8;45 10" Say it in English9;00 11" As^AsU\®p^;f"

en≥ly\puic\;en≥ly\puic\;en≥ly\puic\;en≥ly\puic\;en≥ly\puic\;

11;00 1" ss\qv\et;

11;10 2" et;gtAsAsU\

11;25 3" ts\pt\At∑c\;

Nuic\cMtkaqtc\;sU\

11;40 4" ®mn\mab^d^yuizat\lm\;

P¨;sam˙n\jP¨;sam˙n\jP¨;sam˙n\jP¨;sam˙n\jP¨;sam˙n\j

Kn\≥sv\q¨' Âkv\l´.l´.U^;

(dåRuik\ta-eA;ek¥a\)

13;30 5" (24)Âkim\e®mak\ Aer>etac\

AarAa;ksa;®pioc\p∑´wc\mv\.

®mn\maAa;ksa;AP∑´>m¥a;f

Âkiotc\®pc\Sc\mOm¥a;

(e®p;Kun\ps\)

13;45 6" ASui®pioc\p∑´

13;55 7" lpwc\.Âk∑a; ePac\eta\Âk^;

Si\p\KMtMta;

14;05 8" At;®pioc\p∑´

14;20 9" et;gtAsAsU\

14;35 10" zc\zc\N˙c\. ®Kc\k¥a;zc\zc\N˙c\. ®Kc\k¥a;zc\zc\N˙c\. ®Kc\k¥a;zc\zc\N˙c\. ®Kc\k¥a;zc\zc\N˙c\. ®Kc\k¥a;

zc\zc\eza\®mc\.' lc\;lc\;

eza\®mc\.

(dåRuik\ta-sc\era\emac\emac\)

14;45 11" International News15;00 12" AsAsU\®p^;f"

vpuic\;vpuic\;vpuic\;vpuic\;vpuic\;

16;00 1" ss\K¥^et; ss\qv\et;

16;15 2" eSac\;på;rc\qMAim\.mØ;f

{pn\;tuic\k{pn\;tuic\k{pn\;tuic\k{pn\;tuic\k{pn\;tuic\k

lk\ts\km\;m˙a}lk\ts\km\;m˙a}lk\ts\km\;m˙a}lk\ts\km\;m˙a}lk\ts\km\;m˙a}

16;30 3" m¥io;K¥s\sit\Dat\r˙c\qn\

Tk\®mk\er;et;m¥a;

16;45 4" Aew;qc\tkquil\

pvaer;Rup\®mc\qMÂka;

qc\Kn\;sa

ttiyNs\(Aer>tuic\;pva

AT;®po) [Aer>tuic\;pva]

17;00 5" ®pv\eTac\sutuic\;rc\;qa;

Rui;raAk

17;10 6" 2007KuN˙s\ (15)Âkim\e®mak\2007KuN˙s\ (15)Âkim\e®mak\2007KuN˙s\ (15)Âkim\e®mak\2007KuN˙s\ (15)Âkim\e®mak\2007KuN˙s\ (15)Âkim\e®mak\

®mn\ma.Rui;rayU\ek¥;mO®mn\ma.Rui;rayU\ek¥;mO®mn\ma.Rui;rayU\ek¥;mO®mn\ma.Rui;rayU\ek¥;mO®mn\ma.Rui;rayU\ek¥;mO

ASui'Ak'Aer;'At;‘pic\p∑´ASui'Ak'Aer;'At;‘pic\p∑´ASui'Ak'Aer;'At;‘pic\p∑´ASui'Ak'Aer;'At;‘pic\p∑´ASui'Ak'Aer;'At;‘pic\p∑´

wc\m¥a; el.laNuic\Âkrn\wc\m¥a; el.laNuic\Âkrn\wc\m¥a; el.laNuic\Âkrn\wc\m¥a; el.laNuic\Âkrn\wc\m¥a; el.laNuic\Âkrn\

(mhag^t)(mhag^t)(mhag^t)(mhag^t)(mhag^t)

[Ae®KKMpva 15-20Ns\][Ae®KKMpva 15-20N˙s\][Ae®KKMpva 15-20Ns\][Ae®KKMpva 15-20N˙s\][Ae®KKMpva 15-20Ns\]

(Am¥io;qa;/Am¥io;qm;)(Am¥io;qa;/Am¥io;qm;)(Am¥io;qa;/Am¥io;qm;)(Am¥io;qa;/Am¥io;qm;)(Am¥io;qa;/Am¥io;qm;)

17;25 7" SuiÂkmy\ ep¥a\Âkmy\

18;00 8" venKc\;qtc\;

18;30 9" mui;elwqAe®KAen

18;3510" q^riegha

19;0011" Nuic\cM®Ka;zat\lm\;t∑´

qma;eta\qma;eta\qma;eta\qma;eta\qma;eta\(Apuic\;-67)

20;00 12" ®pv\t∑c\;qtc\;

13" Niuc\cMtkaqtc\;m¥a;

14" mui;elwqAe®KAen

15" Nuic\cM®Ka;zat\lm\;t∑´

K¥s\sra.p¥iokvaK¥s\sra.p¥iokvaK¥s\sra.p¥iokvaK¥s\sra.p¥iokvaK¥s\sra.p¥iokva

(Apuic\;-12)

16" enak\ts\en≥As^AsU\

17" AsAsU\“p^;f"

14-10-214-10-214-10-214-10-214-10-2007rk\ (tngçeN∑en≥)007rk\ (tngçeN∑en≥)007rk\ (tngçeN∑en≥)007rk\ (tngçeN∑en≥)007rk\ (tngçeN∑en≥)

nMnk\puic\;nMnk\puic\;nMnk\puic\;nMnk\puic\;nMnk\puic\;

7;00 1" ABiDz Ag©mha qdÎmμ

ezatik etac\tn\;

qaqna®poSraeta\Âk^;

U^;Ut†mqarf

prit\tra;eta\

7;25 2" k¥n\;maPui≥ Atksa;sui≥

7;30 3" nMnk\Kc\;qtc\;

7;40 4" qMqaK¥ioeA; mgçlaet;

7;55 5" yU\ek¥;limμa

(38)®Pamgçla

8;05 6" At^;®pioc\p∑´

8;10 7" ®pioc\;eK¥ac\;erel˙ac\tmM

8;15 8" et;gtAsAsU\

rn\kun\ eAak\tiuBa 13rn\kun\ eAak\tiuBa 13rn\kun\ eAak\tiuBa 13rn\kun\ eAak\tiuBa 13rn\kun\ eAak\tiuBa 13

(43)N˙s\e®mak\ ®mn\maNiuc\cM

rtp\P∑>en≥AKm\;Ana;kiu eAak\tiu

Ba 1rk\ nMnk\ 8nar^t∑c\ krc\

®pv\ny\ ®mwt^KRiuc\ rtp\P´∑>mØ;RMu;

Ò k¥c\;pK´.ra KRiuc\eA;K¥m\;qaya

er;N˙c\ . P∑ M>‘Pi;er;ekac\s^√k˚™

√;eAac\eS∑v∑n\>tk\erak\K.qv\"

Tiu≥enak\ ®mwt^KRiuc\ r´tp\P´∑>mØ;k

lup\cn\;tawn\m¥a; ek¥p∑n\s∑a

Tm\;eSac\K´.qv\. tp\P´∑>wc\m¥a;Nc\.

mOKc\;k¥Sc\;er;' √pedsiu;miu;er;

tiu≥t∑c\ Aa;tk\qera k¨v^

eSac\r∑k\qtiu≥Aa; gu%\‘pmt\tm\;

lWam¥a; K¥;®mHc\.K.eÂkac\; qtc\;rri

qv\" (AepÅpMu)(AepÅpMu)(AepÅpMu)(AepÅpMu)(AepÅpMu) (k-p)(k-p)(k-p)(k-p)(k-p)



®mn\maNiuc\cM rtp\P´∑>en≥ AKm\;Ana;®mwt^KRuic\ rtp\P´∑>mØ;RMu;Ò k¥c\;p

1234567890123456789012345678123456789012345678901234567812345678901234567890123456781234567890123456789012345678123456789012345678901234567812345678901234567890123456781234567890123456789012345678123456789012345678901234567812345678901234567890123456781234567890123456789012345678

®mn\ma.Rup\®mc\qMÂka;Niuc\cMeta\eA:K¥m\;qayaer;Nc\.P∑M>‘Pi;er;ekac\swc\ Niuc\cMeta\wn\”k;K¥op\ biul\K¥op\”k;siu;wc\; k∑y\l∑n\Niuc\cMeta\eA:K¥m\;qayaer;Nc\.P∑M>‘Pi;er;ekac\swc\ Niuc\cMeta\wn\”k;K¥op\ biul\K¥op\”k;siu;wc\; k∑y\l∑n\Niuc\cMeta\eA:K¥m\;qayaer;Nc\.P∑M>‘Pi;er;ekac\swc\ Niuc\cMeta\wn\”k;K¥op\ biul\K¥op\”k;siu;wc\; k∑y\l∑n\Niuc\cMeta\eA:K¥m\;qayaer;Nc\.P∑M>‘Pi;er;ekac\swc\ Niuc\cMeta\wn\”k;K¥op\ biul\K¥op\”k;siu;wc\; k∑y\l∑n\Niuc\cMeta\eA:K¥m\;qayaer;Nc\.P∑M>‘Pi;er;ekac\swc\ Niuc\cMeta\wn\”k;K¥op\ biul\K¥op\”k;siu;wc\; k∑y\l∑n\

q∑a;®Kc\;At∑k\ wm\;nv\;eÂkac\; ATim\;Amt\ mt\tm\;saAup\Ò ®pv\eTac\su®mn\maNiuc\cMeta\Siuc\raq∑a;®Kc\;At∑k\ wm\;nv\;eÂkac\; ATim\;Amt\ mt\tm\;saAup\Ò ®pv\eTac\su®mn\maNiuc\cMeta\Siuc\raq∑a;®Kc\;At∑k\ wm\;nv\;eÂkac\; ATim\;Amt\ mt\tm\;saAup\Ò ®pv\eTac\su®mn\maNiuc\cMeta\Siuc\raq∑a;®Kc\;At∑k\ wm\;nv\;eÂkac\; ATim\;Amt\ mt\tm\;saAup\Ò ®pv\eTac\su®mn\maNiuc\cMeta\Siuc\raq∑a;®Kc\;At∑k\ wm\;nv\;eÂkac\; ATim\;Amt\ mt\tm\;saAup\Ò ®pv\eTac\su®mn\maNiuc\cMeta\Siuc\ra

byk\nm\Siury\ls\ qmμtNiuc\cM qMAmt\Âk; byk\nm\Siury\ls\ qmμtNiuc\cM qMAmt\Âk; byk\nm\Siury\ls\ qmμtNiuc\cM qMAmt\Âk; byk\nm\Siury\ls\ qmμtNiuc\cM qMAmt\Âk; byk\nm\Siury\ls\ qmμtNiuc\cM qMAmt\Âk; H.E.Mr.Tran Van Tung mt\tm\;tc\ lk\mt\er;Tiu;sU\" mt\tm\;tc\ lk\mt\er;Tiu;sU\" mt\tm\;tc\ lk\mt\er;Tiu;sU\" mt\tm\;tc\ lk\mt\er;Tiu;sU\" mt\tm\;tc\ lk\mt\er;Tiu;sU\"

(qtc\;sU\)

Niuc\cMeta\eA:K¥m\;qayaer;Nc\.P∑M>‘Pi;er;ekac\swc\ Niuc\cMeta\wn\”k;K¥op\ biul\K¥op\”k;siu;wc\; k∑y\l∑n\Niuc\cMeta\eA:K¥m\;qayaer;Nc\.P∑M>‘Pi;er;ekac\swc\ Niuc\cMeta\wn\”k;K¥op\ biul\K¥op\”k;siu;wc\; k∑y\l∑n\Niuc\cMeta\eA:K¥m\;qayaer;Nc\.P∑M>‘Pi;er;ekac\swc\ Niuc\cMeta\wn\”k;K¥op\ biul\K¥op\”k;siu;wc\; k∑y\l∑n\Niuc\cMeta\eA:K¥m\;qayaer;Nc\.P∑M>‘Pi;er;ekac\swc\ Niuc\cMeta\wn\”k;K¥op\ biul\K¥op\”k;siu;wc\; k∑y\l∑n\Niuc\cMeta\eA:K¥m\;qayaer;Nc\.P∑M>‘Pi;er;ekac\swc\ Niuc\cMeta\wn\”k;K¥op\ biul\K¥op\”k;siu;wc\; k∑y\l∑n\

q∑a;®Kc\;At∑k\ wm\;nv\;eÂkac\; ATim\;Amt\ mt\tm\;saAup\Ò ®pv\eTac\su ®mn\maNiuc\cMeta\Siuc\raq∑a;®Kc\;At∑k\ wm\;nv\;eÂkac\; ATim\;Amt\ mt\tm\;saAup\Ò ®pv\eTac\su ®mn\maNiuc\cMeta\Siuc\raq∑a;®Kc\;At∑k\ wm\;nv\;eÂkac\; ATim\;Amt\ mt\tm\;saAup\Ò ®pv\eTac\su ®mn\maNiuc\cMeta\Siuc\raq∑a;®Kc\;At∑k\ wm\;nv\;eÂkac\; ATim\;Amt\ mt\tm\;saAup\Ò ®pv\eTac\su ®mn\maNiuc\cMeta\Siuc\raq∑a;®Kc\;At∑k\ wm\;nv\;eÂkac\; ATim\;Amt\ mt\tm\;saAup\Ò ®pv\eTac\su ®mn\maNiuc\cMeta\Siuc\ra

AiN∂iyqmμtNiuc\cM qMAmt\Âk^; AiN∂iyqmμtNiuc\cM qMAmt\Âk^; AiN∂iyqmμtNiuc\cM qMAmt\Âk^; AiN∂iyqmμtNiuc\cM qMAmt\Âk^; AiN∂iyqmμtNiuc\cM qMAmt\Âk^; H.E.Mr.Bhaskar Kumar Mitra m˙t\tm\;tc\ lk\m˙t\er;Tiu;sU\"m˙t\tm\;tc\ lk\m˙t\er;Tiu;sU\"m˙t\tm\;tc\ lk\m˙t\er;Tiu;sU\"m˙t\tm\;tc\ lk\m˙t\er;Tiu;sU\"m˙t\tm\;tc\ lk\m˙t\er;Tiu;sU\"

(qtc\;sU\)

Phany' tRut\®pv\q¨≥qmμtNiuc\cM qMAmt\”k^; H.E. Mr. Guan Mu' laAiu®pv\q¨≥d^miukrk\ts\qmμtNiuc\cM

qMAmt\”k^;H.E. Mr. Kouily A. Sou PHAKHET�' A^g¥s\Aarp\qmμtNiuc\cMqMAmt\”k^; H.E. Mr. YoussefKamal Botros Hanna�' sc\kapqmμtNiuc\cM qMAmt\”k; H.E. Mr. Robert Chua Hian Kong' Pils\piuc\qmμt

Niuc\cM qMAmt\”k^; H.E. Mr. Noel C. Cabrera�' Bgçla;ed.r˙\®pv\q¨≥qmμtNiuc\cM qMAmt\”k^; H.E.Mr. Mohammed Khairuzzaman' Tiuc\;Niuc\cM qMAmt\”k; H.E. Mr. Bansarn Bunnag�' Rura;Pk\der;rc\;Niuc\cM

qMAmt\”k^; H.E. Mr. Mikhail M. MGELADZE�' b^yk\nm\Siur˙y\ls\qmμtNiuc\cMqMAmt\”k^; H.E.Mr. Tran Van Tung�' mel;ra;Niuc\cM qMAmt\”k; H.E. Dato Shaharuddin Bin Md. Som�' ÂqseÂt;l¥Niuc\cM

qMAmt\”k^; H.E. Mr. Robert Joseph Davis�' AiN∂iyqmμtNiuc\cM qMAmt\”k^; H.E. Mr. Bhaskar KumarMitra�' BR¨Niuc\;dåRuSlm\Niuc\cM qMAmt\”k^; H.E. Pehin Datu Inderasugara Brig-Gen(B) Dato PadukaHaj, Mohammad Yusof bin Abu Bakar Nc\. g¥pn\Niuc\cM qMAmt\”k^; H.E. Mr. Yasuaki NOGAWA'påksßtn\Asßlmμs\qmμt Niuc\cMqMRuM; qMRuM;yaytawn\KM Mr. Habibu- Rehman Nc\. Ac\diun;ra;qmμtNiuc\cMqMRuM;

qMRuM;yay^tawn\KM Mr. Philemon Arobaya tiu≥qv\ nMnk\piuc\;N˙c\. m∑n\;l∑´piuc\;tiu≥t∑c\ laerak\j

wm\;nv\;eÂkac\; ATim\;Am˙t\ mt\tm\;saAup\Ò m˙t\tm\;tc\lk\m˙t\er;Tiu;Âkqv\" (qtc\;sU\) (qtc\;sU\) (qtc\;sU\) (qtc\;sU\) (qtc\;sU\)

Niuc\cMeta\eA:K¥m\;qayaer;Nc\.P∑M>‘Pi;er;ekac\swc\ Niuc\cMeta\wn\”k;K¥op\ biul\K¥op\”k;siu;wc\; k∑y\l∑n\Niuc\cMeta\eA:K¥m\;qayaer;Nc\.P∑M>‘Pi;er;ekac\swc\ Niuc\cMeta\wn\”k;K¥op\ biul\K¥op\”k;siu;wc\; k∑y\l∑n\Niuc\cMeta\eA:K¥m\;qayaer;Nc\.P∑M>‘Pi;er;ekac\swc\ Niuc\cMeta\wn\”k;K¥op\ biul\K¥op\”k;siu;wc\; k∑y\l∑n\Niuc\cMeta\eA:K¥m\;qayaer;Nc\.P∑M>‘Pi;er;ekac\swc\ Niuc\cMeta\wn\”k;K¥op\ biul\K¥op\”k;siu;wc\; k∑y\l∑n\Niuc\cMeta\eA:K¥m\;qayaer;Nc\.P∑M>‘Pi;er;ekac\swc\ Niuc\cMeta\wn\”k;K¥op\ biul\K¥op\”k;siu;wc\; k∑y\l∑n\

q∑a;®Kc\;At∑k\ wm\;nv\;eÂkac\; ATim\;Amt\ mt\tm\;saAup\Ò ®pv\eTac\su ®mn\maNiuc\cMeta\Siuc\raq∑a;®Kc\;At∑k\ wm\;nv\;eÂkac\; ATim\;Amt\ mt\tm\;saAup\Ò ®pv\eTac\su ®mn\maNiuc\cMeta\Siuc\raq∑a;®Kc\;At∑k\ wm\;nv\;eÂkac\; ATim\;Amt\ mt\tm\;saAup\Ò ®pv\eTac\su ®mn\maNiuc\cMeta\Siuc\raq∑a;®Kc\;At∑k\ wm\;nv\;eÂkac\; ATim\;Amt\ mt\tm\;saAup\Ò ®pv\eTac\su ®mn\maNiuc\cMeta\Siuc\raq∑a;®Kc\;At∑k\ wm\;nv\;eÂkac\; ATim\;Amt\ mt\tm\;saAup\Ò ®pv\eTac\su ®mn\maNiuc\cMeta\Siuc\ra

Pils\piuc\qmμtNiuc\cM qMAmt\Âk^; Pils\piuc\qmμtNiuc\cM qMAmt\Âk^; Pils\piuc\qmμtNiuc\cM qMAmt\Âk^; Pils\piuc\qmμtNiuc\cM qMAmt\Âk^; Pils\piuc\qmμtNiuc\cM qMAmt\Âk^; H.E.Mr.Noel C.Cabrera mt\tm\;tc\lk\m˙t\er;Tiu;sU\" mt\tm\;tc\lk\m˙t\er;Tiu;sU\" mt\tm\;tc\lk\m˙t\er;Tiu;sU\" mt\tm\;tc\lk\m˙t\er;Tiu;sU\" mt\tm\;tc\lk\m˙t\er;Tiu;sU\"

(qtc\;sU\)

14-10 (03) 10/14/07, 2:20 AM1

14-10 (01)2007/10/14 · 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 sam¥k\N˙a 2 14-10-200714-10-200714-10-2007 Ay\d^ta.Ay\d^ta. AaeBa AaeBa\\ - [PDF Document] (4)





sam¥k\N˙a 4sam¥k\N˙a 4sam¥k\N˙a 4sam¥k\N˙a 4sam¥k\N˙a 4 14-10-200714-10-200714-10-200714-10-200714-10-2007

®pv\pn\;ViuK¥oiK¥c\pål¥k\ Sa;k��mP¥k\Niuc\reAac\Niuc\cMeta\At∑c\; “p;K.t.lkun\piuc\;k ®Ps\p∑a;K.t. SpAÂkm\;

Pk\mOm¥a;kiu Niuc\cMeta\tv\\“cim\eA;K¥m\;er;At∑k\ lMu‘KMer;tp\P∑>

m¥a;k Tin\;qim\;eSac\r∑k\ram˙a g¥pn\Dat\pMu qtc\;eTak\

kc\g¥^nagåAiSiuq¨ meta\tS eqSMu;K´.ty\Suita Aa;lMu;qi“p^;

®Ps\påty\" Am˙n\tky\kiu sit\mekac\;sra kisßpåp´" A´d^

g¥pn\Niuc\cMqa; eqSMu;“p;enak\ma g¥pn\dutiyNiuc\cM®Ka;er;wn\”k;n≥

AP∑>erak\la“p; tawn\riqwn\”k;AK¥oi>n≥ et∑>SMuq∑a;K.talv\;

qtc\;Tut\®pn\ep;liu≥ kÁn\eta\tiu≥qiK´.“p^;på“p^" kÁn\eta\tiu≥Niuc\cMkÁn\eta\tiu≥Niuc\cMkÁn\eta\tiu≥Niuc\cMkÁn\eta\tiu≥Niuc\cMkÁn\eta\tiu≥Niuc\cM

k tawn\r˙iq¨m¥a;Aenn≥lv\; meta\tS®Ps\rp\At∑k\ m¥a;s∑ak tawn\r˙iq¨m¥a;Aenn≥lv\; meta\tS®Ps\rp\At∑k\ m¥a;s∑ak tawn\r˙iq¨m¥a;Aenn≥lv\; meta\tS®Ps\rp\At∑k\ m¥a;s∑ak tawn\r˙iq¨m¥a;Aenn≥lv\; meta\tS®Ps\rp\At∑k\ m¥a;s∑ak tawn\r˙iq¨m¥a;Aenn≥lv\; meta\tS®Ps\rp\At∑k\ m¥a;s∑a

sit\mekac\;®Ps\rty\Siutakiu Ak¥oi;qc\. AeÂkac\;qc\. rc\;®psit\mekac\;®Ps\rty\Siutakiu Ak¥oi;qc\. AeÂkac\;qc\. rc\;®psit\mekac\;®Ps\rty\Siutakiu Ak¥oi;qc\. AeÂkac\;qc\. rc\;®psit\mekac\;®Ps\rty\Siutakiu Ak¥oi;qc\. AeÂkac\;qc\. rc\;®psit\mekac\;®Ps\rty\Siutakiu Ak¥oi;qc\. AeÂkac\;qc\. rc\;®p

K´.Âkm˙apå" pc\kiusit\Ta;kiuk N¨;vM.“p^; qna;Âkc\natt\t´.'K´.Âkm˙apå" pc\kiusit\Ta;kiuk N¨;vM.“p^; qna;Âkc\natt\t´.'K´.Âkm˙apå" pc\kiusit\Ta;kiuk N¨;vM.“p^; qna;Âkc\natt\t´.'K´.Âkm˙apå" pc\kiusit\Ta;kiuk N¨;vM.“p^; qna;Âkc\natt\t´.'K´.Âkm˙apå" pc\kiusit\Ta;kiuk N¨;vM.“p^; qna;Âkc\natt\t´.'

kiuy\K¥c\;satt\t. NlMu;qa;piuc\rc\ ®mn\malm¥oi;m¥a;pp kiuy\.Niuc\cMkiuy\K¥c\;satt\t. NlMu;qa;piuc\rc\ ®mn\malm¥oi;m¥a;pp kiuy\.Niuc\cMkiuy\K¥c\;satt\t. NlMu;qa;piuc\rc\ ®mn\malm¥oi;m¥a;pp kiuy\.Niuc\cMkiuy\K¥c\;satt\t. NlMu;qa;piuc\rc\ ®mn\malm¥oi;m¥a;pp kiuy\.Niuc\cMkiuy\K¥c\;satt\t. NlMu;qa;piuc\rc\ ®mn\malm¥oi;m¥a;pp kiuy\.Niuc\cM

kiulat´. Ev\.Niuc\cMqa;ts\eyak\ dliu®Ps\rty\Siuta By\sit\kiulat´. Ev\.Niuc\cMqa;ts\eyak\ dliu®Ps\rty\Siuta By\sit\kiulat´. Ev\.Niuc\cMqa;ts\eyak\ dliu®Ps\rty\Siuta By\sit\kiulat´. Ev\.Niuc\cMqa;ts\eyak\ dliu®Ps\rty\Siuta By\sit\kiulat´. Ev\.Niuc\cMqa;ts\eyak\ dliu®Ps\rty\Siuta By\sit\

ekac\;Niuc\på.ml"ekac\;Niuc\på.ml"ekac\;Niuc\på.ml"ekac\;Niuc\på.ml"ekac\;Niuc\på.ml"

dkisßn≥pt\qk\“p; kÁn\eta\tiu≥Aenn≥ eq∑;Riu;qa;Riu; meta\dkisßn≥pt\qk\“p; kÁn\eta\tiu≥Aenn≥ eq∑;Riu;qa;Riu; meta\dkisßn≥pt\qk\“p; kÁn\eta\tiu≥Aenn≥ eq∑;Riu;qa;Riu; meta\dkisßn≥pt\qk\“p; kÁn\eta\tiu≥Aenn≥ eq∑;Riu;qa;Riu; meta\dkisßn≥pt\qk\“p; kÁn\eta\tiu≥Aenn≥ eq∑;Riu;qa;Riu; meta\

tS®Ps\rp\' tuiuk\tiuk\Siuc\Suuic\ kMSiu;“p^;®Ps\q∑a;rt´.kisßlui≥qatS®Ps\rp\' tuiuk\tiuk\Siuc\Suuic\ kMSiu;“p^;®Ps\q∑a;rt´.kisßlui≥qatS®Ps\rp\' tuiuk\tiuk\Siuc\Suuic\ kMSiu;“p^;®Ps\q∑a;rt´.kisßlui≥qatS®Ps\rp\' tuiuk\tiuk\Siuc\Suuic\ kMSiu;“p^;®Ps\q∑a;rt´.kisßlui≥qatS®Ps\rp\' tuiuk\tiuk\Siuc\Suuic\ kMSiu;“p^;®Ps\q∑a;rt´.kisßlui≥qa

Riu;Riu;qa;qa; RO®mc\KMy¨K´.Âkpåty\" tky\.®Ps\s√\Am˙n\klv\;Riu;Riu;qa;qa; RO®mc\KMy¨K´.Âkpåty\" tky\.®Ps\s√\Am˙n\klv\;Riu;Riu;qa;qa; RO®mc\KMy¨K´.Âkpåty\" tky\.®Ps\s√\Am˙n\klv\;Riu;Riu;qa;qa; RO®mc\KMy¨K´.Âkpåty\" tky\.®Ps\s√\Am˙n\klv\;Riu;Riu;qa;qa; RO®mc\KMyK´.Âkpåty\" tky\.®Ps\s√\Am˙n\klv\;

Riu;Riu;el;påp´" dåepmy\. dkisßkiup´ ts\Pk\AqMlWc\.@anet∑kRiu;Riu;el;påp´" dåepmy\. dkisßkiup´ ts\Pk\AqMlWc\.@anet∑kRiu;Riu;el;påp´" dåepmy\. dkisßkiup´ ts\Pk\AqMlWc\.@anet∑kRiu;Riu;el;påp´" dåepmy\. dkisßkiup´ ts\Pk\AqMlWc\.@anet∑kRiu;Riu;el;påp´" dåepmy\. dkisßkiup´ ts\Pk\AqMlWc\.@anet∑k

mRiu;mqa;' me®Pac\.mmn\ e®palaSiula s∑p\s∑´lataet∑ Âka;lamRiu;mqa;' me®Pac\.mmn\ e®palaSiula s∑p\s∑´lataet∑ Âka;lamRiu;mqa;' me®Pac\.mmn\ e®palaSiula s∑p\s∑´lataet∑ Âka;lamRiu;mqa;' me®Pac\.mmn\ e®palaSiula s∑p\s∑´lataet∑ Âka;lamRiu;mqa;' me®Pac\.mmn\ e®palaSiula s∑p\s∑´lataet∑ Âka;la

r®pn\eta. kÁn\eta\tiu≥ By\luimsit\mekac\;Niuc\påB;"r®pn\eta. kÁn\eta\tiu≥ By\luimsit\mekac\;Niuc\påB;"r®pn\eta. kÁn\eta\tiu≥ By\luimsit\mekac\;Niuc\påB;"r®pn\eta. kÁn\eta\tiu≥ By\luimsit\mekac\;Niuc\påB;"r®pn\eta. kÁn\eta\tiu≥ By\luimsit\mekac\;Niuc\påB;" rn\kun\‘mi>

lm\;epÅk SN∂®pp∑´et∑m˙a qtc\;y¨ent´. Aqk\(50) Ar∑y\

g¥pn\qtc\;eTak\ kc\g¥nagåAikiu ss\qa;ts\eyak\k An;kp\

ps\qt\liuk\t´.AeÂkac\;' nagåAiha l´k¥q∑a;t´.Âka;T´kp´

q≥vaBk\lk\TmaSup\Ta;t. km\eka\dåkc\mrakiu eTac\“p;

eta. Sk\“p^;Riuk\Piu≥ ’ki;sa;eq;t´.AeÂkac\;' qtc\;eTak\

m˙n\;qiliu≥ tmc\qk\qk\ps\qt\taSiurc\eta. ®mn\maAsiu;rha

l¨TuAt∑k\ qtc\;lm\;eÂkac\;kiu mliumun\;Ta;r˙ity\liu≥ Siur

m˙a®Ps\eÂkac\; tmc\qk\qk\ zat\mnanaeAac\ K¥´>ka;rc\;

eqSMu;q¨ g¥pn\Niuc\cMqa;At∑k\ liueleq;mr˙i k¨v^eSac\r∑k\

ep;K´.t´. Niuc\cMeta\Asiu;rkiupå mhut\mht\ put\Kt\s∑p\s∑´q∑a;på

eq;ty\"

då.A®pc\ eqSMu;q¨ nagåAikiu qtc\;eTak\ekac\;

ts\eyak\r´> sit\Dat\n´> ®mn\ma.SN∂®pp∑´qtc\;kiu kmıak

qieAac\ ’ki;sa;K.qA®Ps\ tky\.qtc\;eTak\ qrekac\;ts\√;

m®Ps\®Ps\eAac\ pMuePa\K¥^;m∑m\; e®mHak\pc\.entaet∑lv\; Âka;rpå

ty\" q∑a;elqk®Pc\. q>r>lup\rp\ delak\”k;k¥y\mn\;qiq∑a;

ramy\mTc\påB;" ®pv\pAqMlWc\.@anet∑Aenn≥ kÁn\eta\tiu≥Niuc\cMn≥®pv\pAqMlWc\.@anet∑Aenn≥ kÁn\eta\tiu≥Niuc\cMn≥®pv\pAqMlWc\.@anet∑Aenn≥ kÁn\eta\tiu≥Niuc\cMn≥®pv\pAqMlWc\.@anet∑Aenn≥ kÁn\eta\tiu≥Niuc\cMn≥®pv\pAqMlWc\.@anet∑Aenn≥ kÁn\eta\tiu≥Niuc\cMn≥

pt\qk\larc\ ®ps\mOk¥ø;l∑n\liu≥ eTac\k¥q∑a;takiu tky\.pt\qk\larc\ ®ps\mOk¥ø;l∑n\liu≥ eTac\k¥q∑a;takiu tky\.pt\qk\larc\ ®ps\mOk¥ø;l∑n\liu≥ eTac\k¥q∑a;takiu tky\.pt\qk\larc\ ®ps\mOk¥ø;l∑n\liu≥ eTac\k¥q∑a;takiu tky\.pt\qk\larc\ ®ps\mOk¥ø;l∑n\liu≥ eTac\k¥q∑a;takiu tky\.

qrekac\;et∑ m®Ps\®Ps\eAac\' q>Baqa BaAeÂkac\;n≥ eqeqqrekac\;et∑ m®Ps\®Ps\eAac\' q>Baqa BaAeÂkac\;n≥ eqeqqrekac\;et∑ m®Ps\®Ps\eAac\' q>Baqa BaAeÂkac\;n≥ eqeqqrekac\;et∑ m®Ps\®Ps\eAac\' q>Baqa BaAeÂkac\;n≥ eqeqqrekac\;et∑ m®Ps\®Ps\eAac\' q>Baqa BaAeÂkac\;n≥ eqeq

tky\.mhaq¨r´ekac\;et∑m®Ps\ ®Ps\eAac\ Atc\;ADmμ pMuePa\“p;tky\.mhaqr´ekac\;et∑m®Ps\ ®Ps\eAac\ Atc\;ADmμ pMuePa\“p;tky\.mhaq¨r´ekac\;et∑m®Ps\ ®Ps\eAac\ Atc\;ADmμ pMuePa\“p;tky\.mhaqr´ekac\;et∑m®Ps\ ®Ps\eAac\ Atc\;ADmμ pMuePa\“p;tky\.mhaq¨r´ekac\;et∑m®Ps\ ®Ps\eAac\ Atc\;ADmμ pMuePa\“p;

kmıkmıkmıkmıkmıaaaaa.®pv\q¨Aa;lMu;kiu m¥k\l˙v\.®p wåd®Pn\≥laK.ta Âkalpå“p".®pv\q¨Aa;lMu;kiu m¥k\l˙v\.®p wåd®Pn\≥laK.ta Âkalpå“p".®pv\q¨Aa;lMu;kiu m¥k\l˙v\.®p wåd®Pn\≥laK.ta Âkalpå“p".®pv\q¨Aa;lMu;kiu m¥k\l˙v\.®p wåd®Pn\≥laK.ta Âkalpå“p".®pv\q¨Aa;lMu;kiu m¥k\l˙v\.®p wåd®Pn\≥laK.ta Âkalpå“p"

kÁn\eta\tui≥®pv\q¨klv\; dåm¥oi;et∑Riu;enK´.på“p^" d^Âka;T´kÁn\eta\tui≥®pv\q¨klv\; dåm¥oi;et∑Riu;enK´.på“p^" d^Âka;T´kÁn\eta\tui≥®pv\q¨klv\; dåm¥oi;et∑Riu;enK´.på“p^" d^Âka;T´kÁn\eta\tui≥®pv\q¨klv\; dåm¥oi;et∑Riu;enK´.på“p^" d^Âka;T´kÁn\eta\tui≥®pv\q¨klv\; dåm¥oi;et∑Riu;enK´.på“p^" d^Âka;T´

g¥pn\qtc\;eTak\eqSuM;mOha ASui;Tk Aekac\;®Ps\ty\"g¥pn\qtc\;eTak\eqSuM;mOha ASui;Tk Aekac\;®Ps\ty\"g¥pn\qtc\;eTak\eqSuM;mOha ASui;Tk Aekac\;®Ps\ty\"g¥pn\qtc\;eTak\eqSuM;mOha ASui;Tk Aekac\;®Ps\ty\"g¥pn\qtc\;eTak\eqSuM;mOha ASui;Tk Aekac\;®Ps\ty\"

q¨eqep;lui≥ ®mn\ma.Aer;AepÅ g¥pn\®pv\q¨et∑ sit\wc\sa;mOq¨eqep;lui≥ ®mn\ma.Aer;AepÅ g¥pn\®pv\q¨et∑ sit\wc\sa;mOq¨eqep;lui≥ ®mn\ma.Aer;AepÅ g¥pn\®pv\q¨et∑ sit\wc\sa;mOq¨eqep;lui≥ ®mn\ma.Aer;AepÅ g¥pn\®pv\q¨et∑ sit\wc\sa;mOq¨eqep;lui≥ ®mn\ma.Aer;AepÅ g¥pn\®pv\q¨et∑ sit\wc\sa;mO

rilaty\" dåeÂkac\. qeqSuM;mOha ®mn\ma.dmuikersAer;At∑k\rilaty\" dåeÂkac\. qeqSuM;mOha ®mn\ma.dmuikersAer;At∑k\rilaty\" dåeÂkac\. qeqSuM;mOha ®mn\ma.dmuikersAer;At∑k\rilaty\" dåeÂkac\. qeqSuM;mOha ®mn\ma.dmuikersAer;At∑k\rilaty\" dåeÂkac\. qeqSuM;mOha ®mn\ma.dmuikersAer;At∑k\

Ac\mtn\Âk;ma;t. Ak¥oi;A®mt\®Ps\ty\lui≥etac\ eqq>Aelac\;Ac\mtn\Âk;ma;t. Ak¥oi;A®mt\®Ps\ty\lui≥etac\ eqq>Aelac\;Ac\mtn\Âk;ma;t. Ak¥oi;A®mt\®Ps\ty\lui≥etac\ eqq>Aelac\;Ac\mtn\Âk;ma;t. Ak¥oi;A®mt\®Ps\ty\lui≥etac\ eqq>Aelac\;Ac\mtn\Âk;ma;t. Ak¥oi;A®mt\®Ps\ty\lui≥etac\ eqq>Aelac\;

e®mmk¥eq;Kc\ e®mmk¥eq;Kc\ e®mmk¥eq;Kc\ e®mmk¥eq;Kc\ e®mmk¥eq;Kc\ APF qtc\;@ank Amnap liuraS∑´ AquM;K¥ qtc\;@ank Amnap liuraS∑´ AquM;K¥ qtc\;@ank Amnap liuraS∑´ AquM;K¥ qtc\;@ank Amnap liuraS∑´ AquM;K¥ qtc\;@ank Amnap liuraS∑´ AquM;K¥

entakiulv\; Âka;liuk\rpåty\" ®pv\pmd^yaet∑r´> lup\ÂkMentakiulv\; Âka;liuk\rpåty\" ®pv\pm^d^yaet∑r´> lup\ÂkMentakiulv\; Âka;liuk\rpåty\" ®pv\pmd^yaet∑r´> lup\ÂkMentakiulv\; Âka;liuk\rpåty\" ®pv\pm^d^yaet∑r´> lup\ÂkMentakiulv\; Âka;liuk\rpåty\" ®pv\pm^d^yaet∑r´> lup\ÂkM

Pn\t^;mOet∑ha kÁn\eta\tui≥AepÅ By\elak\etac\ A“cio;Âk;Pn\t^;mOet∑ha kÁn\eta\tui≥AepÅ By\elak\etac\ A“cio;Âk;Pn\t^;mOet∑ha kÁn\eta\tui≥AepÅ By\elak\etac\ A“cio;Âk;Pn\t^;mOet∑ha kÁn\eta\tui≥AepÅ By\elak\etac\ A“cio;Âk;Pn\t^;mOet∑ha kÁn\eta\tui≥AepÅ By\elak\etac\ A“cio;Âk;

ql´Suita e®p;Âkv\.sramluieAac\ epÅl∑c\enpå“p^"ql´Suita e®p;Âkv\.sramluieAac\ epÅl∑c\enpå“p^"ql´Suita e®p;Âkv\.sramluieAac\ epÅl∑c\enpå“p^"ql´Suita e®p;Âkv\.sramluieAac\ epÅl∑c\enpå“p^"ql´Suita e®p;Âkv\.sramluieAac\ epÅl∑c\enpå“p^"

d^eta. kÁn\eta\tui≥klv\; eqSuM;K´.q¨AepÅ Aa;nas∑an´≥p´

A®Ps\m˙n\kiu Ak¥oi;qc.\ AeÂkac\;qc\. e®pa®p r˙c\;®ppå.my\" Am˙a;

Âkarc\ Am˙n\Tc\latt\påty\" d^eta. Am˙a;kiu Am˙n\n´≥p´

tuM≥®pn\eK¥P¥k\rm˙apå" Aa;naliu≥ Bam˙me®paK´.takui NuMlui≥' A-liu≥'

Bam˙me®patt\liu≥ “cim\KMenty\ Tc\rc\ Am˙a;Âk^; m˙a;pålim\.

my\"

tky\eta. msßtakc\g¥^nagåAiha g¥pn\Niuc\cMAe®Ksuik\

APF qtc\;@anr´> b^d^yiuqtc\;eTak\ ®Ps\påty\" q¨ha

kÁn\eta\tui≥Nuic\cM rn\kun\‘mi>kiu 25-9-2007rk\en≥m˙a b^zaAm˙t\

006567 (24-9-2007) EV/T/PIT kmıal˙v.\b^za (TouristVisa) n´≥ erak\r˙ilaK´.påty\" Am˙n\eta. qtc\;eTak\

ts\eyak\ha Journalist Visa n≥qa laerak\rma ®Ps\påty\"

Tourist Visa n≥ wc\laK´.ty\Suiktv\;k q¨>AÂkM Riu;e®Pac\.mO

r˙i' mr˙i e®pasramluieta.påB¨;" wc\laK´.t´. AK¥in\kalkui

Âkv\.rc\lv\; ®pv\t∑c\;k S¨p¨liuq¨et∑n´≥ lk\wå;K¥c\; Riuk\Ta;

“p^;qa; ®Ps\my\Siuta me®p;eqa\ kn\rar˙i ®Ps\enpå“p^" dåepmy\.

kÁn\eta\tui≥k dåkui Bamme®paK´.påB¨;"

k´-hut\på“p^" Tourist Visa n≥ wc\laK.q¨ts\U^;ha n≥ wc\laK.q¨ts\U^;ha n≥ wc\laK.q¨ts\U^;ha n≥ wc\laK.q¨ts\U^;ha n≥ wc\laK.q¨ts\U^;ha

Tourist ts\U^;liuqa enrmapå" Ad^liuqaenK.my\Siurc\ AKuliu ts\U^;liuqa enrmapå" Ad^liuqaenK.my\Siurc\ AKuliu ts\U^;liuqa enrmapå" Ad^liuqaenK.my\Siurc\ AKuliu ts\U^;liuqa enrmapå" Ad^liuqaenK.my\Siurc\ AKuliu ts\U^;liuqa enrmapå" Ad^liuqaenK.my\Siurc\ AKuliu

wm\;nv\;P∑y\ekac\;t.®Ps\rp\ha By\lium˙ ®Ps\lasra AeÂkac\;wm\;nv\;P∑y\ekac\;t.®Ps\rp\ha By\lium˙ ®Ps\lasra AeÂkac\;wm\;nv\;P∑y\ekac\;t.®Ps\rp\ha By\lium˙ ®Ps\lasra AeÂkac\;wm\;nv\;P∑y\ekac\;t.®Ps\rp\ha By\lium˙ ®Ps\lasra AeÂkac\;wm\;nv\;P∑y\ekac\;t.®Ps\rp\ha By\lium˙ ®Ps\lasra AeÂkac\;

mr˙ipåB¨;" mr˙ipåB¨;" mr˙ipåB¨;" mr˙ipåB¨;" mr˙ipåB¨;" Tourist Visa n≥la“p^; n≥la“p^; n≥la“p^; n≥la“p^; n≥la“p^; Journalist Alup\kiu mRiu; Alup\kiu mRiu; Alup\kiu mRiu; Alup\kiu mRiu; Alup\kiu mRiu;

me®Pac\. lup\K´.liu≥qa dlui®Ps\rtapå" tky\ me®Pac\. lup\K´.liu≥qa dlui®Ps\rtapå" tky\ me®Pac\. lup\K´.liu≥qa dlui®Ps\rtapå" tky\ me®Pac\. lup\K´.liu≥qa dlui®Ps\rtapå" tky\ me®Pac\. lup\K´.liu≥qa dlui®Ps\rtapå" tky\ JournalistAlup\kui lup\K¥c\ty\Siurc\ qk\Suic\rawn\Âk;@ankts\Sc\.Alup\kui lup\K¥c\ty\Siurc\ qk\Suic\rawn\Âk;@ankts\Sc\.Alup\kui lup\K¥c\ty\Siurc\ qk\Suic\rawn\Âk;@ankts\Sc\.Alup\kui lup\K¥c\ty\Siurc\ qk\Suic\rawn\Âk;@ankts\Sc\.Alup\kui lup\K¥c\ty\Siurc\ qk\Suic\rawn\Âk;@ankts\Sc\.

K∑c\.etac\;“p; tra;wc\laqc\.påty\" dåSiurc\ AKuliu®Ps\sraK∑c\.etac\;“p; tra;wc\laqc\.påty\" dåSiurc\ AKuliu®Ps\sraK∑c\.etac\;“p; tra;wc\laqc\.påty\" dåSiurc\ AKuliu®Ps\sraK∑c\.etac\;“p; tra;wc\laqc\.påty\" dåSiurc\ AKuliu®Ps\sraK∑c\.etac\;“p; tra;wc\laqc\.påty\" dåSiurc\ AKuliu®Ps\sra

mr˙it´.A®pc\ qk\Siuc\raNuic\cMAsui;rr´> pM.piu;k¨v^mOkiupå rU^;my\mr˙it´.A®pc\ qk\Siuc\raNuic\cMAsui;rr´> pM.piu;k¨v^mOkiupå rU^;my\mr˙it´.A®pc\ qk\Siuc\raNuic\cMAsui;rr´> pM.piu;k¨v^mOkiupå rU^;my\mr˙it´.A®pc\ qk\Siuc\raNuic\cMAsui;rr´> pM.piu;k¨v^mOkiupå rU^;my\mr˙it´.A®pc\ qk\Siuc\raNuic\cMAsui;rr´> pM.piu;k¨v^mOkiupå rU^;my\

Tc\påty\"Tc\påty\"Tc\påty\"Tc\påty\"Tc\påty\"

msßtanagåAiha rn\kun\m˙a (33)lm\;k huity\ts\Kum˙amsßtanagåAiha rn\kun\m˙a (33)lm\;k huity\ts\KumamsßtanagåAiha rn\kun\m˙a (33)lm\;k huity\ts\Kum˙amsßtanagåAiha rn\kun\m˙a (33)lm\;k huity\ts\Kum˙amsßtanagåAiha rn\kun\m˙a (33)lm\;k huity\ts\Kum˙a

tv\;Kui“p; Sp¨AÂkm\;Pk\mO qtc\;et∑' luM‘KMer;Tin\;qim\;tv\;Kui“p; Sp¨AÂkm\;Pk\mO qtc\;et∑' luM‘KMer;Tin\;qim\;tv\;Kui“p; Sp¨AÂkm\;Pk\mO qtc\;et∑' luM‘KMer;Tin\;qim\;tv\;Kui“p; Sp¨AÂkm\;Pk\mO qtc\;et∑' luM‘KMer;Tin\;qim\;tv\;Kui“p; Sp¨AÂkm\;Pk\mO qtc\;et∑' luM‘KMer;Tin\;qim\;

eSac\r∑k\mO qtc\;et∑ryPiu≥ ’ki;pm\;K.påty\" dåepmy\. ts\KueSac\r∑k\mO qtc\;et∑ryPiu≥ ’ki;pm\;K.påty\" dåepmy\. ts\KueSac\r∑k\mO qtc\;et∑ryPiu≥ ’ki;pm\;K.påty\" dåepmy\. ts\KueSac\r∑k\mO qtc\;et∑ryPiu≥ ’ki;pm\;K.påty\" dåepmy\. ts\KueSac\r∑k\mO qtc\;et∑ryPiu≥ ’ki;pm\;K.påty\" dåepmy\. ts\Ku

na;lv\Ta;Piu≥k Ad^tun\;k rn\kun\‘mi>ma UpedAr tra;wc\na;lv\Ta;Piu≥k Ad^tun\;k rn\kun\‘mi>ma UpedAr tra;wc\na;lv\Ta;Piu≥k Ad^tun\;k rn\kun\‘mi>ma UpedAr tra;wc\na;lv\Ta;Piu≥k Ad^tun\;k rn\kun\‘mi>ma UpedAr tra;wc\na;lv\Ta;Piu≥k Ad^tun\;k rn\kun\‘mi>ma UpedAr tra;wc\

pud\m 144 Tut\Ta;t.AK¥in\®Ps\påty\" ®pv\t∑c\;®pv\p AP¥k\pud\m 144 Tut\Ta;t.AK¥in\®Ps\påty\" ®pv\t∑c\;®pv\p AP¥k\pud\m 144 Tut\Ta;t.AK¥in\®Ps\påty\" ®pv\t∑c\;®pv\p AP¥k\pud\m 144 Tut\Ta;t.AK¥in\®Ps\påty\" ®pv\t∑c\;®pv\p AP¥k\pud\m 144 Tut\Ta;t.AK¥in\®Ps\påty\" ®pv\t∑c\;®pv\p AP¥k\

Aemac\.qma;et∑r> eq∑;Tui;e®mHak\pc\.ep;mOeÂkac\. SpAÂkm\;Pk\Aemac\.qma;et∑r> eq∑;Tui;e®mHak\pc\.ep;mOeÂkac\. SpAÂkm\;Pk\Aemac\.qma;et∑r> eq∑;Tui;e®mHak\pc\.ep;mOeÂkac\. SpAÂkm\;Pk\Aemac\.qma;et∑r> eq∑;Tui;e®mHak\pc\.ep;mOeÂkac\. SpAÂkm\;Pk\Aemac\.qma;et∑r> eq∑;Tui;e®mHak\pc\.ep;mOeÂkac\. SpAÂkm\;Pk\

mOet∑ ®Ps\epÅent.At∑k\ tv\S´UpedAr Tin\;qim\;lsuK´∑enrmOet∑ ®Ps\epÅent.At∑k\ tv\S´UpedAr Tin\;qim\;lsuK´∑enrmOet∑ ®Ps\epÅent.At∑k\ tv\S´UpedAr Tin\;qim\;lsuK´∑enrmOet∑ ®Ps\epÅent.At∑k\ tv\S´UpedAr Tin\;qim\;lsuK´∑enrmOet∑ ®Ps\epÅent.At∑k\ tv\S´UpedAr Tin\;qim\;lsuK´∑enr

t. AK¥in\®Ps\påty\" Bape®pae®pa AK¥in\mer∑; AN†ray\®Ps\Nuic\t.t. AK¥in\®Ps\påty\" Bape®pae®pa AK¥in\mer∑; AN†ray\®Ps\Nuic\t.t. AK¥in\®Ps\påty\" Bape®pae®pa AK¥in\mer∑; AN†ray\®Ps\Nuic\t.t. AK¥in\®Ps\påty\" Bape®pae®pa AK¥in\mer∑; AN†ray\®Ps\Nuic\t.t. AK¥in\®Ps\påty\" Bape®pae®pa AK¥in\mer∑; AN†ray\®Ps\Nuic\t.

AenATa;m¥oi;på"Ad^liuAenATa;m¥oi;ma BaAemac\.peyagmYAenATa;m¥oi;på"Ad^liuAenATa;m¥oi;ma BaAemac\.peyagmYAenATa;m¥oi;på"Ad^liuAenATa;m¥oi;ma BaAemac\.peyagmYAenATa;m¥oi;på"Ad^liuAenATa;m¥oi;ma BaAemac\.peyagmYAenATa;m¥oi;på"Ad^liuAenATa;m¥oi;ma BaAemac\.peyagmY

p¨;kp\mOmrit´. qamn\pug©oil\Suirc\ dluienram¥oi;kiu eyac\liu≥etac\p¨;kp\mOmrit´. qamn\pug©oil\Suirc\ dluienram¥oi;kiu eyac\liu≥etac\p¨;kp\mOmrit´. qamn\pug©oil\Suirc\ dluienram¥oi;kiu eyac\liu≥etac\p¨;kp\mOmrit´. qamn\pug©oil\Suirc\ dluienram¥oi;kiu eyac\liu≥etac\p¨;kp\mOmrit´. qamn\pug©oil\Suirc\ dluienram¥oi;kiu eyac\liu≥etac\

m˙ e®KU;lv\.m˙a mhut\påB;" eB;kc\;ramaen“p; l∑t\l∑t\m˙ e®KU;lv\.m˙a mhut\påB;" eB;kc\;ramaen“p; l∑t\l∑t\m˙ e®KU;lv\.m˙a mhut\påB;" eB;kc\;ramaen“p; l∑t\l∑t\m˙ e®KU;lv\.m˙a mhut\påB;" eB;kc\;ramaen“p; l∑t\l∑t\m˙ e®KU;lv\.m˙a mhut\påB;" eB;kc\;ramaen“p; l∑t\l∑t\

kc\;kc\;p qtc\;yPiu≥’ki;sa;mapå" kÁn\eta\tiu≥ dliup´ na;lv\kc\;kc\;p qtc\;yPiu≥’ki;sa;mapå" kÁn\eta\tiu≥ dliup´ na;lv\kc\;kc\;p qtc\;yPiu≥’ki;sa;mapå" kÁn\eta\tiu≥ dliup´ na;lv\kc\;kc\;p qtc\;yPiu≥’ki;sa;mapå" kÁn\eta\tiu≥ dliup´ na;lv\kc\;kc\;p qtc\;yPiu≥’ki;sa;mapå" kÁn\eta\tiu≥ dliup´ na;lv\

påty\"påty\"påty\"påty\"påty\"

AKueta. Adqtc\;eTak\ha SN∂®p SpAÂkm\;Pk\qm¥a;AKueta. Adqtc\;eTak\ha SN∂®p SpAÂkm\;Pk\qm¥a;AKueta. Adqtc\;eTak\ha SN∂®p SpAÂkm\;Pk\qm¥a;AKueta. Adqtc\;eTak\ha SN∂®p SpAÂkm\;Pk\qm¥a;AKueta. Adqtc\;eTak\ha SN∂®p SpAÂkm\;Pk\qm¥a;

ATm˙a erak\enpåty\" BaeÂkac\. erak\enrtal' By\liuATm˙a erak\enpåty\" BaeÂkac\. erak\enrtal' By\liuATm˙a erak\enpåty\" BaeÂkac\. erak\enrtal' By\liuATm˙a erak\enpåty\" BaeÂkac\. erak\enrtal' By\liuATm˙a erak\enpåty\" BaeÂkac\. erak\enrtal' By\liu

K¥it\Sk\mOriliu≥l sU\;sa;my\Siurc\ sU\;sa;srapå" dma kÁn\eta\K¥it\Sk\mOriliu≥l sU\;sa;my\Siurc\ sU\;sa;srapå" dma kÁn\eta\K¥it\Sk\mOriliu≥l sU\;sa;my\Siurc\ sU\;sa;srapå" dma kÁn\eta\K¥it\Sk\mOriliu≥l sU\;sa;my\Siurc\ sU\;sa;srapå" dma kÁn\eta\K¥it\Sk\mOriliu≥l sU\;sa;my\Siurc\ sU\;sa;srapå" dma kÁn\eta\

tui≥Nuic\cM luM‘KMer;tp\P∑>m¥a;r> SpAÂkm\;Pk\mOet∑AepÅ Tin\;qim\;tui≥Nuic\cM luM‘KMer;tp\P∑>m¥a;r> SpAÂkm\;Pk\mOet∑AepÅ Tin\;qim\;tui≥Nuic\cM luM‘KMer;tp\P∑>m¥a;r> SpAÂkm\;Pk\mOet∑AepÅ Tin\;qim\;tui≥Nuic\cM luM‘KMer;tp\P∑>m¥a;r> SpAÂkm\;Pk\mOet∑AepÅ Tin\;qim\;tui≥Nuic\cM luM‘KMer;tp\P∑>m¥a;r> SpAÂkm\;Pk\mOet∑AepÅ Tin\;qim\;

l¨suK∑´t´. lup\TuM;lup\nv\;halv\; Ac\mtn\m˙ sit\r˙v\qv\;KM®p;l¨suK∑´t´. lup\TuM;lup\nv\;halv\; Ac\mtn\m˙ sit\r˙v\qv\;KM®p;l¨suK∑´t´. lup\TuM;lup\nv\;halv\; Ac\mtn\m˙ sit\r˙v\qv\;KM®p;l¨suK∑´t´. lup\TuM;lup\nv\;halv\; Ac\mtn\m˙ sit\r˙v\qv\;KM®p;l¨suK∑´t´. lup\TuM;lup\nv\;halv\; Ac\mtn\m˙ sit\r˙v\qv\;KM®p;

enak\SuM; By\lium˙ enak\SuM; By\lium˙ enak\SuM; By\lium˙ enak\SuM; By\lium˙ enak\SuM; By\lium˙ sam¥k\N˙a 5 eka\lM 1 qui≥

ek¥a\mc\;l(erW®pv\qa)

Tourist Visa n´≥ wc\laK´.q¨ts\U^;ha Tourist ts\U^;liuqa

enrm˙apå" A´d^liuqaenK´.my\Siurc\ AKuliu wm\;nv\;P∑y\ekac\;t´. ®Ps\rp\ha

By\lium˙ ®Ps\lasra AeÂkac\; mripåB¨;" Tourist Visa n´≥la“p^;

Journalist Alup\kiu mRiu;me®Pac\.lup\K´.liu≥qa d^lui®Ps\rtapå" tky\

Journalist Alup\kui lup\K¥c\ty\Siurc\ qk\Suic\rawn\Âk^;@ank

ts\Sc\. K∑c\.etac\;“p^; tra;wc\laqc\.påty\" dåSiurc\ AKuliu ®Ps\sra

mr˙it´.A®pc\ qk\Siuc\raNuic\cMAsui;rr´> pM.piu;k¨�v^�mOkiupå r�U^;�my\Tc\påty\"

luM‘KMer;tp\P∑´>��m¥a;r> SpAÂkm\;Pk\mOet∑AepÅ Tin\;qim\; lsuK∑t. lup\TuM;

lup\nv\;halv\; Ac\mtn\m˙ sit\r�v\qv\;KM®p^; enak\SuM; By\lium˙ mtt\

qam˙ mlW´merac\qa eSac\r∑k\rt´. AenATa;m¥oi;på" pTm sv\;quM;sv\;

qt\m˙t\ep;®p^; AqMK¥´>sk\et∑n´≥ l¨suK∑´Piu≥' er>Sk\mtui;ÂkPiu≥ pn\Âka;påty\"

A´dåmrm˙ m¥k\r�v\yuibuM;' m^;Kui;buM;et∑quM;®p^; l¨suK∑´Piu≥ ’ki;pm\;påty\" dåm˙

er˙>�tui;lamy\Siurc\ eqnt\kiu miu;epÅeTac\ePak\®p^; e®Kak\l˙n\≥ l¨suK∑´es

påty\" d^liu ASc\.Sc\. hn\≥ta;Piu≥��’ki;sa;pål¥k\n´≥m˙ Tin\;mrB´ Atc\;

er˙>tui;la®p^; luM‘KMer;tawn\riq¨et∑kiu kiuy\Tilk\erak\ AN�†ray\ ‘pla

eta.m˙ mlW´merac\qa Anv\;SuM;Ac\Aa;n´≥ Nim\nc\;l¨suK∑´K´.rta ®Ps\påty\"

14-10 (04) 10/14/07, 2:20 AM1

14-10 (01)2007/10/14 · 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 sam¥k\N˙a 2 14-10-200714-10-200714-10-2007 Ay\d^ta.Ay\d^ta. AaeBa AaeBa\\ - [PDF Document] (5)

sam¥k\N˙a 5sam¥k\N˙a 5sam¥k\N˙a 5sam¥k\N˙a 5sam¥k\N˙a 514-10-200714-10-200714-10-200714-10-200714-10-2007

rn\kun\tiuc\; taem∑‘mi>ny\rn\kun\tiuc\; taem∑‘mi>ny\rn\kun\tiuc\; taem∑‘mi>ny\rn\kun\tiuc\; taem∑‘mi>ny\rn\kun\tiuc\; taem∑‘mi>ny\

ek¥ak\e®mac\;ÂqBalm\;en miBek¥ak\e®mac\;ÂqBalm\;en miBek¥ak\e®mac\;ÂqBalm\;en miBek¥ak\e®mac\;ÂqBalm\;en miBek¥ak\e®mac\;ÂqBalm\;en miB

Ns\på;®Ps\eqa U;emac\emac\Âk;-Ns\på;®Ps\eqa U;emac\emac\Âk;-Ns\på;®Ps\eqa U;emac\emac\Âk;-Ns\på;®Ps\eqa U;emac\emac\Âk;-Ns\på;®Ps\eqa U;emac\emac\Âk;-

edÅK¥ioK¥ioAa; rv\s¨;j U;qn\;edÅK¥ioK¥ioAa; rv\s¨;j U;qn\;edÅK¥ioK¥ioAa; rv\s¨;j U;qn\;edÅK¥ioK¥ioAa; rv\s¨;j U;qn\;edÅK¥ioK¥ioAa; rv\s¨;j U;qn\;

K¥io' edÅtc\tc\Nu tui>k qMu;Tp\K¥io' edÅtc\tc\Nu tui>k qMu;Tp\K¥io' edÅtc\tc\Nu tui>k qMu;Tp\K¥io' edÅtc\tc\Nu tui>k qMu;Tp\K¥io' edÅtc\tc\Nu tui>k qMu;Tp\

Bu i;B∑a;eSac\qs\Âk^;At∑k\Bu i;B∑a;eSac\qs\Âk^;At∑k\Bu i;B∑a;eSac\qs\Âk^;At∑k\Bu i;B∑a;eSac\qs\Âk^;At∑k\Bu i;B∑a;eSac\qs\Âk^;At∑k\

ec∑k¥p\\ ts\qin\;kui Nc\;Skun\;ec∑k¥p\\ ts\qin\;kui Nc\;Skun\;ec∑k¥p\\ ts\qin\;kui Nc\;Skun\;ec∑k¥p\\ ts\qin\;kui Nc\;Skun\;ec∑k¥p\\ ts\qin\;kui Nc\;Skun\;

Bui;B∑a;rip\qa AmOeSac\AP∑´>Bui;B∑a;rip\qa AmOeSac\AP∑´>Bui;B∑a;rip\qa AmOeSac\AP∑´>Bui;B∑a;rip\qa AmOeSac\AP∑´>Bui;B∑a;rip\qa AmOeSac\AP∑´>

t∑ ´Pk\B‹aer;mØ; U^;emac\t∑ ´Pk\B‹aer;mØ; U^;emac\t∑ ´Pk\B‹aer;mØ; U^;emac\t∑ ´Pk\B‹aer;mØ; U^;emac\t∑ ´Pk\B‹aer;mØ; U^;emac\

emac\Âk;TM ep;Ap\lØdån\;sU\"emac\Âk;TM ep;Ap\lØdån\;sU\"emac\Âk;TM ep;Ap\lØdån\;sU\"emac\Âk;TM ep;Ap\lØdån\;sU\"emac\Âk;TM ep;Ap\lØdån\;sU\"

(k-p)

qm^; m®mc\.®mc\.eA; Aa;qm^; m®mc\.®mc\.eA; Aa;qm^; m®mc\.®mc\.eA; Aa;qm^; m®mc\.®mc\.eA; Aa;qm^; m®mc\.®mc\.eA; Aa;

rv\s¨;j Amt\ 72 ttiylm\;rv\s¨;j Amt\ 72 ttiylm\;rv\s¨;j Amt\ 72 ttiylm\;rv\s¨;j Amt\ 72 ttiylm\;rv\s¨;j Amt\ 72 ttiylm\;

Buikel;‘mi>en U^;sin\emac\-Buikel;‘mi>en U^;sin\emac\-Buikel;‘mi>en U^;sin\emac\-Buikel;‘mi>en U^;sin\emac\-Buikel;‘mi>en U^;sin\emac\-

edÅsn\;eA; miqa;suk bhn\;edÅsn\;eA; miqa;suk bhn\;edÅsn\;eA; miqa;suk bhn\;edÅsn\;eA; miqa;suk bhn\;edÅsn\;eA; miqa;suk bhn\;

‘mi>ny\ zwitdån qMGa.eS:RMuÂk;‘mi>ny\ zwitdån qMGa.eS:RMuÂk;‘mi>ny\ zwitdån qMGa.eS:RMuÂk;‘mi>ny\ zwitdån qMGa.eS:RMuÂk;‘mi>ny\ zwitdån qMGa.eS:RMuÂk;

qui> Tawr S∑m\;' eS;Nc\. ec∑qui> Tawr S∑m\;' eS;Nc\. ec∑qui> Tawr S∑m\;' eS;Nc\. ec∑qui> Tawr S∑m\;' eS;Nc\. ec∑qui> Tawr S∑m\;' eS;Nc\. ec∑

pedqapc\ AlØec∑k¥p\qMu;qin\;pedqapc\ AlØec∑k¥p\qMu;qin\;pedqapc\ AlØec∑k¥p\qMu;qin\;pedqapc\ AlØec∑k¥p\qMu;qin\;pedqapc\ AlØec∑k¥p\qMu;qin\;

lØdån\;ra eS;RMuAup\K¥op\er;AP∑´>lØdån\;ra eS;RMuAup\K¥op\er;AP∑´>lØdån\;ra eS;RMuAup\K¥op\er;AP∑´>lØdån\;ra eS;RMuAup\K¥op\er;AP∑´>lØdån\;ra eS;RMuAup\K¥op\er;AP∑´>

Ak¥io;eSac\ sarc\;ss\ U;wc\;Tin\Ak¥io;eSac\ sarc\;ss\ U;wc\;Tin\Ak¥io;eSac\ sarc\;ss\ U;wc\;Tin\Ak¥io;eSac\ sarc\;ss\ U;wc\;Tin\Ak¥io;eSac\ sarc\;ss\ U;wc\;Tin\

lk\KMy¨sU\" lk\KMy¨sU\" lk\KMy¨sU\" lk\KMy¨sU\" lk\KMy¨sU\" (k-p)

123456789012345678901234567123456789012345678901234567123456789012345678901234567123456789012345678901234567123456789012345678901234567123456789012345678901234567123456789012345678901234567123456789012345678901234567123456789012345678901234567

ep;Ap\lØdån\;

123456789012345678901234561234567890123456789012345612345678901234567890123456123456789012345678901234561234567890123456789012345612345678901234567890123456123456789012345678901234561234567890123456789012345612345678901234567890123456

ec∑pedqapc\lØdån\;

sam¥k\N˙a 4 eSac\;på;m˙ASk\sam¥k\N˙a 4 eSac\;på;m˙ASk\sam¥k\N˙a 4 eSac\;på;m˙ASk\sam¥k\N˙a 4 eSac\;på;m˙ASk\sam¥k\N˙a 4 eSac\;på;m˙ASk\

mtt\qam mlW´merac\qa eSac\r∑k\rt. AenATa;m¥oi;på"mtt\qam mlW´merac\qa eSac\r∑k\rt. AenATa;m¥oi;på"mtt\qam mlW´merac\qa eSac\r∑k\rt. AenATa;m¥oi;på"mtt\qam mlW´merac\qa eSac\r∑k\rt. AenATa;m¥oi;på"mtt\qam mlW´merac\qa eSac\r∑k\rt. AenATa;m¥oi;på"

pTm sv\;quM;sv\;qt\m˙t\ep;®p; AqMK¥>sk\et∑n´≥ lsuK∑´Piu≥'pTm sv\;quM;sv\;qt\m˙t\ep;®p; AqMK¥>sk\et∑n´≥ lsuK∑´Piu≥'pTm sv\;quM;sv\;qt\m˙t\ep;®p; AqMK¥>sk\et∑n´≥ lsuK∑´Piu≥'pTm sv\;quM;sv\;qt\m˙t\ep;®p; AqMK¥>sk\et∑n´≥ lsuK∑´Piu≥'pTm sv\;quM;sv\;qt\m˙t\ep;®p; AqMK¥>sk\et∑n´≥ lsuK∑´Piu≥'

er>Sk\mtui;ÂkPiu≥ pn\Âka;påty\" Adåmrm m¥k\rv\yuibuM;' m;Kui;er>Sk\mtui;ÂkPiu≥ pn\Âka;påty\" Adåmrm m¥k\rv\yuibuM;' m;Kui;er>Sk\mtui;ÂkPiu≥ pn\Âka;påty\" Adåmrm m¥k\rv\yuibuM;' m;Kui;er>Sk\mtui;ÂkPiu≥ pn\Âka;påty\" Adåmrm m¥k\rv\yuibuM;' m;Kui;er>Sk\mtui;ÂkPiu≥ pn\Âka;påty\" Adåmrm m¥k\rv\yuibuM;' m;Kui;

buM;et∑quM;®p; lsuK∑´Piu≥’ki;pm\;påty\" dåm er>tui;lamy\Siurc\buM;et∑quM;®p; lsuK∑´Piu≥’ki;pm\;påty\" dåm er>tui;lamy\Siurc\buM;et∑quM;®p; lsuK∑´Piu≥’ki;pm\;påty\" dåm er>tui;lamy\Siurc\buM;et∑quM;®p; lsuK∑´Piu≥’ki;pm\;påty\" dåm er>tui;lamy\Siurc\buM;et∑quM;®p; lsuK∑´Piu≥’ki;pm\;påty\" dåm er>tui;lamy\Siurc\

eqnt\kiu miu;epÅeTac\ePak\®p; e®Kak\l˙n\≥ lsuK∑´espåty\"eqnt\kiu miu;epÅeTac\ePak\®p; e®Kak\l˙n\≥ lsuK∑´espåty\"eqnt\kiu miu;epÅeTac\ePak\®p; e®Kak\l˙n\≥ lsuK∑´espåty\"eqnt\kiu miu;epÅeTac\ePak\®p; e®Kak\l˙n\≥ lsuK∑´espåty\"eqnt\kiu miu;epÅeTac\ePak\®p; e®Kak\l˙n\≥ lsuK∑´espåty\"

d^liu ASc\.Sc\. hn\≥ta;Piu≥’ki;sa;pål¥k\n´≥m Tin\;mrB Atc\;d^liu ASc\.Sc\. hn\≥ta;Piu≥’ki;sa;pål¥k\n´≥m Tin\;mrB Atc\;d^liu ASc\.Sc\. hn\≥ta;Piu≥’ki;sa;pål¥k\n´≥m Tin\;mrB Atc\;d^liu ASc\.Sc\. hn\≥ta;Piu≥’ki;sa;pål¥k\n´≥m Tin\;mrB Atc\;d^liu ASc\.Sc\. hn\≥ta;Piu≥’ki;sa;pål¥k\n´≥m Tin\;mrB Atc\;

er>tui;la®p; luM‘KMer;tawn\riqet∑kiu kiuy\Tilk\erak\ AN†ray\er>tui;la®p; luM‘KMer;tawn\riqet∑kiu kiuy\Tilk\erak\ AN†ray\er>tui;la®p; luM‘KMer;tawn\riqet∑kiu kiuy\Tilk\erak\ AN†ray\er>tui;la®p; luM‘KMer;tawn\riqet∑kiu kiuy\Tilk\erak\ AN†ray\er>tui;la®p; luM‘KMer;tawn\riqet∑kiu kiuy\Tilk\erak\ AN†ray\

‘plaeta.m˙ mlWmerac\qa Anv\;SuM;Ac\Aa;n≥ Nim\nc\;lsuK∑´K´.r‘plaeta.m˙ mlW´merac\qa Anv\;SuM;Ac\Aa;n≥ Nim\nc\;lsuK∑´K´.r‘plaeta.m˙ mlW´merac\qa Anv\;SuM;Ac\Aa;n≥ Nim\nc\;lsuK∑´K´.r‘plaeta.m˙ mlW´merac\qa Anv\;SuM;Ac\Aa;n≥ Nim\nc\;lsuK∑´K´.r‘plaeta.m˙ mlW´merac\qa Anv\;SuM;Ac\Aa;n≥ Nim\nc\;lsuK∑´K´.r

ta®Ps\påty\"ta®Ps\påty\"ta®Ps\påty\"ta®Ps\påty\"ta®Ps\påty\"

luM‘KMer;tawn\riqm¥a;Aenn≥ SpAÂkm\;Pk\mOm¥a;kiu ‘PiK∑ra

ma emac\®Pø-emac\n K∑®Ka;®Kc\;mriqliu Nuic\cMqa;la;' Nuic\cM®Ka;qa;

la; K∑®Ka;Piu≥lv\; m®Ps\Nuic\påB;" ®mn\man≥ g¥pn\Siuta Aarqa;K¥c\;

t¨eneleta. Rut\trk\ By\lium˙K∑´®p^; mqiNuic\qliu d^l¨Aup\Âk^;

T´m˙a SN∂®pq¨la;' qtc\;eTak\la;Siuta er∑;enPiu≥lv\;

mrNuic\påB¨;" eqK¥ataketa. luM‘KMer;tawn\r˙iq¨et∑Aenn´≥

er˙>SuM;k tk\lat´.q¨kiuqa S¨p¨AÂkm\;Pk\mO Ar˙in\tn\≥q∑a;RuM

Tin\;qim\;eSac\r∑k\K´.rta®Ps\påty\" AKu g¥pn\qtc\;eTak\

ha A´d^en≥k SN∂®pS¨p¨q¨ l¨Aup\Âka;T´ erak\entakiuk

q¨>AN†ray\kiu qPit\eKÅent´. qeBa®Ps\enpå®p^"

S¨p¨AÂkm\;Pk\q¨m¥a;kiu ‘PiK∑´ram˙a ®mn\mala;' g¥pn\la;'

Aemrikn\la; By\lium˙ mK∑´®Ka;Nuic\påB¨;" By\q¨>kium˙ rv\r∑y\

tamhut\B´ lsuk∑´RuMqa ps\Kt\ta®Ps\t´.At∑k\ kÁn\eta\tui≥

AK¥c\;K¥c\;e®paqliu e®parrc\ mekac\;qTip\' ekac\;qTip\påp"

AdATma Aemrikn\lm¥oi;påenrc\ qlv\;kMmekac\;rc\ Timn\

Nuic\tapåp´" eqK¥ataketa. meta\tS Tim˙n\®Kc\;qa ®Ps\®p^;

g¥pn\l¨m¥oi;mui≥liu≥ er∑;ps\®Kc\;mhut\takiu na;lv\esK¥c\påty\'

mqc\.el¥a\t´. Ae®KAenAK¥in\AKåm¥oi;m˙a' mqc\.el¥a\t´.enram˙a

tv\S´Asui;r Sn\≥k¥c\q¨et∑n´≥ At¨r˙ientaeÂkac\.qa d^lium¥oi;

®Ps\K´.rta®Ps\påty\"

tawn\r˙iq¨m¥a;Aenn´≥ msßtanagåAiAa; rn\kun\eS;RuMÂk^;

kiu A®mn\SuM;piu≥ep;K´.ty\liu≥ qirpåty\" enak\ g¥pn\qMRuM;k

wn\Tm\;m¥a;n´≥Sk\q∑y\®p^; lup\eSac\P∑y\ra kisßrp\Aq^;q^;m˙a

mit\ekac\;eS∑ekac\;pqs∑a kveSac\r∑k\ep;K.påty\" då.A®pc\

msßtanagåAipiuc\ psßv\;24 m¥oi;kiulv\; qMRuM;wn\Tm\;m¥a;mts\Sc\.

sns\tk¥ lW´e®pac\;ep;Ap\K´.påty\" q¨>r´>Rup\Aelac\;kiu g¥pn\

Nuic\cMkui ®pn\lv\qy\eSac\Piu≥ kisßrp\et∑malv\; liuAp\qliukv

ep;K´.påty\" Bap´®Ps\®Ps\ kÁn\eta\tui≥ ®mn\ma®pv\q¨m¥a;keta.

kiuy\K¥c\;sanamOA®pv\.n´≥ msßtanagåAir´> miqa;sun´≥Tp\t¨' g¥pn\

®pv\q¨m¥a;n´≥Tp\t¨ tky\.kiu sit\TiKiuk\eÂkk∑´K´.Âkrtapå"

enak\ts\K¥k\k msßtanagåAi eqSMu;K¥in\ma Atpålat.

Siun^ b^d^yiur^eka\dåkiu ®pn\liuK¥c\ty\Siut´.kisßpå" lMu‘KMer;tp\P∑´>

et∑r´> l¨suK∑´mOeÂkac\. Sp¨AÂkm\;Pk\q¨et∑ Rut\Rut\q´q´ PRiuPr´

®Ps\ent´. Ae®KAenm¥oi;m˙a By\liuBy\pMu ep¥ak\SMu;K´.rty\Siuta

qiPiu≥Aeta\.kui Kk\pålim\.my\" lMu‘KMer;tp\P∑´>m¥a;k qim\;Sv\;

rmi®Kc\;lv\;mr˙iK´.påB¨;" msßtanagåAi miqa;suAenn´> qMeyaz√\

Am˙t\trA®Ps\ A´d^ b^d^yiur^eka\dåkiu ®pn\rK¥c\lim\.my\liu>

kuiy\K¥c\;sa na;lv\KMsa;mitaAm˙n\på" dåepmy\. Ad^r^eka\dåkiu

®mn\mar´ts\eyak\k y¨eSac\q∑a;påty\liu≥ ®pv\pAqMlWc\.

@anet∑k s∑p\s∑´entam¥oi;k¥eta.lv\; Bap´®Ps\®Ps\ q¨>At∑k\

sit\TiKiuk\miqliu kiuy\.At∑k\lv\; sit\mekac\;®Ps\rpåty\"

AKuliu g¥pn\qtc\;@anet∑ ApåAwc\ ®pv\pqtc\;@an

et∑k msßtanagåAikiu ®mn\malMu‘KMer;tp\P∑´>et∑kp´ An^;kp\

qiqi”k^;n´≥ ps\Kt\qeyac\ lup\ÂkMl^Sy\ Tut\lWc\.entaet∑

ha Kiuc\ma“p^;®Ps\t´. N˙s\Nuic\cMK¥s\Âkv\rc\;N˙^;mOkui Anv\;n´≥Am¥a;

TiKuik\esNuic\påty\" g¥pn\qtc\;@ants\Kuk msßtanagåAikiu

AeÂkac\;‘p“p^; {®mn\ma®pv\m˙a “cim\;K¥m\;er;n´≥ d^miukers^er; rr˙ies

Piu≥ g¥pn\Asiu;rAenn´≥ piumiu’ki;pm\;qc\.ty\' d^miukers^k¥c\.qMu;t´.

Niuc\cMts\Niuc\cMAenn´≥ g¥pn\Asiu;rm˙a tawn\r˙ity\} Siut´. ASc\.m¥oi;

ATi kiuy\.Asiu;rAepÅ PiAa;ep;latam¥oi;kiuÂkv\.“p^; q¨tiu≥r´>

d^miukers^Siutakiuetac\ kÁn\eta\sit\p¥k\q∑a;mita Am˙n\på"

tky\eta. g¥pn\-®mn\ma K¥s\Âkv\rc\;N˙^;mOha Kiuc\maK´.tky\eta. g¥pn\-®mn\ma K¥s\Âkv\rc\;N˙^;mOha Kiuc\maK´.tky\eta. g¥pn\-®mn\ma K¥s\Âkv\rc\;N˙^;mOha Kiuc\maK´.tky\eta. g¥pn\-®mn\ma K¥s\Âkv\rc\;N˙^;mOha Kiuc\maK´.tky\eta. g¥pn\-®mn\ma K¥s\Âkv\rc\;N˙^;mOha Kiuc\maK´.

taÂkapå“p" Asiu;rK¥c\; rc\;N;K¥s\Âkv\mO tiu;®mHc\.Niuc\K.qliu Ns\Niuc\cMtaÂkapå“p" Asiu;rK¥c\; rc\;N;K¥s\Âkv\mO tiu;®mHc\.Niuc\K.qliu Ns\Niuc\cMtaÂkapå“p" Asiu;rK¥c\; rc\;N;K¥s\Âkv\mO tiu;®mHc\.Niuc\K.qliu Ns\Niuc\cMtaÂkapå“p" Asiu;rK¥c\; rc\;N;K¥s\Âkv\mO tiu;®mHc\.Niuc\K.qliu Ns\Niuc\cMtaÂkapå“p" Asiu;rK¥c\; rc\;N;K¥s\Âkv\mO tiu;®mHc\.Niuc\K.qliu Ns\Niuc\cM

®pv\q¨m¥a;AK¥c\;K¥c\; na;lv\yMuÂkv\mOet∑lv\; ®Ps\T∑n\;Kiuc\ma®pv\q¨m¥a;AK¥c\;K¥c\; na;lv\yMuÂkv\mOet∑lv\; ®Ps\T∑n\;Kiuc\ma®pv\q¨m¥a;AK¥c\;K¥c\; na;lv\yMuÂkv\mOet∑lv\; ®Ps\T∑n\;Kiuc\ma®pv\q¨m¥a;AK¥c\;K¥c\; na;lv\yMuÂkv\mOet∑lv\; ®Ps\T∑n\;Kiuc\ma®pv\q¨m¥a;AK¥c\;K¥c\; na;lv\yMuÂkv\mOet∑lv\; ®Ps\T∑n\;Kiuc\ma

“p;qa;på" ®mn\maNiuc\cMAenn≥' ®mn\ma®pv\q¨et∑Aenn≥ Âkv\.my\“p;qa;på" ®mn\maNiuc\cMAenn≥' ®mn\ma®pv\q¨et∑Aenn≥ Âkv\.my\“p;qa;på" ®mn\maNiuc\cMAenn≥' ®mn\ma®pv\q¨et∑Aenn≥ Âkv\.my\“p;qa;på" ®mn\maNiuc\cMAenn≥' ®mn\ma®pv\q¨et∑Aenn≥ Âkv\.my\“p;qa;på" ®mn\maNiuc\cMAenn≥' ®mn\ma®pv\q¨et∑Aenn≥ Âkv\.my\

Siurc\ g¥pn\eKt\Suita”k;kiu ®Pt\qn\;K.rqliu g¥pn\n´≥pt\qk\Siurc\ g¥pn\eKt\Suita”k;kiu ®Pt\qn\;K.rqliu g¥pn\n´≥pt\qk\Siurc\ g¥pn\eKt\Suita”k;kiu ®Pt\qn\;K.rqliu g¥pn\n´≥pt\qk\Siurc\ g¥pn\eKt\Suita”k;kiu ®Pt\qn\;K.rqliu g¥pn\n´≥pt\qk\Siurc\ g¥pn\eKt\Suita”k;kiu ®Pt\qn\;K.rqliu g¥pn\n´≥pt\qk\

liu≥ sit\namy\Siulv\; nasraet∑A®pv\.på" g¥pn\kc\eptiuc\liu≥ sit\namy\Siulv\; nasraet∑A®pv\.på" g¥pn\kc\eptiuc\liu≥ sit\namy\Siulv\; nasraet∑A®pv\.på" g¥pn\kc\eptiuc\liu≥ sit\namy\Siulv\; nasraet∑A®pv\.på" g¥pn\kc\eptiuc\liu≥ sit\namy\Siulv\; nasraet∑A®pv\.på" g¥pn\kc\eptiuc\

AeÂkac\;' g¥pn\Pk\Ss\et∑AeÂkac\; wtÊoet∑' Rup\rc\et∑ KuK¥in\TiAeÂkac\;' g¥pn\Pk\Ss\et∑AeÂkac\; wtÊoet∑' Rup\rc\et∑ KuK¥in\TiAeÂkac\;' g¥pn\Pk\Ss\et∑AeÂkac\; wtÊoet∑' Rup\rc\et∑ KuK¥in\TiAeÂkac\;' g¥pn\Pk\Ss\et∑AeÂkac\; wtÊoet∑' Rup\rc\et∑ KuK¥in\TiAeÂkac\;' g¥pn\Pk\Ss\et∑AeÂkac\; wtÊoet∑' Rup\rc\et∑ KuK¥in\Ti

Am¥a;”k;rienSpå" tky\lv\; g¥pn\tiu≥r> rk\sk\ Âkm\;’kt\mOAm¥a;”k;rienSpå" tky\lv\; g¥pn\tiu≥r> rk\sk\ Âkm\;’kt\mOAm¥a;”k;rienSpå" tky\lv\; g¥pn\tiu≥r> rk\sk\ Âkm\;’kt\mOAm¥a;”k;rienSpå" tky\lv\; g¥pn\tiu≥r> rk\sk\ Âkm\;’kt\mOAm¥a;”k;rienSpå" tky\lv\; g¥pn\tiu≥r> rk\sk\ Âkm\;’kt\mO

eÂkac\. kÁn\eta\tiu≥®pv\q¨et∑m˙a {qumnek¥ama d%\raet∑n´≥}eÂkac\. kÁn\eta\tiu≥®pv\q¨et∑m˙a {qumnek¥ama d%\raet∑n´≥}eÂkac\. kÁn\eta\tiu≥®pv\q¨et∑m˙a {qumnek¥ama d%\raet∑n´≥}eÂkac\. kÁn\eta\tiu≥®pv\q¨et∑m˙a {qumnek¥ama d%\raet∑n´≥}eÂkac\. kÁn\eta\tiu≥®pv\q¨et∑m˙a {qumnek¥ama d%\raet∑n´≥}

Siuqliu AROi;et∑ATp\Tp\' d%\raet∑ tc\;Âkm\;på" dåepmy\.Siuqliu AROi;et∑ATp\Tp\' d%\raet∑ tc\;Âkm\;på" dåepmy\.Siuqliu AROi;et∑ATp\Tp\' d%\raet∑ tc\;Âkm\;på" dåepmy\.Siuqliu AROi;et∑ATp\Tp\' d%\raet∑ tc\;Âkm\;på" dåepmy\.Siuqliu AROi;et∑ATp\Tp\' d%\raet∑ tc\;Âkm\;på" dåepmy\.

kÁn\eta\tiu≥®pv\q¨k dået∑kiu razwc\T´m˙aTa;rs\K´.på“p" AnakÁn\eta\tiu≥®pv\qk dået∑kiu razwc\T´m˙aTa;rs\K´.på“p" AnakÁn\eta\tiu≥®pv\q¨k dået∑kiu razwc\T´m˙aTa;rs\K´.på“p" AnakÁn\eta\tiu≥®pv\q¨k dået∑kiu razwc\T´m˙aTa;rs\K´.på“p" AnakÁn\eta\tiu≥®pv\q¨k dået∑kiu razwc\T´m˙aTa;rs\K´.på“p" Ana

ehac\;kiu ®pn\S∑meneta.påB;" g¥pn\Niuc\cMkiu tRut\' etac\kiur^;ehac\;kiu ®pn\S∑meneta.påB;" g¥pn\Niuc\cMkiu tRut\' etac\kiur^;ehac\;kiu ®pn\S∑meneta.påB;" g¥pn\Niuc\cMkiu tRut\' etac\kiur^;ehac\;kiu ®pn\S∑meneta.påB;" g¥pn\Niuc\cMkiu tRut\' etac\kiur^;ehac\;kiu ®pn\S∑meneta.påB;" g¥pn\Niuc\cMkiu tRut\' etac\kiur^;

ya;tiu≥liu Niuc\cMm¥oi;et∑ketac\m˙ ss\At∑c\;k rk\sk\Âkm\;’kt\ya;tiu≥liu Niuc\cMm¥oi;et∑ketac\m˙ ss\At∑c\;k rk\sk\Âkm\;’kt\ya;tiu≥liu Niuc\cMm¥oi;et∑ketac\m˙ ss\At∑c\;k rk\sk\Âkm\;’kt\ya;tiu≥liu Niuc\cMm¥oi;et∑ketac\m˙ ss\At∑c\;k rk\sk\Âkm\;’kt\ya;tiu≥liu Niuc\cMm¥oi;et∑ketac\m˙ ss\At∑c\;k rk\sk\Âkm\;’kt\

K´.mOet∑At∑k\ wn\K¥etac\;pn\Piu≥ etac\;Siuent. AK¥in\m¥oi;maK´.mOet∑At∑k\ wn\K¥etac\;pn\Piu≥ etac\;Siuent. AK¥in\m¥oi;maK´.mOet∑At∑k\ wn\K¥etac\;pn\Piu≥ etac\;Siuent. AK¥in\m¥oi;maK´.mOet∑At∑k\ wn\K¥etac\;pn\Piu≥ etac\;Siuent. AK¥in\m¥oi;maK´.mOet∑At∑k\ wn\K¥etac\;pn\Piu≥ etac\;Siuent. AK¥in\m¥oi;ma

kÁn\eta\tiu≥®pv\q¨k Âkv\®PøK∑c\.lWt\Niuc\K´.ty\Siuta eta\RuMkÁn\eta\tiu≥®pv\q¨k Âkv\®PøK∑c\.lWt\Niuc\K´.ty\Siuta eta\RuMkÁn\eta\tiu≥®pv\q¨k Âkv\®PøK∑c\.lWt\Niuc\K´.ty\Siuta eta\RuMkÁn\eta\tiu≥®pv\q¨k Âkv\®PøK∑c\.lWt\Niuc\K´.ty\Siuta eta\RuMkÁn\eta\tiu≥®pv\q¨k Âkv\®PøK∑c\.lWt\Niuc\K´.ty\Siuta eta\RuM

sit\qeBaTa; ®pv\.w®Pøsc\mOmhut\eÂkac\; qiesK¥c\påty\"sit\qeBaTa; ®pv\.w®Pøsc\mOmhut\eÂkac\; qiesK¥c\påty\"sit\qeBaTa; ®pv\.w®Pøsc\mOmhut\eÂkac\; qiesK¥c\påty\"sit\qeBaTa; ®pv\.w®Pøsc\mOmhut\eÂkac\; qiesK¥c\påty\"sit\qeBaTa; ®pv\.w®Pøsc\mOmhut\eÂkac\; qiesK¥c\påty\"

A‘ci;Aet;Ta;“p; lk\sa;eK¥tMu>®pn\Piu≥ kÁn\eta\tiu≥ By\eta.

m˙ met∑;påB¨;" Ararakiu eyanieqa mnq^kar qc\.tc\.

el¥ak\pt\s∑a N˙lMu;q∑c\;“p^; Sc\®Kc\Niuc\Âkpåty\" dutiykmıa

ss\At∑c\; kuiy\.l¨m¥oi;kiu nv\;lm\;m¥oi;sMun´≥ A”k^;Ak¥y\ N˙ip\sk\

kl¨‘pK´.epmy\. g¥pn\et∑ss\ROM;liu≥ e®p;rt´.AK¥in\m˙a k¥n\K´.t´.

g¥pn\ss\®pn\”k^;et∑kiu kÁn\eta\tiu≥®pv\q¨k By\liuSk\SMK´.

ty\Siuta yen≥tiuc\ AK¥oi>Aqk\r˙c\S´®Ps\t´. g¥pn\ss\®pn\”k^;

et∑Aa;lMu;qiÂkpåty\" g¥pn\-®mn\ma p¨;epåc\;Tut\lup\Riuk\k¨;

t´. {eq∑;}Rup\r˙c\zat\ka;”k^;ha ®mn\ma.sit\rc\;estnan´≥ ®Pøsc\

N¨;vM.t´.N˙lMu;qa;r´> qk\eqpå" dåeP¥ak\P¥k\liu≥mrt´. g¥pn\-

®mn\maK¥s\Âkv\er;r´>m˙t\tiuc\ ®Ps\påty\"

e®palk\sn≥ e®papå√;my\" kÁn\eta\tui>Niuc\cMma Pk\Ss\g¥pn\

kiu eta\l˙n\K´.t´. mt\l 27rk\en≥kiu Arc\k Pk\Ss\eta\l˙n\

er;en≥A®Ps\ qt\m˙t\K´.tapå" dåepmy\. ts\Pk\qa;AepÅ

qip\“p^;c´.vHasanatt\t´. l¨m¥oi;et∑p^p^ enak\piuc\;m˙a ®pv\q¨m¥a;

AÂka; g¥pn\mun\;t^;er; Ar˙v\Ar˙v\m®Ps\esliut´.SN∂n´≥ Atit\

k ®Ps\rp\et∑kiuqc\pun\;eK¥“p^; {tp\meta\en≥}A®Ps\ e®pac\;l´

eKÅewÅK´.ta ATc\Ar˙a;på" A´d^lium¥oi; kisßel;m˙aetac\

ts\Pk\qa;At∑k\ Am¥a;”k; s√\;sa;K¥c\.K¥in\ep;K.t. kÁn\eta\tiu≥k

AKuliu g¥pn\l¨m¥oi; qtc\;eTak\ts\eyak\kiu qiqi”k^;n´≥

tmc\qk\qk\ An^;kp\ps\Kt\tam¥oi; lup\på.mla;Siuta

s√\;sa;Sc\®Kc\Piu≥ ekac\;påty\"

lk\rimalv\; g¥pn\-®mn\maSk\SMer;ha K¥s\Âkv\rc\;N;mOg¥pn\-®mn\maSk\SMer;ha K¥s\Âkv\rc\;N;mOg¥pn\-®mn\maSk\SMer;ha K¥s\Âkv\rc\;N;mOg¥pn\-®mn\maSk\SMer;ha K¥s\Âkv\rc\;N;mOg¥pn\-®mn\maSk\SMer;ha K¥s\Âkv\rc\;N;mO

kiu Ae®KKM“p; mit\wt\mp¥k\ A®pn\Aln\ el;sa;mOr˙ienSpå"kiu Ae®KKM“p; mit\wt\mp¥k\ A®pn\Aln\ el;sa;mOr˙ienSpå"kiu Ae®KKM“p; mit\wt\mp¥k\ A®pn\Aln\ el;sa;mOr˙ienSpå"kiu Ae®KKM“p; mit\wt\mp¥k\ A®pn\Aln\ el;sa;mOr˙ienSpå"kiu Ae®KKM“p; mit\wt\mp¥k\ A®pn\Aln\ el;sa;mOrienSpå"

g¥pn\Niuc\cMAenn≥ Asiu;rpiuc\;kera' g¥pn\Niuc\cMAenn≥ Asiu;rpiuc\;kera' g¥pn\Niuc\cMAenn≥ Asiu;rpiuc\;kera' g¥pn\Niuc\cMAenn≥ Asiu;rpiuc\;kera' g¥pn\Niuc\cMAenn≥ Asiu;rpiuc\;kera' NGO puic\;kpå kÁn\eta\tiu≥ puic\;kpå kÁn\eta\tiu≥ puic\;kpå kÁn\eta\tiu≥ puic\;kpå kÁn\eta\tiu≥ puic\;kpå kÁn\eta\tiu≥

Niuc\cMAepÅ lqa;K¥c\;sanaeTak\Ta;mO AkAvApåAwc\Niuc\cMAepÅ lqa;K¥c\;sanaeTak\Ta;mO AkAvApåAwc\Niuc\cMAepÅ lqa;K¥c\;sanaeTak\Ta;mO AkAvApåAwc\Niuc\cMAepÅ lqa;K¥c\;sanaeTak\Ta;mO AkAvApåAwc\Niuc\cMAepÅ lqa;K¥c\;sanaeTak\Ta;mO AkAvApåAwc\

l¨mOer;' pvaer;AkAvet∑ ep;enS®Ps\påty\" dåepmy\.l¨mOer;' pvaer;AkAvet∑ ep;enS®Ps\påty\" dåepmy\.l¨mOer;' pvaer;AkAvet∑ ep;enS®Ps\påty\" dåepmy\.l¨mOer;' pvaer;AkAvet∑ ep;enS®Ps\påty\" dåepmy\.l¨mOer;' pvaer;AkAvet∑ ep;enS®Ps\påty\" dåepmy\.

®pv\pAqMlWc\.@anm¥a;k AKu msßtanagåAir´>®Ps\s√\kiu Ae®KKM®pv\pAqMlWc\.@anm¥a;k AKu msßtanagåAir´>®Ps\s√\kiu Ae®KKM®pv\pAqMlWc\.@anm¥a;k AKu msßtanagåAir´>®Ps\s√\kiu Ae®KKM®pv\pAqMlWc\.@anm¥a;k AKu msßtanagåAir´>®Ps\s√\kiu Ae®KKM®pv\pAqMlWc\.@anm¥a;k AKu msßtanagåAir´>®Ps\s√\kiu Ae®KKM

“p; g¥pn\-®mn\maK¥s\Âkv\er; p¥k\®pa;eAac\' AkAvep;mOet∑“p; g¥pn\-®mn\maK¥s\Âkv\er; p¥k\®pa;eAac\' AkAvep;mOet∑“p; g¥pn\-®mn\maK¥s\Âkv\er; p¥k\®pa;eAac\' AkAvep;mOet∑“p; g¥pn\-®mn\maK¥s\Âkv\er; p¥k\®pa;eAac\' AkAvep;mOet∑“p; g¥pn\-®mn\maK¥s\Âkv\er; p¥k\®pa;eAac\' AkAvep;mOet∑

elYa.K¥eAac\\\' d%\Kt\ pit\Siu≥Aer;ymOet∑ s√\\;sa;laeAac\elYa.K¥eAac\\\' d%\Kt\ pit\Siu≥Aer;ymOet∑ s√\\;sa;laeAac\elYa.K¥eAac\\\' d%\Kt\ pit\Siu≥Aer;ymOet∑ s√\\;sa;laeAac\elYa.K¥eAac\\\' d%\Kt\ pit\Siu≥Aer;ymOet∑ s√\\;sa;laeAac\elYa.K¥eAac\\\' d%\Kt\ pit\Siu≥Aer;ymOet∑ s√\\;sa;laeAac\

lup\enÂktaet∑haA®Ps\mn\' Ae®KAenmn\kiu mqirc\ na;eyac\lup\enÂktaet∑haA®Ps\mn\' Ae®KAenmn\kiu mqirc\ na;eyac\lup\enÂktaet∑haA®Ps\mn\' Ae®KAenmn\kiu mqirc\ na;eyac\lup\enÂktaet∑haA®Ps\mn\' Ae®KAenmn\kiu mqirc\ na;eyac\lup\enÂktaet∑haA®Ps\mn\' Ae®KAenmn\kiu mqirc\ na;eyac\

K¥c\srapå"dåeÂkac\.lv\; kÁn\eta\.Aenn≥ Amn\kiu Amn\Atiuc\;'K¥c\srapå"dåeÂkac\.lv\; kÁn\eta\.Aenn≥ Amn\kiu Amn\Atiuc\;'K¥c\srapå"dåeÂkac\.lv\; kÁn\eta\.Aenn≥ Amn\kiu Amn\Atiuc\;'K¥c\srapå"dåeÂkac\.lv\; kÁn\eta\.Aenn≥ Amn\kiu Amn\Atiuc\;'K¥c\srapå"dåeÂkac\.lv\; kÁn\eta\.Aenn≥ Amn\kiu Amn\Atiuc\;'

Arikiu AriAtuic\; P∑c\.K¥®pr®Kc\;p®Ps\påty\" pkti Amn\tra;Arikiu AriAtuic\; P∑c\.K¥®pr®Kc\;p®Ps\påty\" pkti Amn\tra;Arikiu AriAtuic\; P∑c\.K¥®pr®Kc\;p®Ps\påty\" pkti Amn\tra;Arikiu AriAtuic\; P∑c\.K¥®pr®Kc\;p®Ps\påty\" pkti Amn\tra;Arikiu AriAtuic\; P∑c\.K¥®pr®Kc\;p®Ps\påty\" pkti Amn\tra;

kiu Ae®KKM“p; Ns\Nuic\cMK¥s\Âkv\er;kiu AD∑n\≥rv\eAac\ Tin\;qim\;kiu Ae®KKM“p; Ns\Nuic\cMK¥s\Âkv\er;kiu AD∑n\≥rv\eAac\ Tin\;qim\;kiu Ae®KKM“p; Ns\Nuic\cMK¥s\Âkv\er;kiu AD∑n\≥rv\eAac\ Tin\;qim\;kiu Ae®KKM“p; Ns\Nuic\cMK¥s\Âkv\er;kiu AD∑n\≥rv\eAac\ Tin\;qim\;kiu Ae®KKM“p; Ns\Nuic\cMK¥s\Âkv\er;kiu AD∑n\≥rv\eAac\ Tin\;qim\;

Niuc\Piu≥liupålim\.my\" ®pv\pn\;vioK¥oiK¥c\pål¥k\ Sa;kP¥k\Siutam¥oi;Niuc\Piu≥liupålim\.my\" ®pv\pn\;vioK¥oiK¥c\pål¥k\ Sa;kP¥k\Siutam¥oi;Niuc\Piu≥liupålim\.my\" ®pv\pn\;vioK¥oiK¥c\pål¥k\ Sa;kP¥k\Siutam¥oi;Niuc\Piu≥liupålim\.my\" ®pv\pn\;vioK¥oiK¥c\pål¥k\ Sa;kP¥k\Siutam¥oi;Niuc\Piu≥liupålim\.my\" ®pv\pn\;vioK¥oiK¥c\pål¥k\ Sa;kP¥k\Siutam¥oi;

m®Ps\qc\.taAm˙n\på"m®Ps\qc\.taAm˙n\på"m®Ps\qc\.taAm˙n\på"m®Ps\qc\.taAm˙n\på"m®Ps\qc\.taAm˙n\på"

kÁn\eta\tiu≥®pv\qketa. ®pv\pmdyam¥a;r> Amn\kiu Ama;

lup\' ts\sit\kiu ts\Ait\®Ps\eAac\ K¥´>ka;“p^; eq∑;Tiu;put\Kt\

s∑p\s∑mOet∑kiu luM;wAel;mTa;eta.påB;" kiuy\.Asiu;rn≥ kiuy\.®pv\q

kp kuiy\.Niuc\cMAk¥oi;kiuliula;ma®Ps\“p; kiuy\.Asiu;rn≥ kiuy\.®pv\qkp

kiuy\.Niuc\cMr´> P∑M>‘Pi;tiu;tk\mOkiu Pn\t^;ePa\eSac\Âkrm˙a®Ps\ty\

Siuta Aet∑>A’kMkep;t.qc\Kn\;saet∑n≥ ®pv\.w“p;K.på“p" dåeÂkac\.

ABk\Bk\k Tiu;N˙k\enepmy\.' eq∑;Tiu;lMO>eSa\enepmy\.

kÁn\eta\tiu≥ ®pv\q¨ts\rp\lMu;k tv\S´Asiu;rAepÅ A®pv\.Aw

ts\Knk\ eTak\KMyMuÂkv\l¥k\riÂkpåty\" Asiu;rr> √;eSac\mO

eAak\m˙a m¨wådlm\;s√\(7)rp\n´≥Av^ ss\m˙n\j sv\;km\;®pv\.w

eqa dmiiukersNiuc\cMeta\qs\”k;Skiu merak\erak\eAac\ K¥tk\

q∑a;Âkm˙ap´®Ps\påty\" A´d^liuK¥^tk\ram˙a kÁn\eta\tiu≥Aen

n´≥keta. g¥pn\Niuc\cMn´≥ mit\ekac\;eS∑ekac\;p^qs∑a' K¥s\Âkv\

rc\;N;mOKiuc\®ms∑a errv\lk\t∑q∑a;liut. SN∂qaripåty\liu≥ Siupå

res" "123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567

g¥pn\-®mn\maSk\SMer;ha K¥s\Âkv\rc\;N˙^;mOkiu Ae®KKM“p^; mit\wt\mp¥k\ A®pn\Al˙n\ el;sa;mOr˙ienS´på" g¥pn\Niuc\cM

Aenn´≥ Asiu;rpiuc\;kera' NGO puic\;kpå kÁn\eta\tiu≥ Niuc\cMAepÅ l¨qa;K¥c\;sanaeTak\Ta;mO Ak¨Av^ApåAwc\

l¨�mOer;' pvaer;Ak¨Av^et∑ ep;enS´®Ps\påty\" dåepmy\. ®pv\pAqMlWc\.@anm¥a;k AKu msßtanagåAir´>���®Ps\s√\kiu

Ae®KKM“p^; g¥pn\-®mn\maK¥s\Âkv\er; p¥k\®pa;eAac\' Ak¨Av^ep;mOet∑ elY�a.K¥eAac\\\' d%\Kt\ pit\Siu≥�Aer;y¨�mOet∑

s√\\;sa;laeAac\ lup\enÂktaet∑haA®Ps\m˙n\' Ae®KAenm˙n\kiu mqirc\ na;eyac\K¥c\srapå" dåeÂkac\.lv\; kÁn\eta\.

Aenn´≥ Am˙n\kiu Am˙n\Atiuc\;' Arikiu AriAtuic\; P∑c\.K¥®pr�®Kc\;p®Ps\påty\"

14-10 (05) 10/14/07, 2:20 AM1

14-10 (01)2007/10/14 · 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 sam¥k\N˙a 2 14-10-200714-10-200714-10-2007 Ay\d^ta.Ay\d^ta. AaeBa AaeBa\\ - [PDF Document] (6)

sam¥k\N˙a 6sam¥k\N˙a 6sam¥k\N˙a 6sam¥k\N˙a 6sam¥k\N˙a 6 14-10-200714-10-200714-10-200714-10-200714-10-2007

! er>PMu;mer>PMu;mer>PMu;mer>PMu;mer>PMu;m

tk\erak\tk\erak\tk\erak\tk\erak\tk\erak\

ASiupåAKm\;Ana;qiu≥ rKiuc\®pv\ny\At∑c\;ri ss\et∑KRiuc\' qMt∑KRiuc\'

ek¥ak\®PøKRiuc\Nc\. emac\etaKRiuc\tiu≥m ‘mi>mi‘mi>Pm¥a;' edqKMtiuc\;rc\;qa;m¥a;

®Ps\Âkqv\. rKiuc\' “mio(eKÅ)Kmi' qk\Nc\. diuc\;nk\tiuc\;rc\;qa; kiuy\sa;ly\

m¥a;' lmOer;Aqc\;AP∑>wc\m¥a;' @anSiuc\ram¥a;' tiuc\;rc\;qa; Riu;ray√\ek¥;mO

AP∑>wc\m¥a;' kun\qv\m¥a;Nc\. sk\mOlk\mO lup\cn\;rc\m¥a;' erlup\cn\;rc\m¥a;'

etac\qly\qma;m¥a;Nc\. Alup\qma;m¥a;' saepNc\.sany\zc\;AP∑>wc\m¥a;'

ss\et∑tkqiul\' ss\et∑nv\;pvatkqiul\' ss\et∑k∑n\p¥øtatkqiul\Nc\.

Ae®KKMpvaek¥ac\;m¥a;m Sra Sramm¥a;Nc\. ek¥ac\;qa;ek¥ac\;qm¥a;'

q¨na‘pm¥a;' rKiuc\sv\eta\AP´∑>' l¨Tul¨tn\;sa; AP´∑>Asv\;Aq^;q^;m˙

®pv\q¨m¥a;N˙c\. edqKM®pv\q¨m¥a; suusuepåc\;Ac\Aa;71000ek¥a\tiu≥

Ac\tiuk\Aa;tiuk\ ts\K´nk\tk\erak\Âkqv\"

AKm\;Ana;mstc\m^ nMnk\6nar^m˙stc\j ss\eÂkac\;mØ; ®pv\ny\

sv\pc\qayaer;AP´∑> vWn\Âka;er;mØ; √^;Aun\;q∑c\ eKåc\;eSac\qv\.

ss\et∑KRiuc\ss\eÂkac\;qv\ rKiuc\®pv\ny\ ‘mi>eta\Kn\;mer˙> surp\m˙

lv\;ekac\;' ss\eÂkac\;mØ; ny\sp\kun\q∑y\er;√^;s^;@an vWn\Âka;er;mØ;

√^;qn\;T∑n\; eKåc\;eSac\qv\. emac\etaKRiuc\ss\eÂkac\;qv\ ss\et∑

‘mi>ny\ Amt\(4) Ae®KKMpvaATk\tn\;ek¥ac\;er> surp\mlv\;ekac\;'

ss\eÂkac\;mØ; ®mn\ma.lYp\ss\Dat\Aa;®Pn\≥®Pø;er;lup\cn\; ®pv\ny\Aup\K¥op\er;mØ;

√^;Kc\sin\ eKåc\;eSac\qv\. ek¥ak\®PøKRiuc\ss\eÂkac\;qv\ ®pv\eTac\su

lm\;m”k;Nc\. qt†@anlm\;SMu surp\m˙lv\;ekac\;' ss\eÂkac\;mØ; ny\sp\

edqN˙c\. tiuc\;rc\;qa;l¨m¥oi;m¥a; P∑M>‘Pi;tiu;tk\er;√^;s^;@an ®pv\ny\/

edq P∑M>‘Pi;mO ”k;Âkp\er;RMu; edq”k;Âkp\er;mØ; √;√;esawc\; eKåc\;eSac\

qv\. qMt∑KRiuc\ss\eÂkac\;qv\ elakanN∂aesteta\®mt\ Aer>Bk\muK\

surp\mlv\;ekac\; ss\eÂkac\;Siuc\;But\Nc\. AlMkiuc\AP∑>m¥a;√;eSac\ka

eÂk∑;eÂka\qMm¥a;kiu eÂk∑;eÂka\l¥k\ ss\eÂkac\;pMu®Pc\. sns\tk¥K¥^tk\j

qt†@anlm\;Atiuc\; AKm\;Ana;k¥c\;pmv\. Dvwt^Aa;ksa;k∑c\;qiu≥

Aenak\Bk\muK\√;m wc\erak\“p; qt\mt\enraAq;q;tiu≥Ò enrayÂk

qv\"

qBaptiqBaptiqBaptiqBaptiqBapti

AKm\;Ana;t∑c\ qBaptiA®Ps\ ss\et∑tk˚qiul\ tawn\KM

påemakK¥op\ √^;BerWk eSac\r∑k\“p^; qBaptiAP´∑>wc\m¥a;A®Ps\

rKiuc\®pv\ny\ ®pv\eTac\suÂkM.Kiuc\er;Nc\. P∑M>‘Pi;er;Aqc\; Alup\AmOeSac\

√^;T∑n\;mc\;' rKiuc\®pv\ny\ Am¥oi;qm^;er;raAP´∑>√k˚™ edÅÂkv\Âkv\ew'

ss\et∑KRiuc\ miKc\Nc\.kel;esac\.erak\er; ”k;Âkp\er;AP∑>wc\ edÅKc\esaerW'

ss\et∑‘mi>ny\ ss\mOTm\;ehac\;AP´∑>wc\ biul\”k^;qin\;T∑n\;(A“cim\;sa;)'

rp\mirp\Pm¥a;®Ps\Âkeqa ®pv\ny\pvaer;mØ;(ss\eS;er;' A“cim\;sa;)

√;esaT∑n\;eAac\Nc\. dutiy®pv\ny\tra;q”k;(A“cim\;sa;) √;eAac\®mtiu≥k

eSac\r∑k\Âkqv\"

AKm\;Ana;t∑c\ ek¥ak\eta\‘mi>ny\ ®pv\eTac\suÂkM.Kiuc\er;N˙c\.

P∑M>‘Pi;er;Aqc\;wc\ edÅek¥a.ek¥a.ewk AKm\;Ana;mØ;A®Ps\ eSac\r∑k\j

mc\;®pa;‘mi>ny\ ®pv\eTac\suÂkM.Kiuc\er;Nc\. P∑M>‘Pi;er;Aqc\;wc\ edÅekqeAac\

k t∑Pk\AKm\;Ana;mØ;A®Ps\ eSac\r∑k\“p; AKm\;Ana;mØ;k AKm\;Ana;

As^As√\m¥a;kiu Pt\Âka;eÂkvaqv\"

Niuc\cMeta\AlMAel;‘pNiuc\cMeta\AlMAel;‘pNiuc\cMeta\AlMAel;‘pNiuc\cMeta\AlMAel;‘pNiuc\cMeta\AlMAel;‘p

As^As√\Ar er˙;√^;s∑a qBaptiN˙c\. qBaptiAP´∑>wc\m¥a;qv\

sc\®mc\.epÅÒ enray¨Âk“p^; emac\etaKRiuc\ ®pv\eTac\suÂkM.Kiuc\er;N˙c\.

P∑M>‘Pi;er;Aqc\; At∑c\;er;mØ; √^;T∑n\;l˙sin\ √;eSac\j qBapti'

qBaptiAP´∑>wc\m¥a;N˙c\. AKm\;Ana;qiu≥ tk\erak\laÂkqv\. ®pv\q¨

l¨Tu”k^;k ®pv\eTac\su®mn\maNiuc\cMeta\AlMAa; Ael;‘pÂkqv\"

Tiu≥enak\ AKm\;Ana;mØ;k qBaptif K∑c\.‘pK¥k\®Pc\. AKm\;Ana;

stc\k¥c\;peÂkac\; eÂkva“p^; qBapti ss\et∑tk˚qiul\tawn\KM

påemakK¥op\ √;BerWk AP∑c\.Am˙aska;e®paÂka;rat∑c\ Niuc\cMts\Niuc\cM

eta\Âk^;m¥a;qv\ Niuc\cMeta\f Aqk\tmYAer;Âk^;l˙qv\. P∑>sv\;pMu

Ae®KKMUpedepÅepåk\er;At∑k\ Ae®KKMmm¥a;Nc\. Aeq;sit\ Ae®KKMrmv\.

m¨m¥a;kiu eAac\®mc\s∑a K¥m˙t\Niuc\K´.“p^®Ps\eÂkac\;' kiuy\sa;l˙y\eta\Âk^;

m¥a;qv\ mimitiu≥Niuc\cMf Atit\qmiuc\;qc\Kn\;sam¥a;Nc\. psßopπn\Ae®KAen

Arp\rp\kiu el.laqMu;qp\“p^; Niuc\cMeta\At∑k\ err˙v\tv\tM.Kiuc\®m´mv\.

Ae®KKMm¨m¥a;kiu K¥m˙t\Niuc\K´.®Kc\;®Ps\eÂkac\;' ASiupå Ae®KKMm¨m¥a;T´t∑c\

tiuc\;rc\;qa; ®pv\q¨l¨TuAt∑k\ rpiuc\K∑c\.m¥a;kiu k¥y\k¥y\®pn\≥®pn\≥

Tv\.q∑c\;Ta;“p^; Niuc\cMer;AN˙s\qarN˙c\. ®pv\.sMuenqv\kiu et∑>reÂkac\;"

S¨p¨lMO>eSa\eq∑;Tiu;S¨p¨lMO>eSa\eq∑;Tiu;S¨p¨lMO>eSa\eq∑;Tiu;S¨p¨lMO>eSa\eq∑;Tiu;S¨p¨lMO>eSa\eq∑;Tiu;

mimitiu≥ Niuc\cMeta\Âk^;kiu dmiukers^ Niuc\cMeta\qs\S^qiu≥ er˙;ROpMuePa\

tv\eSak\enK¥in\t∑c\ ®pv\t∑c\;®pv\p AP¥k\qma;m¥a;k Niuc\cMeta\

er>Sk\q∑a;mv\. mwådlm\;sU\(7)rp\Atiuc\; eSac\r∑k\enqv\. Am¥io;qa;

v^laKMÂk^;p¥k\s^;eAac\ nv\;lm\;m¥io;sMu®Pc\. lup\ÂkMPn\t^;K´.ÂkeÂkac\;'

yKuAK¥in\t∑c\ Am¥io;qa;vlaKMÂk; eAac\®mc\s∑a k¥c\;p“p;s;q∑a;“p®Ps\qv\.

At∑k\ Niuc\cMeta\P´∑>sv\;pMuAe®KKMUpedqs\Âk^; epÅepåk\mlaNuic\eAac\

SplMO≥eSa\eq∑;Tiu;mOm¥a; ‘plup\laÂk®pn\eÂkac\;' yKuNs\ sk\tc\BaAt∑c\;

Niuc\cMeta\f AK¥io>edqm¥a;Ò ®Ps\p∑a;K´.qv\. SN∂®pS¨p¨mO®Ps\sU\m¥a;kiu

el.laÂkv\.mv\SiulYc\ ®pv\t∑c\; ®pv\pAP¥k\qma;m¥a;k AÂkMAsv\

ri˙ri˙®Pc\. lup\eSac\K´.Âkqv\kiu et∑>reÂkac\;"

mimitiu≥ Niuc\cMeta\f pkti®Ps\epÅ tiu;tk\mOkiu Aekac\;®mc\wåd®Pc\.

mRO®mc\Âkqv\. ®pv\t∑c\; ®pv\pm Sn\≥k¥c\er;Ac\Aa;sum¥a;qv\ Niuc\cMeta\

Âk;kiu AKk\AKAk¥p\Atv\;Âka;Tqiu≥erak\eAac\ kmıa.qtc\;mdya

AK¥io>kiu AqMu;‘p“p^; lup\eSac\K´.ÂkeÂkac\;' kun\es¥;NOn\;k¥Sc\;er;kiu

AeÂkac\;®pj qMGaAK¥io>kiu KutMu;lup\ka SN∂®pmOm¥a;' SplOp\ra;mOm¥a;'

mtv\“cim\mOm¥a;®Ps\eAac\ Pn\t;K.ÂkeÂkac\;' Èk.qiu≥ lup\eSac\Pn\t;mOm¥a;

qv\ ®pv\q¨tiu≥ liula;etac\.teneqa sv\;km\;®pv\.wqv\. dmuikers^

pn\;tuic\qui≥ elYak\lm\;raÒ Ahn\≥Ata;m¥a;qa®Ps\eseÂkac\;' Nuic\cMeta\

Asui;rqv\ Nuic\cMeta\ftv\®cim\eA:K¥m\;mONc\. Nuic\cMqa;m¥a;f Ak¥oi;s;p∑a;kui

er;RO®p; sit\rv\qv\;KMka qeBaTa;Âk;s∑a®Pc\. eSac\r∑k\K.qv\.At∑k\

yKuAKåNuic\cMeta\ts\wn\;luM; eA;K¥m\;tv\®cim\q∑a;®p ®Ps\eÂkac\;' mimitui≥

tuic\;rc\;qa;®pv\qAm¥a;suAen®Pc\.lv\; Nuic\cMeta\ tv\®cim\mONc\. eA:K¥m\;mO

kuiqa luila;ÂkeÂkac\;' Tui≥eÂkac\. ®pv\t∑c\;®pv\pm˙ AP¥k\qma;

m¥a;f eSac\r∑k\mOm¥a;kui ®pv\qts\rp\luM;k m¥oi;K¥s\sit\Dat\' ®pv\eTac\su

sit\Dat\A®pv\.Aw®Pc\. Sn\≥k¥c\q∑a;rn\ luiAp\eÂkac\;"

Ac\tuik\Aa;tuik\eSac\r∑k\Ac\tuik\Aa;tuik\eSac\r∑k\Ac\tuik\Aa;tuik\eSac\r∑k\Ac\tuik\Aa;tuik\eSac\r∑k\Ac\tuik\Aa;tuik\eSac\r∑k\

niguM;K¥op\Aa;®Pc\. Nuic\cMeta\P∑M>‘Pi;tui;tk\mO AK¥in\AKåekac\;N˙c\.

mn\kn\eqa U;eSac\U;r∑k\mOekac\;K¥in\At∑c\;t∑c\ ®pv\eTac\susit\Dat\

A®pv\.Aw®Pc\. Am¥oi;qa;vlaKMkui eAac\®mc\s∑ak¥c\;p®p;s;K.®p®Ps\eÂkac\;'

Am¥oi;qa;v^laKMkK¥m˙t\ep;Ta;qv\. Ae®KKMm¨m¥a;N˙c\. Aeq;sit\

Ae®KKMrmv\.m¨m¥a;N˙c\.Av^ P´∑>sv\;puMAe®KKMUpedqs\kui er;S´∑®p™an\;Âk

mv\®Ps\eÂkac\;' P´∑>sv\;puMAe®KKMUped epÅepåk\Atv\‘p®p^;enak\

Nuic\cMeta\k K¥mt\Ta;qv\. er>lup\cn\;sU\(7)rp\ eAac\®mc\®p;qv\.AKåt∑c\

Nuic\cMeta\qs\Âk;lv\; wc\.Tv\s∑aepÅepåk\lamv\®Ps\eÂkac\;' ts\Sk\

tv\;m˙apc\ Nuic\cMeta\p¥k\s^;ra p¥k\s^;eÂkac\; ÂkMsv\lup\eSac\enÂk

qv\. ®pv\t∑c\;®pv\pAP¥k\qma;m¥a;AN†ray\kui ®pv\q>s∑m\;Aa; sv\;luM;mO

Ac\Aa;®Pc\. kak∑y\q∑a;Âkrmv\®Ps\eÂkac\;' Tui≥At Niuc\cMeta\er>Sk\

q∑a;mv\. m¨wådlm\;sU\(7)rp\ eAac\®mc\er;At∑k\lv\; tuic\;rc\;qa;

®pv\qts\rp\luM;k dui≥tawn\Aer;(3)på;kui U;Tip\pn\Sc\®p; ®pv\eTac\su

m¥oi;K¥s\sit\Dat\A®pv\.Aw®Pc\. tk\tk\Âk∑Âk∑ Ac\tuik\Aa;tuik\ p;epåc\;

påwc\eSac\r∑k\q∑a;Âkpåhu tuik\t∑n\;e®paÂka;q∑a;qv\"

sam¥k\N˙a 7 eka\lM 1sam¥k\N˙a 7 eka\lM 1sam¥k\N˙a 7 eka\lM 1sam¥k\N˙a 7 eka\lM 1sam¥k\N˙a 7 eka\lM 1



Nuic\cMeta\f Am¥io;qa;er;r v\m˙n\;K¥k\pn\;tuic\Aerak\l˙m\;Nuic\rn\

dui≥tawn\Aer; ( 3 ) på;kui Ë;Tip\pn\Sc\ ”kio;pm\;eSac\r∑k\

P∑M>‘Pi;tiu;tk\“p^; Tawrtv\“cim\eA;K¥m\;s∑a®Pc\. rp\tv\Niuc\er;At∑k\

P´∑>sv\;pMuAe®KKM√pedqv\ Aqk\tmYAer;”k^;l˙eÂkac\;' Tiu≥eÂkac\.

mimitiu≥rKiuc\®pv\ny\ts\wn\;lMu;m ®pv\qm¥a;qv\ mimitiu≥Niuc\cMf Anagt\kiu

pMuePa\tv\eSak\ep;rn\ ’ki;pm\;Aa;Tut\Ta;qv\. Am¥oi;qa;vlaKM”k;Nc\.

vlaKM”k;k K¥mt\ep;liuk\eqa Ae®KKMmm¥a;Nc\. Aeq;sit\Ae®KKMrmv\.

mm¥a;AepÅt∑c\ mtv\epÅepåk\lamv\. P∑>sv\;pMuAe®KKM√pedkiu eTak\KM

’kiSiurn\ suew;erak\r˙ienÂk®Kc\;®Ps\eÂkac\;"

Niuc\cMeta\er˙>Sk\q∑a;mv\. m¨wådlm\;s√\(7)rp\f pTmSMu;ASc\.

A®Ps\ Aekac\ATv\ePa\eSac\r∑k\K´.qv\. Am¥oi;qa;v^laKM”k^;qv\

2007KuNs\ sk\tc\Ba3rk\k eAac\®mc\s∑ak¥c\;p“p;s;K.“p;®Ps\eÂkac\;'

Niuc\cMeta\P∑>sv\;pMu Ae®KKM√peder;S∑rat∑c\ Ae®KKMrmv\.mm¥a;Nc\. Aeq;sit\

Ae®KKMrmv\.m¨m¥a;kiu √;tv\K¥k\(6)rp\N˙c\.Av^ Am¥oi;qa;v^laKMsMuv^

Asv\;Aew;”k;k K¥mt\ep;K.eÂkac\;' ÈAe®KKMmm¥a;kiu A‘metA®Ps\

Ta;r˙i“p^; Niuc\cMeta\P´∑>sv\;pMuAe®KKM√pedqs\kiu er;S´∑rmv\®Ps\eÂkac\;'

Am¥oi;qa;v^laKM”k^;k K¥m˙t\ep;K´.qv\. Ae®KKMm¨m¥a;qv\ ®pv\eTac\su

®mn\maNiuc\cMeta\”k; TawrAD∑n\.rv\tv\tM.Kiuc\®mer;Nc\. Nuic\cMeta\eA;K¥m\;

tv\“cim\ P∑M>“Pio;tui;tk\er;At∑k\ AamKMK¥k\ep;Niuc\mv\. Ae®KKMm¨m¥a;

®Ps\eÂkac\;"

Niuc\cM.wn\Tm\;kiuy\sa;ly\m¥a;Nc\. A®Ka;Pit\Âka;qc\.qv\. kiuy\sa;ly\m¥a;

sqv\. AsuAP´∑>(8)P´∑>m˙ kiuy\sa;l˙y\epåc\; ts\eTac\ek¥a\®Pc\. k¥c\;p

K´.eÂkac\;' yc\;Am¥io;qa;v^laKMqiu≥ rKiuc\®pv\ny\ri˙ Nuuuic\cMer;påt^m¥a;m˙

kiuy\sa;ly\cå;U:' er∑;K¥y\KMAsuAP∑>m kiuy\sa;ly\Ns\U:' tiuc\;rc\;qa;

kiuy\sa;ly\36U:' Alup\qma;kiuy\sa;ly\Ns\U:' ly\qma;kiuy\sa;

l˙y\qMu;U^:' A®Ka;Pit\Âka;qc\.qv\. kiuy\sa;l˙y\AsuAP´∑>m˙ el;U^:

susuepåc\;52U: tk\erak\Niuc\K.eÂkac\;' Am¥io;qa;vlaKM kiuy\sa;ly\

rKuic\®pv\ny\ ss\et∑“mio> Am¥oi;qa;vlaKMN˙c\. P´∑>sv\;puMAe®KKMrKuic\®pv\ny\ ss\et∑“mio> Am¥oi;qa;vlaKMN˙c\. P´∑>sv\;puMAe®KKMrKuic\®pv\ny\ ss\et∑“mio> Am¥oi;qa;vlaKMN˙c\. P´∑>sv\;puMAe®KKMrKuic\®pv\ny\ ss\et∑“mio> Am¥oi;qa;vlaKMN˙c\. P´∑>sv\;puMAe®KKMrKuic\®pv\ny\ ss\et∑“mio> Am¥oi;qa;vlaKMN˙c\. P´∑>sv\;puMAe®KKM

UpedAa; eTak\KM”kioSiup´∑ AKm\;Ana;t∑c\ AKm\;Ana;mØ;A®Ps\UpedAa; eTak\KM”kioSiup´∑ AKm\;Ana;t∑c\ AKm\;Ana;mØ;A®Ps\UpedAa; eTak\KM”kioSiup´∑ AKm\;Ana;t∑c\ AKm\;Ana;mØ;A®Ps\UpedAa; eTak\KM”kioSiup´∑ AKm\;Ana;t∑c\ AKm\;Ana;mØ;A®Ps\UpedAa; eTak\KM”kioSiup´∑ AKm\;Ana;t∑c\ AKm\;Ana;mØ;A®Ps\

ek¥ak\eta\“mio>ny\ ®pv\eTac\suÂkM.Kiuc\er;Nc\. P∑M>‘Pi;er;Aqc\;wc\ek¥ak\eta\“mio>ny\ ®pv\eTac\suÂkM.Kiuc\er;Nc\. P∑M>‘Pi;er;Aqc\;wc\ek¥ak\eta\“mio>ny\ ®pv\eTac\suÂkM.Kiuc\er;Nc\. P∑M>‘Pi;er;Aqc\;wc\ek¥ak\eta\“mio>ny\ ®pv\eTac\suÂkM.Kiuc\er;Nc\. P∑M>‘Pi;er;Aqc\;wc\ek¥ak\eta\“mio>ny\ ®pv\eTac\suÂkM.Kiuc\er;Nc\. P∑M>‘Pi;er;Aqc\;wc\

edÅek¥a.ek¥a.ewN˙c\. t´∑Pk\AKm\;Ana;mØ;A®Ps\ mc\;®pa;“mio>ny\edÅek¥a.ek¥a.ewN˙c\. t´∑Pk\AKm\;Ana;mØ;A®Ps\ mc\;®pa;“mio>ny\edÅek¥a.ek¥a.ewN˙c\. t´∑Pk\AKm\;Ana;mØ;A®Ps\ mc\;®pa;“mio>ny\edÅek¥a.ek¥a.ewN˙c\. t´∑Pk\AKm\;Ana;mØ;A®Ps\ mc\;®pa;“mio>ny\edÅek¥a.ek¥a.ewN˙c\. t´∑Pk\AKm\;Ana;mØ;A®Ps\ mc\;®pa;“mio>ny\

®pv\eTac\suÂkM.Kiuc\er;Nc\. P∑M>‘Pi;er;Aqc\;wc\ edÅekqeAac\tui≥k®pv\eTac\suÂkM.Kiuc\er;Nc\. P∑M>‘Pi;er;Aqc\;wc\ edÅekqeAac\tui≥k®pv\eTac\suÂkM.Kiuc\er;Nc\. P∑M>‘Pi;er;Aqc\;wc\ edÅekqeAac\tui≥k®pv\eTac\suÂkM.Kiuc\er;Nc\. P∑M>‘Pi;er;Aqc\;wc\ edÅekqeAac\tui≥k®pv\eTac\suÂkM.Kiuc\er;Nc\. P∑M>‘Pi;er;Aqc\;wc\ edÅekqeAac\tui≥k

eSac\r∑k\ÂksU\" eSac\r∑k\ÂksU\" eSac\r∑k\ÂksU\" eSac\r∑k\ÂksU\" eSac\r∑k\ÂksU\" (qtc\;sU\)

√^;Tip\pn\Sc\√^;Tip\pn\Sc\√^;Tip\pn\Sc\√^;Tip\pn\Sc\√^;Tip\pn\Sc\

yc\;Ae®KKMmm¥a;AepÅmtv\“p; Niuc\cMeta\f Am¥oi;qa;er;rv\mn\;

K¥k\ pn\;tiuc\®Ps\qv\. eA;K¥m\;qaya“p^; eKt\m^P∑M>‘Pi;tiu;tk\eqa

sv\;km\;®pv\.wqv\. dmiukersNiuc\cMeta\”k;kiu tv\eSak\q∑a;Âkrmv\

®Ps\eÂkac\;' yc\;rv\m˙n\;K¥k\pn\;tiuc\qv\ Niuc\cMeta\kiu K¥s\®mt\Niu;qv\.

Niuc\cMqa;Aa;lMu;k tv^tv∑t\tv\; yMuÂkv\lk\KMTa;eqa m∑n\®mt\

qv\. pn\;tiuc\®Ps\eÂkac\;' Èm∑n\®mt\qv\.pn\;tiuc\kiu Aerak\lm\;kiuc\Niuc\

rn\At∑k\ diu≥tawn\Aer;(3)på;kiu √^;Tip\pn\Sc\ka ’ki;pm\;eSac\r∑k\

rmv\®Ps\eÂkac\;"

Am¥io;qa;v^laKMÂk^;kiu Niuc\cMer;påt^m¥a;m˙ kiuy\sa;l˙y\m¥a;'

er∑;ekak\p∑t∑c\ er∑;K¥y\KMTa;reqa kiuy\sa;ly\m¥a;' tiuc\;rc\;qa;lm¥io;

kiuy\sa;l˙y\m¥a;' etac\q¨ly\qma;kiuy\sa;l˙y\m¥a;' Alup\qma;

kiuy\sa;l˙y\m¥a;' Aqipvar˙c\' Att\pvar˙c\ kiuy\sa;l˙y\m¥a;'

Am¥io;qa;vlaKMNc\. P∑>sv\;puMAe®KKMUpedAa; eTak\KM”kioSuip∑Am¥io;qa;vlaKMNc\. P∑>sv\;puMAe®KKMUpedAa; eTak\KM”kioSuip∑Am¥io;qa;vlaKMNc\. P∑>sv\;puMAe®KKMUpedAa; eTak\KM”kioSuip∑Am¥io;qa;vlaKMNc\. P∑>sv\;puMAe®KKMUpedAa; eTak\KM”kioSuip∑Am¥io;qa;vlaKMNc\. P∑>sv\;puMAe®KKMUpedAa; eTak\KM”kioSuip∑

AKm\;Ana;kui rKuic\®pv\ny\ ss\et∑“mio> DvwtAa;ksa;k∑c\;ÒAKm\;Ana;kui rKuic\®pv\ny\ ss\et∑“mio> DvwtAa;ksa;k∑c\;ÒAKm\;Ana;kui rKuic\®pv\ny\ ss\et∑“mio> DvwtAa;ksa;k∑c\;ÒAKm\;Ana;kui rKuic\®pv\ny\ ss\et∑“mio> DvwtAa;ksa;k∑c\;ÒAKm\;Ana;kui rKuic\®pv\ny\ ss\et∑“mio> DvwtAa;ksa;k∑c\;Ò

k¥c\;pra qBapti ss\et∑tkquil\ tawn\KM påemakK¥op\k¥c\;pra qBapti ss\et∑tkquil\ tawn\KM påemakK¥op\k¥c\;pra qBapti ss\et∑tkquil\ tawn\KM påemakK¥op\k¥c\;pra qBapti ss\et∑tkquil\ tawn\KM påemakK¥op\k¥c\;pra qBapti ss\et∑tkquil\ tawn\KM påemakK¥op\

Ë;BerW Am˙aska;e®paÂka;sU\" Ë;BerW Am˙aska;e®paÂka;sU\" Ë;BerW Am˙aska;e®paÂka;sU\" Ë;BerW Am˙aska;e®paÂka;sU\" Ë;BerW Am˙aska;e®paÂka;sU\" (qtc\;sU\)

14-10 (06) 10/14/07, 2:20 AM1

14-10 (01)2007/10/14 · 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 sam¥k\N˙a 2 14-10-200714-10-200714-10-2007 Ay\d^ta.Ay\d^ta. AaeBa AaeBa\\ - [PDF Document] (7)

sam¥k\N˙a 7sam¥k\N˙a 7sam¥k\N˙a 7sam¥k\N˙a 7sam¥k\N˙a 714-10-200714-10-200714-10-200714-10-200714-10-2007

sam¥k\N˙a 6 m˙sam¥k\N˙a 6 m˙sam¥k\N˙a 6 m˙sam¥k\N˙a 6 m˙sam¥k\N˙a 6 m˙

m∑n\®mt\qv\.pn\;tuic\m∑n\®mt\qv\.pn\;tuic\m∑n\®mt\qv\.pn\;tuic\m∑n\®mt\qv\.pn\;tuic\m∑n\®mt\qv\.pn\;tuic\

Sk\lk\j ek¥ak\®Pø‘mi>ny\ ®pv\eTac\suÂkM.Kuic\er;N˙c\. P∑M>‘Pi;er;

Aqc\; At∑c\;er;mØ; edåk\taKc\sui;k Am¥oi;qa;v^laKMN˙c\. P∑>sv\;puM

Ae®KKMUpedAa; eTak\KM’kiSuieÂkac\;N˙c\. Nuic\cMeta\tv\®cim\eA;K¥m\;mO

p¥k\®pa;eAac\ eNac\.yk\P¥k\S;qm¥a;Aa; Sn\≥k¥c\ROt\K¥eÂkac\;ASuikui

Pt\Âka;tc\q∑c\;rat∑c\ mimitui≥®mn\maNuic\cMf Am¥oi;qa;er;rv\m˙n\;K¥k\

pn\;tuic\qv\ eA;K¥m\;qaya®p^; eKt\m^P∑M>‘Pi;tui;tk\eqa sv\;km\;

®pv\.wqv\. dmuikersNuic\cMeta\qs\TeTac\er;®Ps\eÂkac\;' yc\;rv\mn\;

K¥k\pn\;tuic\qv\ Nuic\cMeta\kuiK¥s\®mt\Nui;qv\. Nuic\cMqa;AaluM;k tv^

tv∑t\tv\; yuMÂkv\lk\KMTa;eqa m∑n\®mt\qv\.pn\;tuic\®Ps\eÂkac\;"

Am¥oi;qa;vlaKM Arin\Ahun\ekac\;enK¥in\t∑c\ vlaKMk T∑k\epÅ

laqv\. rld\ekac\;m¥a;kui mROSit\Nuic\eqa Nuic\cMer;påt^ts\Kuk

v^laKMAepÅ ASui;®mc\Ay¨AS®Pc\. ewPn\put\Kt\ka v^laKMkui

ek¥aKuic\;q∑a;K´.eÂkac\;' Tui≥eÂkac\. 1996KuN˙s\t∑c\ Am¥oi;qa;v^laKMkui

yay^rp\Suic\;Ta;K´.reÂkac\;' Nuic\cMeta\er˙>Sk\q∑a;mv\. mwådlm\;s√\

(7)rp\kui K¥m˙t\“p^;enak\ yay^rp\Suic\;Ta;K´.rqv\. Am¥oi;qa;v^laKM

kui 2004KuNs\ em17rk\t∑c\ ®pn\lv\stc\k¥c\;pK.eÂkac\;' ÈvlaKMqui≥

susuepåc\; kuiy\sa;ly\1086U; tk\erak\K.eÂkac\;' mimitui≥ rKuic\®pv\ny\

m˙lv\; Am¥io;qa;v^laKMkuiy\sa;l˙y\52U^; tk\erak\Nuic\K´.eÂkac\;'

v^laKMt∑c\ Nuic\cMeta\P∑´>sv\;puMAe®KKMUpeder;S∑´raÒ Ae®KKMrmv\.

mm¥a;' Aeq;sit\Ae®KKMrmv\.mm¥a;kui K¥mt\Nuic\K.Âk®p;enak\ 2007KuNs\

sk\tc\Ba3rk\t∑c\ Am¥io;qa;v^laKMÂk^; eAac\®mc\s∑a k¥c\;p®p^;s^;

K´.®p^;®Ps\eÂkac\;"

k¥y\k¥y\®pn\≥®pn\≥k¥y\k¥y\®pn\≥®pn\≥k¥y\k¥y\®pn\≥®pn\≥k¥y\k¥y\®pn\≥®pn\≥k¥y\k¥y\®pn\≥®pn\≥

Am¥io;qa;v^laKMÂk^;k K¥m˙t\ep;luik\qv\. Ae®KKMUpedAr

epÅepåk\lamv\.Ae®KKMUpedqs\t∑c\ tuic\;rc\;qa;m¥a;At∑k\lv\;

Uped‘per;' Aup\K¥op\er;' tra;s^rc\er;AK∑c\.Aa%am¥a; k¥y\k¥y\

®pn\≥®pn\≥rriÂkmv\®Ps\eÂkac\;' tuic\;rc\;qa;Kuns\m¥io;k ®pv\ny\m¥a;rriÂk®p;

{w}' DNu' pelac\' pAuiw\;' kui;kn\≥' nagtuic\;rc\;qa;m¥a;klv\;

kuiy\puic\Aup\K¥op\K∑c\.r tuic\;N˙c\. kuiy\puic\Aup\K¥op\K∑c\.redqm¥a; rr˙iÂkmv\

®Ps\qv\.At∑k\ Uped‘per;' Aup\K¥op\er;' tra;s^rc\er;Aa%am¥a;kui

k¥y\k¥y\®pn\≥®pn\≥ kuic\s∑´k¥c\.quM;Nuic\mv\®Ps\eÂkac\;' Tui>A®pc\ ®pv\ny\'

kuiy\puic\Aup\K¥op\K∑c\.r tuic\;N˙c\. kuiy\puic\Aup\K¥op\K∑c\.redqm¥a; mrr˙iNuic\qv\.

tuic\;rc\;qa;m¥a;At∑k\ rqc\.qv\. dmuikers^AK∑c\.Aer;m¥a;rr˙ieAac\

ePa\eSac\ep;Ta;eÂkac\;' Nuic\cMqa;m¥a;f AK∑c\.Aer;m¥a;ApåAwc\

Baqaer;' l¨mOer;sqv\. k‹Aq^;q^;t∑c\lv\; A®Ka;d^muikers^

Nuic\cMm¥a;Ò ep;Ap\qv\.AK∑c\.Aer;m¥a;N˙c\.m®Ka; AamKMK¥k\m¥a; Ae®KKM

Upedt∑c\ pår˙ilamv\®Ps\eÂkac\;"

®mn\maNuic\cMAt∑c\; mtc\;enTuic\Âkeqa tuic\;rc\;qa;®pv\qts\rp\luM;

kui kuiy\sa;‘pqv\. ss\m˙n\eqaAm¥io;qa;v^laKMÂk^;k K¥m˙t\K´.qv\.

Ae®KKMmm¥a;Nc\. Aeq;sit\Ae®KKMrmv\.mm¥a;qv\ ®pv\t∑c\; ®pv\pAP¥k\

qma;m¥a;Aen®Pc\. Anagt\t∑c\ enramrNuic\eAac\ Ata;AS;m¥a;®Ps\en

qv\.At∑k\ mluila;Nuic\eqaAK¥k\m¥a;®Ps\ÂkeÂkac\;' Tui≥eÂkac\. Am¥io;qa;

v^laKMÂk^;eAac\®mc\mOmrr˙ieAac\ nv\;m¥io;suMquM;®p^; hn\≥ta;eN˙ac\.y˙k\mO

m¥a;®Pc\. eSac\r∑k\laÂkeÂkac\;"

Am¥io;qa;vlaKMÂk;eAac\®mc\s∑a k¥c\;p®p;s;q∑a;qv\.AKåt∑c\lv\;

Nuic\cMeta\kK¥mt\Ta;eqa er>lup\cn\;sU\(7)rp\kui Ahn\≥Ata;®Ps\esmv\.

SpAuMÂk∑mO®Ps\eAac\ Pn\t;K.Âk®pn\eÂkac\;' ®pv\t∑c\;®pv\p AP¥k\qma;

m¥a;qv\ ®pv\q¨l¨Tu' ek¥ac\;qa;TuN˙c\.Alup\qma;Tukui Tui;ePak\

wc\erak\Nuic\mOmriqv\.AKå qMGaTuTqui≥wc\erak\®p; qaqnaeta\kuipc\

Nuic\cMer;At∑k\AquM;K¥K.Âkqv\kui et∑>®mc\Âkr®p;®Ps\eÂkac\;' yc\;tui≥f

lOp\r˙a;eSac\r∑k\mOm¥a;qv\ kulqmg©AeT∑eT∑v^laKMk¥c\;pK¥in\'

luM‘KMer;ekac\sAsv\;Aew;k¥c\;pK¥in\Nc\. kulqmg© l≥AK∑c\.Aer;ekac\s

Asv\;Aew;k¥c\;pK¥in\tui≥Nc\. tuik\Suic\Nuic\eAac\ AK¥in\kuik\®p; eSac\r∑k\K.

Âk®Kc\;®Ps\eÂkac\;"

Èm∑n\®mt\qv\.pn\;tiuc\kiu Aerak\l˙m\;kiuc\Niuc\rn\ diu≥tawn\Aer;

(3)på;®Ps\qv\. ®pv\eTac\sum“piok´∑er;' tiuc\;rc\;qa;sv\;luM;v^v∑t\mO

m“piok´∑er;' AK¥op\A®KaAa%atv\tM.Kiuc\®m´er;Siuqv\. Aer;(3)på;kiu

U^:Tip\pn\Sc\rmv\®Ps\eÂkac\;"

Am¥oi;qa;er;m¨wådAm¥oi;qa;er;m¨wådAm¥oi;qa;er;m¨wådAm¥oi;qa;er;m¨wådAm¥oi;qa;er;m¨wåd

Niuc\cMts\Niuc\cMÒ P∑´>sv\;puMAe®KKMUpedqv\ mr˙im®Ps\liuAp\eÂkac\;'

mimitiu≥Niuc\cMt∑c\ pål^mn\d^miukers^eKt\k k¥c\.quM;K´.qv\. 1947KuN˙s\

P∑>sv\;Aup\K¥op\puMAe®KKMUpedqv\ ny\K¥>lk\eAak\Ò er;S∑®p™an\;K.qv\.

Uped®Ps\“p; 1962KuNs\t∑c\ p¥k\®py\K.“p;®Ps\eÂkac\;' 1974KuNs\ P∑>sv\;puM

Ae®KKMUpedqv\lv\; ts\påt^sns\kiu Ae®KKMTa;eqa Uped®Ps\“p^;

1988KuNs\t∑c\ py\P¥k\“p;®Ps\eÂkac\;' miimitiu≥ ®pv\eTac\su ®mn\maNiuc\cMqv\

tiuc\;rc\;qa;lm¥oi;epåc\;100ek¥a\ suepåc\;enTuic\l¥k\riqv\. Niuc\cMts\Nuic\cM

®Ps\®Kc\;eÂkac\. diu≥tawn\Aer;(3)på;®Ps\qv\. Am¥oi;qa;er;mwådAepÅt∑c\

Ae®KKMer;S∑®p™an\;mv\. Niuc\cMeta\P∑>sv\;puM Ae®KKMUpedqs\ts\rp\®Ps\rn\

liuAp\l¥k\r˙ieneÂkac\;"

P∑>sv\;puMAe®KKMUpedqv\ Niuc\cMeta\Nc\. tiuc\;rc\qa;®pv\qts\rp\luM;

At∑k\ mr˙im®Ps\ Aqk\tmYAer;”k^;l˙eqa UpedAa;luM;f Ae®KKM

pc\mUped”k^:ts\rp\®Ps\eÂkac\;"

Niuc\cMeta\P´∑>sv\;puMAe®KKMUpeder;S∑´er;lup\cn\;”k^;t∑c\ pug©iol\

ts\U^;ts\eyak\' AP∑´>Asv\;ts\P∑´∑>' Asiu;rts\P∑´>k er;S´∑®p™an\;j

luM;wm®Ps\qv\.kisß®Ps\eÂkac\;' P∑´>sv\;puMAe®KKMUpeder;S∑rat∑c\ A®Ka;

Niuc\cMm¥a;f Upedkiu puMtk;K¥jlv\; mrNuic\eÂkac\;' ®pv\pNiuc\cMts\KuKuk

er;S∑´jlv\; m®Ps\Niuc\eÂkac\;' mimiNiuc\cMfqmiuc\;eÂkac\; Ae®KAenN˙c\.

pktiAe®KAen Arp\rp\epÅt∑c\ Ae®KKMka er;S∑rmv\qa®Ps\eÂkac\;"

A®m´qti®poA®m´qti®poA®m´qti®poA®m´qti®poA®m´qti®po

P∑>sv\;puMAe®KKMUpedqs\qv\ tsv\;tluM;tv\;eqa ®pv\eTac\su

Niuc\cMeta\”k^;N˙c\. tiuc\;rc\;qa;®pv\q¨ts\rp\luM;f Ak¥oi;s^;p∑a;At∑k\

AsU\q®Pc\. ePa\eSac\ep;Niuc\mv\. P∑>sv\;puMAe®KKMUped®Ps\rn\ liuAp\eÂkac\;'

P∑>sv\;puMAe®KKMUped mKiuc\malYc\ tiuc\;®pv\“piok∑p¥k\s;mv\. AN†ray\Siu;”k;

®Ps\epÅlaNiuc\qv\kiulv\; A®m´qti®poÂkrmv\ ®Ps\eÂkac\;"

yc\;liuAp\K¥k\Ar pTmA”kim\Am¥oi;qa;vlaKM k¥c\;per;vHiNOic\;

eS∑;eN∑;p∑´kiu 1992KuN˙s\ z∑n\l23rk\en>t∑c\ k¥c\;pra U^:eSac\

k¥c\;per;eka\mtwc\m¥a;Nc\.At Niuc\cMer;påtm¥a;m er∑;K¥y\KMkiuy\sa;ly\

eKåc\;eSac\m¥a;' ts\q^;pug©ler∑;K¥y\KMkiuy\sa;l˙y\m¥a; suMv^s∑a

tk\erak\K.ÂkeÂkac\;' vHiNOic\;eS∑;eN∑;p∑qiu≥ tk\erak\laqv\. Niuc\cMer;

påt^m¥a;m˙ kiuy\sa;l˙y\m¥a;m˙a Am¥oi;qa;d^miukers^AP∑´>K¥op\m˙ 15U^;'

rm\;tiuc\;rc\;qa;m¥a; dmiukersAP∑>K¥op\m e®Kak\U;' tiuc\;rc\;qa;sv\;luM;

v^v∑t\er;påt^m˙ quM;U^;' ®pv\eTac\supAiuw\;Am¥oi;qa;AP∑´>K¥op\m˙ ts\U^;'

“mio(eKÅ)Kmi Am¥oi;qa;v^v∑t\er;AP∑´>m˙ ts\U^;' r˙m\;®pv\ kiu;kn\>d^miu

krk\ts\påtm ts\U;' la;hAm¥oi;qa;P∑M>“Pio;tiu;tk\er;påtm ts\U;tiu≥

tk\erak\K´.ÂkeÂkac\;"

vHiNOic\;eS∑;eN∑;p∑´m¥a;t∑c\ Nuic\cMer;påt^m¥a;m˙ kuiy\sa;l˙y\m¥a;f

vHiNOic\;qeBat¨v^K¥k\Ar Am¥oi;qa;v^laKM tk\erak\rn\At∑k\

®mn\maNuic\cMAt∑c\; mtc\;enTuic\Âkeqa Nuic\cMer;påtm¥a;m kuiy\sa;ly\

m¥a;' er∑;ekak\p∑´t∑c\ er∑;K¥y\KMTa;reqa kuiy\sa;l˙y\m¥a;'

tuic\;rc\;qa;l¨m¥oi; kuiy\sa;l˙y\m¥a;' etac\q¨ly\qma;kuiy\sa;l˙y\

m¥a;' Alup\qma;kuiy\sa;l˙y\m¥a;' Aqipvar˙c\' Att\pvar˙c\

kuiy\sa;l˙y\m¥a;' Nuic\cM.wn\Tm\;kuiy\sa;l˙y\m¥a;N˙c\. A®Ka;Pit\Âka;qc\.

qv\. kuiy\sa;l˙y\m¥a;kui Pit\Âka;K´.eÂkac\;"

Am¥io;qa; Am¥io;qa; Am¥io;qa; Am¥io;qa; Am¥io;qa;

vlaKMNc\.P∑>sv\;puMvlaKMNc\.P∑>sv\;puMvlaKMNc\.P∑>sv\;puMvlaKMNc\.P∑>sv\;puMvlaKMNc\.P∑>sv\;puM

Ae®KKMUpedAa;Ae®KKMUpedAa;Ae®KKMUpedAa;Ae®KKMUpedAa;Ae®KKMUpedAa;

eTak\KM ”kioSuieTak\KM ”kioSuieTak\KM ”kioSuieTak\KM ”kioSuieTak\KM ”kioSui

eÂkac\;N˙c\. Nuic\cMeÂkac\;N˙c\. Nuic\cMeÂkac\;N˙c\. Nuic\cMeÂkac\;N˙c\. Nuic\cMeÂkac\;N˙c\. Nuic\cM

eta\ tv\“cim\eta\ tv\“cim\eta\ tv\“cim\eta\ tv\“cim\eta\ tv\“cim\

eA;K¥m\;mO p¥k\®pa;eA;K¥m\;mO p¥k\®pa;eA;K¥m\;mO p¥k\®pa;eA;K¥m\;mO p¥k\®pa;eA;K¥m\;mO p¥k\®pa;

eAac\ eNac\.y˙k\eAac\ eNac\.y˙k\eAac\ eNac\.y˙k\eAac\ eNac\.y˙k\eAac\ eNac\.y˙k\

P¥k\S^;q¨m¥a;Aa;P¥k\S^;q¨m¥a;Aa;P¥k\S^;q¨m¥a;Aa;P¥k\S^;q¨m¥a;Aa;P¥k\S^;q¨m¥a;Aa;

Sn\≥k¥c\ ROt\K¥Sn\≥k¥c\ ROt\K¥Sn\≥k¥c\ ROt\K¥Sn\≥k¥c\ ROt\K¥Sn\≥k¥c\ ROt\K¥

eÂkac\; A Sui kuieÂkac\; A Sui kuieÂkac\; A Sui kuieÂkac\; A Sui kuieÂkac\; A Sui kui

ek¥ak\®Pø “mio>ny\ek¥ak\®Pø “mio>ny\ek¥ak\®Pø “mio>ny\ek¥ak\®Pø “mio>ny\ek¥ak\®Pø “mio>ny\

®pv\eTac\su ÂkM.Kuic\®pv\eTac\su ÂkM.Kuic\®pv\eTac\su ÂkM.Kuic\®pv\eTac\su ÂkM.Kuic\®pv\eTac\su ÂkM.Kuic\

er;N˙c\. P∑M>“Pio;er;er;N˙c\. P∑M>“Pio;er;er;N˙c\. P∑M>“Pio;er;er;N˙c\. P∑M>“Pio;er;er;N˙c\. P∑M>“Pio;er;

Aqc\;At∑c\;er;mØ;Aqc\;At∑c\;er;mØ;Aqc\;At∑c\;er;mØ;Aqc\;At∑c\;er;mØ;Aqc\;At∑c\;er;mØ;

Am¥io;qa; Am¥io;qa; Am¥io;qa; Am¥io;qa; Am¥io;qa;

vlaKMNc\.P∑>sv\;puMvlaKMNc\.P∑>sv\;puMvlaKMNc\.P∑>sv\;puMvlaKMNc\.P∑>sv\;puMvlaKMNc\.P∑>sv\;puM

Ae®KKMUpedAa;Ae®KKMUpedAa;Ae®KKMUpedAa;Ae®KKMUpedAa;Ae®KKMUpedAa;

eTak\KM ”kioSuieTak\KM ”kioSuieTak\KM ”kioSuieTak\KM ”kioSuieTak\KM ”kioSui

eÂkac\;N˙c\. Nuic\cMeÂkac\;N˙c\. Nuic\cMeÂkac\;N˙c\. Nuic\cMeÂkac\;N˙c\. Nuic\cMeÂkac\;N˙c\. Nuic\cM

eta\ tv\“cim\eta\ tv\“cim\eta\ tv\“cim\eta\ tv\“cim\eta\ tv\“cim\

eA;K¥m\;mO p¥k\®pa;eA;K¥m\;mO p¥k\®pa;eA;K¥m\;mO p¥k\®pa;eA;K¥m\;mO p¥k\®pa;eA;K¥m\;mO p¥k\®pa;

eAac\ eNac\.y˙k\eAac\ eNac\.y˙k\eAac\ eNac\.y˙k\eAac\ eNac\.y˙k\eAac\ eNac\.y˙k\

P¥k\S^;q¨m¥a;Aa;P¥k\S^;q¨m¥a;Aa;P¥k\S^;q¨m¥a;Aa;P¥k\S^;q¨m¥a;Aa;P¥k\S^;q¨m¥a;Aa;

Sn\≥k¥c\ ROt\K¥Sn\≥k¥c\ ROt\K¥Sn\≥k¥c\ ROt\K¥Sn\≥k¥c\ ROt\K¥Sn\≥k¥c\ ROt\K¥

eÂkac\; A Sui kuieÂkac\; A Sui kuieÂkac\; A Sui kuieÂkac\; A Sui kuieÂkac\; A Sui kui

ss\ et∑ “mio> ny\ss\ et∑ “mio> ny\ss\ et∑ “mio> ny\ss\ et∑ “mio> ny\ss\ et∑ “mio> ny\

ss\ mO Tm\; ehac\;ss\ mO Tm\; ehac\;ss\ mO Tm\; ehac\;ss\ mO Tm\; ehac\;ss\ mO Tm\; ehac\;

sv\;RMu;er; eka\sv\;RMu;er; eka\sv\;RMu;er; eka\sv\;RMu;er; eka\sv\;RMu;er; eka\

mt Uk™ buil\”k;mt Uk™ buil\”k;mt Uk™ buil\”k;mt Uk™ buil\”k;mt Uk™ buil\”k;

pTmA”kim\vHiNOic\;eS∑;eN∑;p∑t∑c\ {Am¥oi;qa;vlaKMqui≥ mv\qv\.AP∑>'

mv\qv\.l¨Tul¨tn\;sa;AlWam¥a; tk\erak\qc\.qv\' AP∑´>wc\AlWa

Aluik\ √;ermv\mY qt\mt\qc\.qv\}tui≥kui eS∑;eN∑;rn\ √;eSac\k¥c\;per;

eka\mt^k Pit\eKÅK´.eÂkac\;"

l∑t\lp\p∑c\.lc\;l∑t\lp\p∑c\.lc\;l∑t\lp\p∑c\.lc\;l∑t\lp\p∑c\.lc\;l∑t\lp\p∑c\.lc\;

1992KuN˙s\ z∑n\l30rk\t∑c\ k¥c\;peqa dutiyA”kim\ Am¥oi;qa;

vlaKMk¥c\;per; vHiNOic\;eS∑;eN∑;p∑t∑c\ Nuic\cMer;påtm¥a;m kuiy\sa;ly\

eKåc\;eSac\m¥a;Nc\. ts\q;pug©lkuiy\sa;ly\m¥a;k l∑t\lp\p∑c\.lc\;s∑a

eS∑;eN∑;K.ÂkeÂkac\;"

1992KuN˙s\ zluic\l10rk\t∑c\ ttiyA”kim\ vHiNOic\;eS∑;eN∑;mO

‘plup\K.ÂkeÂkac\;' vHiNOic\;eS∑;eN∑;p∑ √;eSac\k¥c\;per;eka\mtk dui≥tawn\

Aer;(3)på;kui Ael;Ta;“p; eSac\r∑k\Âkrn\ AÂkM‘peS∑;eN∑;K.eÂkac\;"

A m¥io; qa; A m¥io; qa; A m¥io; qa; A m¥io; qa; A m¥io; qa;

vlaKMNc\.P∑>sv\;puMvlaKMNc\.P∑>sv\;puMvlaKMNc\.P∑>sv\;puMvlaKMNc\.P∑>sv\;puMvlaKMNc\.P∑>sv\;puM

Ae®KKM UpedAa;Ae®KKM UpedAa;Ae®KKM UpedAa;Ae®KKM UpedAa;Ae®KKM UpedAa;

eTak\KM ”kioSuieTak\KM ”kioSuieTak\KM ”kioSuieTak\KM ”kioSuieTak\KM ”kioSui

eÂkac\;N˙c\. Nuic\cMeÂkac\;N˙c\. Nuic\cMeÂkac\;N˙c\. Nuic\cMeÂkac\;N˙c\. Nuic\cMeÂkac\;N˙c\. Nuic\cM

eta\ tv\“cim\eta\ tv\“cim\eta\ tv\“cim\eta\ tv\“cim\eta\ tv\“cim\

eA;K¥m\;mOp¥k\®pa;eA;K¥m\;mOp¥k\®pa;eA;K¥m\;mOp¥k\®pa;eA;K¥m\;mOp¥k\®pa;eA;K¥m\;mOp¥k\®pa;

eAac\ eN˙ac\.y˙k\eAac\ eN˙ac\.y˙k\eAac\ eN˙ac\.y˙k\eAac\ eN˙ac\.y˙k\eAac\ eN˙ac\.y˙k\

P¥k\S;qm¥a;Aa;P¥k\S;qm¥a;Aa;P¥k\S;qm¥a;Aa;P¥k\S;qm¥a;Aa;P¥k\S;qm¥a;Aa;

Sn\≥k¥c\ ROt\K¥Sn\≥k¥c\ ROt\K¥Sn\≥k¥c\ ROt\K¥Sn\≥k¥c\ ROt\K¥Sn\≥k¥c\ ROt\K¥

eÂkac\; ASuikuieÂkac\; ASuikuieÂkac\; ASuikuieÂkac\; ASuikuieÂkac\; ASuikui

epåk\eta“mio>ny\epåk\eta“mio>ny\epåk\eta“mio>ny\epåk\eta“mio>ny\epåk\eta“mio>ny\

miKc\N˙c\. kel;miKc\N˙c\. kel;miKc\N˙c\. kel;miKc\N˙c\. kel;miKc\N˙c\. kel;

esac\. er˙ak\er;esac\. er˙ak\er;esac\. er˙ak\er;esac\. er˙ak\er;esac\. er˙ak\er;

Aqc \ ; Uk˚™Aqc \ ; Uk˚™Aqc \ ; Uk˚™Aqc \ ; Uk˚™Aqc \ ; Uk˚™

qeBat¨K¥m˙t\qeBat¨K¥m˙t\qeBat¨K¥m˙t\qeBat¨K¥m˙t\qeBat¨K¥m˙t\

Am¥oi;qa;vlaKMk¥c\;per; vHiNOic\;Asv\;Aew;k Am¥oi;qa;vlaKM

√^;tv\K¥k\(6)rp\®Ps\qv\. (1)®pv\eTac\sum‘pik∑´er;' (2)tuic\;rc\;qa;

sv\;luM;v^v∑t\mOm‘pik∑´er;' (3) AK¥op\A®KaAa%a tv\tM.Kuic\®m´er;'

(4)ss\m˙n\eqa påt^suMd^muikers^sns\ T∑n\;ka;er;' (5)Nuic\cMeta\Ò tra;

mYt®Kc\;' l∑t\lp\®Kc\;N˙c\. v^mY®Kc\;tv\;h¨eqa elakpåltra;m¥a;

puimuiT∑n\;ka;er;' (6)Anagt\Nuic\cMeta\f Am¥oi;qa;Nuic\cMer; √^eSac\mO

AKn\;k‹t∑c\ tp\meta\k påwc\Tm\;eSac\Nuic\er;tui≥kui qeBat¨

K¥mt\K´.®Kc\;®Ps\eÂkac\;"

vHiNOic\;SuM;®Pt\vHiNOic\;SuM;®Pt\vHiNOic\;SuM;®Pt\vHiNOic\;SuM;®Pt\vHiNOic\;SuM;®Pt\

Am¥oi;qa;v^laKMkui Nuic\cMeta\Asui;rAen®Pc\. s^s√\eSac\r∑k\K´.®Kc\;

mhut\B´ √^;eSac\k¥c\;per;eka\mt^wc\m¥a;N˙c\. Nuic\cMer;påt^m¥a;m˙

er∑;K¥y\KMkuiy\sa;ly\m¥a;' ts\q;pug©ler∑:K¥y\KMkuiy\sa;ly\m¥a;Aen®Pc\.

eSac\r∑k\Nuic\esrn\ Nuic\cMeta\k luiAp\qv\. Amin\≥m¥a; Tut\®pn\ep;K.®Kc\;qa

®Ps\eÂkac\;' Asv\;Aew;m¥a;t∑c\ P∑´>sv\;puMAe®KKM√peder;S∑´´®p™an\;raÒ

Ae®KKMrmv\.mm¥a;Nc\.pt\qk\eqa AsuAP∑>(8) P∑>f AÂkM‘pK¥k\satm\;

22esac\kui Ae®KKM“p^; Ae®KKMm¨104K¥k\ K¥m˙t\®Kc\;tui≥kui vHiNOic\;SuM;®Pt\

Atv\‘pK´.ÂkeÂkac\;"

p¨;epåc\;påwc\k¨v^p¨;epåc\;påwc\k¨v^p¨;epåc\;påwc\k¨v^p¨;epåc\;påwc\k¨v^p¨;epåc\;påwc\k¨v^

Èk´.qui≥ ®pv\t∑c\;®pv\p Aem˙ac\.peyagm¥a;eÂkac\. ®Ps\epÅK´.qv\.

S¨p¨SN∂®pmOm¥a;kui Nuic\cMeta\Asui;rAen®Pc\. qeBaTa;Âk^;s∑a®Pc\.

Att\Nuic\SuM; vc\qaqim\em∑>s∑a e®Prc\;K.mOAepÅt∑c\ ®pv\qlTuts\rp\luM;

k p;epåc\;påwc\kvK.Âkqv\.At∑k\ Ae®KAenAa;luM;qv\ nguiAtuic\;

tv\®cim\eA;K¥m\;q∑a;®p^®Ps\eÂkac\;"

niguM;K¥op\Aa;®Pc\. Am¥io;qa;v^laKMÂk^;kK¥m˙t\K´.qv\. Nuic\cMeta\

P∑>sv\;puMAe®KKMUpeder;S∑rat∑c\ Ae®KKMrmv\. Ae®KKMmm¥a;Nc\. Aeq;sit\

Ae®KKMrmv\.m¨m¥a;qv\ yKc\k k¥c\.qMu;K´.qv\. P´∑>sv\;pMuAe®KKM√ped

m¥a;Tk\ piu“p;Kiuc\ma®pv\.sMumv\®Ps\eÂkac\;' yKuK¥mt\Ta;qv\. Ae®KKMmm¥a;

qv\ tiuc\;rc\;qa;m¥a;AK∑c\.Aer;kiu ®mn\maNiuc\cMf pktiAritra;epÅt∑c\

Ae®KKM“p; AT;tlv\ep;Ap\Ta;eÂkac\; Tc\ra;s∑aet∑>rmv\®Ps\eÂkac\;"

Tiu≥eÂkac\. sv\;km\;®pv\.weqa påt^sMud^miukers^sns\kiu ePa\eSac\

rat∑c\ lup\cn\;s√\ pTmASc\.®Ps\qv\. Am¥oi;qa;vlaKM”k;Nc\. P∑>sv\;pMu

Ae®KKM√pedqs\Aa; ®pv\q¨ts\rp\lMu;k ts\K´nk\ eTak\KM’kiSiupå

eÂkac\;Nc\. Niuc\cMeta\tv\“cim\eA;K¥m\;mO p¥k\®pa;eAac\ eNac\.yk\P¥k\S;

qm¥a;Aa; Sn\≥k¥c\ROt\K¥påeÂkac\;®Pc\. el;el;nk\nk\ASiu‘p tc\q∑c\;

q∑a;qv\" sam¥k\N˙a sam¥k\N˙a sam¥k\N˙a sam¥k\N˙a sam¥k\N˙a 8 eka\lM 1 8 eka\lM 1 8 eka\lM 1 8 eka\lM 1 8 eka\lM 1

sU\" sU\" sU\" sU\" sU\" (qtc\;sU\)

A m¥io; qa; A m¥io; qa; A m¥io; qa; A m¥io; qa; A m¥io; qa;

vlaKMNc\.P∑>sv\;puMvlaKMNc\.P∑>sv\;puMvlaKMNc\.P∑>sv\;puMvlaKMNc\.P∑>sv\;puMvlaKMNc\.P∑>sv\;puM

Ae®KKM UpedAa;Ae®KKM UpedAa;Ae®KKM UpedAa;Ae®KKM UpedAa;Ae®KKM UpedAa;

eTak\KM ”kioSuieTak\KM ”kioSuieTak\KM ”kioSuieTak\KM ”kioSuieTak\KM ”kioSui

eÂkac\;N˙c\. Nuic\cMeÂkac\;N˙c\. Nuic\cMeÂkac\;N˙c\. Nuic\cMeÂkac\;N˙c\. Nuic\cMeÂkac\;N˙c\. Nuic\cM

eta\ tv\“cim\eta\ tv\“cim\eta\ tv\“cim\eta\ tv\“cim\eta\ tv\“cim\

eA;K¥m\;mOp¥k\®pa;eA;K¥m\;mOp¥k\®pa;eA;K¥m\;mOp¥k\®pa;eA;K¥m\;mOp¥k\®pa;eA;K¥m\;mOp¥k\®pa;

eAac\ eN˙ac\.y˙k\eAac\ eN˙ac\.y˙k\eAac\ eN˙ac\.y˙k\eAac\ eN˙ac\.y˙k\eAac\ eN˙ac\.y˙k\

P¥k\S;qm¥a;Aa;P¥k\S;qm¥a;Aa;P¥k\S;qm¥a;Aa;P¥k\S;qm¥a;Aa;P¥k\S;qm¥a;Aa;

Sn\≥k¥c\ ROt\K¥Sn\≥k¥c\ ROt\K¥Sn\≥k¥c\ ROt\K¥Sn\≥k¥c\ ROt\K¥Sn\≥k¥c\ ROt\K¥

eÂkac\;ASuikuirKuic\eÂkac\;ASuikuirKuic\eÂkac\;ASuikuirKuic\eÂkac\;ASuikuirKuic\eÂkac\;ASuikuirKuic\

®pv\ny\ Am¥io;qm;®pv\ny\ Am¥io;qm;®pv\ny\ Am¥io;qm;®pv\ny\ Am¥io;qm;®pv\ny\ Am¥io;qm;

er;raAP∑> At∑c\;er;raAP∑> At∑c\;er;raAP∑> At∑c\;er;raAP∑> At∑c\;er;raAP∑> At∑c\;

er;mØ; edÅsN∂aqn\;er;mØ; edÅsN∂aqn\;er;mØ; edÅsN∂aqn\;er;mØ; edÅsN∂aqn\;er;mØ; edÅsN∂aqn\;

eTak\KM eS∑;eN∑;eTak\KM eS∑;eN∑;eTak\KM eS∑;eN∑;eTak\KM eS∑;eN∑;eTak\KM eS∑;eN∑;

edÅKc\Kc\zM eTak\KMeS∑;eN∑;sU\" edÅKc\Kc\zM eTak\KMeS∑;eN∑;sU\" edÅKc\Kc\zM eTak\KMeS∑;eN∑;sU\" edÅKc\Kc\zM eTak\KMeS∑;eN∑;sU\" edÅKc\Kc\zM eTak\KMeS∑;eN∑;sU\" (qtc\;sU\)



Nuic\cMeta\tv\“cim\eA;K¥m\;mOp¥k\®pa;eAac\

eN˙ac\.y˙k\P¥k\S^;q¨m¥a;Aa;Sn\≥k¥c\ROt\K¥

edåk\taKc\sui; Pt\Âka;tc\q∑c\;sU\" edåk\taKc\sui; Pt\Âka;tc\q∑c\;sU\" edåk\taKc\sui; Pt\Âka;tc\q∑c\;sU\" edåk\taKc\sui; Pt\Âka;tc\q∑c\;sU\" edåk\taKc\sui; Pt\Âka;tc\q∑c\;sU\" (qtc\;sU\) eAac\ek¥a\v∑n\≥(A“cim\;sa;) eTak\KMeS∑;eN∑;sU\" eAac\ek¥a\v∑n\≥(A“cim\;sa;) eTak\KMeS∑;eN∑;sU\" eAac\ek¥a\v∑n\≥(A“cim\;sa;) eTak\KMeS∑;eN∑;sU\" eAac\ek¥a\v∑n\≥(A“cim\;sa;) eTak\KMeS∑;eN∑;sU\" eAac\ek¥a\v∑n\≥(A“cim\;sa;) eTak\KMeS∑;eN∑;sU\" (qtc\;sU\)

14-10 (07) 10/14/07, 2:20 AM1

14-10 (01)2007/10/14 · 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 sam¥k\N˙a 2 14-10-200714-10-200714-10-2007 Ay\d^ta.Ay\d^ta. AaeBa AaeBa\\ - [PDF Document] (8)

sam¥k\N˙a 8sam¥k\N˙a 8sam¥k\N˙a 8sam¥k\N˙a 8sam¥k\N˙a 8 14-10-200714-10-200714-10-200714-10-200714-10-2007

sam¥k\N˙a 7 msam¥k\N˙a 7 msam¥k\N˙a 7 msam¥k\N˙a 7 msam¥k\N˙a 7 m

Tiu≥enak\ rKiuc\®pv\ny\ Am¥oi;qm;er;raAP∑> At∑c\;er;mØ; edÅsN∂aqn\;

k Am¥oi;qa;vlaKMNc\. P∑>sv\;pMuAe®KKM√pedAa; eTak\KM’kiSiueÂkac\;

Nc\. Niuc\cMeta\tv\“cim\eA;K¥m\;mO p¥k\®pa;eAac\ eNac\.yk\P¥k\S;qm¥a;

Aa; Sn\≥k¥c\ROt\K¥eÂkac\; ASiukiu eTak\KMeS∑;eN∑;rat∑c\ mimitiu≥

tiuc\;rc\;qa;®pv\qm¥a; liula;etac\.tqv\. eA;K¥m\;qaya“p; eKt\m

P∑M>‘Pi;tiu;tk\eqa sv\;km\;®pv\.wqv\. dmiukersNiuc\cMeta\”k;®Ps\eAac\

Niuc\cMeta\Asiu;rN˙c\. tiuc\;rc\;qa;®pv\q¨m¥a; lk\t´∑Aekac\ATv\ePa\

eSac\r∑k\l¥k\rieÂkac\;' yen≥eKt\e®pac\;' sns\e®pac\;enqv\.AK¥in\t∑c\

mimitiu≥®pv\qlTuf SN∂ma Niuc\cMeta\eA;K¥m\;qayaer;Nc\. P∑M>‘Pi;tiu;tk\

er;pc\®Ps\eÂkac\;"

mimitiu≥rKiuc\®pv\ny\ Am¥oi;qm;er;raAP∑>qv\ A®Ka;lmOer;AP∑>Asv\;

m¥a;N˙c\. p¨;epåc\;“p^; Niuc\cMAk¥oi;' ®pv\q¨Ak¥oi;kiu k¥raAKn\;k‹k

ts\tp\ts\Aa; påwc\eSac\r∑k\l¥k\rieÂkac\;' ®pv\.Ac\Aa;qv\ ®pv\t∑c\;

Tiu≥A®pc\ P∑>sv\;pMu Ae®KKMUpedqs\t∑c\ påwc\mv\. ts\m¥io;qa;lMu;Nc\.

Siuc\qv\. Ae®KKMm¨m¥a;T´m˙ Ae®KKMm¨AK¥io>kiu ekak\Nut\tc\®prlYc\-

----- Niuc\cMeta\qv\ ®pv\qm¥a;f pvaer;' k¥n\;maer; tiu;tk\esNiuc\cMeta\qv\ ®pv\qm¥a;f pvaer;' k¥n\;maer; tiu;tk\esNiuc\cMeta\qv\ ®pv\qm¥a;f pvaer;' k¥n\;maer; tiu;tk\esNiuc\cMeta\qv\ ®pv\qm¥a;f pvaer;' k¥n\;maer; tiu;tk\esNiuc\cMeta\qv\ ®pv\qm¥a;f pvaer;' k¥n\;maer; tiu;tk\es

er;tiu≥At∑k\ Ael;Ta;eSac\r∑k\mv\"er;tiu≥At∑k\ Ael;Ta;eSac\r∑k\mv\"er;tiu≥At∑k\ Ael;Ta;eSac\r∑k\mv\"er;tiu≥At∑k\ Ael;Ta;eSac\r∑k\mv\"er;tiu≥At∑k\ Ael;Ta;eSac\r∑k\mv\"

----- Niuc\cMeta\qv\ AKm. mqc\menr mltn\;pvaer;sns\kiuNiuc\cMeta\qv\ AKm. mqc\menr mltn\;pvaer;sns\kiuNiuc\cMeta\qv\ AKm. mqc\menr mltn\;pvaer;sns\kiuNiuc\cMeta\qv\ AKm. mqc\menr mltn\;pvaer;sns\kiuNiuc\cMeta\qv\ AKm. mqc\menr mltn\;pvaer;sns\kiu

ePa\eSac\mv\"ePa\eSac\mv\"ePa\eSac\mv\"ePa\eSac\mv\"ePa\eSac\mv\"

----- Niuc\cMeta\qv\ etac\q¨ly\qma;m¥a;f AK∑c\.Aer;m¥a;Niuc\cMeta\qv\ etac\q¨ly\qma;m¥a;f AK∑c\.Aer;m¥a;Niuc\cMeta\qv\ etac\q¨ly\qma;m¥a;f AK∑c\.Aer;m¥a;Niuc\cMeta\qv\ etac\q¨ly\qma;m¥a;f AK∑c\.Aer;m¥a;Niuc\cMeta\qv\ etac\q¨ly\qma;m¥a;f AK∑c\.Aer;m¥a;

kak∑y\esac\.erak\qv\. liuAp\eqaUpedm¥a; ®p™an\;eSac\r∑k\kak∑y\esac\.erak\qv\. liuAp\eqaUpedm¥a; ®p™an\;eSac\r∑k\kak∑y\esac\.erak\qv\. liuAp\eqaUpedm¥a; ®p™an\;eSac\r∑k\kak∑y\esac\.erak\qv\. liuAp\eqaUpedm¥a; ®p™an\;eSac\r∑k\kak∑y\esac\.erak\qv\. liuAp\eqaUpedm¥a; ®p™an\;eSac\r∑k\

mv\"mv\"mv\"mv\"mv\"

----- Niuc\cMeta\qv\ siuk\p¥io;Tut\lup\qv\. ekak\pq;NMm¥a; qc\.tc\.Niuc\cMeta\qv\ siuk\p¥io;Tut\lup\qv\. ekak\pq;NMm¥a; qc\.tc\.Niuc\cMeta\qv\ siuk\p¥io;Tut\lup\qv\. ekak\pq;NMm¥a; qc\.tc\.Niuc\cMeta\qv\ siuk\p¥io;Tut\lup\qv\. ekak\pq;NMm¥a; qc\.tc\.Niuc\cMeta\qv\ siuk\p¥io;Tut\lup\qv\. ekak\pq;NMm¥a; qc\.tc\.

mYtqv\. tn\Puiu;rri˙eAac\ eSac\r∑k\mv\mYtqv\. tn\Puiu;rri˙eAac\ eSac\r∑k\mv\mYtqv\. tn\Puiu;rri˙eAac\ eSac\r∑k\mv\mYtqv\. tn\Puiu;rri˙eAac\ eSac\r∑k\mv\mYtqv\. tn\Puiu;rri˙eAac\ eSac\r∑k\mv\

Siuqv\.AK¥k\m¥a;qv\ ®pv\q¨≥Ak¥io;s^;p∑a;N˙c\. l¨≥s∑m\;Aa;Arc\;A®ms\

P∑M>‘Pi; tiu;tk\“p; Am¥io;qa;pvarv\®mc\.ma;er;kiu U:tv\er;S∑Ta;qv\

Siuqv\ma epÅl∑c\Tc\ra;eneÂkac\;' A®Ka;Ae®KKMmm¥a;t∑c\lv\; ep¥a.k∑k\

tawn\m¥a; Apiud\(7)t∑c\ {miKc\m¥a;' kel;q¨cy\m¥a;N˙c\. kiuy\wn\eSac\{miKc\m¥a;' kel;q¨cy\m¥a;N˙c\. kiuy\wn\eSac\{miKc\m¥a;' kel;q¨cy\m¥a;N˙c\. kiuy\wn\eSac\{miKc\m¥a;' kel;q¨cy\m¥a;N˙c\. kiuy\wn\eSac\{miKc\m¥a;' kel;q¨cy\m¥a;N˙c\. kiuy\wn\eSac\

Am¥oi;qm^;m¥a;qv\ UpedAr qt\m˙t\Ta;eqa AK∑c\.Aer;m¥a;kiuAm¥oi;qm^;m¥a;qv\ UpedAr qt\m˙t\Ta;eqa AK∑c\.Aer;m¥a;kiuAm¥oi;qm^;m¥a;qv\ UpedAr qt\m˙t\Ta;eqa AK∑c\.Aer;m¥a;kiuAm¥oi;qm^;m¥a;qv\ UpedAr qt\m˙t\Ta;eqa AK∑c\.Aer;m¥a;kiuAm¥oi;qm^;m¥a;qv\ UpedAr qt\m˙t\Ta;eqa AK∑c\.Aer;m¥a;kiu

Av^AmY KMsa;K∑c\. r˙iesrmv\}Av^AmY KMsa;K∑c\. r˙iesrmv\}Av^AmY KMsa;K∑c\. r˙iesrmv\}Av^AmY KMsa;K∑c\. r˙iesrmv\}Av^AmY KMsa;K∑c\. r˙iesrmv\}hulv\;ekac\; K¥m˙t\Ta;®Kc\;m¥a;qv\

miKc\m¥a;' kel;m¥a;' Am¥oi;qm^;m¥a;At∑k\ Ael;Ta;“p^; AamKM

K¥k\ep;Ta;®Kc\;®Ps\eÂkac\; et∑>r˙irmv\®Ps\eÂkac\;"

Tiu≥eÂkac\. Aqs\®Ps\epÅlamv\. P∑´>sv\;puMAe®KKMUpedqv\ ®pv\q¨≥

Bw' ®pv\q≥SN∂kiu ePa\eSac\ep;Niuc\mv\®Ps\qv\.At∑k\ yKuAKm\;Ana;

qiu≥ tk\erak\laÂkqv\. ®pv\q¨l¨Tukiuy\sa; lOik\lOik\l˙´l˙´ ”kioSiu

eTak\KMpåeÂkac\; tc\®pAp\påeÂkac\;"

eKt\mP∑M>“Pio;tiu;tk\qv\. Niuc\cMeta\”k;tv\eSak\rn\ ts\m¥oi;qa;luM;

k¥n\;maÂkM.Kiuc\“p^; Arv\AK¥c\;®mc\.ma;qv\. l¨≥s∑m\;Aa;Arc\;A®ms\m¥a;

®posup¥oi;eTac\rn\ liuAp\eÂkac\;"

Tiu≥eÂkac\. tp\meta\Asiu;rlk\Tk\t∑c\ ts\m¥oi;qa;luM;k¥n\;maer;

k‹Nc\.pt\qk\“p; ts\Niuc\cMluM;lWm\;®KMoePa\eSac\mOm¥a;kiu sU\Sk\m®pt\

lOp\ra;eSac\r∑k\l¥k\rieÂkac\;' mimitiu≥ rKiuc\®pv\ny\At∑c\;t∑c\ Kutc\200SM.

eS;RuMts\RuMApåAwc\ eS;RuMepåc\;19RuM' tiuk\ny\ eS;RuMepåc\;23RuM'

ek¥;lk\k¥n\;maer;@an102Ku' ek¥;lk\k¥n\;maer;@anK∑´∑408Ku'

miKc\N˙c\.kel; k¥n\;maer;@an 18Ku' edqN†rk¥n\;maer;@an ts\Ku'

tiuc\;rc\;eS;RuMts\RuM' tiuc\;rc\;eS;ep;Kn\; 10Ku' ek¥ac\;k¥n\;maer;AP∑>

el;P∑>' k¥n\;maer;wn\Tm\;epåc\; 1408U;tiu≥®Pc\. tiuc\;rc\;qa;®pv\qAa;lMu;

f k¥n\;maer;esac\.erak\mOkiu A®pv\.AwePa\eSac\ep;l¥k\rieneÂkac\;"

Aut\®mt\K¥pMuePa\Pn\t^;Aut\®mt\K¥pMuePa\Pn\t^;Aut\®mt\K¥pMuePa\Pn\t^;Aut\®mt\K¥pMuePa\Pn\t^;Aut\®mt\K¥pMuePa\Pn\t^;

yen≥Niuc\cMeta\Asiu;rqv\ √;tv\K¥k\(12)rp\kiu K¥mt\“p; sns\tk¥

Aekac\ATv\ePa\eSac\r∑k\l¥k\rira ts\m¥oi;qa;lMu;k¥n\;maÂkM.Kiuc\er;

Nc\. pvarv\®mc\.ma;er;Siuqv\. √;tv\K¥k\kiu Arin\Ahun\®mHc\. eSac\r∑k\en

®Kc\;qv\ Anagt\m˙a eA;K¥m\;qaya“p^; eKt\m^P∑M>‘Pi;tiu;tk\eqa

sv\;km\;®pv\.wqv\. dmiukersNiuc\cMeta\qs\ ®Ps\epÅlaer;At∑k\ Ae®KKM

ekac\;m¥a;kiu Aut\®ms\K¥ pMuePa\Pn\t^;ep;en®Kc\;m¥a;®Ps\qv\Siuqv\kiu

mimitiu≥ tiuc\;rc\;qa;®pv\qlTuts\rp\lMu;k AKiuc\AmayMuÂkv\l¥k\ripå

eÂkac\; ®pv\qlTu”k;kiuy\sa; el;el;nk\nk\ e®paÂka;liuk\påeÂkac\;"1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012312345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901231234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012312345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901231234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012312345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901231234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012312345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901231234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012312345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901231234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012312345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901231234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012312345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901231234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012312345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123

sv\;km\;®pv\.wqv\. d^muikers^Nuic\cMeta\qs\ ®Ps\epÅlaer;

Ae®KKMekac\;m¥a;kui Aut\®ms\K¥ puMePa\Pn\t^;ep;en

Am¥io;qa;vlaKM Am¥io;qa;vlaKM Am¥io;qa;vlaKM Am¥io;qa;vlaKM Am¥io;qa;vlaKM

Nc\. P∑>sv\;puMAe®KKMNc\. P∑>sv\;puMAe®KKMNc\. P∑>sv\;puMAe®KKMNc\. P∑>sv\;puMAe®KKMNc\. P∑>sv\;puMAe®KKM

UpedAa;eTak\KMUpedAa;eTak\KMUpedAa;eTak\KMUpedAa;eTak\KMUpedAa;eTak\KM

”kioSui eÂkac\; Nc\.”kioSui eÂkac\; Nc\.”kioSui eÂkac\; Nc\.”kioSui eÂkac\; Nc\.”kioSui eÂkac\; Nc\.

Nuic\cMeta\ tv\“cim\Nuic\cMeta\ tv\“cim\Nuic\cMeta\ tv\“cim\Nuic\cMeta\ tv\“cim\Nuic\cMeta\ tv\“cim\

eA;K¥m\;mO p¥k\®pa;eA;K¥m\;mO p¥k\®pa;eA;K¥m\;mO p¥k\®pa;eA;K¥m\;mO p¥k\®pa;eA;K¥m\;mO p¥k\®pa;

eAac\ eN˙ac\.y˙k\eAac\ eN˙ac\.y˙k\eAac\ eN˙ac\.y˙k\eAac\ eN˙ac\.y˙k\eAac\ eN˙ac\.y˙k\

P¥k\S;qm¥a;Aa;P¥k\S;qm¥a;Aa;P¥k\S;qm¥a;Aa;P¥k\S;qm¥a;Aa;P¥k\S;qm¥a;Aa;

Sn\≥k¥c\ ROt\K¥Sn\≥k¥c\ ROt\K¥Sn\≥k¥c\ ROt\K¥Sn\≥k¥c\ ROt\K¥Sn\≥k¥c\ ROt\K¥

eÂkac\; ASuikuieÂkac\; ASuikuieÂkac\; ASuikuieÂkac\; ASuikuieÂkac\; ASuikui

ss\et∑“mio>m˙ rp\miss\et∑“mio>m˙ rp\miss\et∑“mio>m˙ rp\miss\et∑“mio>m˙ rp\miss\et∑“mio>m˙ rp\mi

rp\P dutiyrp\P dutiyrp\P dutiyrp\P dutiyrp\P dutiy

®pv\ny\ Uped®pv\ny\ Uped®pv\ny\ Uped®pv\ny\ Uped®pv\ny\ Uped

Arari (A“cim\;sa;)Arari (A“cim\;sa;)Arari (A“cim\;sa;)Arari (A“cim\;sa;)Arari (A“cim\;sa;)

Ë;qal eTak\KMË;qal eTak\KMË;qal eTak\KMË;qal eTak\KMË;qal eTak\KM

Am¥io;qa;vlaKM Am¥io;qa;vlaKM Am¥io;qa;vlaKM Am¥io;qa;vlaKM Am¥io;qa;vlaKM

N˙c\. P∑>sv\;puMN˙c\. P∑>sv\;puMN˙c\. P∑>sv\;puMN˙c\. P∑>sv\;puMN˙c\. P∑>sv\;puM

Ae®KKM UpedAa;Ae®KKM UpedAa;Ae®KKM UpedAa;Ae®KKM UpedAa;Ae®KKM UpedAa;

eTak\KM ”kioSuieTak\KM ”kioSuieTak\KM ”kioSuieTak\KM ”kioSuieTak\KM ”kioSui

eÂkac\;Nc\. Nuic\cMeÂkac\;Nc\. Nuic\cMeÂkac\;Nc\. Nuic\cMeÂkac\;Nc\. Nuic\cMeÂkac\;Nc\. Nuic\cM

eta\ tv\“cim\eta\ tv\“cim\eta\ tv\“cim\eta\ tv\“cim\eta\ tv\“cim\

eA;K¥m\;mO p¥k\®pa;eA;K¥m\;mO p¥k\®pa;eA;K¥m\;mO p¥k\®pa;eA;K¥m\;mO p¥k\®pa;eA;K¥m\;mO p¥k\®pa;

eAac\ eNac\.y˙k\eAac\ eNac\.y˙k\eAac\ eNac\.y˙k\eAac\ eNac\.y˙k\eAac\ eNac\.y˙k\

P¥k\S;qm¥a;Aa;P¥k\S;qm¥a;Aa;P¥k\S;qm¥a;Aa;P¥k\S;qm¥a;Aa;P¥k\S;qm¥a;Aa;

Sn\≥k¥c\ ROt\K¥Sn\≥k¥c\ ROt\K¥Sn\≥k¥c\ ROt\K¥Sn\≥k¥c\ ROt\K¥Sn\≥k¥c\ ROt\K¥

eÂkac\; ASuikuieÂkac\; ASuikuieÂkac\; ASuikuieÂkac\; ASuikuieÂkac\; ASuikui

ss\et∑“mio>m rp\miss\et∑“mio>m rp\miss\et∑“mio>m rp\miss\et∑“mio>m rp\miss\et∑“mio>m rp\mi

rp\P ®pv\ny\rp\P ®pv\ny\rp\P ®pv\ny\rp\P ®pv\ny\rp\P ®pv\ny\

k¥n\;maer;Arari˙k¥n\;maer;Arari˙k¥n\;maer;Arari˙k¥n\;maer;Arari˙k¥n\;maer;Arari˙

edåk\tasn\;erWedåk\tasn\;erWedåk\tasn\;erWedåk\tasn\;erWedåk\tasn\;erW

eS∑;eN∑;sU\" eS∑;eN∑;sU\" eS∑;eN∑;sU\" eS∑;eN∑;sU\" eS∑;eN∑;sU\" (qtc\;sU\) eTak\KMeS∑;eN∑;sU\" eTak\KMeS∑;eN∑;sU\" eTak\KMeS∑;eN∑;sU\" eTak\KMeS∑;eN∑;sU\" eTak\KMeS∑;eN∑;sU\" (qtc\;sU\)

maqariqv\Siuqv\.Atiuc\; ®pv\qNc\.tp\meta\tiu≥ p;epåc\;eSac\r∑k\K.

Âkj AK¥in\tiukalAt∑c\; mv\qv\.eKt\ mv\qv\.AKåNc\.m mteAac\

Niuc\cMN˙c\.Awn\; ny\sp\edqm¥a;påmk¥n\ Bk\sMuk‹sMut∑c\ qiqiqaqa

P∑M>‘Pi;tiu;tk\laqv\kiu m¥k\wå;Tc\Tc\ et∑>®mc\enr“p^®Ps\eÂkac\;"

puimuiKuic\®m´puimuiKuic\®m´puimuiKuic\®m´puimuiKuic\®m´puimuiKuic\®m´

yKuAKå rKuic\®pv\ny\t∑c\ lm\;tMta;m¥a;kui k∑n\rk\qP∑y\

tv\eSak\ep;enj mimitui≥tuic\;rc\;qa;®pv\q¨m¥a;qv\ ®pv\eTac\su

ts\wn\;luM;t∑c\r˙iqv\. enraAN˙M> ts\Sk\ts\sp\tv\; Al∑y\tk¨

q∑a;laNuic\Âk®p^®Ps\eÂkac\;' Nuic\cMeta\Asui;rk lm\;tMta;m¥a;kui tv\

eSak\ep;en®Kc\;eÂkac\. ®pv\q¨m¥a;q∑a;lamOl∑y\k¨eska edqT∑k\

kun\m¥a; l∑y\ks∑a qy\ypui≥eSac\Nuic\j kun\q∑y\erac\;wy\mO lup\cn\;m¥a;

tui;tk\la®p^; ®pv\q¨tui≥fs^;p∑a;er;' l¨mOer;' ASc\.Atn\; tui;tk\

®mc\.ma;en®p®Ps\eÂkac\;' Tui≥A®pc\ tuic\;rc\;qa;emac\Nmm¥a;qv\ edqts\Kum

ts\Kuqui≥ Al∑y\tk k;l;Sk\q∑y\ Tiet∑>Sk\SMlaNuic\qv\.At∑k\

®pv\eTac\sum¥oi;K¥s\sit\Dat\ puimuiKuic\®mlaK.eÂkac\;' mimitui≥ rKuic\tuic\;rc\;qa;

m¥a;APui≥ Aip\mk\etac\mmk\P;qv\. rn\kun\-ss\et∑' rn\kun\-ek¥ak\®Pø

ka;lm\;mÂk;m¥a;kui ec∑k¥p\qn\;epåc\;m¥a;s∑a Akun\Ak¥KM®p; tv\eSak\

ep;K´.®Kc\;qv\ Nuic\cMeta\Asui;rf rKuic\®pv\ny\ lTuAepÅTa;qv\.

qmuic\;ema\k∑n\;Tui;rmv\. ®pyug\m¥a;pc\®Ps\eÂkac\;"

yen≥Nuic\cMeta\t∑c\ Niuc\cMeta\er˙>Sk\q∑a;mv\. m¨wådlm\;sU\(7)rp\

kui ts\Sc\.®p^;ts\Sc\. eAac\®mc\s∑a Aekac\ATv\ePa\eSac\r∑k\l¥k\

r˙ieÂkac\;' eA;K¥m\;qaya®p^; eKt\m^P∑M>‘Pi;tui;tk\eqa sv\;km\;®pv\.w

qv\. dmuikers^Nuic\cMeta\Âk^; tv\eSak\enK¥in\t∑c\ ®pv\t∑c\;®pv\pk

AP¥k\qma;m¥a;fAN†ray\kui ®pv\q¨>s∑m\;Aa;' sv\;luM;mOAc\Aa;®Pc\.

kak∑y\ta;S^;rmv\®Ps\eÂkac\;' mimitui≥ tuic\;rc\;qa;v^As\kuiemac\N˙m

m¥a;qv\ Am¥oi;qa;vlaKMÂk;t∑c\ dui≥tawn\Aer;(3)på;kui U;Tip\pn\Sc\®p;

®pv\eTac\susit\Dat\A®pv\.Aw®Pc\. p;epåc\;påwc\eSac\r∑k\K.Âkj Am¥oi;qa;

v^laKMqv\ 2007KuN˙s\ sk\tc\Ba3rk\t∑c\ eAac\®mc\s∑a ®p^;s^;q∑a;

®p^®Ps\eÂkac\;' yc\;qv\ mimitui≥v^As\kuiemac\N˙mm¥a;f eq∑;sv\;v^v∑t\

mOkui®pqluik\qv\. ®pyug\ts\Kupc\®Ps\eÂkac\;"

Am¥oi;qa;v^laKMsuMv^Asv\;Aew;k K¥m˙t\qv\. Ae®KKMm¨N˙c\.

Aeq;sit\ Ae®KKMrmv\.mm¥a;Tk Nuic\cMqa;' Nuic\cMqa;m¥a;f mlAK∑c\.Aer;

N˙c\. tawn\m¥a;AKn\;t∑c\ mimitui≥Am¥oi;qm^;m¥a;N˙c\.pt\qk\qv\. Ae®KKMm¨

AK¥oi>kui ekak\Nut\tc\®prlYc\-

----- Am¥oi;qm;m¥a;qv\ tveqaAlup\At∑k\ Am¥oi;qa;m¥a;KMsa;K∑c\.Am¥oi;qm;m¥a;qv\ tveqaAlup\At∑k\ Am¥oi;qa;m¥a;KMsa;K∑c\.Am¥oi;qm;m¥a;qv\ tveqaAlup\At∑k\ Am¥oi;qa;m¥a;KMsa;K∑c\.Am¥oi;qm;m¥a;qv\ tveqaAlup\At∑k\ Am¥oi;qa;m¥a;KMsa;K∑c\.Am¥oi;qm;m¥a;qv\ tveqaAlup\At∑k\ Am¥oi;qa;m¥a;KMsa;K∑c\.

r˙ieqa AK∑c\.Aer; lsatui≥kui KMsa;K∑c\.r˙iqv\"r˙ieqa AK∑c\.Aer; lsatui≥kui KMsa;K∑c\.r˙iqv\"r˙ieqa AK∑c\.Aer; lsatui≥kui KMsa;K∑c\.r˙iqv\"r˙ieqa AK∑c\.Aer; lsatui≥kui KMsa;K∑c\.r˙iqv\"r˙ieqa AK∑c\.Aer; lsatui≥kui KMsa;K∑c\.r˙iqv\"

----- Nuic\cMeta\qv\ Alup\Akuic\Kn\≥Ta;rat∑c\®Ps\es' wn\Tm\;er∑;K¥y\Nuic\cMeta\qv\ Alup\Akuic\Kn\≥Ta;rat∑c\®Ps\es' wn\Tm\;er∑;K¥y\Nuic\cMeta\qv\ Alup\Akuic\Kn\≥Ta;rat∑c\®Ps\es' wn\Tm\;er∑;K¥y\Nuic\cMeta\qv\ Alup\Akuic\Kn\≥Ta;rat∑c\®Ps\es' wn\Tm\;er∑;K¥y\Nuic\cMeta\qv\ Alup\Akuic\Kn\≥Ta;rat∑c\®Ps\es' wn\Tm\;er∑;K¥y\

qt\mt\\\raÒ®Ps\es qt\mt\eqa Arv\AK¥c\;Nc\. ®pv\.sMupåkqt\mt\\\raÒ®Ps\es qt\mt\eqa Arv\AK¥c\;Nc\. ®pv\.sMupåkqt\mt\\\raÒ®Ps\es qt\mt\eqa Arv\AK¥c\;Nc\. ®pv\.sMupåkqt\mt\\\raÒ®Ps\es qt\mt\eqa Arv\AK¥c\;Nc\. ®pv\.sMupåkqt\mt\\\raÒ®Ps\es qt\mt\eqa Arv\AK¥c\;Nc\. ®pv\.sMupåk

Niuc\cMeta\f mv\qv\.Niuc\cMqa;kiumY lm¥io;'zati' kiu;k∑y\raNiuc\cMeta\f mv\qv\.Niuc\cMqa;kiumY lm¥io;'zati' kiu;k∑y\raNiuc\cMeta\f mv\qv\.Niuc\cMqa;kiumY lm¥io;'zati' kiu;k∑y\raNiuc\cMeta\f mv\qv\.Niuc\cMqa;kiumY lm¥io;'zati' kiu;k∑y\raNiuc\cMeta\f mv\qv\.Niuc\cMqa;kiumY lm¥io;'zati' kiu;k∑y\ra

Baqaqaqna' Am¥io;qa;' Am¥io;qm;kiu AeÂkac\;‘pl¥k\Baqaqaqna' Am¥io;qa;' Am¥io;qm;kiu AeÂkac\;‘pl¥k\Baqaqaqna' Am¥io;qa;' Am¥io;qm;kiu AeÂkac\;‘pl¥k\Baqaqaqna' Am¥io;qa;' Am¥io;qm;kiu AeÂkac\;‘pl¥k\Baqaqaqna' Am¥io;qa;' Am¥io;qm;kiu AeÂkac\;‘pl¥k\

raT;er∑;K¥y\Kn\≥Ta;®Kc\;kiu K∑®Ka;®Kc\;m‘pr"raT;er∑;K¥y\Kn\≥Ta;®Kc\;kiu K∑®Ka;®Kc\;m‘pr"raT;er∑;K¥y\Kn\≥Ta;®Kc\;kiu K∑®Ka;®Kc\;m‘pr"raT;er∑;K¥y\Kn\≥Ta;®Kc\;kiu K∑®Ka;®Kc\;m‘pr"raT;er∑;K¥y\Kn\≥Ta;®Kc\;kiu K∑®Ka;®Kc\;m‘pr"

----- Niuc\cMeta\qv\ mv\q¨≥kiumSiu UpedArat∑c\ tn\;tv^mYNiuc\cMeta\qv\ mv\q¨≥kiumSiu UpedArat∑c\ tn\;tv^mYNiuc\cMeta\qv\ mv\q¨≥kiumSiu UpedArat∑c\ tn\;tv^mYNiuc\cMeta\qv\ mv\q¨≥kiumSiu UpedArat∑c\ tn\;tv^mYNiuc\cMeta\qv\ mv\q¨≥kiumSiu UpedArat∑c\ tn\;tv^mY

AK∑c\.Aer; rri˙esrmv\" Tiu≥®pc\Upedf AkaAk∑y\kiulv\;AK∑c\.Aer; rri˙esrmv\" Tiu≥®pc\Upedf AkaAk∑y\kiulv\;AK∑c\.Aer; rri˙esrmv\" Tiu≥®pc\Upedf AkaAk∑y\kiulv\;AK∑c\.Aer; rri˙esrmv\" Tiu≥®pc\Upedf AkaAk∑y\kiulv\;AK∑c\.Aer; rri˙esrmv\" Tiu≥®pc\Upedf AkaAk∑y\kiulv\;

tn\;ttn\;ttn\;ttn\;ttn\;t¨v^mYs∑a rypiuc\K∑c\.ep;rmv\"¨v^mYs∑a rypiuc\K∑c\.ep;rmv\"¨v^mYs∑a rypiuc\K∑c\.ep;rmv\"¨v^mYs∑a rypiuc\K∑c\.ep;rmv\"¨v^mYs∑a rypiuc\K∑c\.ep;rmv\"

----- Niuc\cMeta\qv\ mv\qv\.®pv\eTac\su ®mn\\maNiuc\cMeta\f Niuc\cMqa;Niuc\cMeta\qv\ mv\qv\.®pv\eTac\su ®mn\\maNiuc\cMeta\f Niuc\cMqa;Niuc\cMeta\qv\ mv\qv\.®pv\eTac\su ®mn\\maNiuc\cMeta\f Niuc\cMqa;Niuc\cMeta\qv\ mv\qv\.®pv\eTac\su ®mn\\maNiuc\cMeta\f Niuc\cMqa;Niuc\cMeta\qv\ mv\qv\.®pv\eTac\su ®mn\\maNiuc\cMeta\f Niuc\cMqa;

kiumY lm¥io;'zati' kiu;k∑y\raBaqa' raT;@anN†r ASc\.kiumY lm¥io;'zati' kiu;k∑y\raBaqa' raT;@anN†r ASc\.kiumY lm¥io;'zati' kiu;k∑y\raBaqa' raT;@anN†r ASc\.kiumY lm¥io;'zati' kiu;k∑y\raBaqa' raT;@anN†r ASc\.kiumY lm¥io;'zati' kiu;k∑y\raBaqa' raT;@anN†r ASc\.

Atn\;' yU\ek¥;mO' Am¥io;qa;' Am¥io;qm;' Sc\;rK¥m\;qakiuAtn\;' yU\ek¥;mO' Am¥io;qa;' Am¥io;qm;' Sc\;rK¥m\;qakiuAtn\;' yU\ek¥;mO' Am¥io;qa;' Am¥io;qm;' Sc\;rK¥m\;qakiuAtn\;' yU\ek¥;mO' Am¥io;qa;' Am¥io;qm;' Sc\;rK¥m\;qakiuAtn\;' yU\ek¥;mO' Am¥io;qa;' Am¥io;qm;' Sc\;rK¥m\;qakiu

AeÂkac\;‘pj K´∑®Ka;mOmri˙esrAeÂkac\;‘pj K´∑®Ka;mOmri˙esrAeÂkac\;‘pj K´∑®Ka;mOmri˙esrAeÂkac\;‘pj K´∑®Ka;mOmri˙esrAeÂkac\;‘pj K´∑®Ka;mOmri˙esr

hu ePa\®ppåripåeÂkac\;' yc\;Ae®KKMmm¥a;qv\ mimitiu≥ Am¥io;qm;Tuts\rp\lMu;

At∑k\ kak∑y\rp\tv\ep;Ta;®Kc\;®Ps\eÂkac\;qiri˙reÂkac\;' mimitiu≥

rKiuc\®pv\ny\At∑c\;t∑c\ri˙Âkqv\. Am¥io;qm^;Tu ts\rp\lMu;qv\lv\;

P´∑>sv\;pMuAe®KKMUpedqs\ epÅepåk\laqv\.AKåt∑c\ A®Ka;®pv\q¨

ts\rp\lMu;Nc\.At ÈAK∑c\.Aer;m¥a;kiu KMsa;K∑c\.rrilaÂkmv\®Ps\eÂkac\;"

hak∑k\mri˙B´ tiik¥ ®pv\.sMum˙n\kn\s∑a er;S´∑Ta;®Kc\;®Ps\j epÅepåk\

lamv\. P∑>sv\;pMuAe®KKMUpedkiu liOk\liOk\l˙´l˙´ ’kiSiuqc\.påeÂkac\;

eTak\KMtc\®pAp\påeÂkac\;"

yen≥Niuc\cMeta\Asiu;rqv\ ®pv\eTac\suAt∑c\;ri˙ tiuc\;rc\;qa;

Aa;lMu;f sv\;lMu;v^v∑t\mO Aa;kiury¨ka eA;K¥m\;qaya“p^; eKt\m^

P∑M>‘Pi;tiu;tk\qv\. dmuikers^Nuic\cMeta\”k^; epÅT∑n\;laeAac\ ’ki;sa;

tv\eSak\l¥k\rieÂkac\;' yKuSuilYc\ Am¥oi;qa;vlaKM”k; eAac\®mc\s∑a

k¥c\;pNuic\K´.“p^; Nuuic\cMeta\At∑k\ mr˙im®Ps\luiAp\qv\. Nuic\cMeta\P∑´>sv\;puM

Ae®KKM√peder;S∑´Nuic\mv\. Ae®KKMm¨N˙c\. Aeq;sit\Ae®KKMrmv\.m¨m¥a;kui

K¥m˙t\ep;Niuc\K´.“p^®Ps\eÂkac\;' Nuic\cMeta\Asui;rk m^;emac\;Tui;®pTa;qv\.

Nuic\cMeta\er>Sk\q∑a;mv\. mwådlm\;s√\(7)rp\Atuic\; mimitui≥ tuic\;rc\;qa;

®pv\q¨ts\rp\luM; tk\v^lk\v^K¥^tk\q∑a;Âkpåk mew;eta.qv\.

Anagt\t∑c\ mimitui≥ luila;etac\.tenqv\. eA:K¥m\;qaya“p^; eKt\m^

P∑M>‘Pi;tui;tk\eqa sv\;km\;®pv\.wqv\. dmuikersNuic\cMeta\”k; epÅepåk\

lam˙a ml∑´Ekn\®Ps\eÂkac\;"

Tui≥eÂkac\. ®pv\eTac\suÂkM.Kuic\er;N˙c\. P∑M>‘Pi;er;Aqc\;m˙ edåk\ta

Kc\sui; tc\q∑c\;q∑a;qv\. Am¥oi;qa;v^laKMN˙c\. P∑´>sv\;puMAe®KKM√pedAa;

eTak\KM’kiSuieÂkac\;ASuiNc\. Nuic\cMeta\tv\“cim\eA:K¥m\;mOp¥k\®pa;eAac\

eN˙ac\.y˙k\P¥k\S^;q¨m¥a;Aa; Sn\≥k¥c\ROt\K¥eÂkac\;ASuikui el;el;

nk\nk\ eTak\KMtc\®pAp\påeÂkac\;®Pc\. eTak\KMeS∑;eN∑;qv\"

Kuic\ma®pv\.suMKuic\ma®pv\.suMKuic\ma®pv\.suMKuic\ma®pv\.suMKuic\ma®pv\.suM

yc\;enak\ epåk\eta‘mi>ny\ miKc\Nc\.kel;esac\.erak\er;Aqc\;

√k˚™edÅKc\Kc\zMk Am¥oi;qa;v^laKMN˙c\. P∑´>sv\;puMAe®KKM√pedAa;

eTak\KM’kiSuieÂkac\;N˙c\. Nuic\cMeta\tv\“cim\eA;K¥m\;mO p¥k\®pa;eAac\

eN˙ac\.y˙k\ P¥k\S^;q¨m¥a;Aa; Sn\≥k¥c\ROt\K¥eÂkac\;ASuikui eTak\KM

eS∑;eN∑;rat∑c\ yen≥ ®pv\eTac\su®mn\maNuic\cMeta\t∑c\ enTuic\Âkqv\.

l¨√^;er 56qn\;r˙iqv\.Ank\ Am¥oi;qm^;√^;erqv\ l√^;erf Tk\wk\

ek¥a\r˙i“p^; Nuic\cMeta\kAa;Ta;rqv\. Ac\Aa;su”k^;ts\rp\A®Ps\

rp\tv\enqk´.qui≥ ®mn\maNuic\cM miKc\N˙c\.kel;esac\.er˙ak\er;Aqc\;t∑c\

Aqc\;wc\Ac\Aa; cå;qn\;ek¥a\rieÂkac\;' tp\meta\Asui;rk √;eSac\“p;

Anagt\ ®mn\maNuic\cMkui eA;K¥m\;qaya“p^; eKt\m^P∑M>“Pio;tiu;tk\eqa

sv\;km\;®pv\.wqv\. dmiukersNiuc\cMeta\”k;A®Ps\qiu≥ ePa\eSac\l¥k\rira

mwådlm\;sU\(7)rp\m pTmASc\.®Ps\qv\. Am¥oi;qa;vlaKM”k;kiu eAac\®mc\

s∑a k¥c\;p“p^;s^;K´.“p^;®Ps\eÂkac\;' Am¥oi;qa;v^laKM”k^;k K¥m˙t\K´.qv\.

Niuc\cMeta\ P∑>sv\;puMAe®KKMUpeder;S∑rat∑c\ Ae®KKMrmv\.Ae®KKMmm¥a;Nc\.

Aeq;sit\Ae®KKMrmv\.m¨m¥a;qv\ yKc\k k¥c\.quM;K´.qv\. 1947KuN˙s\

P∑>sv\;Aup\K¥op\puMAe®KKMUpedNc\. 1974KuNs\ P∑>sv\;puMAe®KKMUpedtiu≥Tk\

piu“p^; Kuic\ma®pv\.suMmv\®Ps\eÂkac\;"

yKc\P∑>sv\;puMAe®KKMUpedm¥a;Nc\. NOic\;yU\påk yKuK¥mt\Ta;qv\.

Ae®KKMm¨m¥a;qv\ miKc\' kel;' Aiumc\;ms∑m\;q¨m¥a;A®pc\ Niuc\cMeta\N˙c\.

tiuc\;rc\;qa;®pv\qm¥a;Aa;luM:At∑k\ ®pv\.suMs∑a eS∑;eN∑;K¥mt\Ta;qv\kiu

et∑>reÂkac\;' ASiupå Ae®KKMmm¥a;Tm miKc\' kel;' Aiumc\;ms∑m\;qm¥a;Nc\.

sp\l¥U\;qv\.Ae®KKMrmv\. m¨m¥a;t∑c\{Niuc\cMeta\qv\ miKc\N˙c\. kel;{Niuc\cMeta\qv\ miKc\N˙c\. kel;{Niuc\cMeta\qv\ miKc\N˙c\. kel;{Niuc\cMeta\qv\ miKc\N˙c\. kel;{Niuc\cMeta\qv\ miKc\N˙c\. kel;

q¨cy\m¥a;' miBm.kel;m¥a;' k¥SuM;q∑a;eqa tp\meta\qa;m¥a;fq¨cy\m¥a;' miBm.kel;m¥a;' k¥SuM;q∑a;eqa tp\meta\qa;m¥a;fq¨cy\m¥a;' miBm.kel;m¥a;' k¥SuM;q∑a;eqa tp\meta\qa;m¥a;fq¨cy\m¥a;' miBm.kel;m¥a;' k¥SuM;q∑a;eqa tp\meta\qa;m¥a;fq¨cy\m¥a;' miBm.kel;m¥a;' k¥SuM;q∑a;eqa tp\meta\qa;m¥a;f

kel;m¥a;' Aiumc\;ms∑m\;qm¥a;' mqn\ms∑m\;qm¥a;Aa; Âkv\.ROesac\.erak\kel;m¥a;' Aiumc\;ms∑m\;qm¥a;' mqn\ms∑m\;qm¥a;Aa; Âkv\.ROesac\.erak\kel;m¥a;' Aiumc\;ms∑m\;qm¥a;' mqn\ms∑m\;qm¥a;Aa; Âkv\.ROesac\.erak\kel;m¥a;' Aiumc\;ms∑m\;qm¥a;' mqn\ms∑m\;qm¥a;Aa; Âkv\.ROesac\.erak\kel;m¥a;' Aiumc\;ms∑m\;qm¥a;' mqn\ms∑m\;qm¥a;Aa; Âkv\.ROesac\.erak\

mv\}mv\}mv\}mv\}mv\}hulv\;ekac\;' AKn\;(8) Niuc\cMqa;' Niuc\cMqa;m¥a;f mlAK∑c\.Aer;Nc\.

yKuk.qiu≥ eA;K¥m\;qaya“p; eKt\mP∑M>‘Pi;tiu;tk\eqa sv\;km\;®pv\.w

qv\. d^miukers^Niuc\cMeta\qs\kiu ePa\eSac\rat∑c\ Kiuc\maqv\. P´∑>sv\;pMu

Ae®KKM√pedts\rp\qv\ mrim®Ps\liuAp\K¥k\ts\rp\ ®Ps\eÂkac\;' ÈliuAp\

K¥k\Nc\.Av Am¥oi;qa;vlaKM”k;kiu eAac\®mc\s∑ak¥c\;pNiuc\K.“p; Ae®KKM√ped

er;S´∑er;At∑k\ Ae®KKMm¨m¥a;N˙c\. Aeq;sit\Ae®KKMrmv\.m¨m¥a;kiu K¥m˙t\

Niuc\K.“p;®Ps\eÂkac\;' yc\;Ae®KKMmm¥a;AepÅ mtv\“p; mimitiu≥emYa\lc\.enqv\.

d^miukers^Niuc\cMeta\qs\qv\ ml´∑meq∑epÅT∑n\;laeta.mv\®Ps\eÂkac\;"

Èk´.qiu≥ mimitiu≥Niuc\cMt∑c\ dmiukers^erac\®Kv\m¥a;qn\;ka eA;eA;

K¥m\;K¥m\;®Ps\en®Kc\;kiu mnaliumROSit\®Ps\enÂk“p^; Niuc\cMeta\ tv\“cim\

eA;K¥m\;mOkiu mliula;Âkqv\. ®pv\t∑c\;®pv\pAP¥k\qma;m¥a;k rhn\;

r˙c\l¨ ®pv\q¨AK¥io>kiu KutMu;lup\j kun\eZ;NOn\;k¥Sc\;er;' Niuc\cMer;

Ak¥√\;qa;m¥a; ®pn\lWt\er;N˙c\. Am¥oi;qa;®pn\lv\qc\.®mt\er;h¨eqa

liula;K¥k\(3)rp\kiu SN∂®pp´∑m¥a;Pn\t^;‘plup\“p; etac\;SiuK´.ÂkeÂkac\;"

K¥m˙t\k¥c\.qMu;eSac\r∑k\K¥m˙t\k¥c\.qMu;eSac\r∑k\K¥m˙t\k¥c\.qMu;eSac\r∑k\K¥m˙t\k¥c\.qMu;eSac\r∑k\K¥m˙t\k¥c\.qMu;eSac\r∑k\

Niuc\cMeta\Asiu;rk SN∂®pq¨m¥a; etac\;Siueneqa AK¥k\(3)K¥k\

rriNiuc\qv\. Niuc\cMer;lm\;s√\ts\rp\kiu SN∂®pqma;m¥a; metac\;Siumkpc\

K¥mt\k¥c\.qMu;eSac\r∑k\l¥k\rieÂkac\;' yc\;lm\;s√\ma Niuc\cMeta\er>Sk\

q∑a;mv\. mwådlm\;s√\(7)rp\pc\®Ps\eÂkac\;' yKuAKå mwådlm\;s√\(7)rp\f

pTmASc\.®Ps\eqa Am¥oi;qa;v^laKM”k^;Aa; eAac\®mc\s∑a k¥c\;p“p^;s^;

K.“p;®Ps\qv\.At∑k\ liula;K¥k\(3)rp\Nc\. ®pv\.sMurn\n;kp\la“p®Ps\eÂkac\;"

enak\ts\Sc\.®Ps\qv\. P∑>sv\;pMuAe®KKM√ped m¨Âkm\;er;S´∑“p^;qv\.

AKå ®pv\q¨tiu≥Aa; K¥®p“p^; SN∂KMy¨rn\®Ps\eÂkac\;' SN∂KMy¨p´∑m˙ P∑>sv\;pMu

Ae®KKM√pedAa; Atv\‘pK¥k\rlYc\ AeT∑eT∑er∑;ekak\p´∑k¥c\;pmv\

®Ps\eÂkac\;' er∑;ekak\p´∑t∑c\ er∑;K¥y\KMreqa kiuy\sa;l˙y\m¥a;®Pc\.

lWt\eta\kiu P∑>sv\;q∑a;“p^; lWt\eta\m˙ er∑;ekak\tc\e®mHak\eqa

Niuc\cMeta\A”k;AkNc\. lWt\eta\mP∑>sv\;ep;eqa Asiu;rAP∑>' Aa%apiuc\

AP∑>Asv\;m¥a;®Pc\. eKt\mP∑M>‘Pi;tiu;tk\eqa sv\;km\;®pv\.wqv\. dmiukers

Niuc\cMeta\qs\kiu tv\eSak\q∑a;mv\®Ps\eÂkac\;"

lup\ÂkMe®paSiulup\ÂkMe®paSiulup\ÂkMe®paSiulup\ÂkMe®paSiulup\ÂkMe®paSiu

®pv\q¨tiu≥liula;K¥k\m¥a; lk\ts\km\;Aliu erak\r˙ienK¥in\t∑c\

®pv\t∑c\;®pv\p AKåeta\ep;AK¥oi>Nc\. ®pv\pAqMlWc\.@anAK¥oi>f mOic\;tiuk\mO'

K¥´>ka;e®paSiumON˙c\. lup\ÂkMe®paSiumOm¥a;qv\ ®pv\q¨l¨Tu ts\rp\luM;

K¥tk\elYak\lm\;enqv\. mwådlm\;sU\(7)rp\Nc\. dmiukers Niuc\cMeta\”k;

tv\eSak\er;t∑c\ AeN˙ac\.Ay˙k\Ahn\≥Ata;m¥a;pc\ ®Ps\eÂkac\;"

Èk.qiu≥ AP¥k\qma;ts\suf eq∑;Tiu;lOM≥eSa\mOeÂkac\. Niuc\cMAt∑c\;

t∑c\ SN∂®pmOm¥a;' AÂkm\;Pk\S¨p¨lOp\r˙a;mOm¥a;sqv\. ®pv\q¨l¨TuAt∑c\;

mtv\m“cim\®Ps\eAac\' ®pv\q¨m¥a; Aqk\Aiu;Aim\ sv\;sim\p¥k\®pa;mOm¥a;

®Ps\eAac\®polup\qv\. lup\rp\m¥a;kiu mimitiu≥®pv\q¨l¨Tuts\rp\luM;k luM;w

lk\mKMNiuc\eÂkac\;' Tiu≥eÂkac\. tiuc\;Nc\.®pv\ny\Aq;q;t∑c\riqv\. tv\“cim\

eA;K¥m\;mOkiu liula;Âkqv\. tiuc\;rc\;qa;®pv\qlTum¥a;k AP¥k\qma;

lts\suf lup\rp\eÂkac\. ®Ps\epÅlaqv\. SpSN∂®pAÂkm\;Pk\mOm¥a;kui

Sn\≥k¥c\ROt\K¥l¥k\r˙iÂkeÂkac\;"

mimitiu≥rKiuc\®pv\ny\At∑c\;t∑c\riqv\. edqAq;q;k tiuc\;rc\;qa;

®pv\qm¥a;klv\; ®pv\q≥SN∂ePa\Tut\ROt\K¥p∑m¥a; ASk\m®pt\ ®polup\

enÂkeÂkac\;' Tiu≥eÂkac\. yKuAKm\;Ana;qiu≥ tk\erak\laÂkqv\.

14-10 (08) 10/14/07, 2:20 AM1

14-10 (01)2007/10/14 · 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 sam¥k\N˙a 2 14-10-200714-10-200714-10-2007 Ay\d^ta.Ay\d^ta. AaeBa AaeBa\\ - [PDF Document] (9)

14-10-200714-10-200714-10-200714-10-200714-10-2007 sam¥k\N˙a 9sam¥k\N˙a 9sam¥k\N˙a 9sam¥k\N˙a 9sam¥k\N˙a 9

mimitiu≥®mn\maNiuc\cM ss\mOTm\;ehac\;AP∑>Âk;qv\ tp\meta\f U;eSac\

lm\;vWn\mOkiu sU\Sk\m®pt\KMy¨®p^; tp\meta\f Arn\Ac\Aa;A®Ps\

Niuc\cMeta\kiu kak∑y\esac\.er˙ak\l¥k\r˙ieneÂkac\;' Tiu≥A®pc\ A®Ka;

mit\Pk\AP∑´>Asv\;m¥a;N˙c\. lk\t∑´p¨;epåc\;®p^; Niuc\cMeta\tv\eSak\er;

lup\cn\;m¥a;t∑c\ påwc\eSac\r∑k\l¥k\r˙ieneÂkac\;' ®mn\maNiuc\cMss\mOTm\;

ehac\;AP∑´>qv\ Am¥io;qa;Niuc\cMer;k‹' tp\meta\kak∑y\er;N˙c\.

lMu®KMoer;k‹' s^;p∑a;er;k‹' l¨mOer;N˙c\. qk\qaeK¥ac\K¥ier;k‹'

®pv\q≥Ak¥io;®polup\cn\;k‹tui≥t∑c\ tp\meta\fArn\Ac\Aa;A®Ps\ AT;

Ael;Ta;®p^; ’ki;pm\;eSac\r∑k\l¥k\ Nuic\cMeta\Asui;rf m¨wådlm\;sU\

(7)rp\ eAac\®mc\er;At∑k\ ts\tp\ts\Aa; p;epåc\;påwc\eSac\r∑k\l¥k\

r˙ieneÂkac\;"

Aq∑∑c\q¤an\m¥oi;suMAq∑∑c\q¤an\m¥oi;suMAq∑∑c\q¤an\m¥oi;suMAq∑∑c\q¤an\m¥oi;suMAq∑∑c\q¤an\m¥oi;suM

Nuic\cMeta\Asui;rf Aq∑c\k;e®pac\;er;kalArin\Ahun\®mHc\. tui;tk\

eAac\®mc\enK¥in\t∑c\ ®pv\pAc\Aa;Âk;Nuic\cMAK¥oi>f ®mn\maNuic\cMAa; eKt\qs\

kÁn\‘per;' ®Pt\lm\;kAa%ary¨luiqv\.l¨ts\suf AP¥k\Aem˙ac\.

lup\rp\m¥a;qv\ Aq∑c\q¤an\m¥oi;suM®Pc\. Tui;N˙k\eSac\r∑k\l¥k\r˙ienÂk

qv\kui ®pv\q¨Aa;luM; et∑>®mc\KMsa;enÂkr®p^®Ps\eÂkac\;"

®mn\maNuic\cMs;p∑a;er;k¥Sc\;esrn\At∑k\ Nuic\cM®Ka;mrc\;N;®mHop\NMTa;®mn\maNuic\cMs;p∑a;er;k¥Sc\;esrn\At∑k\ Nuic\cM®Ka;mrc\;N;®mHop\NMTa;®mn\maNuic\cMs;p∑a;er;k¥Sc\;esrn\At∑k\ Nuic\cM®Ka;mrc\;N;®mHop\NMTa;®mn\maNuic\cMs;p∑a;er;k¥Sc\;esrn\At∑k\ Nuic\cM®Ka;mrc\;N;®mHop\NMTa;®mn\maNuic\cMs;p∑a;er;k¥Sc\;esrn\At∑k\ Nuic\cM®Ka;mrc\;N;®mHop\NMTa;

qv\. sk\RuM' Alup\RuMm¥a;pit\ps\®p; Alup\lk\m´.m¥a;®Ps\eAac\' Nuic\cM®Ka;qv\. sk\RuM' Alup\RuMm¥a;pit\ps\®p; Alup\lk\m´.m¥a;®Ps\eAac\' Nuic\cM®Ka;qv\. sk\RuM' Alup\RuMm¥a;pit\ps\®p; Alup\lk\m´.m¥a;®Ps\eAac\' Nuic\cM®Ka;qv\. sk\RuM' Alup\RuMm¥a;pit\ps\®p; Alup\lk\m´.m¥a;®Ps\eAac\' Nuic\cM®Ka;qv\. sk\RuM' Alup\RuMm¥a;pit\ps\®p; Alup\lk\m´.m¥a;®Ps\eAac\' Nuic\cM®Ka;

rc\;N;®mHop\NMmOm¥a;m‘plup\Nuic\eAac\' rc\;N;®mHop\NMTa;mOm¥a;kuilv\; ®pn\lv\rc\;N;®mHop\NMmOm¥a;m‘plup\Nuic\eAac\' rc\;N;®mHop\NMTa;mOm¥a;kuilv\; ®pn\lv\rc\;N;®mHop\NMmOm¥a;m‘plup\Nuic\eAac\' rc\;N;®mHop\NMTa;mOm¥a;kuilv\; ®pn\lv\rc\;N;®mHop\NMmOm¥a;m‘plup\Nuic\eAac\' rc\;N;®mHop\NMTa;mOm¥a;kuilv\; ®pn\lv\rc\;N;®mHop\NMmOm¥a;m‘plup\Nuic\eAac\' rc\;N;®mHop\NMTa;mOm¥a;kuilv\; ®pn\lv\

Rup\qim\;eseAac\' kmıalv\.Kr;qv\m¥a;mlaeAac\' ®mn\maNuic\cMt∑c\Rup\qim\;eseAac\' kmıalv\.Kr;qv\m¥a;mlaeAac\' ®mn\maNuic\cMt∑c\Rup\qim\;eseAac\' kmıalv\.Kr;qv\m¥a;mlaeAac\' ®mn\maNuic\cMt∑c\Rup\qim\;eseAac\' kmıalv\.Kr;qv\m¥a;mlaeAac\' ®mn\maNuic\cMt∑c\Rup\qim\;eseAac\' kmıalv\.Kr;qv\m¥a;mlaeAac\' ®mn\maNuic\cMt∑c\

tv\®cim\eA:K¥m\;mOmriqeyac\ puMÂk;K¥>ka;®p; Nuic\cM.qikak¥Sc\;eAac\'tv\®cim\eA:K¥m\;mOmriqeyac\ puMÂk;K¥>ka;®p; Nuic\cM.qikak¥Sc\;eAac\'tv\®cim\eA:K¥m\;mOmriqeyac\ puMÂk;K¥>ka;®p; Nuic\cM.qikak¥Sc\;eAac\'tv\®cim\eA:K¥m\;mOmriqeyac\ puMÂk;K¥>ka;®p; Nuic\cM.qikak¥Sc\;eAac\'tv\®cim\eA:K¥m\;mOmriqeyac\ puMÂk;K¥>ka;®p; Nuic\cM.qikak¥Sc\;eAac\'

®mn\maNuic\cMkui kv^pM.pui;mv\.kisßm˙n\qmYkuilv\; s;p∑a;er;pit\Sui≥mOm¥a;®mn\maNuic\cMkui kv^pM.pui;mv\.kisßm˙n\qmYkuilv\; s;p∑a;er;pit\Sui≥mOm¥a;®mn\maNuic\cMkui kv^pM.pui;mv\.kisßm˙n\qmYkuilv\; s;p∑a;er;pit\Sui≥mOm¥a;®mn\maNuic\cMkui kv^pM.pui;mv\.kisßm˙n\qmYkuilv\; s;p∑a;er;pit\Sui≥mOm¥a;®mn\maNuic\cMkui kv^pM.pui;mv\.kisßm˙n\qmYkuilv\; s;p∑a;er;pit\Sui≥mOm¥a;

ApåAwc\nv\;m¥oi;suM®Pc\. AKk\AK' Ak¥p\Atv\;m¥a;®Ps\eAac\ e®bac\k¥k¥ApåAwc\nv\;m¥oi;suM®Pc\. AKk\AK' Ak¥p\Atv\;m¥a;®Ps\eAac\ e®bac\k¥k¥ApåAwc\nv\;m¥oi;suM®Pc\. AKk\AK' Ak¥p\Atv\;m¥a;®Ps\eAac\ e®bac\k¥k¥ApåAwc\nv\;m¥oi;suM®Pc\. AKk\AK' Ak¥p\Atv\;m¥a;®Ps\eAac\ e®bac\k¥k¥ApåAwc\nv\;m¥oi;suM®Pc\. AKk\AK' Ak¥p\Atv\;m¥a;®Ps\eAac\ e®bac\k¥k¥

&c\;tui≥kpc\ &c\;tui≥SraÂk;m¥a;Nc\. AKåmlp\p;epåc\;ÂkMsv\ lup\eSac\&c\;tui≥kpc\ &c\;tui≥SraÂk;m¥a;Nc\. AKåmlp\p;epåc\;ÂkMsv\ lup\eSac\&c\;tui≥kpc\ &c\;tui≥SraÂk;m¥a;Nc\. AKåmlp\p;epåc\;ÂkMsv\ lup\eSac\&c\;tui≥kpc\ &c\;tui≥SraÂk;m¥a;Nc\. AKåmlp\p;epåc\;ÂkMsv\ lup\eSac\&c\;tui≥kpc\ &c\;tui≥SraÂk;m¥a;Nc\. AKåmlp\p;epåc\;ÂkMsv\ lup\eSac\

enÂk®Kc\;®Ps\eÂkac\;"enÂk®Kc\;®Ps\eÂkac\;"enÂk®Kc\;®Ps\eÂkac\;"enÂk®Kc\;®Ps\eÂkac\;"enÂk®Kc\;®Ps\eÂkac\;"

eq∑;Tui;e®mHak\pc\.eq∑;Tui;e®mHak\pc\.eq∑;Tui;e®mHak\pc\.eq∑;Tui;e®mHak\pc\.eq∑;Tui;e®mHak\pc\.

Èk.qui≥pit\Sui≥mO' ta;S;mO' AKk\AK' Ak¥p\Atv\;et∑Âka;TkÈk.qui≥pit\Sui≥mO' ta;S;mO' AKk\AK' Ak¥p\Atv\;et∑Âka;TkÈk.qui≥pit\Sui≥mO' ta;S;mO' AKk\AK' Ak¥p\Atv\;et∑Âka;TkÈk.qui≥pit\Sui≥mO' ta;S;mO' AKk\AK' Ak¥p\Atv\;et∑Âka;TkÈk.qui≥pit\Sui≥mO' ta;S;mO' AKk\AK' Ak¥p\Atv\;et∑Âka;Tk

pc\ Niuc\cMeta\Asui;rk U;eSac\®p; ®pv\q¨m¥a;f sv\;luM;vv∑t\mO®Pc\.pc\ Niuc\cMeta\Asui;rk U;eSac\®p; ®pv\q¨m¥a;f sv\;luM;vv∑t\mO®Pc\.pc\ Niuc\cMeta\Asui;rk U;eSac\®p; ®pv\q¨m¥a;f sv\;luM;vv∑t\mO®Pc\.pc\ Niuc\cMeta\Asui;rk U;eSac\®p; ®pv\q¨m¥a;f sv\;luM;vv∑t\mO®Pc\.pc\ Niuc\cMeta\Asui;rk U;eSac\®p; ®pv\qm¥a;f sv\;luM;vv∑t\mO®Pc\.

ÂkM.ÂkM.KMrc\Suic\t∑n\;ln\ek¥a\lWa;K.Âkj yen≥AK¥in\AKåt∑c\ Bk\epåc\;suMÂkM.ÂkM.KMrc\Suic\t∑n\;ln\ek¥a\lWa;K.Âkj yen≥AK¥in\AKåt∑c\ Bk\epåc\;suMÂkM.ÂkM.KMrc\Suic\t∑n\;ln\ek¥a\lWa;K.Âkj yen≥AK¥in\AKåt∑c\ Bk\epåc\;suMÂkM.ÂkM.KMrc\Suic\t∑n\;ln\ek¥a\lWa;K.Âkj yen≥AK¥in\AKåt∑c\ Bk\epåc\;suMÂkM.ÂkM.KMrc\Suic\t∑n\;ln\ek¥a\lWa;K.Âkj yen≥AK¥in\AKåt∑c\ Bk\epåc\;suM

Am¥io;qa;v^laKMÂk^;t∑c\ kiuy\sa;l˙y\m¥a;qv\ mimitiu≥ tiuc\;rc\;qa;®pv\q¨m¥a;f sRiuk\' lk%a'

ere®mraq^UtuqBawN˙c\. Am¥io;qa;Ak¥io;s^;p∑a;kiu Ae®KKM®p^; Niuc\cMeta\P∑´>sv\;pMuAe®KKMUpeder;S∑´rat∑c\

påwc\rmv\. Ae®KKMmm¥a;' Aeq;sit\Ae®KKMrmv\.mm¥a;kiu ®pv\.sMueAac\ K¥mt\ep;K.®p;®Ps\eÂkac\;' Am¥io;qa;vlaKMk

K¥m˙t\ep;K´.qv\. Ae®KKMm¨m¥a;T´m˙ tiuc\;rc\;qa;m¥a;N˙c\. sp\l¥U\;eqa Ae®KKMm¨m¥a;kiu ekak\Nut\ tc\®prlYc\-

{Anagt\Niuc\cMeta\kiu tiuc\;edqÂk^;(7)KuN˙c\. ®pv\ny\ (7)®pv\ny\A®pc\ ¯w˘tiuc\;rc\;qa;m¥a;At∑k\

kiuy\piuc\Aup\K¥op\K∑c\.r tiuc\;ts\Ku' nag' DNu' pAiuw\;' pelac\Nc\. kiu;kn\≥ sqv\. tiuc\;rc\;qa;m¥a;At∑k\

kiuy\piuc\Aup\K¥op\K∑c\.r edqÂk^;(5)Kutiu≥N˙c\. P∑´>sv\;q∑a;m˙a®Ps\påeÂkac\;' Uped®poer;N˙c\. Aup\K¥op\er;At∑k\

tiuc\;edqÂk^;lWt\eta\' ®pv\ny\lWt\eta\m¥a;N˙c\. Asiu;rAP∑´>m¥a;kiu P∑´>sv\;q∑a;m˙a®Ps\qliu tiuc\;edqÂk^;N˙c\.

®pv\ny\Aliuk\ tra;s^rc\er;At∑k\ tra;lWt\eta\m¥a; P∑´>sv\;K∑c\.rr˙im˙a®Ps\eÂkac\;' kiuy\piuc\Aup\K¥op\K∑c\.r

s^rc\sutra;RuM;m¥a;kuilv\; Ta;r˙im˙a®Ps\eÂkac\;' kuiy\puic\Aup\K¥op\K∑c\.rr˙i®p^;t´. tuic\;rc\;qa;l¨m¥io;m¥a;m˙Ap k¥n\

tuic\;rc\;qa;lm¥io;m¥a;Ank\ Nuic\cMeta\r> 0dqm1raKuic\NOn\;Nc\. ATk\riqv\. lm¥io;tuic\;At∑k\ tuic\;edqÂk;Nc\.

®pv\ny\lWt\eta\m¥a;t∑c\ kuiy\sa;l˙y\ts\U^;k¥s^ rr˙iÂkm˙a®Ps\eÂkac\;' l¨U^;erts\eqac\;N˙c\. ATk\r˙it´.

tuic\;rc\;qa; l¨m¥io;et∑ha mimitui≥enTuic\t´. kuiy\puic\Aup\K¥op\K∑c\.rtuic\;N˙c\. edqU^;s^;m¥a;t∑c\ kuiy\sa;l˙y\

ts\U^;rr˙im˙a®Ps\eÂkac\;} ePa\®ppår˙ieÂkac\;' dåeÂkac\. Aqs\epÅepåk\lamv\. Ae®KKMUpedt∑c\ tuic\;rc\;qa;dåeÂkac\. Aqs\epÅepåk\lamv\. Ae®KKMUpedt∑c\ tuic\;rc\;qa;dåeÂkac\. Aqs\epÅepåk\lamv\. Ae®KKMUpedt∑c\ tuic\;rc\;qa;dåeÂkac\. Aqs\epÅepåk\lamv\. Ae®KKMUpedt∑c\ tuic\;rc\;qa;dåeÂkac\. Aqs\epÅepåk\lamv\. Ae®KKMUpedt∑c\ tuic\;rc\;qa;

m¥a;At∑k\ yKc\k ®p™an\;K.qv\. Ae®KKMUpedm¥a;Tk\ AK∑c\.Aer;m¥a; k¥y\wn\;nk\ROic\;s∑a påwc\l¥k\riqv\kuim¥a;At∑k\ yKc\k ®p™an\;K.qv\. Ae®KKMUpedm¥a;Tk\ AK∑c\.Aer;m¥a; k¥y\wn\;nk\ROic\;s∑a påwc\l¥k\riqv\kuim¥a;At∑k\ yKc\k ®p™an\;K.qv\. Ae®KKMUpedm¥a;Tk\ AK∑c\.Aer;m¥a; k¥y\wn\;nk\ROic\;s∑a påwc\l¥k\riqv\kuim¥a;At∑k\ yKc\k ®p™an\;K.qv\. Ae®KKMUpedm¥a;Tk\ AK∑c\.Aer;m¥a; k¥y\wn\;nk\ROic\;s∑a påwc\l¥k\riqv\kuim¥a;At∑k\ yKc\k ®p™an\;K.qv\. Ae®KKMUpedm¥a;Tk\ AK∑c\.Aer;m¥a; k¥y\wn\;nk\ROic\;s∑a påwc\l¥k\riqv\kui

et∑>reÂkac\;' Tui>A®pc\ {Nuic\cMeta\qv\ tuic\;rc\;qa;m¥a;f ska;' saep' ANupvayU\ek¥;mOtui≥kui P∑M>‘Pi;et∑>reÂkac\;' Tui>A®pc\ {Nuic\cMeta\qv\ tuic\;rc\;qa;m¥a;f ska;' saep' ANupvayU\ek¥;mOtui≥kui P∑M>‘Pi;et∑>reÂkac\;' Tui>A®pc\ {Nuic\cMeta\qv\ tuic\;rc\;qa;m¥a;f ska;' saep' ANupvayU\ek¥;mOtui≥kui P∑M>‘Pi;et∑>reÂkac\;' Tui>A®pc\ {Nuic\cMeta\qv\ tuic\;rc\;qa;m¥a;f ska;' saep' ANupvayU\ek¥;mOtui≥kui P∑M>‘Pi;et∑>reÂkac\;' Tui>A®pc\ {Nuic\cMeta\qv\ tuic\;rc\;qa;m¥a;f ska;' saep' ANupvayU\ek¥;mOtui≥kui P∑M>‘Pi;

tui;tk\esrn\ kv^mv\®Ps\eÂkac\;' Nuic\cMeta\qv\ tuic\;rc\;qa;AK¥c\;K¥c\; sv\;luM;v^V∑t\er;' K¥s\Âkv\tui;tk\esrn\ kv^mv\®Ps\eÂkac\;' Nuic\cMeta\qv\ tuic\;rc\;qa;AK¥c\;K¥c\; sv\;luM;v^V∑t\er;' K¥s\Âkv\tui;tk\esrn\ kv^mv\®Ps\eÂkac\;' Nuic\cMeta\qv\ tuic\;rc\;qa;AK¥c\;K¥c\; sv\;luM;v^V∑t\er;' K¥s\Âkv\tui;tk\esrn\ kv^mv\®Ps\eÂkac\;' Nuic\cMeta\qv\ tuic\;rc\;qa;AK¥c\;K¥c\; sv\;luM;v^V∑t\er;' K¥s\Âkv\tui;tk\esrn\ kv^mv\®Ps\eÂkac\;' Nuic\cMeta\qv\ tuic\;rc\;qa;AK¥c\;K¥c\; sv\;luM;v^V∑t\er;' K¥s\Âkv\

el;sa;er;N˙c\. Ruic\;pc\;k¨v^er;tui≥kui tui;tk\®Ps\T∑n\;esrn\ eSac\r∑k\mv\®Ps\eÂkac\;' Nuic\cMeta\qv\ P∑M>‘Pi;el;sa;er;N˙c\. Ruic\;pc\;k¨v^er;tui≥kui tui;tk\®Ps\T∑n\;esrn\ eSac\r∑k\mv\®Ps\eÂkac\;' Nuic\cMeta\qv\ P∑M>‘Pi;el;sa;er;N˙c\. Ruic\;pc\;k¨v^er;tui≥kui tui;tk\®Ps\T∑n\;esrn\ eSac\r∑k\mv\®Ps\eÂkac\;' Nuic\cMeta\qv\ P∑M>‘Pi;el;sa;er;N˙c\. Ruic\;pc\;k¨v^er;tui≥kui tui;tk\®Ps\T∑n\;esrn\ eSac\r∑k\mv\®Ps\eÂkac\;' Nuic\cMeta\qv\ P∑M>‘Pi;el;sa;er;N˙c\. Ruic\;pc\;k¨v^er;tui≥kui tui;tk\®Ps\T∑n\;esrn\ eSac\r∑k\mv\®Ps\eÂkac\;' Nuic\cMeta\qv\ P∑M>‘Pi;

tui;tk\mOnv\;på;enqv\. tuic\;rc\;qa;m¥a;f pvaer;' k¥n\;maer;' s^;p∑a;er;' lm\;pn\;Sk\q∑y\er;sqv\.tui;tk\mOnv\;på;enqv\. tuic\;rc\;qa;m¥a;f pvaer;' k¥n\;maer;' s^;p∑a;er;' lm\;pn\;Sk\q∑y\er;sqv\.tui;tk\mOnv\;på;enqv\. tuic\;rc\;qa;m¥a;f pvaer;' k¥n\;maer;' s^;p∑a;er;' lm\;pn\;Sk\q∑y\er;sqv\.tui;tk\mOnv\;på;enqv\. tuic\;rc\;qa;m¥a;f pvaer;' k¥n\;maer;' s^;p∑a;er;' lm\;pn\;Sk\q∑y\er;sqv\.tui;tk\mOnv\;på;enqv\. tuic\;rc\;qa;m¥a;f pvaer;' k¥n\;maer;' s^;p∑a;er;' lm\;pn\;Sk\q∑y\er;sqv\.

l¨mOs^;p∑a;er; tui;tk\P∑M>‘Pi;er;At∑k\ kv^eSac\r∑k\mv\®Ps\eÂkac\;}l¨mOs^;p∑a;er; tui;tk\P∑M>‘Pi;er;At∑k\ k¨v^eSac\r∑k\mv\®Ps\eÂkac\;}l¨mOs^;p∑a;er; tui;tk\P∑M>‘Pi;er;At∑k\ k¨v^eSac\r∑k\mv\®Ps\eÂkac\;}l¨mOs^;p∑a;er; tui;tk\P∑M>‘Pi;er;At∑k\ k¨v^eSac\r∑k\mv\®Ps\eÂkac\;}l¨mOs^;p∑a;er; tui;tk\P∑M>‘Pi;er;At∑k\ k¨v^eSac\r∑k\mv\®Ps\eÂkac\;}ePa\®ppår˙ieÂkac\;' Tui>eÂkac\. Aqs\

epÅepåk\lamv\. Nuic\cMeta\P∑>sv\;puMAe®KKMUpedt∑c\ tuic\;rc\;qa;lm¥io;Aa;luM;f AK∑c\.Aer;m¥a;kui k∑k\lp\

mk¥n\eAac\ Ael;Ta;®p^; K¥m˙t\Ta;®Kc\;®Ps\eÂkac\; Tc\r˙a;epÅl∑c\l¥k\r˙ieÂkac\;' Èk.qui≥ Am¥io;qa;Èk.qui≥ Am¥io;qa;Èk.qui≥ Am¥io;qa;Èk.qui≥ Am¥io;qa;Èk.qui≥ Am¥io;qa;

v^laKMÂk^;k tuic\;rc\;qa;m¥a;fAk¥io;kui er˙;ROqv\. Ae®KKMm¨m¥a;kui K¥m˙t\K´.eqa\lv\; ®pv\pAa;kui;v^laKMÂk^;k tuic\;rc\;qa;m¥a;fAk¥io;kui er˙;ROqv\. Ae®KKMm¨m¥a;kui K¥m˙t\K´.eqa\lv\; ®pv\pAa;kui;v^laKMÂk^;k tuic\;rc\;qa;m¥a;fAk¥io;kui er˙;ROqv\. Ae®KKMm¨m¥a;kui K¥m˙t\K´.eqa\lv\; ®pv\pAa;kui;v^laKMÂk^;k tuic\;rc\;qa;m¥a;fAk¥io;kui er˙;ROqv\. Ae®KKMm¨m¥a;kui K¥m˙t\K´.eqa\lv\; ®pv\pAa;kui;v^laKMÂk^;k tuic\;rc\;qa;m¥a;fAk¥io;kui er˙;ROqv\. Ae®KKMm¨m¥a;kui K¥m˙t\K´.eqa\lv\; ®pv\pAa;kui;

puSin\Rui;ASui;®mc\wåd^m¥a;k tuic\;rc\;qa;m¥a;fAK∑c\.Aer;kui l¥s\l¥øROqv\Sui®p^; puMÂk^;K¥´>ka ewPn\®ps\tc\puSin\Rui;ASui;®mc\wåd^m¥a;k tuic\;rc\;qa;m¥a;fAK∑c\.Aer;kui l¥s\l¥øROqv\Sui®p^; puMÂk^;K¥´>ka ewPn\®ps\tc\puSin\Rui;ASui;®mc\wåd^m¥a;k tuic\;rc\;qa;m¥a;fAK∑c\.Aer;kui l¥s\l¥øROqv\Sui®p^; puMÂk^;K¥´>ka ewPn\®ps\tc\puSin\Rui;ASui;®mc\wåd^m¥a;k tuic\;rc\;qa;m¥a;fAK∑c\.Aer;kui l¥s\l¥øROqv\Sui®p^; puMÂk^;K¥´>ka ewPn\®ps\tc\puSin\Rui;ASui;®mc\wåd^m¥a;k tuic\;rc\;qa;m¥a;fAK∑c\.Aer;kui l¥s\l¥øROqv\Sui®p^; puMÂk^;K¥´>ka ewPn\®ps\tc\

l¥k\r˙iÂkeÂkac\;' yc\;qui≥ s∑p\s∑´e®paSuien®Kc\;qv\ tuic\;rc\;qa;sv\;luM;v^V∑t\mO‘pik∑´eAac\' ®pv\eTac\suÂk^;l¥k\r˙iÂkeÂkac\;' yc\;qui≥ s∑p\s∑´e®paSuien®Kc\;qv\ tuic\;rc\;qa;sv\;luM;v^V∑t\mO‘pik∑´eAac\' ®pv\eTac\suÂk^;l¥k\r˙iÂkeÂkac\;' yc\;qui≥ s∑p\s∑´e®paSuien®Kc\;qv\ tuic\;rc\;qa;sv\;luM;v^V∑t\mO‘pik∑´eAac\' ®pv\eTac\suÂk^;l¥k\r˙iÂkeÂkac\;' yc\;qui≥ s∑p\s∑´e®paSuien®Kc\;qv\ tuic\;rc\;qa;sv\;luM;v^V∑t\mO‘pik∑´eAac\' ®pv\eTac\suÂk^;l¥k\r˙iÂkeÂkac\;' yc\;qui≥ s∑p\s∑´e®paSuien®Kc\;qv\ tuic\;rc\;qa;sv\;luM;v^V∑t\mO‘pik∑´eAac\' ®pv\eTac\suÂk^;

‘pik∑´eAac\ U^;tv\eSac\r∑k\enÂk®Kc\;®Ps\eÂkac\;' Tui>eÂkac\. AP¥k\qma;m¥a;' Nuic\cMN˙c\. ®pv\q¨tui≥f Ak¥io;‘pik∑´eAac\ U^;tv\eSac\r∑k\enÂk®Kc\;®Ps\eÂkac\;' Tui>eÂkac\. AP¥k\qma;m¥a;' Nuic\cMN˙c\. ®pv\qtui≥f Ak¥io;‘pik∑´eAac\ U;tv\eSac\r∑k\enÂk®Kc\;®Ps\eÂkac\;' Tui>eÂkac\. AP¥k\qma;m¥a;' Nuic\cMN˙c\. ®pv\q¨tui≥f Ak¥io;‘pik∑´eAac\ U^;tv\eSac\r∑k\enÂk®Kc\;®Ps\eÂkac\;' Tui>eÂkac\. AP¥k\qma;m¥a;' Nuic\cMN˙c\. ®pv\q¨tui≥f Ak¥io;‘pik∑´eAac\ U;tv\eSac\r∑k\enÂk®Kc\;®Ps\eÂkac\;' Tui>eÂkac\. AP¥k\qma;m¥a;' Nuic\cMN˙c\. ®pv\q¨tui≥f Ak¥io;

s^;p∑a;kui p¥k\s^;eAac\lup\eSac\enq¨m¥a;kui mimitui≥tuic\;rc\;qa;®pv\q¨ts\rp\luM;k Am¥io;qa;er;qti®Pc\.s^;p∑a;kui p¥k\s^;eAac\lup\eSac\enq¨m¥a;kui mimitui≥tuic\;rc\;qa;®pv\q¨ts\rp\luM;k Am¥io;qa;er;qti®Pc\.s^;p∑a;kui p¥k\s^;eAac\lup\eSac\enq¨m¥a;kui mimitui≥tuic\;rc\;qa;®pv\q¨ts\rp\luM;k Am¥io;qa;er;qti®Pc\.s^;p∑a;kui p¥k\s^;eAac\lup\eSac\enq¨m¥a;kui mimitui≥tuic\;rc\;qa;®pv\q¨ts\rp\luM;k Am¥io;qa;er;qti®Pc\.s^;p∑a;kui p¥k\s^;eAac\lup\eSac\enq¨m¥a;kui mimitui≥tuic\;rc\;qa;®pv\q¨ts\rp\luM;k Am¥io;qa;er;qti®Pc\.

t∑n\;ln\eK¥mOn\;q∑a;Âkrmv\®Ps\eÂkac\;"t∑n\;ln\eK¥mOn\;q∑a;Âkrmv\®Ps\eÂkac\;"t∑n\;ln\eK¥mOn\;q∑a;Âkrmv\®Ps\eÂkac\;"t∑n\;ln\eK¥mOn\;q∑a;Âkrmv\®Ps\eÂkac\;"t∑n\;ln\eK¥mOn\;q∑a;Âkrmv\®Ps\eÂkac\;"

err˙v\tv\tM.Kuic\®m´err˙v\tv\tM.Kuic\®m´err˙v\tv\tM.Kuic\®m´err˙v\tv\tM.Kuic\®m´err˙v\tv\tM.Kuic\®m´

1947KuN˙s\ Nuic\cMeta\P´∑>sv\;Aup\K¥op\puMAe®KKMUpedN˙c\. 1974KuN˙s\ Nuic\cMeta\P´∑>sv\;puMAe®KKMUpedtui≥qv\

Aa;nv\;K¥k\AeÂkac\;Am¥oi;m¥oi;epÅt∑c\ mtv\®p^; Sk\lk\k¥c\.quM;Nuic\®Kc\;mr˙iB´ p¥k\®py\q∑a;K´.reÂkac\;'

yKuAKåt∑c\ ®mn\maNuic\cMfqmuic\;eÂkac\;N˙c\. lk\r˙iAe®KAentui≥N˙c\. Akuik\v^SuM;N˙c\. err˙v\tv\tM.Kuic\®m´mv\.

1234567890123456789012345678901123456789012345678901234567890112345678901234567890123456789011234567890123456789012345678901123456789012345678901234567890112345678901234567890123456789011234567890123456789012345678901123456789012345678901234567890112345678901234567890123456789011234567890123456789012345678901

ts\K´nk\ eÂk∑;eÂka\

rKuic\®pv\ny\ ss\et∑“mio>rKuic\®pv\ny\ ss\et∑“mio>rKuic\®pv\ny\ ss\et∑“mio>rKuic\®pv\ny\ ss\et∑“mio>rKuic\®pv\ny\ ss\et∑“mio>

Am¥oi;qa;vlaKMN˙c\. P∑´>sv\;pMuAm¥oi;qa;vlaKMN˙c\. P∑´>sv\;pMuAm¥oi;qa;vlaKMN˙c\. P∑´>sv\;pMuAm¥oi;qa;vlaKMN˙c\. P∑´>sv\;pMuAm¥oi;qa;vlaKMN˙c\. P∑´>sv\;pMu

Ae®KKMUpedAa; eTak\KMAe®KKMUpedAa; eTak\KMAe®KKMUpedAa; eTak\KMAe®KKMUpedAa; eTak\KMAe®KKMUpedAa; eTak\KM

’kiSiup∑´ AKm\;Ana;t∑c\’kiSiup∑´ AKm\;Ana;t∑c\’kiSiup∑´ AKm\;Ana;t∑c\’kiSiup∑´ AKm\;Ana;t∑c\’kiSiup∑´ AKm\;Ana;t∑c\

qBaptiN˙c \ . qBaptiqBaptiN˙c \ . qBaptiqBaptiN˙c \ . qBaptiqBaptiN˙c \ . qBaptiqBaptiN˙c \ . qBapti

AP∑´>wc\m¥a;' tk\erak\laAP∑´>wc\m¥a;' tk\erak\laAP∑´>wc\m¥a;' tk\erak\laAP∑´>wc\m¥a;' tk\erak\laAP∑´>wc\m¥a;' tk\erak\la

q¨m¥a;k eÂk∑;eÂka\qMm¥a;q¨m¥a;k eÂk∑;eÂka\qMm¥a;q¨m¥a;k eÂk∑;eÂka\qMm¥a;q¨m¥a;k eÂk∑;eÂka\qMm¥a;q¨m¥a;k eÂk∑;eÂka\qMm¥a;

ts\Knk\ eÂk∑;eÂka\j AKm\;ts\Knk\ eÂk∑;eÂka\j AKm\;ts\Knk\ eÂk∑;eÂka\j AKm\;ts\Knk\ eÂk∑;eÂka\j AKm\;ts\Knk\ eÂk∑;eÂka\j AKm\;

Ana;kiu Rup\qim\;sU\"Ana;kiu Rup\qim\;sU\"Ana;kiu Rup\qim\;sU\"Ana;kiu Rup\qim\;sU\"Ana;kiu Rup\qim\;sU\"

(qtc\;sU\)

Èk.qiu≥ eKt\ASk\Sk\t∑c\ AsU\Alaekac\;m¥a;®Pc\. U;eSac\

eneqa tp\meta\fAKn\;k‹kiu Am¥io;qa;v^laKMÂk^;t∑c\ påwc\

tk\erak\l¥k\riÂkqv\. AsuAP∑>(8)P∑>m kiuy\sa;ly\epåc\; ts\eTac\

ek¥a\k Niuc\cMeta\f U;tv\K¥k\Nc\.sp\l¥U\;eqa Ae®KKMmt∑c\ Niuc\cMeta\f

Am¥io;qa;Niuc\cMer;U;eSac\mO k‹t∑c\ tp\meta\kpåwc\ Tm\;eSac\Niuc\

er;kiu AsU\tsiuk\ U;tv\qv\Siuqv\.AK¥k\kiu tv^tv∑t\tv\;

K¥m˙t\K´.qv\kiu et∑>rmv\®Ps\eÂkac\;"

m˙n\kn\qc\.®mt\m˙n\kn\qc\.®mt\m˙n\kn\qc\.®mt\m˙n\kn\qc\.®mt\m˙n\kn\qc\.®mt\

yen≥ kmıaN˙c\.Awn\; Niuc\cMtiuc\;t∑c\ lMu®KMoer;kiu ADikU^;sa;ep;®p^;

eSac\r∑k\enrK¥in\Ò Niuc\cMeta\Nc\. ®pv\qlTuf lMu®KMoer;At∑k\ eSac\r∑k\

l¥k\r˙ienqv\. tp\meta\kiu Niuc\cMeta\f Anagt\ Am¥io;qa; Niuc\cMer;

U^;eSac\mO AKn\;k‹t∑c\ påwc\Tm\;r∑k\esqv\m˙a m˙n\kn\qc\.®mt\l˙

eÂkac\;"

Am¥io;qa;v^laKMk K¥m˙t\K´.eqa Ae®KKMUpeder;S∑´rat∑c\ påwc\

rmv\. Ae®KKMmm¥a;Tm tp\meta\Nc\.qk\Siuc\qv\.AK¥k\AK¥io>kiu Tut\Nut\

tc\®prlYc\-

----- tp\meta\qv\ Ac\Aa;etac\.tc\;®p; s∑m\;rv\Tk\®mk\eqatp\meta\qv\ Ac\Aa;etac\.tc\;®p; s∑m\;rv\Tk\®mk\eqatp\meta\qv\ Ac\Aa;etac\.tc\;®p; s∑m\;rv\Tk\®mk\eqatp\meta\qv\ Ac\Aa;etac\.tc\;®p; s∑m\;rv\Tk\®mk\eqatp\meta\qv\ Ac\Aa;etac\.tc\;®p; s∑m\;rv\Tk\®mk\eqa

eKt\m^ m¥io;K¥s\tp\meta\®Ps\qv\"eKt\m^ m¥io;K¥s\tp\meta\®Ps\qv\"eKt\m^ m¥io;K¥s\tp\meta\®Ps\qv\"eKt\m^ m¥io;K¥s\tp\meta\®Ps\qv\"eKt\m^ m¥io;K¥s\tp\meta\®Ps\qv\"

----- tp\meta\qv\ Niuc\cMeta\P∑´≥sv\;pMu Ae®KKMUpedkiu kak∑y\tp\meta\qv\ Niuc\cMeta\P∑´≥sv\;pMu Ae®KKMUpedkiu kak∑y\tp\meta\qv\ Niuc\cMeta\P∑´≥sv\;pMu Ae®KKMUpedkiu kak∑y\tp\meta\qv\ Niuc\cMeta\P∑´≥sv\;pMu Ae®KKMUpedkiu kak∑y\tp\meta\qv\ Niuc\cMeta\P∑´≥sv\;pMu Ae®KKMUpedkiu kak∑y\

esac\.erak\rn\ ADiktawn\r˙iqv\"esac\.erak\rn\ ADiktawn\r˙iqv\"esac\.erak\rn\ ADiktawn\r˙iqv\"esac\.erak\rn\ ADiktawn\r˙iqv\"esac\.erak\rn\ ADiktawn\r˙iqv\"

----- ®pv\eTac\sum®piok∑er;' tiuc\;rc\;qa;sv\;lMu;vv∑t\mOm®piok∑er;'®pv\eTac\sum®piok∑er;' tiuc\;rc\;qa;sv\;lMu;vv∑t\mOm®piok∑er;'®pv\eTac\sum®piok∑er;' tiuc\;rc\;qa;sv\;lMu;vv∑t\mOm®piok∑er;'®pv\eTac\sum®piok∑er;' tiuc\;rc\;qa;sv\;lMu;vv∑t\mOm®piok∑er;'®pv\eTac\sum®piok∑er;' tiuc\;rc\;qa;sv\;lMu;vv∑t\mOm®piok∑er;'

AK¥op\A®KaAa%atv\tM.Kiuc\®mer;tiu≥kiu kak∑y\esac\.erak\rn\AK¥op\A®KaAa%atv\tM.Kiuc\®mer;tiu≥kiu kak∑y\esac\.erak\rn\AK¥op\A®KaAa%atv\tM.Kiuc\®mer;tiu≥kiu kak∑y\esac\.erak\rn\AK¥op\A®KaAa%atv\tM.Kiuc\®mer;tiu≥kiu kak∑y\esac\.erak\rn\AK¥op\A®KaAa%atv\tM.Kiuc\®mer;tiu≥kiu kak∑y\esac\.erak\rn\

tp\meta\t∑c\ ADiktawn\r˙iqv\"tp\meta\t∑c\ ADiktawn\r˙iqv\"tp\meta\t∑c\ ADiktawn\r˙iqv\"tp\meta\t∑c\ ADiktawn\r˙iqv\"tp\meta\t∑c\ ADiktawn\r˙iqv\"

----- Niuc\cMeta\kak∑y\er;At∑k\ ADikAk¥SMu;eqa lk\nk\kiuc\Niuc\cMeta\kak∑y\er;At∑k\ ADikAk¥SMu;eqa lk\nk\kiuc\Niuc\cMeta\kak∑y\er;At∑k\ ADikAk¥SMu;eqa lk\nk\kiuc\Niuc\cMeta\kak∑y\er;At∑k\ ADikAk¥SMu;eqa lk\nk\kiuc\Niuc\cMeta\kak∑y\er;At∑k\ ADikAk¥SMu;eqa lk\nk\kiuc\

tp\P∑´>qv\ tp\meta\®Ps\qv\hu påripåeÂkac\;"tp\P∑´>qv\ tp\meta\®Ps\qv\hu påripåeÂkac\;"tp\P∑´>qv\ tp\meta\®Ps\qv\hu påripåeÂkac\;"tp\P∑´>qv\ tp\meta\®Ps\qv\hu påripåeÂkac\;"tp\P∑´>qv\ tp\meta\®Ps\qv\hu påripåeÂkac\;"

yc\;Ae®KKMm¨m¥a;qv\ Anagt\kalt∑c\ Niuc\cMeta\f Am¥io;qa;

er; m¨wådkiu Tin\;qim\;esac\.er˙ak\rn\ tawn\r˙ieÂkac\; Kiuc\mas∑a K¥m˙t\

Ta;®Kc\;®Ps\eÂkac\;"

kak∑y\esac\.erak\kak∑y\esac\.erak\kak∑y\esac\.erak\kak∑y\esac\.erak\kak∑y\esac\.erak\

yKuk´.qiu≥ Am¥io;qa;v^laKMkiuuy\sa;l˙y\m¥a;k Am¥io;qa;Ak¥io;

s;p∑a;kiu kak∑y\esac\.erak\mv\. Am¥io;qa;Niuc\cMer;tawn\kiu Tm\;eSac\rn\

A®mtm\;Aqc\.rienqv\. tp\meta\kiu psßopπn\t∑c\qamk Anagt\kal

t∑c\lv\; kak∑y\esac\.erak\rn\ tawn\ep;Ap\®Kc\;qv\ mimitiu≥ ®pv\q

l¨TuSN∂N˙c\.lv\; ts\Tp\tv\;k¥qv\Siuqv\kiu Tp\elac\;e®paÂka;

liueÂkac\;"

tui;tk\P∑M>‘Pi;qv\.Ae®KAenkui erak\r˙ila®Kc\;®Ps\eÂkac\;' Anv\;cy\tui;tk\P∑M>‘Pi;qv\.Ae®KAenkui erak\r˙ila®Kc\;®Ps\eÂkac\;' Anv\;cy\tui;tk\P∑M>‘Pi;qv\.Ae®KAenkui erak\r˙ila®Kc\;®Ps\eÂkac\;' Anv\;cy\tui;tk\P∑M>‘Pi;qv\.Ae®KAenkui erak\r˙ila®Kc\;®Ps\eÂkac\;' Anv\;cy\tui;tk\P∑M>‘Pi;qv\.Ae®KAenkui erak\r˙ila®Kc\;®Ps\eÂkac\;' Anv\;cy\

mYeqa' mSuiselak\eqa s;p∑a;er;AKk\AKAK¥oi>kui AeÂkac\;®psramYeqa' mSuiselak\eqa s;p∑a;er;AKk\AKAK¥oi>kui AeÂkac\;®psramYeqa' mSuiselak\eqa s;p∑a;er;AKk\AKAK¥oi>kui AeÂkac\;®psramYeqa' mSuiselak\eqa s;p∑a;er;AKk\AKAK¥oi>kui AeÂkac\;®psramYeqa' mSuiselak\eqa s;p∑a;er;AKk\AKAK¥oi>kui AeÂkac\;®psra

mri r˙aÂkMAeÂkac\;®p®p; &c\;tui≥ lup\eSac\K¥k\mpåB Nuic\cMeta\Asui;rmri r˙aÂkMAeÂkac\;®p®p; &c\;tui≥ lup\eSac\K¥k\mpåB Nuic\cMeta\Asui;rmri r˙aÂkMAeÂkac\;®p®p; &c\;tui≥ lup\eSac\K¥k\mpåB Nuic\cMeta\Asui;rmri r˙aÂkMAeÂkac\;®p®p; &c\;tui≥ lup\eSac\K¥k\mpåB Nuic\cMeta\Asui;rmri r˙aÂkMAeÂkac\;®p®p; &c\;tui≥ lup\eSac\K¥k\mpåB Nuic\cMeta\Asui;r

AepÅkuiqa A®ps\puMK¥K.ÂkeÂkac\;'Èk.qui≥AeÂkac\;®pK¥k\m¥a;®Pc\. mqiAepÅkuiqa A®ps\puMK¥K.ÂkeÂkac\;'Èk.qui≥AeÂkac\;®pK¥k\m¥a;®Pc\. mqiAepÅkuiqa A®ps\puMK¥K.ÂkeÂkac\;'Èk.qui≥AeÂkac\;®pK¥k\m¥a;®Pc\. mqiAepÅkuiqa A®ps\puMK¥K.ÂkeÂkac\;'Èk.qui≥AeÂkac\;®pK¥k\m¥a;®Pc\. mqiAepÅkuiqa A®ps\puMK¥K.ÂkeÂkac\;'Èk.qui≥AeÂkac\;®pK¥k\m¥a;®Pc\. mqi

na;mlv\qAK¥oi>kui SpAÂkm\;Pk\laeAac\' Asui;rAepÅSn\≥k¥c\lana;mlv\qAK¥oi>kui SpAÂkm\;Pk\laeAac\' Asui;rAepÅSn\≥k¥c\lana;mlv\qAK¥oi>kui SpAÂkm\;Pk\laeAac\' Asui;rAepÅSn\≥k¥c\lana;mlv\qAK¥oi>kui SpAÂkm\;Pk\laeAac\' Asui;rAepÅSn\≥k¥c\lana;mlv\qAK¥oi>kui SpAÂkm\;Pk\laeAac\' Asui;rAepÅSn\≥k¥c\la

eAac\ &c\;tui≥kpc\ eq∑;Tui;e®mHak\pc\.ep;enÂk®Kc\;®Ps\eÂkac\;"eAac\ &c\;tui≥kpc\ eq∑;Tui;e®mHak\pc\.ep;enÂk®Kc\;®Ps\eÂkac\;"eAac\ &c\;tui≥kpc\ eq∑;Tui;e®mHak\pc\.ep;enÂk®Kc\;®Ps\eÂkac\;"eAac\ &c\;tui≥kpc\ eq∑;Tui;e®mHak\pc\.ep;enÂk®Kc\;®Ps\eÂkac\;"eAac\ &c\;tui≥kpc\ eq∑;Tui;e®mHak\pc\.ep;enÂk®Kc\;®Ps\eÂkac\;"

Tui≥eÂkac\.Nuic\cMeta\t∑c\ tui;tk\qc\.qelak\ mtui;tk\r®Kc\;qv\Tui≥eÂkac\.Nuic\cMeta\t∑c\ tui;tk\qc\.qelak\ mtui;tk\r®Kc\;qv\Tui≥eÂkac\.Nuic\cMeta\t∑c\ tui;tk\qc\.qelak\ mtui;tk\r®Kc\;qv\Tui≥eÂkac\.Nuic\cMeta\t∑c\ tui;tk\qc\.qelak\ mtui;tk\r®Kc\;qv\Tui≥eÂkac\.Nuic\cMeta\t∑c\ tui;tk\qc\.qelak\ mtui;tk\r®Kc\;qv\

&c\;tui≥qv\qa lk\qv\tra;KMm¥a;®Ps\eÂkac\;' Nuic\cMeta\t∑c\ Alup\&c\;tui≥qv\qa lk\qv\tra;KMm¥a;®Ps\eÂkac\;' Nuic\cMeta\t∑c\ Alup\&c\;tui≥qv\qa lk\qv\tra;KMm¥a;®Ps\eÂkac\;' Nuic\cMeta\t∑c\ Alup\&c\;tui≥qv\qa lk\qv\tra;KMm¥a;®Ps\eÂkac\;' Nuic\cMeta\t∑c\ Alup\&c\;tui≥qv\qa lk\qv\tra;KMm¥a;®Ps\eÂkac\;' Nuic\cMeta\t∑c\ Alup\

lk\m´.m¥a; ®Ps\epÅlar®Kc\;qv\ &c\;tui≥qv\qa ADiktra;KMm¥a;lk\m´.m¥a; ®Ps\epÅlar®Kc\;qv\ &c\;tui≥qv\qa ADiktra;KMm¥a;lk\m´.m¥a; ®Ps\epÅlar®Kc\;qv\ &c\;tui≥qv\qa ADiktra;KMm¥a;lk\m´.m¥a; ®Ps\epÅlar®Kc\;qv\ &c\;tui≥qv\qa ADiktra;KMm¥a;lk\m´.m¥a; ®Ps\epÅlar®Kc\;qv\ &c\;tui≥qv\qa ADiktra;KMm¥a;

®Ps\eÂkac\;' Nuic\cMeta\t∑c\ mtv\m®cim\®Ps\r®Kc\;qv\ &c\;tui≥qv\qa®Ps\eÂkac\;' Nuic\cMeta\t∑c\ mtv\m®cim\®Ps\r®Kc\;qv\ &c\;tui≥qv\qa®Ps\eÂkac\;' Nuic\cMeta\t∑c\ mtv\m®cim\®Ps\r®Kc\;qv\ &c\;tui≥qv\qa®Ps\eÂkac\;' Nuic\cMeta\t∑c\ mtv\m®cim\®Ps\r®Kc\;qv\ &c\;tui≥qv\qa®Ps\eÂkac\;' Nuic\cMeta\t∑c\ mtv\m®cim\®Ps\r®Kc\;qv\ &c\;tui≥qv\qa

Ass\Amn\ tra;KMm¥a;®Ps\ÂkeÂkac\;"Ass\Amn\ tra;KMm¥a;®Ps\ÂkeÂkac\;"Ass\Amn\ tra;KMm¥a;®Ps\ÂkeÂkac\;"Ass\Amn\ tra;KMm¥a;®Ps\ÂkeÂkac\;"Ass\Amn\ tra;KMm¥a;®Ps\ÂkeÂkac\;"

lk\t´∑t∑n\;l˙n\kak∑y\lk\t´∑t∑n\;l˙n\kak∑y\lk\t´∑t∑n\;l˙n\kak∑y\lk\t´∑t∑n\;l˙n\kak∑y\lk\t´∑t∑n\;l˙n\kak∑y\

Tui≥eÂkac\. ts\m¥oi;qa;luM;frv\m˙n\;K¥k\pn\;tuic\®Ps\qv\. ss\m˙n\®p^;

sv\;km\;®pv\.weqa d^muikers^Nuic\cMeta\qs\Âk^; epÅepåk\laer;kui

eN˙ac\.y˙k\P¥k\S^;enÂkqv\. ®pv\t∑c\;®pv\p AP¥k\qma;m¥a;kui

tuic\;rc\;qa;®pv\qts\rp\luM;k Am¥oi;qa;er;tawn\ts\rp\A®Ps\ t∑n\;ln\

‘PiP¥k\q∑a;Âkrn\luiAp\eÂkac\;' Tui≥eÂkac\. mimitui≥ ®mn\maNuic\cMss\mOTm\;ehac\;

AP∑>Âk;Aen®Pc\. dui≥tawn\Aer;(3)på;kui U;Tip\pn\Sc\l¥k\ k¥raAKn\;

k‹m˙ s∑m\;s∑m\;tmMp¨;epåc\;påwc\ eSac\r∑k\q∑a;Âkmv\®Ps\eÂkac\;N˙c\.

®pv\t∑c\;®pv\pAP¥k\qma;m¥a; AN†ray\kiu ®pv\q¨m¥a;N˙c\.At¨ lk\t∑´

t∑n\;ln\ kak∑y\ta;S;q∑a;mv\®Ps\eÂkac\; kti®poe®paÂka;rc\; ASiurc\

tc\q∑c\;q∑a;qv\. Am¥io;qa;vlaKMNc\. P∑>sv\;pMuAe®KKMUpedAa; eTak\KM

ÂkioSiueÂkac\;ASiuNc\. Niuc\cMeta\tv\®cim\eA;K¥m\;mOp¥k\®pa;eAac\ eNac\.yk\

P¥k\S;qm¥a;Aa; Sn\≥k¥c\ROt\K¥eÂkac\;ASiukiu ®K∑c\;K¥k\mri eTak\KMAp\på

eÂkac\;®Pc\. eTak\KMeS∑;eN∑;qv\"

yc\;enak\ ss\et∑®mio>m˙ rp\mirp\Pts\U^;®Ps\qv\. dutiy®pv\ny\

UpedArari(A®cim\;sa;)U;qalk Am¥io;qa;vlaKMNc\. P∑>sv\;pMuAe®KKM

UpedAa; eTak\KMÂkioSiueÂkac\;N˙c\. Niuc\cMeta\tv\®cim\eA:K¥m\;mOkiu

p¥k\®pa;eAac\ eNac\.yk\P¥k\S;qm¥a;Aa; Sn\≥k¥c\ROt\K¥eÂkac\;ASiukiu

eTak\KMeS∑;eN∑;rat∑c\ mimitiu≥ tiuc\;rc\;qa;®pv\qts\rp\lMu;qv\ Anagt\

Niuc\cMeta\At∑k\ ADikAer;Âk;SMu; liuAp\K¥k\®Ps\qv\. Ae®KKM Upedqs\

epÅepåk\er;At∑k\ Ae®KKMrmv\.mm¥a;Nc\. Aeq;sit\Ae®KKMrmv\.mm¥a;kiu

K¥m˙t\ep;K´.eqa Am¥io;qa;v^laKMÂk^; eAac\®mc\s∑ak¥c\;p®p^;s^;qv\.

mgçlaqtc\;kiu Âka;qiK´.Âkrqv\.AKå wm\;qaÂkv\N¨;sit\®Pc\. gu%\®po

ÂkioSiuK´.ÂkeÂkac\;"

P´∑>sv\;puMAe®KKMUpedepÅepåk\er; At∑k\ ®mn\maNuic\cM tuic\;rc\;qa;Aa;luM;' l¨Tul¨tn\;sa; AlWaepåc\;suM

k kuiy\sa;ly\epåc\;suMpåwc\qv\. Am¥oi;qa;vlaKMkuik¥c\;p®p; Ae®KKMmm¥a;Nc\. Aeq;sit\Ae®KKMrmv\.mm¥a;kui

K¥mt\Nuic\K.®Kc\;qv\ Anagt\Nuic\cMeta\f eKt\mP∑M>‘Pi;tui;tk\er;Nc\. eA;K¥m\;qayaer;tui≥At∑k\ AamKMK¥k\

ep;luik\®Kc\;pc\®Ps\eÂkac\;' Tui≥eÂkac\.ASuirc\ tc\q∑c\;q∑a;qv.\ Am¥oi;qa;vlaKMNc\. P∑>sv\;puMAe®KKMUpedAa;

eTak\KM’kiSuieÂkac\;ASuiNc\. Nuic\cMeta\tv\®cim\eA;K¥m\;mOp¥k\®pa;eAac\ eNac\.yk\P¥k\S;qm¥a;Aa; Sn\≥k¥c\

ROt\K¥eÂkac\;ASuikui rp\mirp\Pm¥a;kuiy\sa; lOik\l˙´s∑a eTak\KMAp\påeÂkac\;®Pc\. eTak\KMeS∑;eN∑;qv\"

Ael;Ank\yMuÂkv\Ael;Ank\yMuÂkv\Ael;Ank\yMuÂkv\Ael;Ank\yMuÂkv\Ael;Ank\yMuÂkv\

Sk\lk\j ss\et∑‘mi>m˙ rp\mirp\Pts\U^;®Ps\qv\. ®pv\ny\k¥n\;maer;Arar˙i edåk\tasn\;erWk

Am¥oi;qa;v^laKMN˙c\. P∑>sv\;puMAe®KKMUpedAa; eTak\KM’kiSuieÂkac\;N˙c\. Nuic\cMeta\tv\®cim\eA;K¥m\;mOkui

p¥k\®pa;eAac\ eNac\.yk\P¥k\S;qm¥a;Aa; Sn\≥k¥c\ROt\K¥eÂkac\;ASuikui eTak\KMeS∑;eN∑;rat∑c\ mimitui≥Nuic\cMqv\

errv\tv\tM.eqa AK¥op\A®KaAa%apuic\ Nuic\cMts\KuA®Ps\ rp\tv\Nuic\rn\At∑k\ Kuic\maqv\.P∑>sv\;puMAe®KKMUped

ts\rp\r˙irn\ luiAp\eÂkac\;' k¥s\l¥s\Kuic\maqv\. P∑>sv\;puMAe®KKMUpedr˙im˙qalYc\ ®pv\eTac\sum‘pik´∑er;'

tuic\;rc\;qa;sv\;luM;v^v∑t\mOm‘pik´∑er;' AK¥op\A®KaAa%a tv\tM.Kuic\®m´er;Suiqv\. dui≥tawn\Aer;(3)på;kui

Nuic\cMeta\f Am¥oi;qa;er;m¨wådA®Ps\ Kuic\Kuic\mama kak∑y\esac\.er˙ak\Ta;Nuic\mv\®Ps\eÂkac\;' Tui≥A®pc\ mimitui≥

®pv\q¨l¨Tuts\rp\luM;k emYa\lc\.etac\.teneqa eA;K¥m\;qaya®p^; eKt\m^P∑M>‘Pi;tui;tk\qv\. sv\;km\;

®pv\.weqa d^muikers^Nuic\cMeta\qs\kui ®mn\®mn\Sn\Sn\tv\eSak\Nuic\mv\®Ps\eÂkac\;' Tui≥eÂkac\. Kuic\maqv\.

P∑>sv\;puMAe®KKMUpedts\rp\ ml∑meq∑®p™an\;rmv\hu mimitui≥ts\Nuic\cMluM;' ts\m¥oi;qa;luM;k Ael;Ank\yuMÂkv\

lk\KMK´.ÂkeÂkac\;"

Nuic\cMts\Kut∑c\ sns\ts\Kuken enak\sns\ts\Kukui Aq∑c\e®pac\;er; Suiqv\m˙a Ae®pal∑y\eqa\lv\;Nuic\cMts\Kut∑c\ sns\ts\Kuken enak\sns\ts\Kukui Aq∑c\e®pac\;er; Suiqv\m˙a Ae®pal∑y\eqa\lv\;Nuic\cMts\Kut∑c\ sns\ts\Kuken enak\sns\ts\Kukui Aq∑c\e®pac\;er; Suiqv\m˙a Ae®pal∑y\eqa\lv\;Nuic\cMts\Kut∑c\ sns\ts\Kuken enak\sns\ts\Kukui Aq∑c\e®pac\;er; Suiqv\m˙a Ae®pal∑y\eqa\lv\;Nuic\cMts\Kut∑c\ sns\ts\Kuken enak\sns\ts\Kukui Aq∑c\e®pac\;er; Suiqv\m˙a Ae®pal∑y\eqa\lv\;

lk\et∑>ny\py\t∑c\ k¥y\wn\;nk\ROic\;l˙eÂkac\;' l∑y\meyac\N˙c\.Kk\' tim\meyac\N˙c\.nk\qv\. Al∑n\lk\et∑>ny\py\t∑c\ k¥y\wn\;nk\ROic\;l˙eÂkac\;' l∑y\meyac\N˙c\.Kk\' tim\meyac\N˙c\.nk\qv\. Al∑n\lk\et∑>ny\py\t∑c\ k¥y\wn\;nk\ROic\;l˙eÂkac\;' l∑y\meyac\N˙c\.Kk\' tim\meyac\N˙c\.nk\qv\. Al∑n\lk\et∑>ny\py\t∑c\ k¥y\wn\;nk\ROic\;l˙eÂkac\;' l∑y\meyac\N˙c\.Kk\' tim\meyac\N˙c\.nk\qv\. Al∑n\lk\et∑>ny\py\t∑c\ k¥y\wn\;nk\ROic\;l˙eÂkac\;' l∑y\meyac\N˙c\.Kk\' tim\meyac\N˙c\.nk\qv\. Al∑n\

Âk^;ma;k¥y\®pn\≥ROp\eT∑;l˙eqa lup\cn\;sU\Âk^;ts\rp\®Ps\eÂkac\;' Nuic\cMeta\Asui;rqv\ Nuic\cMeta\tawn\kuiÂk^;ma;k¥y\®pn\≥ROp\eT∑;l˙eqa lup\cn\;sU\Âk^;ts\rp\®Ps\eÂkac\;' Nuic\cMeta\Asui;rqv\ Nuic\cMeta\tawn\kuiÂk^;ma;k¥y\®pn\≥ROp\eT∑;l˙eqa lup\cn\;sU\Âk^;ts\rp\®Ps\eÂkac\;' Nuic\cMeta\Asui;rqv\ Nuic\cMeta\tawn\kuiÂk^;ma;k¥y\®pn\≥ROp\eT∑;l˙eqa lup\cn\;sU\Âk^;ts\rp\®Ps\eÂkac\;' Nuic\cMeta\Asui;rqv\ Nuic\cMeta\tawn\kuiÂk^;ma;k¥y\®pn\≥ROp\eT∑;l˙eqa lup\cn\;sU\Âk^;ts\rp\®Ps\eÂkac\;' Nuic\cMeta\Asui;rqv\ Nuic\cMeta\tawn\kui

ml∑´meq∑ ml∑´meq∑ ml∑´meq∑ ml∑´meq∑ ml∑´meq∑ tawn\y¨liuk\rK¥in\ks“p^; Niuc\cMeta\tv\“cim\er;' rp\r∑aeA;K¥m\;qayaer;' tra;√pedsiu;miu;er;kiu

Ael;ep;“p;eSac\r∑k\K.eÂkac\;' Niuc\cMeta\eA;K¥m\; tv\“cim\laqv\Nc\. Am¥oi;qa;®pn\lv\sv\;lMu;vv∑t\er;kiu

tv\eSak\“p^; tiuc\;N˙c\. ®pv\ny\Aa;lMu; AÂka;Alp\mr˙i Bk\sMu' k‹sMut∑c\ P∑M>‘Pi;tiu;tk\laeAac\

en>mAa;' vmna; eSac\r∑k\K´.eÂkac\;"

P∑M>‘Pi;tiu;tk\mOP∑M>‘Pi;tiu;tk\mOP∑M>‘Pi;tiu;tk\mOP∑M>‘Pi;tiu;tk\mOP∑M>‘Pi;tiu;tk\mO

mimitiu≥ rKiuc\®pv\ny\f P∑M>‘Pi;tiu;tk\mO Aq;Ap∑c\.AK¥oi>kiu Anv\;cy\Kn\≥ tc\®pliueÂkac\;' mimitiu≥®pv\ny\t∑c\

l>s∑m\;Aa;Arc\;A®ms\ P∑M>‘Pi;tiu;tk\esrn\ rv\r∑y\“p; pvaer;k‹t∑c\ rKiuc\®pv\ny\ts\wn\;lMu;Ò ATk\tn\;

ek¥ac\;57ek¥ac\;' Aly\tn\;ek¥ac\;136ek¥ac\;' m¨ltn\;l∑n\ek¥ac\;244ek¥ac\;N˙c\. m¨ltn\;

ek¥ac\;2516ek¥ac\;tiu≥t∑c\ mimitiu≥f qa;cy\' qm;cy\484624eyak\Kn\≥k pvarv\Niu≥eqak\siu≥enÂkeÂkac\;'

mimitiu≥cy\s√\k tk˚qiul\pvakiu ‘mi>”k^;®p”k^;m¥a;t∑c\qa q∑a;erak\qc\y¨K´.ÂkreÂkac\;' yKu mimitiu≥fmimitiu≥cy\s√\k tk˚qiul\pvakiu ‘mi>”k^;®p”k^;m¥a;t∑c\qa q∑a;erak\qc\y¨K´.ÂkreÂkac\;' yKu mimitiu≥fmimitiu≥cy\s√\k tk˚qiul\pvakiu ‘mi>”k^;®p”k^;m¥a;t∑c\qa q∑a;erak\qc\y¨K´.ÂkreÂkac\;' yKu mimitiu≥fmimitiu≥cy\s√\k tk˚qiul\pvakiu ‘mi>”k^;®p”k^;m¥a;t∑c\qa q∑a;erak\qc\y¨K´.ÂkreÂkac\;' yKu mimitiu≥fmimitiu≥cy\s√\k tk˚qiul\pvakiu ‘mi>”k^;®p”k^;m¥a;t∑c\qa q∑a;erak\qc\y¨K´.ÂkreÂkac\;' yKu mimitiu≥f

qa;cy\qm^;cy\m¥a;qv\ ASc\.®mc\.pvakiu mimitiu≥®pv\ny\t∑c\;t∑c\ mhaB´∑>ATi el.laqc\y¨Niuc\Âk“p^qa;cy\qm^;cy\m¥a;qv\ ASc\.®mc\.pvakiu mimitiu≥®pv\ny\t∑c\;t∑c\ mhaB´∑>ATi el.laqc\y¨Niuc\Âk“p^qa;cy\qm^;cy\m¥a;qv\ ASc\.®mc\.pvakiu mimitiu≥®pv\ny\t∑c\;t∑c\ mhaB´∑>ATi el.laqc\y¨Niuc\Âk“p^qa;cy\qm^;cy\m¥a;qv\ ASc\.®mc\.pvakiu mimitiu≥®pv\ny\t∑c\;t∑c\ mhaB´∑>ATi el.laqc\y¨Niuc\Âk“p^qa;cy\qm^;cy\m¥a;qv\ ASc\.®mc\.pvakiu mimitiu≥®pv\ny\t∑c\;t∑c\ mhaB´∑>ATi el.laqc\y¨Niuc\Âk“p^

®Ps\eÂkac\;' Niuc\cMeta\Asiu;rf Ae®ma\A®mc\”k;s∑a tv\eSak\ep;Niuc\mOeÂkac\. ”k;k¥y\Km\;na;Tv\wålqv\.®Ps\eÂkac\;' Niuc\cMeta\Asiu;rf Ae®ma\A®mc\”k;s∑a tv\eSak\ep;Niuc\mOeÂkac\. ”k;k¥y\Km\;na;Tv\wålqv\.®Ps\eÂkac\;' Niuc\cMeta\Asiu;rf Ae®ma\A®mc\”k;s∑a tv\eSak\ep;Niuc\mOeÂkac\. ”k;k¥y\Km\;na;Tv\wålqv\.®Ps\eÂkac\;' Niuc\cMeta\Asiu;rf Ae®ma\A®mc\”k;s∑a tv\eSak\ep;Niuc\mOeÂkac\. ”k;k¥y\Km\;na;Tv\wålqv\.®Ps\eÂkac\;' Niuc\cMeta\Asiu;rf Ae®ma\A®mc\”k;s∑a tv\eSak\ep;Niuc\mOeÂkac\. ”k;k¥y\Km\;na;Tv\wålqv\.

ss\et∑tkquil\' ss\et∑nv\;pvatkqiul\' ss\et∑k∑n\p¥øtatkqiul\ sqv\. ASc\.®mc\.tkqiul\m¥a;qv\ss\et∑tkquil\' ss\et∑nv\;pvatkqiul\' ss\et∑k∑n\p¥øtatkqiul\ sqv\. ASc\.®mc\.tkqiul\m¥a;qv\ss\et∑tkquil\' ss\et∑nv\;pvatkqiul\' ss\et∑k∑n\p¥øtatkqiul\ sqv\. ASc\.®mc\.tkqiul\m¥a;qv\ss\et∑tkquil\' ss\et∑nv\;pvatkqiul\' ss\et∑k∑n\p¥øtatkqiul\ sqv\. ASc\.®mc\.tkqiul\m¥a;qv\ss\et∑tkquil\' ss\et∑nv\;pvatkqiul\' ss\et∑k∑n\p¥øtatkqiul\ sqv\. ASc\.®mc\.tkqiul\m¥a;qv\

mimitiu≥ rKiuc\®pv\ny\t∑c\ epÅT∑n\;laK.eÂkac\;" mimitiu≥ rKiuc\®pv\ny\t∑c\ epÅT∑n\;laK.eÂkac\;" mimitiu≥ rKiuc\®pv\ny\t∑c\ epÅT∑n\;laK.eÂkac\;" mimitiu≥ rKiuc\®pv\ny\t∑c\ epÅT∑n\;laK.eÂkac\;" mimitiu≥ rKiuc\®pv\ny\t∑c\ epÅT∑n\;laK.eÂkac\;" sam¥k\N˙a 10 eka\lM 1sam¥k\N˙a 10 eka\lM 1sam¥k\N˙a 10 eka\lM 1sam¥k\N˙a 10 eka\lM 1sam¥k\N˙a 10 eka\lM 1

rKiuc\®pv\ny\At∑c\;r˙i KRiuc\el;KRiuc\kiuy\sa;®po ®pv\q¨l¨Tu”k^;kiuy\sa;

Niuc\cMeta\m¨wådlm\;sU\(7)rp\kiu hn\≥ta;eN˙ac\.y˙k\mO lup\rp\m˙n\qmY

Aa; luM;wSn\≥k¥c\ROt\K¥påeÂkac\; el;el;nk\nk\ e®paÂka;liueÂkac\;"

niguM;K¥op\Aen®Pc\. e®paÂka;liuqv\m˙a Niuc\cMeta\Asiu;rf m¨wåd

lm\;sU\(7)rp\Atiuc\; sv\;km\;®pv\.w“p; ss\mn\qv\. dmiukersNiuc\cMeta\kiu

tv\eSak\rat∑c\ mimitiu≥ tiuc\;rc\;qa;®pv\qts\rp\luM;k yuMyuMÂkv\Âkv\

liuliula;la; eTak\KMl¥k\r˙iqv\.At∑k\ ASiur˙c\tc\q∑c\;q∑a;qv\.

Am¥oi;qa;v^laKMN˙c\. P∑´>sv\;puMAe®KKMUpedAa; eTak\KM”kioSiueÂkac\;

ASiuNc\. Niuc\cMeta\tv\“cim\eA;K¥m\;mO p¥k\®pa;eAac\ eNac\.yk\P¥k\S;q

m¥a;Aa; Sn\≥k¥c\ROt\K¥eÂkac\; ASiukiu®K∑c\;K¥k\mr˙i eTak\KMtc\®pAp\

påeÂkac\;®Pc\. eTak\KMeS∑;eN∑;qv\"

puMePa\tv\eSak\puMePa\tv\eSak\puMePa\tv\eSak\puMePa\tv\eSak\puMePa\tv\eSak\

Sk\lk\j ss\et∑“mio>ny\ ss\mOTm\;ehac\;sv\;RuM;er;eka\mt^

Uk™ biul\”k;eAac\ek¥a\v∑n\≥(A“cim\;sa;)k Am¥oi;qa;vlaKMNc\. P∑´∑>sv\;puM

Ae®KKMUpedAa; eTak\KM”kioSiueÂkac\;Nc\. Niuc\cMeta\tv\“cim\eA;K¥m\;mO

p¥k\®pa;eAac\eNac\.yk\P¥k\S;qm¥a;Aa; Sn\>k¥c\ROt\K¥eÂkac\;ASiukiu

eTak\KMeS∑;eN∑;rat∑c\-

Niuc\cMeta\Asiu;rqv\ ®pv\eTac\su m“piok∑er;' tiuc\;rc\;qa;sv\;luM;

v^v∑t\mOm“piok∑´er;' AK¥op\A®KaAa%atv\tM.Kiuc\®m´er;Siuqv\. diu≥tawn\

Aer;(3)på;kiu U:Tip\pn\Sc\“p^; ®pv\q¨m¥a; liula;etac\.tl¥k\r˙iÂk

qv\. eA;K¥m\;qaya“p^; eKt\m^P∑M>“Pio;tiu;tk\eqa sv\;km\;®pv\.wqv\.

d^miukers^Niuc\cMeta\”k^; epÅT∑n\;laeAac\ puMePa\tv\eSak\l¥k\r˙i

eÂkac\;' Èk´.qiu≥ puMePa\tv\eSak\l¥k\r˙irat∑c\ Niuc\cMeta\Aq∑c\

k;e®pac\;er;lup\cn\;sU\m¥a;qv\ ts\sts\s Rup\luM;epÅla“p®Ps\eÂkac\;'

yKuAKåt∑c\ Niuc\cMeta\ er˙>Sk\q∑a;mv\. mwådlm\;sU\(7)rp\f pTm

ASc\.®Ps\eqa Am¥oi;qa;v^laKM”k^;kiu eAac\®mc\s∑a k¥c\;pNiuc\K´.®p^;

®Ps\eÂkac\;' Am¥io;qa;v^laKMk Niuc\cMeta\ P∑´>sv\;pMuAe®KKMUpedqs\

er;S∑´Niuc\er;At∑k\ Ae®KKMm¨m¥a;N˙c\. Aeq;sit\Ae®KKMrmv\.m¨m¥a;kiu

K¥m˙t\ep;Niuc\K´.®p^®Ps\eÂkac\;' Ae®KKMUpedt∑c\ Aa;nv\;K¥k\mpåesrn\

nk\nk\ROic\;ROic\; Ae®ma\A®mc\ririewPn\qMu;qp\®p; Aeq;sit\Ae®KKMrmv\.m

m¥a;kiu K¥mt\Niuc\qv\.At∑k\ tiuc\;rc\;qa; ®pv\qAa;lMu;f Ak¥io;s;p∑a;kiu

®mc\.®mc\.ma;ma;Aekac\ATv\ePa\ eSac\r∑k\Niuc\eta.mv\®Ps\eÂkac\;"

14-10 (09) 10/14/07, 2:20 AM1

14-10 (01)2007/10/14 · 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 sam¥k\N˙a 2 14-10-200714-10-200714-10-2007 Ay\d^ta.Ay\d^ta. AaeBa AaeBa\\ - [PDF Document] (10)

123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678



sam¥k\N˙a 10sam¥k\N˙a 10sam¥k\N˙a 10sam¥k\N˙a 10sam¥k\N˙a 10 14-10-200714-10-200714-10-200714-10-200714-10-2007

en®pv\eta\ eAak\tiuBa 13

Niuc\cMeta\Ò ®Ps\epÅK.eqa qMGaAK¥io>Nc\. Niuc\cMeta\Ò ®Ps\epÅK.eqa qMGaAK¥io>Nc\. Niuc\cMeta\Ò ®Ps\epÅK.eqa qMGaAK¥io>Nc\. Niuc\cMeta\Ò ®Ps\epÅK.eqa qMGaAK¥io>Nc\. Niuc\cMeta\Ò ®Ps\epÅK.eqa qMGaAK¥io>Nc\. NLD påtwc\tiu≥f SN∂®peq∑;Tiu;lMO>eSa\mOm¥a;qv\ ®pv\q¨ påtwc\tiu≥f SN∂®peq∑;Tiu;lMO>eSa\mOm¥a;qv\ ®pv\q¨ påtwc\tiu≥f SN∂®peq∑;Tiu;lMO>eSa\mOm¥a;qv\ ®pv\q¨ påtwc\tiu≥f SN∂®peq∑;Tiu;lMO>eSa\mOm¥a;qv\ ®pv\q¨ påtwc\tiu≥f SN∂®peq∑;Tiu;lMO>eSa\mOm¥a;qv\ ®pv\q¨

l¨Tuf eA:K¥m\;qayamOkiu eNac\.y˙k\P¥k\S^;qv\hu KMy¨eqaeÂkac\. r˙m\;®pv\ny\(etac\piuc\;) l∑ioc\lc\l¨Tuf eA:K¥m\;qayamOkiu eNac\.y˙k\P¥k\S^;qv\hu KMy¨eqaeÂkac\. r˙m\;®pv\ny\(etac\piuc\;) l∑ioc\lc\l¨Tuf eA:K¥m\;qayamOkiu eNac\.y˙k\P¥k\S^;qv\hu KMy¨eqaeÂkac\. r˙m\;®pv\ny\(etac\piuc\;) l∑ioc\lc\l¨Tuf eA:K¥m\;qayamOkiu eNac\.y˙k\P¥k\S^;qv\hu KMy¨eqaeÂkac\. r˙m\;®pv\ny\(etac\piuc\;) l∑ioc\lc\l¨Tuf eA:K¥m\;qayamOkiu eNac\.y˙k\P¥k\S^;qv\hu KMy¨eqaeÂkac\. r˙m\;®pv\ny\(etac\piuc\;) l∑ioc\lc\

‘mi>ny\m˙ Niuc\cMeta\tv\“cim\eA;K¥m\;er;' tra;Upedsiu;miu;er;Nc\. rp\r∑aeA;K¥m\;qayaer;kiu liuila;qm¥a;k‘mi>ny\m˙ Niuc\cMeta\tv\“cim\eA;K¥m\;er;' tra;Upedsiu;miu;er;Nc\. rp\r∑aeA;K¥m\;qayaer;kiu liuila;qm¥a;k‘mi>ny\m˙ Niuc\cMeta\tv\“cim\eA;K¥m\;er;' tra;Upedsiu;miu;er;Nc\. rp\r∑aeA;K¥m\;qayaer;kiu liuila;qm¥a;k‘mi>ny\m˙ Niuc\cMeta\tv\“cim\eA;K¥m\;er;' tra;Upedsiu;miu;er;Nc\. rp\r∑aeA;K¥m\;qayaer;kiu liuila;qm¥a;k‘mi>ny\m˙ Niuc\cMeta\tv\“cim\eA;K¥m\;er;' tra;Upedsiu;miu;er;Nc\. rp\r∑aeA;K¥m\;qayaer;kiu liuila;qm¥a;k

eAak\tiuBa 11rk\t∑c\ UpedNc\.Av qk\Siuc\raqiu≥K∑c\.etac\;“p; &c\;tiu≥Aa;Sn\≥k¥c\eqa ®pv\q¨>SN∂eAak\tiuBa 11rk\t∑c\ UpedNc\.Av qk\Siuc\raqiu≥K∑c\.etac\;“p; &c\;tiu≥Aa;Sn\≥k¥c\eqa ®pv\q¨>SN∂eAak\tiuBa 11rk\t∑c\ UpedNc\.Av qk\Siuc\raqiu≥K∑c\.etac\;“p; &c\;tiu≥Aa;Sn\≥k¥c\eqa ®pv\q¨>SN∂eAak\tiuBa 11rk\t∑c\ UpedNc\.Av qk\Siuc\raqiu≥K∑c\.etac\;“p; &c\;tiu≥Aa;Sn\≥k¥c\eqa ®pv\q¨>SN∂eAak\tiuBa 11rk\t∑c\ UpedNc\.Av qk\Siuc\raqiu≥K∑c\.etac\;“p; &c\;tiu≥Aa;Sn\≥k¥c\eqa ®pv\q¨>SN∂

ePa\Tut\ROt\K¥p∑m¥a; ‘plup\K´.Âkqv\"ePa\Tut\ROt\K¥p∑m¥a; ‘plup\K´.Âkqv\"ePa\Tut\ROt\K¥p∑m¥a; ‘plup\K´.Âkqv\"ePa\Tut\ROt\K¥p∑m¥a; ‘plup\K´.Âkqv\"ePa\Tut\ROt\K¥p∑m¥a; ‘plup\K´.Âkqv\"

Niuc\cMeta\Ò ®Ps\epÅK.eqa SN∂®p eq∑;Tiu;lMO>eSa\mOm¥a;qv\ ®pv\q¨l¨Tuf eA:K¥m\;qayamOkiuNiuc\cMeta\Ò ®Ps\epÅK.eqa SN∂®p eq∑;Tiu;lMO>eSa\mOm¥a;qv\ ®pv\q¨l¨Tuf eA:K¥m\;qayamOkiuNiuc\cMeta\Ò ®Ps\epÅK.eqa SN∂®p eq∑;Tiu;lMO>eSa\mOm¥a;qv\ ®pv\q¨l¨Tuf eA:K¥m\;qayamOkiuNiuc\cMeta\Ò ®Ps\epÅK.eqa SN∂®p eq∑;Tiu;lMO>eSa\mOm¥a;qv\ ®pv\q¨l¨Tuf eA:K¥m\;qayamOkiuNiuc\cMeta\Ò ®Ps\epÅK.eqa SN∂®p eq∑;Tiu;lMO>eSa\mOm¥a;qv\ ®pv\q¨l¨Tuf eA:K¥m\;qayamOkiu

eNac\.y˙k\P¥k\S^;qv\hu KMy¨q®Pc\. tv\“cim\eA;K¥m\;mOkuiluila;qv\. ®pv\q¨m¥a;k √pedNc\.AveNac\.y˙k\P¥k\S^;qv\hu KMy¨q®Pc\. tv\“cim\eA;K¥m\;mOkuiluila;qv\. ®pv\q¨m¥a;k √pedNc\.AveNac\.y˙k\P¥k\S^;qv\hu KMy¨q®Pc\. tv\“cim\eA;K¥m\;mOkuiluila;qv\. ®pv\q¨m¥a;k √pedNc\.AveNac\.y˙k\P¥k\S^;qv\hu KMy¨q®Pc\. tv\“cim\eA;K¥m\;mOkuiluila;qv\. ®pv\q¨m¥a;k √pedNc\.AveNac\.y˙k\P¥k\S^;qv\hu KMy¨q®Pc\. tv\“cim\eA;K¥m\;mOkuiluila;qv\. ®pv\q¨m¥a;k √pedNc\.Av

qk\Suic\raqui> K∑c\.etac\;“p^; l∑ioc\lc\‘mi>Ò ®pv\q¨>SN∂ ePa\Tut\ROt\K¥Âks√\" qk\Suic\raqui> K∑c\.etac\;“p^; l∑ioc\lc\‘mi>Ò ®pv\q¨>SN∂ ePa\Tut\ROt\K¥Âks√\" qk\Suic\raqui> K∑c\.etac\;“p^; l∑ioc\lc\‘mi>Ò ®pv\q¨>SN∂ ePa\Tut\ROt\K¥Âks√\" qk\Suic\raqui> K∑c\.etac\;“p^; l∑ioc\lc\‘mi>Ò ®pv\q¨>SN∂ ePa\Tut\ROt\K¥Âks√\" qk\Suic\raqui> K∑c\.etac\;“p^; l∑ioc\lc\‘mi>Ò ®pv\q¨>SN∂ ePa\Tut\ROt\K¥Âks√\" (qtc\;s√\)

l∑ioc\lc\l∑ioc\lc\l∑ioc\lc\l∑ioc\lc\l∑ioc\lc\

l∑ioc\lc\‘mi>ny\ ®pv\q¨≥SN∂

ePa\Tut\ROt\K¥p´∑qiu≥ l∑oic\lc\‘mi>

epÅrp\k∑k\ el;rp\k∑k\' pc\lMu

‘mi>ny\N˙c\. miuc\;p∑n\' etac\enak\'

pn\wiu;' l∑ioc\lc\ek¥;r∑aAup\sutiu≥m˙

®pv\q¨Ac\Aa; 15000ek¥a\tiu≥

tk\erak\Âk“p^; l∑ioc\lc\‘mi>ny\

Aa;ksa;k∑c\;m ®pv\eTac\sulm\;

Atiuc\;' &c\;m˙ buil\K¥op\lm\;' &c\;m˙

sv\pc\qayaes¥;er>m Burc\.enac\

lm\;Atiuc\;' &c\;m em∑eta\ek¥ac\;

lm\;Atiuc\; l˙v\.lv\j dui≥tawn\

Aer;(3)på;Nc\. Nuic\cMeta\ er>Sk\

q∑a;mv\.mwådlm\;s√\(7)rp\ eAac\

rmv\h¨eqa eÂk∑;eÂka\qMm¥a;kui

qM‘pic\vv eÂk∑;eÂka\Âkka q≥kÁn\

mKMpå' tv\“cim\eA:K¥m\;mOkui mP¥k\

S^;påN˙c\.' ®pv\p wc\erak\s∑k\Pk\

mOkui Sn\≥k¥c\Âk' qaqnaeta\

T∑n\;ka;®pn\≥p∑a;er;kui Aa;ep;Âk'

Nuic\cMeta\Asui;rf eSac\r∑k\K¥k\

kui eTak\KMpåqv\' kuiluin^ny\K¥´>

lk\qs\wåd dui≥lk\mKM' tv\“cim\mO

kui luila;qv\' eA:K¥m\;mOkui luila;

qv\' SpAÂkm\;Pk\mOkui mluila;'

RFA ' VOA N˙c\. BBC ellOic\;

epÅk l¨qt\qma;m¥a; ®pv\q¨

Aa;luM; qtiTa; sqv\. Suic\;But\

m¥a;kui kuic\eSac\“p^; SN∂ePa\Tut\

K´.ÂkeÂkac\; qtc\;rr˙iqv\"

(qtc\;s√\)(qtc\;s√\)(qtc\;s√\)(qtc\;s√\)(qtc\;s√\)

sam¥k\N˙a 9 m˙sam¥k\N˙a 9 m˙sam¥k\N˙a 9 m˙sam¥k\N˙a 9 m˙sam¥k\N˙a 9 m˙

Èk.qiu≥ P∑M>‘Pi;tiu;tk\lamOm¥a;AepÅ mimitiu≥ tiuc\;rc\;qa; miB®pv\q

Aa;lMu;k wm\;e®mak\gu%\yl¥k\riÂkeÂkac\;' yc\;k.qiu≥ P∑M>‘Pi;tiu;tk\mO

m¥a;kiu mnaliumROSit\qv\. lk\ts\Sup\sa lts\suk ®pv\pNiuc\cM”k;m¥a;

N˙c\. &c\;tiu≥enak\liuk\ AP´∑>Asv\;m¥a;f eq∑;Tiu;lOM≥eSa\mOm¥a;eÂkac\.

®Ps\epÅtiu;tk\mOm¥a;kiu p¥k\®pa;q∑a;eAac\' AlMu;sMup¥k\s^;q∑a;eAac\

ÂkMsv\lup\eSac\laÂkeÂkac\;' Èk´.qiu≥ eq∑;Tiu;lOM≥eSa\mOm¥a;eÂkac\.

mÂkamk lnv\;suf SpmO' SN∂®plOp\ra;mOm¥a;®Ps\epÅK.eÂkac\;' ASiupå

SN∂®pSpmO' lOp\ra;mOm¥a;kiu el.laqMu;qp\lYc\ ®pv\t∑c\;®pv\pSn\>k¥c\er;

Ac\Aa;sum¥a;qv\ Am¥oi;qa;v^laKM”k^; eAac\®mc\s∑a “p^;s^;q∑a;qv\.

AKåt∑c\ &c\;tiu≥liula;eqa pMusMAtiuc\; m®Ps\laNiuc\eta.qv\.At∑k\

®pv\qlTukiu ellOic\;Âka;kts\Sc\. AKåep;“p; eq∑;Tiu;lOM≥eSa\mOm¥a;

‘plup\laÂkeÂkac\;' yc\;k´.qiu≥ ®pv\pAqMlWc\.@anm¥a;k kun\eZ;NOn\;

k¥Sc\;er;kiu AeÂkac\;‘p“p^; ®pv\q¨l¨Tukiu mOic\;tiuk\' K¥´>ka;' lup\ÂkM

AqMlWc\.mOm¥a;eÂkac\. Niuc\cMer;priyay\ mÂk∑y\weq;qv\. qMGaAK¥oi>Nc\.

lAK¥oi>qv\ ®pv\pqtc\;mdyam¥a;f AqMu;K¥mOkiuKMr“p; SplOp\ra;mOm¥a;

lup\laÂkeÂkac\;' yc\;S¨p¨lOp\r˙a;mOm¥a;kiu Niuc\cMeta\Aen®Pc\. sit\r˙v\

qv\;KM“p^; qim\em∑>vc\qas∑a®Pc\. eSac\r∑k\Niuc\K´.j AK¥in\tiukalAt∑c\;

t∑c\ eA;K¥m\;tv\“cim\mOkiu ®pn\lv\tv\eSak\Niuc\K´.eÂkac\;' qiu≥At∑k\

eÂkac\. mimitiu≥ tiuc\;rc\;qa;®pv\q¨m¥a;Aen®Pc\. ®pv\p qtc\;@anm¥a;f

Ae®KA®ms\ mriB mhut\mmn\ qtc\;Tut\®pn\K¥k\m¥a;kiu na;meyac\mirn\

N˙c\. mimitiu≥f Sc\®Kc\tMutra;kiu lk\kiuc\Ta;rn\ liuAp\eÂkac\;"

eTak\KM’kiSuieTak\KM’kiSuieTak\KM’kiSuieTak\KM’kiSuieTak\KM’kiSui

k¥c\;p“p^;s^;K´.qv\. Am¥oi;qa;v^laKM”k^;k K¥m˙t\ep;liuk\qv\.

Ae®KKMm¨m¥a;N˙c\. Aeq;sit\Ae®KKMrmv\.m¨m¥a;Ar epÅepåk\lamv\.

P∑>sv\;puMAe®KKM√pedqv\ ®pv\qm¥a;emYa\lc\.eneqa eA:K¥m\;qaya“p;

eKt\mP∑M>‘Pi;tui;tk\qv\. sv\;km\;®pv\.weqa dmuikersNuic\cMeta\”k;kui

tv\eSak\ep;Nuic\mv\hu A®pv\.Aw yMuÂkv\ÂkeÂkac\;' Tui≥eÂkac\.

mimitui≥ tuic\;rc\;qa;®pv\q¨ts\rp\luM;k ASuir˙c\ tc\q∑c\;q∑a;qv\.

Am¥oi;qa;vlaKMNc\. P∑>sv\;puMAe®KKM√pedAa; eTak\KM’kiSuieÂkac\;Nc\.

Nuic\cMeta\ tv\“cim\eA;K¥m\;mO p¥k\®pa;eAac\ eNac\.yk\P¥k\S;qm¥a;Aa;

ROt\K¥eÂkac\;ASuikui ®K∑c\;K¥k\mr˙i eTak\KMAp\påeÂkac\;®Pc\. eTak\KM

eS∑;eN∑;qv\"

Tui≥enak\ qBaptik tk\erak\laÂkeqa ®pv\q¨l¨Tuf

qeBaTa;SN∂kui ryra tk\erak\laÂkeqa ®pv\qlTuk Am¥oi;qa;

vlaKMNc\.P∑´>sv\;puMAe®KKM√pedAa; eTak\KM’kiSuieÂkac\;Nc\. Nuic\cMeta\

tv\“cim\eA:K¥m\;mOkui p¥k\®pa;eAac\ eNac\.yk\P¥k\S;qm¥a;Aa; Sn\>k¥c\

ROt\K¥eÂkac\;ASuikui tvtv∑t\tv\; qeBatSN∂‘pÂkqv\.At∑k\

ÈAsv\;Aew;k Atv\‘peÂkac\; eÂkvaqv\"

ts\K´nk\eÂk∑;eÂka\ts\K´nk\eÂk∑;eÂka\ts\K´nk\eÂk∑;eÂka\ts\K´nk\eÂk∑;eÂka\ts\K´nk\eÂk∑;eÂka\

yc\;enak\ AKm\;Ana;qui≥ tk\erak\laÂkqv\. ®pv\qlTu”k;

k ®pv\eTac\sum‘pik∑er; (dui≥Aer;' dui≥Aer;)' tuic\;rc\;qa; sv\;luM;vv∑t\mO

m‘pik∑er; (dui≥Aer;' dui≥Aer;)' AK¥op\A®KaAa%atv\tM.Kuic\®mer; (dui≥Aer;'

dui≥Aer;)' Nuic\cMeta\er˙>Sk\q∑a;mv\. mwådlm\;s√\(7)rp\ (eAac\rmv\'

eAac\rmv\)h¨eqa eÂk∑;eÂka\qMm¥a;kui Aa;man\A®pv\.®Pc\. ts\K´nk\

eÂk∑;eÂka\Âk“p^; nMnk\9nar^t∑c\ AKm\;Ana;eAac\®mc\s∑a k¥c\;p“p^;s^;

q∑a;qv\"

(qtc\;s√\)(qtc\;s√\)(qtc\;s√\)(qtc\;s√\)(qtc\;s√\)

y¨Rui 2008 e®Kss\p∑´rld\m¥a;ln\dn\ eAak\tuiBa 13

y¨Rui 2008 e®Kss\p∑´m¥a;kui eAak\tuiBa 13rk\k Sk\lk\y¨Rui 2008 e®Kss\p∑´m¥a;kui eAak\tuiBa 13rk\k Sk\lk\y¨Rui 2008 e®Kss\p∑´m¥a;kui eAak\tuiBa 13rk\k Sk\lk\y¨Rui 2008 e®Kss\p∑´m¥a;kui eAak\tuiBa 13rk\k Sk\lk\y¨Rui 2008 e®Kss\p∑´m¥a;kui eAak\tuiBa 13rk\k Sk\lk\

ksa;ra Aup\su(c)m Agçln\Aqc\;k Ak\s\tui;n;ya;Aqc\;kuiksa;ra Aup\su(c)m Agçln\Aqc\;k Ak\s\tui;n;ya;Aqc\;kuiksa;ra Aup\su(c)m Agçln\Aqc\;k Ak\s\tui;n;ya;Aqc\;kuiksa;ra Aup\su(c)m Agçln\Aqc\;k Ak\s\tui;n;ya;Aqc\;kuiksa;ra Aup\su(c)m Agçln\Aqc\;k Ak\s\tui;n;ya;Aqc\;kui

quM;gui;®pt\®Pc\. ANuic\rri˙K´.qv\" gui;q∑c\;qm¥a;Nc\. rld\m¥a;ma eAak\påquM;gui;®pt\®Pc\. ANuic\rri˙K´.qv\" gui;q∑c\;qm¥a;Nc\. rld\m¥a;ma eAak\påquM;gui;®pt\®Pc\. ANuic\rri˙K´.qv\" gui;q∑c\;qm¥a;Nc\. rld\m¥a;ma eAak\påquM;gui;®pt\®Pc\. ANuic\rri˙K´.qv\" gui;q∑c\;qm¥a;Nc\. rld\m¥a;ma eAak\påquM;gui;®pt\®Pc\. ANuic\rri˙K´.qv\" gui;q∑c\;qm¥a;Nc\. rld\m¥a;ma eAak\på

Atuic\;®Ps\qv\"Atuic\;®Ps\qv\"Atuic\;®Ps\qv\"Atuic\;®Ps\qv\"Atuic\;®Ps\qv\"

p∑´rld\m¥a;

Agçln\Agçln\Agçln\Agçln\Agçln\ 33333 ----- 00000 Ak\s\tui;n^;ya;Ak\s\tui;n^;ya;Ak\s\tui;n^;ya;Ak\s\tui;n^;ya;Ak\s\tui;n^;ya;

Ruik\P^;ls\(11mins\)

r∑n\en (32mins\)

tab^rm\ (33mins\) (kuiy\.gui;kuiy\q∑c\;mi)

hn\egr^hn\egr^hn\egr^hn\egr^hn\egr^ 22222 ----- 00000 ema\l\taema\l\taema\l\taema\l\taema\l\ta

P^z^Sc\ (34mins\)

tuic\Sa (78mins\)

seka.tln\seka.tln\seka.tln\seka.tln\seka.tln\ 33333 ----- 11111 ykrin\;ykrin\;ykrin\;ykrin\;ykrin\;

kc\n^m^la (4mins\) rk\b\K¥c\kui (24mins\)

mk\k¨ela. (10mins\)

mk\Padn\ (68mins\)

PaRui;kÁn\;suPaRui;kÁn\;suPaRui;kÁn\;suPaRui;kÁn\;suPaRui;kÁn\;su 00000 ----- 66666 ®pc\qs\®pc\qs\®pc\qs\®pc\qs\®pc\qs\

Any\ka(6mins\)' Ruiqn\ (66mins\)

A∑n\nr^(8mins\)' Bn\z^ma (81mins\)

Bc\z^ma(mins\50)' Bc\AaPa(mins\90)

Sluibk\k^;ya;Sluibk\k^;ya;Sluibk\k^;ya;Sluibk\k^;ya;Sluibk\k^;ya; 77777 ----- 00000 Sn\marNuiSn\marNuiSn\marNuiSn\marNuiSn\marNui

hm\Ss\(24mins\)' huiluiskui (54mins\)

s^;stp\ (32mins\)' s^;stp\ (57mins\)

Sapåra(37mins\)' d¨r^ka(76mins\)(py\ny\t^)

matc\ (51mins\)

Aaem;n;ya;Aaem;n;ya;Aaem;n;ya;Aaem;n;ya;Aaem;n;ya; 00000 ----- 00000 Sab;ya;Sab;ya;Sab;ya;Sab;ya;Sab;ya;

BlaRus\BlaRus\BlaRus\BlaRus\BlaRus\ 00000 ----- 00000 l¨zc\Bt\l¨zc\Bt\l¨zc\Bt\l¨zc\Bt\l¨zc\Bt\

epÅt¨g^epÅt¨g^epÅt¨g^epÅt¨g^epÅt¨g^ 22222 ----- 00000 AzaBuic\g¥n\AzaBuic\g¥n\AzaBuic\g¥n\AzaBuic\g¥n\AzaBuic\g¥n\

(Ac\tank\) (Ac\tank\) (Ac\tank\) (Ac\tank\) (Ac\tank\)

yRui 2008 e®Kss\p∑A®Ps\yRui 2008 e®Kss\p∑A®Ps\yRui 2008 e®Kss\p∑A®Ps\yRui 2008 e®Kss\p∑A®Ps\yRui 2008 e®Kss\p∑A®Ps\

Agçln\N˙c\. Ak\s\tui;n;ya;Agçln\N˙c\. Ak\s\tui;n;ya;Agçln\N˙c\. Ak\s\tui;n;ya;Agçln\N˙c\. Ak\s\tui;n;ya;Agçln\N˙c\. Ak\s\tui;n;ya;

tui> y√\‘pic\ksa;qv\.p´∑t∑c\tui> y√\‘pic\ksa;qv\.p´∑t∑c\tui> y√\‘pic\ksa;qv\.p´∑t∑c\tui> y√\‘pic\ksa;qv\.p´∑t∑c\tui> y√\‘pic\ksa;qv\.p´∑t∑c\

Agçln\tuik\ss\mØ; r∑n\en Èqui>Agçln\tuik\ss\mØ; r∑n\en Èqui>Agçln\tuik\ss\mØ; r∑n\en Èqui>Agçln\tuik\ss\mØ; r∑n\en Èqui>Agçln\tuik\ss\mØ; r∑n\en Èqui>

Tui;ePak\ksa;K´.qv\"Tui;ePak\ksa;K´.qv\"Tui;ePak\ksa;K´.qv\"Tui;ePak\ksa;K´.qv\"Tui;ePak\ksa;K´.qv\"

(Dat\pMu-Ac\tank\)

Tui;ePak\ksa;

123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678123456789012345678

Niuc\cMeta\Ò ®Ps\epÅ K.eqa SN∂®peq∑;Tiu;lMO>eSa\mOm¥a;qv\®pv\q¨l¨Tuf eA;K¥m\;qayamOkiu eN˙ac\.y˙k\P¥k\S^;qv\huKMy¨

l∑ioc\lc\‘mi>ny\m˙ tv\“cim\eA;K¥m\;mOkiu liula;qv\.®pv\q¨m¥a;kUpedN˙c\.Av^ qk\Siuc\raqiu≥ K∑c\.etac\;“p^; ®pv\q¨>SN∂ePa\Tut\ROt\K¥

14-10 (10) 10/14/07, 2:20 AM1

14-10 (01)2007/10/14 · 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 sam¥k\N˙a 2 14-10-200714-10-200714-10-2007 Ay\d^ta.Ay\d^ta. AaeBa AaeBa\\ - [PDF Document] (11)

123456789012345678901123456789012345678901123456789012345678901123456789012345678901123456789012345678901123456789012345678901123456789012345678901123456789012345678901123456789012345678901123456789012345678901123456789012345678901123456789012345678901

123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890





1234567890123412345678901234123456789012341234567890123412345678901234123456789012341234567890123412345678901234

# Agçln\Niuc\cM ln\dn\‘mi>Aer>e®mak\piuc\; km\;l∑n\t∑c\ eAak\tiuBa 12 rk\k cå;Pm\;sk\elts\sc\;Nc\.

kun\tc\qeBçats\sc\;tiu≥ tiuk\miK´.ra cå;Pm\;sk\el˙ns\‘mp\“p^; ts\U^:ep¥ak\SMu;l¥k\ri˙eÂkac\;'

k¥n\cå;Pm\;lup\qa;m¥a;Aa; ky\Sy\Niuc\K´.eÂkac\; Ac\tank\qtc\;Ò ePa\®pqv\"

# Ac\diun^;r˙a;Niuc\cM g¥kata‘mi> Sc\e®KPMu;t∑c\ eAak\tiuBa 13rk\ nMnk\k Âkk\c˙k\tup\ek∑;eragåAc\diun^;r˙a;Niuc\cM g¥kata‘mi> Sc\e®KPMu;t∑c\ eAak\tiuBa 13rk\ nMnk\k Âkk\c˙k\tup\ek∑;eragåAc\diun^;r˙a;Niuc\cM g¥kata‘mi> Sc\e®KPMu;t∑c\ eAak\tiuBa 13rk\ nMnk\k Âkk\c˙k\tup\ek∑;eragåAc\diun^;r˙a;Niuc\cM g¥kata‘mi> Sc\e®KPMu;t∑c\ eAak\tiuBa 13rk\ nMnk\k Âkk\c˙k\tup\ek∑;eragåAc\diun^;ra;Niuc\cM g¥kata‘mi> Sc\e®KPMu;t∑c\ eAak\tiuBa 13rk\ nMnk\k Âkk\c˙k\tup\ek∑;eragå

k¨;sk\KMrmOeÂkac\. Aqk\ 12 Ns\Ar∑y\ l¨cy\ts\U^:eqSMu;K´.ra Ac\diun^;r˙a;Ò Âkk\c˙k\tup\ek∑;k¨;sk\KMrmOeÂkac\. Aqk\ 12 N˙s\Ar∑y\ lcy\ts\U^:eqSMu;K´.ra Ac\diun^;r˙a;Ò Âkk\c˙k\tup\ek∑;k¨;sk\KMrmOeÂkac\. Aqk\ 12 Ns\Ar∑y\ l¨cy\ts\U^:eqSMu;K´.ra Ac\diun^;r˙a;Ò Âkk\c˙k\tup\ek∑;k¨;sk\KMrmOeÂkac\. Aqk\ 12 N˙s\Ar∑y\ lcy\ts\U^:eqSMu;K´.ra Ac\diun^;r˙a;Ò Âkk\c˙k\tup\ek∑;k¨;sk\KMrmOeÂkac\. Aqk\ 12 Ns\Ar∑y\ l¨cy\ts\U^:eqSMu;K´.ra Ac\diun^;r˙a;Ò Âkk\c˙k\tup\ek∑;

eragå®Pc\.eqSMu;q 88U:ri˙“p®Ps\eÂkac\; Ac\tank\qtc\;Ò ePa\®pqv\"eragå®Pc\.eqSMu;q 88U:ri˙“p®Ps\eÂkac\; Ac\tank\qtc\;Ò ePa\®pqv\"eragå®Pc\.eqSMu;q 88U:ri˙“p®Ps\eÂkac\; Ac\tank\qtc\;Ò ePa\®pqv\"eragå®Pc\.eqSMu;q 88U:ri˙“p®Ps\eÂkac\; Ac\tank\qtc\;Ò ePa\®pqv\"eragå®Pc\.eqSMu;q 88U:ri˙“p®Ps\eÂkac\; Ac\tank\qtc\;Ò ePa\®pqv\"

# eka\starkaNiuc\cMAly\piuc\; Aatnk\s\‘mi>t∑c\ eAak\tiuBa 13rk\k miu;qv\;Tn\s∑a r∑aq∑n\;“p;

e®m‘pimO ®Ps\p∑a;ra 10 U^; eqSMu;“p^; qMu;U^:ep¥ak\SMu;l¥k\ri˙eÂkac\;' enAim\AK¥io>p¥k\s^;q∑a;eÂkac\;

Ac\tank\qtc\;Ò ePa\®pqv\"

# tRut\Niuc\cM Aenak\e®mak\piuc\; sc\k¥n\;A¨g∑å kiuy\piuc\Aup\K¥op\K∑c\.redqt∑c\ yKuN˙s\kun\Ò kmıa.tRut\Niuc\cM Aenak\e®mak\piuc\; sc\k¥n\;A¨g∑å kiuy\piuc\Aup\K¥op\K∑c\.redqt∑c\ yKuN˙s\kun\Ò kmıa.tRut\Niuc\cM Aenak\e®mak\piuc\; sc\k¥n\;A¨g∑å kiuy\piuc\Aup\K¥op\K∑c\.redqt∑c\ yKuN˙s\kun\Ò kmıa.tRut\Niuc\cM Aenak\e®mak\piuc\; sc\k¥n\;A¨g∑å kiuy\piuc\Aup\K¥op\K∑c\.redqt∑c\ yKuN˙s\kun\Ò kmıa.tRut\Niuc\cM Aenak\e®mak\piuc\; sc\k¥n\;A¨g∑å kiuy\piuc\Aup\K¥op\K∑c\.redqt∑c\ yKuN˙s\kun\Ò kmıa.

AÂk;SMu;Am¥io;qa; Uy¥aU\Âk;ts\Kukiu tv\eSak\mv\®Ps\eÂkac\;' ASuipå Am¥io;qa;Uy¥aU\Âk;AÂk;SMu;Am¥io;qa; Uy¥aU\Âk;ts\Kukiu tv\eSak\mv\®Ps\eÂkac\;' ASuipå Am¥io;qa;Uy¥aU\Âk;AÂk;SMu;Am¥io;qa; Uy¥aU\Âk;ts\Kukiu tv\eSak\mv\®Ps\eÂkac\;' ASuipå Am¥io;qa;Uy¥aU\Âk;AÂk;SMu;Am¥io;qa; Uy¥aU\Âk;ts\Kukiu tv\eSak\mv\®Ps\eÂkac\;' ASuipå Am¥io;qa;Uy¥aU\Âk;AÂk;SMu;Am¥io;qa; Uy¥aU\Âk;ts\Kukiu tv\eSak\mv\®Ps\eÂkac\;' ASuipå Am¥io;qa;Uy¥aU\Âk;

qv\ sturn\;klium^ta 1000Kn\≥ri˙mv\®Ps\eÂkac\; Ac\tank\qtc\;Ò ePa\®pqv\"qv\ sturn\;klium^ta 1000Kn\≥ri˙mv\®Ps\eÂkac\; Ac\tank\qtc\;Ò ePa\®pqv\"qv\ sturn\;klium^ta 1000Kn\≥ri˙mv\®Ps\eÂkac\; Ac\tank\qtc\;Ò ePa\®pqv\"qv\ sturn\;klium^ta 1000Kn\≥ri˙mv\®Ps\eÂkac\; Ac\tank\qtc\;Ò ePa\®pqv\"qv\ sturn\;kliumta 1000Kn\≥ri˙mv\®Ps\eÂkac\; Ac\tank\qtc\;Ò ePa\®pqv\"

# Bgçla;ed.r˙\Niuc\cM dåka‘mi>Aer˙>etac\piuc\; K¥^tag∑n\KRiuc\t∑c\ eAak\tiuBa 13rk\ nMnk\k rTa;

lm\;eK¥a\mO®Ps\p∑a;ra el;U:eqSMu;“p; 14 U; d%\rarriq∑a;eÂkac\; Ac\tank\qtc\;Ò ePa\®pqv\"

# mkS^kiuNiuc\cM Aer>Bk\ mkS^kiupc\ly\ek∑>t∑c\ eAak\tiuBa 13rk\k l 176U: tc\eSac\mkS^kiuNiuc\cM Aer>Bk\ mkS^kiupc\ly\ek∑>t∑c\ eAak\tiuBa 13rk\k l 176U: tc\eSac\mkS^kiuNiuc\cM Aer>Bk\ mkS^kiupc\ly\ek∑>t∑c\ eAak\tiuBa 13rk\k l 176U: tc\eSac\mkS^kiuNiuc\cM Aer>Bk\ mkS^kiupc\ly\ek∑>t∑c\ eAak\tiuBa 13rk\k l 176U: tc\eSac\mkS^kiuNiuc\cM Aer>Bk\ mkS^kiupc\ly\ek∑>t∑c\ eAak\tiuBa 13rk\k l 176U: tc\eSac\

laeqa qeBçats\sc\;Ò meta\tSm;elac\mO®Ps\p∑a;ra ts\U^:eqSMu;“p; k¥n\l¨m¥a;kiu ky\Sy\laeqa qeBçats\sc\;Ò meta\tSm;elac\mO®Ps\p∑a;ra ts\U^:eqSMu;“p; k¥n\l¨m¥a;kiu ky\Sy\laeqa qeBçats\sc\;Ò meta\tSm;elac\mO®Ps\p∑a;ra ts\U^:eqSMu;“p; k¥n\l¨m¥a;kiu ky\Sy\laeqa qeBçats\sc\;Ò meta\tSm;elac\mO®Ps\p∑a;ra ts\U^:eqSMu;“p; k¥n\l¨m¥a;kiu ky\Sy\laeqa qeBçats\sc\;Ò meta\tSm;elac\mO®Ps\p∑a;ra ts\U^:eqSMu;“p; k¥n\l¨m¥a;kiu ky\Sy\

Niuc\K´.eqa\lv\; ASiupå qeBçama ns\®mop\q∑a;eÂkac\; Ac\tank\qtc\;Ò ePa\®pqv\"Niuc\K´.eqa\lv\; ASiupå qeBçama ns\®mop\q∑a;eÂkac\; Ac\tank\qtc\;Ò ePa\®pqv\"Niuc\K´.eqa\lv\; ASiupå qeBçama ns\®mop\q∑a;eÂkac\; Ac\tank\qtc\;Ò ePa\®pqv\"Niuc\K´.eqa\lv\; ASiupå qeBçama ns\®mop\q∑a;eÂkac\; Ac\tank\qtc\;Ò ePa\®pqv\"Niuc\K´.eqa\lv\; ASiupå qeBçama ns\®mop\q∑a;eÂkac\; Ac\tank\qtc\;Ò ePa\®pqv\"

# UerapqipπMpvar˙c\ AP´∑>ts\P∑´>®Ps\qv\. Am\Aiuc\t^k elT´t∑c\ p¥Mqn\;Niuc\eqa ema\eta\ka;p¥M

Am¥io;Asa;ts\m¥io;kiu yKuN˙s\At∑c\; Tut\lup\mv\®Ps\eÂkac\;' ASiupåema\eta\yaU\p¥Mqv\ e®m®pc\Ò

yaU\eÂkapit\Sui≥mOkiu m®Ps\esNiuc\eÂkac\;' qiu≥eqa\ l∑n\ew;eqa Kr^;miuc\m¥a;kiulv\; emac\;N˙c\p¥Mqn\;

Niuc\®Kc\; mri˙eq;eÂkac\; Ac\tank\qtc\;Ò ePa\®pqv\" (eAak\pMu)(eAak\pMu)(eAak\pMu)(eAak\pMu)(eAak\pMu)

Aemrikn\Âkv\;tp\ksU\.kl¥a;®Ps\en

wårc\tn\ eAak\tiuBa 13wårc\tn\ eAak\tiuBa 13wårc\tn\ eAak\tiuBa 13wårc\tn\ eAak\tiuBa 13wårc\tn\ eAak\tiuBa 13

Aemrikn\Âkv\;tp\ma A”k:Ak¥y\Pis;mOKMenr®p; ksU\.kl¥a;®Ps\

eneÂkac\; Aemrikn\kak∑y\er;wn\”k^; eraBt\git\k eAak\tiuBa

10rk\t∑c\ wn\KMliuk\qv\"

Aemrikn\Âkv\;tp\t∑c\ rn\pMuec∑AlMuAelak\mr˙iqv\kiulv\;

kak∑y\er;wn\”k^; eraBt\git\k Aemrikn\ Âkv\;tp\Aqc\;f

N˙s\pt\lv\Asv\;Aew;Ò wn\KMe®paÂka;liuk\®p^: lamv\.N˙s\m¥a;t∑c\

Âkv\;tp\At∑k\ Aemrikn\Asiu;rk ec∑eÂk;AlMuAelak\ep;rn\

liuAp\eÂkac\; Tv\.q∑c\;e®paÂka;qv\"

A^rt\ss\p∑´ err˙v\S∑´enqv\.Ael¥ak\ Aemrikn\ Âkv\;tp\m˙a

nv\;nv\;N˙c\. k¥´k¥´ wiuc\;enrq®Pc\. ksU\.kl¥a;®Ps\mv\kiu Aemrikn\

ss\eKåc\;eSac\m¥a;k siu;rim\Âkqv\" Am\Ac\n\eA'Sc\h∑a Am\Ac\n\eA'Sc\h∑a Am\Ac\n\eA'Sc\h∑a Am\Ac\n\eA'Sc\h∑a Am\Ac\n\eA'Sc\h∑a

ka;bMu;ePak\K´∑tiuk\Kiuk\Kuns\U^;eqSMu;

Bg©dk\ eAak\tiuBa 13Bg©dk\ eAak\tiuBa 13Bg©dk\ eAak\tiuBa 13Bg©dk\ eAak\tiuBa 13Bg©dk\ eAak\tiuBa 13

Art\Nuuic\cMBg©dk\‘mi>e®mak\Bk\

kliumta 290 Ak∑ari ky\k∑t\

‘mi>t∑c\ eAak\tiuBa 11 rk\k

ka;bMu;ePak\K´∑mOts\rp\ ®Ps\p∑a;ra

Kuns\U^;eqSMu;®p^; 50ek¥a\ d%\ra

rriq∑a;eÂkac\; Ac\tank\qtc\;

Ò ePa\®ppår˙iqv\"

ASiupå ka;bMu;ePak\K´∑mOm˙a

ky\k∑t\‘mi>r˙ i l¨sv\ka;ra

eZ;Âk^;At∑c\; ePak\K´∑tiuk\Kiuk\

®Kc\;®Ps\eÂkac\; qirqv\"

(Ac\tank\) (Ac\tank\) (Ac\tank\) (Ac\tank\) (Ac\tank\)



A^rt\Ò ®p^;K´.qv\.l 16rk\

k Aemrikn\pug©lik lMu‘KMer;

kumπ%^ Blk\wå;ta; påwc\pt\

qk\qv\. Art\ 17√; Aqt\KMrmO

eÂkac\. Art\Asiu;rNc\. Aemrikn\

Asiu;rtiu≥AÂka; Sk\SMer; tc\;ma

esqv\.A®pc\ Art\Ò tra;s∑´Siu

Aer;y¨®Kc\;m˙ kc\;l∑t\enqv\.

pug©liklMu‘KMer;kn\TRiuk\m¥a;Aa;

piumiutc\;k¥p\s∑a Tin\;K¥op\ep;rn\

etac\;SiumOm¥a; epÅepåk\esK.qv\"

tuM≥®pn\e®paÂka;tuM≥®pn\e®paÂka;tuM≥®pn\e®paÂka;tuM≥®pn\e®paÂka;tuM≥®pn\e®paÂka;

pug©lik lMu‘KMer;kumπ%^m¥a;

qv\ A^rt\Ò ®ps\d%\kc\;l∑t\

qv\. pug©lik ss\tp\m¥a;N˙c\.m®Ka;

‘pm¨enÂkqv\hu A^rt\®pv\q¨

Am¥a;A®pa;kRO®mc\qv\" Blk\

wå;ta;kumπ%^m˙ lMu‘KMer;Aesac\.

m¥a;qv\ ®p^;K´.qv\.lk A^rt\

®pv\q¨ 17√^;kiu tmc\ps\qt\

qv\hu A^rt\Aa%apiuc\m¥a;k

s∑p\s∑qv\" qiu≥eqa\ Blk\wå;ta;

kumπ%^km¨ &c\;flMu‘KMer;Aesac\.

m¥a;qv\ qtiu≥tawn\y¨Ta;qv\.

ema\eta\ya√\tn\;kiu ®Kim\;e®Kak\

lamOAepÅ tra;√pedAr tMu≥®pn\

kak∑y\®Kc\;qa ®Ps\qv\hu e®pa

Âka;qv\"

ps\qt\KMrps\qt\KMrps\qt\KMrps\qt\KMrps\qt\KMr

yKu rk\qt†pt\t∑c\lv\;

A^rt\Am¥io;qm^;N˙s\√^; ps\qt\KMr

mOt∑c\ Niuc\cM®Ka;pug©lik lMu‘KMer;

kumπ%^ts\Ku påwc\pt\qk\qv\.

dutiyA”kim\e®mak\ ps\Kt\mO®Ps\

s√\ts\rp\ epÅepåk\K´.®pn\qv\"

e®paÂka;e®paÂka;e®paÂka;e®paÂka;e®paÂka;

eqSMu;qNs\√;fema\eta\ya√\

ma A”kim\”kim\ AK¥k\®pqv\.Âka;T

k z∑t\Atc\; emac\;laqv\.

At∑k\ lMu‘KMer;Aesac\.m¥a;k

ps\Kt\rqv\hu d¨Biuc\;Ae®Ksiuk\

ÂqseÂt;l¥piuc\ yns\trSiu≥Sk\gRu

kumπ%^k e®paÂka;qv\"

Am\Ac\n\eA'Riuk\taAm\Ac\n\eA'Riuk\taAm\Ac\n\eA'Riuk\taAm\Ac\n\eA'Riuk\taAm\Ac\n\eA'Riuk\ta

A^rt\Ò ®ps\mOk¥ø;l∑n\qv\. lMu‘KMer;kumπ%^m¥a;Aa; tra;s∑´SiuNuic\er;

Aemrikn\Asiu;rkiu kulqmg©tiuk\t∑n\;

ela.s\Ain\g¥lis\ eAak\tiuBa 13

Aemrikn\Niuc\cM ela.s\Ain\g¥lis\‘mi> Aenak\e®mak\piuc\; 35muic\Ak∑aAemrikn\Niuc\cM ela.s\Ain\g¥lis\‘mi> Aenak\e®mak\piuc\; 35muic\Ak∑aAemrikn\Niuc\cM ela.s\Ain\g¥lis\‘mi> Aenak\e®mak\piuc\; 35muic\Ak∑aAemrikn\Niuc\cM ela.s\Ain\g¥lis\‘mi> Aenak\e®mak\piuc\; 35muic\Ak∑aAemrikn\Niuc\cM ela.s\Ain\g¥lis\‘mi> Aenak\e®mak\piuc\; 35muic\Ak∑a

r˙i s^m^etac\Âka;Ò eAak\tiuBa 9rk\ nMnk\puic\;k eqnt\qma;m¥a;r˙i s^m^etac\Âka;Ò eAak\tiuBa 9rk\ nMnk\puic\;k eqnt\qma;m¥a;r˙i s^m^etac\Âka;Ò eAak\tiuBa 9rk\ nMnk\puic\;k eqnt\qma;m¥a;r˙i s^m^etac\Âka;Ò eAak\tiuBa 9rk\ nMnk\puic\;k eqnt\qma;m¥a;r˙i s^m^etac\Âka;Ò eAak\tiuBa 9rk\ nMnk\puic\;k eqnt\qma;m¥a;

ps\Kt\mOeÂkac\. Ns\√^;eqSMu;“p^; N˙s\√^; d%\rarr˙ieÂkac\; r´tp\P∑´>kps\Kt\mOeÂkac\. Ns\√^;eqSMu;“p^; N˙s\√^; d%\rarr˙ieÂkac\; r´tp\P∑´>kps\Kt\mOeÂkac\. Ns\√^;eqSMu;“p^; N˙s\√^; d%\rarr˙ieÂkac\; r´tp\P∑´>kps\Kt\mOeÂkac\. Ns\√^;eqSMu;“p^; N˙s\√^; d%\rarr˙ieÂkac\; r´tp\P∑´>kps\Kt\mOeÂkac\. Ns\√^;eqSMu;“p^; N˙s\√^; d%\rarr˙ieÂkac\; r´tp\P∑´>k

e®paÂka;qv\"e®paÂka;qv\"e®paÂka;qv\"e®paÂka;qv\"e®paÂka;qv\"

eqSuM;

ASiupå AKc\;®Ps\p∑a;raqui≥ r´tp\P∑´>wc\m¥a; K¥k\K¥c\;erak\r˙iK¥in\ÒASiupå AKc\;®Ps\p∑a;raqui≥ r´tp\P∑´>wc\m¥a; K¥k\K¥c\;erak\r˙iK¥in\ÒASiupå AKc\;®Ps\p∑a;raqui≥ r´tp\P∑´>wc\m¥a; K¥k\K¥c\;erak\r˙iK¥in\ÒASiupå AKc\;®Ps\p∑a;raqui≥ r´tp\P∑´>wc\m¥a; K¥k\K¥c\;erak\r˙iK¥in\ÒASiupå AKc\;®Ps\p∑a;raqui≥ r´tp\P∑´>wc\m¥a; K¥k\K¥c\;erak\r˙iK¥in\Ò

N˙s\√^;m˙a eqSMu;eneÂkac\;' k¥n\N˙s\√^;m˙a ®pc\;Tn\s∑a d%\rarr˙iK´.raN˙s\√^;m˙a eqSMu;eneÂkac\;' k¥n\N˙s\√^;m˙a ®pc\;Tn\s∑a d%\rarr˙iK´.raN˙s\√^;m˙a eqSMu;eneÂkac\;' k¥n\N˙s\√^;m˙a ®pc\;Tn\s∑a d%\rarr˙iK´.raN˙s\√^;m˙a eqSMu;eneÂkac\;' k¥n\N˙s\√^;m˙a ®pc\;Tn\s∑a d%\rarr˙iK´.raN˙s\√^;m˙a eqSMu;eneÂkac\;' k¥n\N˙s\√^;m˙a ®pc\;Tn\s∑a d%\rarr˙iK´.ra

®pv\ny\eS:RMuqiu≥ A®mn\SMu;pui≥eSac\ep;K.rqv\"®pv\ny\eS:RMuqiu≥ A®mn\SMu;pui≥eSac\ep;K.rqv\"®pv\ny\eS:RMuqiu≥ A®mn\SMu;pui≥eSac\ep;K.rqv\"®pv\ny\eS:RMuqiu≥ A®mn\SMu;pui≥eSac\ep;K.rqv\"®pv\ny\eS:RMuqiu≥ A®mn\SMu;pui≥eSac\ep;K.rqv\"

Am\Ac\n\eA'Sc\h∑a

Aemrikn\Niuc\cM ela.s\Ain\g¥lis\‘mi>Òps\Kt\mO®Ps\p∑a;' N˙s\U^;eqSuM;

T¨;®Ka;®Ps\sU\ kmıats\K∑c\ # eht^Niuc\cMt∑c\ eAak\tiuBaeht^Niuc\cMt∑c\ eAak\tiuBaeht^Niuc\cMt∑c\ eAak\tiuBaeht^Niuc\cMt∑c\ eAak\tiuBaeht^Niuc\cMt∑c\ eAak\tiuBa

13rk\k miu;qv\;Tn\s∑a r∑a13rk\k miu;qv\;Tn\s∑a r∑a13rk\k miu;qv\;Tn\s∑a r∑a13rk\k miu;qv\;Tn\s∑a r∑a13rk\k miu;qv\;Tn\s∑a r∑a

q∑n\;mOeÂkac\. erlWm\;mOm¥a;q∑n\;mOeÂkac\. erlWm\;mOm¥a;q∑n\;mOeÂkac\. erlWm\;mOm¥a;q∑n\;mOeÂkac\. erlWm\;mOm¥a;q∑n\;mOeÂkac\. erlWm\;mOm¥a;

®Ps\p∑a;ra ehtNiuc\cMe®mak\piuc\;®Ps\p∑a;ra ehtNiuc\cMe®mak\piuc\;®Ps\p∑a;ra ehtNiuc\cMe®mak\piuc\;®Ps\p∑a;ra ehtNiuc\cMe®mak\piuc\;®Ps\p∑a;ra ehtNiuc\cMe®mak\piuc\;

kaBark\‘mi> An^;wn\;k¥c\kaBark\‘mi> An^;wn\;k¥c\kaBark\‘mi> An^;wn\;k¥c\kaBark\‘mi> An^;wn\;k¥c\kaBark\‘mi> An^;wn\;k¥c\

edqm¥a;Ò eqSMu;q23 U:ri“p;edqm¥a;Ò eqSMu;q23 U:ri“p;edqm¥a;Ò eqSMu;q23 U:ri“p;edqm¥a;Ò eqSMu;q23 U:ri“p;edqm¥a;Ò eqSMu;q23 U:ri“p;

12 U^: ep¥ak\SMu;eneÂkac\;'12 U^: ep¥ak\SMu;eneÂkac\;'12 U^: ep¥ak\SMu;eneÂkac\;'12 U^: ep¥ak\SMu;eneÂkac\;'12 U^: ep¥ak\SMu;eneÂkac\;'

edqKM®pv\q6000Kn\≥ ereB;edqKM®pv\q6000Kn\≥ ereB;edqKM®pv\q6000Kn\≥ ereB;edqKM®pv\q6000Kn\≥ ereB;edqKM®pv\q6000Kn\≥ ereB;

duk’kMet∑>enreÂkac\; Ac\taduk’kMet∑>enreÂkac\; Ac\taduk’kMet∑>enreÂkac\; Ac\taduk’kMet∑>enreÂkac\; Ac\taduk’kMet∑>enreÂkac\; Ac\ta

nk\qtc\;Ò ePa\®pqv\"nk\qtc\;Ò ePa\®pqv\"nk\qtc\;Ò ePa\®pqv\"nk\qtc\;Ò ePa\®pqv\"nk\qtc\;Ò ePa\®pqv\"

(yapMu)

ky\k∑t\ eAak\tiuBa 13ky\k∑t\ eAak\tiuBa 13ky\k∑t\ eAak\tiuBa 13ky\k∑t\ eAak\tiuBa 13ky\k∑t\ eAak\tiuBa 13

A^rt\Niuc\cM e®mak\piuc\; ky\k∑t\yaU\Tin\;r´A”k^:Ak´kiu ps\m˙t\

Ta; tiuk\Kiuk\qv\. Âkaqpet;en≥k ka;buM;K∑´mOeÂkac\. Anv\;SuM;

Kuns\U^;eqSuM;“p^; 50d%\rarq∑a;qv\" yc\;m˙a A^rt\e®mak\piuc\;m˙

Tip\tn\;rArarim¥a;Aa; Sk\tiuk\Tiu;Nk\ tiuk\Kiuk\mOfenak\SuM;®Ps\sU\

®Ps\qv\"

rmØ;K¥op\ SalaAamk\k q≥ka;tn\;kiu buM;K∑tiuk\Kiuk\qv\.At∑k\

q¨≥t∑c\ Anv\;cy\qad%\rarr˙ieqa\lv\; kiuy\rMeta\N˙s\U^; eqSuM;“p^;

el;U^;d%\rarq∑a;eÂkac\; Riuk\taqiu≥e®paÂka;qv\"

Am\Ac\n\eA'Riuk\taAm\Ac\n\eA'Riuk\taAm\Ac\n\eA'Riuk\taAm\Ac\n\eA'Riuk\taAm\Ac\n\eA'Riuk\ta

Bg©dk\ eAak\tiuBa 13Bg©dk\ eAak\tiuBa 13Bg©dk\ eAak\tiuBa 13Bg©dk\ eAak\tiuBa 13Bg©dk\ eAak\tiuBa 13

Bg©dk\“mio>eta\r˙i lk\Pk\

rv\Siuc\ts\Siuc\At∑c\; AeqKMbuM;K∑

tiuk\Kiuk\mOeÂkac\. Âkaqpet;en≥

venk Anv\;SuM;r˙s\U^;eqSMu;“p^;

25U^;d%\rarq∑a;qv\hu tawn\r˙i

qtc\;rp\k∑k\k e®paSiuqv\"

Bg©dk\“mio>eta\ Aer˙>etac\

Bk\ ny¨;Bg©dk\r˙i lk\Pk\rv\

Siuc\Ò Âkaqpet;en≥v 9nar^

Kn\>t∑c\ ePak\K∑er;psßv\;m¥a; tc\

eSac\Ta;qv\.ka;®Pc\. AeqKM

buM;K∑´®Kc\;®Ps\qv\"

Tiuen≥ esaesapiuc\;klv\;

“mio>eta\At∑c\; lm\;eB;buM;N˙s\luM;

K∑´mOeÂkac\. Kuns\U^; d%\rarq∑a;

qv\" Am\Ac\n\eA'Sc\h∑a Am\Ac\n\eA'Sc\h∑a Am\Ac\n\eA'Sc\h∑a Am\Ac\n\eA'Sc\h∑a Am\Ac\n\eA'Sc\h∑a

Bg©dk\AeqKMbuM;K∑´∑mOAnv\;SuM;r˙s\U^;eqSMu;

A^rt\Nuuic\cM ky\k∑t\‘mi>t∑c\ ka;bMu;ePak\K´∑ tiuk\Kiuk\KMr“p^;A^rt\Nuuic\cM ky\k∑t\‘mi>t∑c\ ka;bMu;ePak\K´∑ tiuk\Kiuk\KMr“p^;A^rt\Nuuic\cM ky\k∑t\‘mi>t∑c\ ka;bMu;ePak\K´∑ tiuk\Kiuk\KMr“p^;A^rt\Nuuic\cM ky\k∑t\‘mi>t∑c\ ka;bMu;ePak\K´∑ tiuk\Kiuk\KMr“p^;A^rt\Nuuic\cM ky\k∑t\‘mi>t∑c\ ka;bMu;ePak\K´∑ tiuk\Kiuk\KMr“p^;

enak\ ema\eta\yaU\Ap¥k\As;m¥a;kiu eAak\tiuBa 11 rk\kenak\ ema\eta\yaU\Ap¥k\As;m¥a;kiu eAak\tiuBa 11 rk\kenak\ ema\eta\yaU\Ap¥k\As;m¥a;kiu eAak\tiuBa 11 rk\kenak\ ema\eta\yaU\Ap¥k\As;m¥a;kiu eAak\tiuBa 11 rk\kenak\ ema\eta\yaU\Ap¥k\As;m¥a;kiu eAak\tiuBa 11 rk\k

et∑>rsU\" et∑>rsU\" et∑>rsU\" et∑>rsU\" et∑>rsU\" (Dat\pMu-Ac\tank\)

Bg©dk\ eAak\tiuBa 13

A^rt\Niuc\cMAt∑c\; ®ps\mOm¥a;k¥ø;l∑n\eqa mv\qv\.Aemrikn\pug©lik kn\TRiuk\kiumSiu tra;s∑´SiuNiuc\er;A^rt\Niuc\cMAt∑c\; ®ps\mOm¥a;k¥ø;l∑n\eqa mv\qv\.Aemrikn\pug©lik kn\TRiuk\kiumSiu tra;s∑´SiuNiuc\er;A^rt\Niuc\cMAt∑c\; ®ps\mOm¥a;k¥ø;l∑n\eqa mv\qv\.Aemrikn\pug©lik kn\TRiuk\kiumSiu tra;s∑´SiuNiuc\er;A^rt\Niuc\cMAt∑c\; ®ps\mOm¥a;k¥ø;l∑n\eqa mv\qv\.Aemrikn\pug©lik kn\TRiuk\kiumSiu tra;s∑´SiuNiuc\er;A^rt\Niuc\cMAt∑c\; ®ps\mOm¥a;k¥ø;l∑n\eqa mv\qv\.Aemrikn\pug©lik kn\TRiuk\kiumSiu tra;s∑´SiuNiuc\er;

AKuic\Ama‘plup\rn\ Aemrikn\Asiu;rAa; kulqmg©k eAak\tiuBa 11rk\Ò tiuk\t∑n\;liuk\qv\"AKuic\Ama‘plup\rn\ Aemrikn\Asiu;rAa; kulqmg©k eAak\tiuBa 11rk\Ò tiuk\t∑n\;liuk\qv\"AKuic\Ama‘plup\rn\ Aemrikn\Asiu;rAa; kulqmg©k eAak\tiuBa 11rk\Ò tiuk\t∑n\;liuk\qv\"AKuic\Ama‘plup\rn\ Aemrikn\Asiu;rAa; kulqmg©k eAak\tiuBa 11rk\Ò tiuk\t∑n\;liuk\qv\"AKuic\Ama‘plup\rn\ Aemrikn\Asiu;rAa; kulqmg©k eAak\tiuBa 11rk\Ò tiuk\t∑n\;liuk\qv\"

A^rt\r´A”k^;Ak´ka;tn\; buM;K∑´tiuk\Kiuk\KMr

A^rt\Arp\qa;m¥a;eqSMu;qliu Aemrikn\tp\P´∑>lv\;ksU\.kl¥a;®Ps\en Niuc\cMtkaqtc\;m¥a;

sam¥k\N˙a 11sam¥k\N˙a 11sam¥k\N˙a 11sam¥k\N˙a 11sam¥k\N˙a 1114-10-200714-10-200714-10-200714-10-200714-10-2007

14-10 (11) 10/14/07, 2:20 AM1

14-10 (01)2007/10/14 · 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 sam¥k\N˙a 2 14-10-200714-10-200714-10-2007 Ay\d^ta.Ay\d^ta. AaeBa AaeBa\\ - [PDF Document] (12)

14-10-200714-10-200714-10-200714-10-200714-10-2007sam¥k\N˙a 12sam¥k\N˙a 12sam¥k\N˙a 12sam¥k\N˙a 12sam¥k\N˙a 12

kmıats\lWa; Aa;ksa; kmıats\lWa; Aa;ksa; kmıats\lWa; Aa;ksa;

123456789012345678901234567890121234567890121234567890123456789012345678901212345678901212345678901234567890123456789012123456789012123456789012345678901234567890121234567890121234567890123456789012345678901212345678901212345678901234567890123456789012123456789012123456789012345678901234567890121234567890121234567890123456789012345678901212345678901212345678901234567890123456789012123456789012

Penac\pc\ eAak\tiuBa 13

2010kmıa.Pla;eBalMu;“pioc\p∑´ Aar˙zun\e®Kss\p∑´m¥a;kiu Sk\lk\ksa;l¥k\r˙ira ta.mc\nsßtn\2010kmıa.Pla;eBalMu;“pioc\p∑´ Aar˙zun\e®Kss\p∑´m¥a;kiu Sk\lk\ksa;l¥k\r˙ira ta.mc\nsßtn\2010kmıa.Pla;eBalMu;“pioc\p∑´ Aar˙zun\e®Kss\p∑´m¥a;kiu Sk\lk\ksa;l¥k\r˙ira ta.mc\nsßtn\2010kmıa.Pla;eBalMu;“pioc\p∑´ Aar˙zun\e®Kss\p∑´m¥a;kiu Sk\lk\ksa;l¥k\r˙ira ta.mc\nsßtn\2010kmıa.Pla;eBalMu;“pioc\p∑´ Aar˙zun\e®Kss\p∑´m¥a;kiu Sk\lk\ksa;l¥k\r˙ira ta.mc\nsßtn\

Nc\.kemıad;ya;tui≥ eAak\tiuBa11rk\k kemıad;ya;Niuc\cM Penac\pc\“mio>Ò yU\“pioc\ksa;ra ta.mc\nsßtn\kNc\.kemıad;ya;tui≥ eAak\tiuBa11rk\k kemıad;ya;Niuc\cM Penac\pc\“mio>Ò yU\“pioc\ksa;ra ta.mc\nsßtn\kNc\.kemıad;ya;tui≥ eAak\tiuBa11rk\k kemıad;ya;Niuc\cM Penac\pc\“mio>Ò yU\“pioc\ksa;ra ta.mc\nsßtn\kNc\.kemıad;ya;tui≥ eAak\tiuBa11rk\k kemıad;ya;Niuc\cM Penac\pc\“mio>Ò yU\“pioc\ksa;ra ta.mc\nsßtn\kNc\.kemıad;ya;tui≥ eAak\tiuBa11rk\k kemıad;ya;Niuc\cM Penac\pc\“mio>Ò yU\“pioc\ksa;ra ta.mc\nsßtn\k

ts\giu;-giu;mr˙i®Pc\. ANiuc\rr˙iq∑a;qv\"ts\giu;-giu;mr˙i®Pc\. ANiuc\rr˙iq∑a;qv\"ts\giu;-giu;mr˙i®Pc\. ANiuc\rr˙iq∑a;qv\"ts\giu;-giu;mr˙i®Pc\. ANiuc\rr˙iq∑a;qv\"ts\giu;-giu;mr˙i®Pc\. ANiuc\rr˙iq∑a;qv\"

ANiuc\rr˙i

ta.mc\nsßtn\At∑k\ ts\lMu;tv\;eqaANiuc\giu;kiu dutiypiuc\;p∑K¥in\ 85mins\Ò karadåena.b\ mamdålkta.mc\nsßtn\At∑k\ ts\lMu;tv\;eqaANiuc\giu;kiu dutiypiuc\;p∑K¥in\ 85mins\Ò karadåena.b\ mamdålkta.mc\nsßtn\At∑k\ ts\lMu;tv\;eqaANiuc\giu;kiu dutiypiuc\;p∑K¥in\ 85mins\Ò karadåena.b\ mamdålkta.mc\nsßtn\At∑k\ ts\lMu;tv\;eqaANiuc\giu;kiu dutiypiuc\;p∑K¥in\ 85mins\Ò karadåena.b\ mamdålkta.mc\nsßtn\At∑k\ ts\lMu;tv\;eqaANiuc\giu;kiu dutiypiuc\;p∑K¥in\ 85mins\Ò karadåena.b\ mamdålk

q∑c\;y¨ep;K´.q®Pc\. ta.mc\nsßtn\tiu≥ ANiuc\rr˙iK´.®Kc\;®Ps\qv\"q∑c\;y¨ep;K´.q®Pc\. ta.mc\nsßtn\tiu≥ ANiuc\rr˙iK´.®Kc\;®Ps\qv\"q∑c\;y¨ep;K´.q®Pc\. ta.mc\nsßtn\tiu≥ ANiuc\rr˙iK´.®Kc\;®Ps\qv\"q∑c\;y¨ep;K´.q®Pc\. ta.mc\nsßtn\tiu≥ ANiuc\rr˙iK´.®Kc\;®Ps\qv\"q∑c\;y¨ep;K´.q®Pc\. ta.mc\nsßtn\tiu≥ ANiuc\rr˙iK´.®Kc\;®Ps\qv\"

y˙U\‘pic\ksa;

kemıad;ya;qv\ dutiyAek¥a.p∑´sU\A®Ps\ lamv\. eAak\tiuBa 28rk\Ò ta.mc\nsßtn\Niuc\cMqiu≥kemıad;ya;qv\ dutiyAek¥a.p∑´sU\A®Ps\ lamv\. eAak\tiuBa 28rk\Ò ta.mc\nsßtn\Niuc\cMqiu≥kemıad;ya;qv\ dutiyAek¥a.p∑´sU\A®Ps\ lamv\. eAak\tiuBa 28rk\Ò ta.mc\nsßtn\Niuc\cMqiu≥kemıad;ya;qv\ dutiyAek¥a.p∑´sU\A®Ps\ lamv\. eAak\tiuBa 28rk\Ò ta.mc\nsßtn\Niuc\cMqiu≥kemıad;ya;qv\ dutiyAek¥a.p∑´sU\A®Ps\ lamv\. eAak\tiuBa 28rk\Ò ta.mc\nsßtn\Niuc\cMqiu≥

q∑a;erak\ka yU\“pioc\ksa;rmv\ ®Ps\qv\" q∑a;erak\ka yU\“pioc\ksa;rmv\ ®Ps\qv\" q∑a;erak\ka yU\“pioc\ksa;rmv\ ®Ps\qv\" q∑a;erak\ka yU\“pioc\ksa;rmv\ ®Ps\qv\" q∑a;erak\ka yU\“pioc\ksa;rmv\ ®Ps\qv\" (Ac\tank\)

2010 kmıa≥Pla;e®Kss\p∑´ta.mc\nsßtn\k kemıad^;ya;kiuANiuc\r

ln\dn\ eAak\tiuBa 13

nv\;®pmk\klarc\f Agçln\Aqc\;qv\ lamv\.Ns\ mt\l26rk\t∑c\ ®pc\qs\Aqc\;Nc\. K¥s\Âkv\er;nv\;®pmk\klarc\f Agçln\Aqc\;qv\ lamv\.Ns\ mt\l26rk\t∑c\ ®pc\qs\Aqc\;Nc\. K¥s\Âkv\er;nv\;®pmk\klarc\f Agçln\Aqc\;qv\ lamv\.Ns\ mt\l26rk\t∑c\ ®pc\qs\Aqc\;Nc\. K¥s\Âkv\er;nv\;®pmk\klarc\f Agçln\Aqc\;qv\ lamv\.Ns\ mt\l26rk\t∑c\ ®pc\qs\Aqc\;Nc\. K¥s\Âkv\er;nv\;®pmk\klarc\f Agçln\Aqc\;qv\ lamv\.Ns\ mt\l26rk\t∑c\ ®pc\qs\Aqc\;Nc\. K¥s\Âkv\er;

e®Ksm\;p∑´ ksa;mv\®Ps\eÂkac\;' Agçln\Aqc\;Aen®Pc\. ®pc\qs\Niuc\cMqiu≥ q∑a;erak\rmv\®Ps\eÂkac\; Agçln\e®Ksm\;p∑´ ksa;mv\®Ps\eÂkac\;' Agçln\Aqc\;Aen®Pc\. ®pc\qs\Niuc\cMqiu≥ q∑a;erak\rmv\®Ps\eÂkac\; Agçln\e®Ksm\;p∑´ ksa;mv\®Ps\eÂkac\;' Agçln\Aqc\;Aen®Pc\. ®pc\qs\Niuc\cMqiu≥ q∑a;erak\rmv\®Ps\eÂkac\; Agçln\e®Ksm\;p∑´ ksa;mv\®Ps\eÂkac\;' Agçln\Aqc\;Aen®Pc\. ®pc\qs\Niuc\cMqiu≥ q∑a;erak\rmv\®Ps\eÂkac\; Agçln\e®Ksm\;p∑´ ksa;mv\®Ps\eÂkac\;' Agçln\Aqc\;Aen®Pc\. ®pc\qs\Niuc\cMqiu≥ q∑a;erak\rmv\®Ps\eÂkac\; Agçln\

eBalMu;AP´∑>K¥op\k eAak\tiuBa 12rk\Ò e®paÂka;qv\"eBalMu;AP´∑>K¥op\k eAak\tiuBa 12rk\Ò e®paÂka;qv\"eBalMu;AP´∑>K¥op\k eAak\tiuBa 12rk\Ò e®paÂka;qv\"eBalMu;AP´∑>K¥op\k eAak\tiuBa 12rk\Ò e®paÂka;qv\"eBalMu;AP´∑>K¥op\k eAak\tiuBa 12rk\Ò e®paÂka;qv\"

Tiu≥A®pc\ lamv\. eN∑raqt∑c\lv\; ÂqseÂt;l¥' S∑s\zaln\tiu≥Nc\.lv\; e®Ksm\;p∑´m¥a; ksa;mv\®Ps\Tiu≥A®pc\ lamv\. eN∑raqt∑c\lv\; ÂqseÂt;l¥' S∑s\zaln\tiu≥Nc\.lv\; e®Ksm\;p∑´m¥a; ksa;mv\®Ps\Tiu≥A®pc\ lamv\. eN∑raqt∑c\lv\; ÂqseÂt;l¥' S∑s\zaln\tiu≥Nc\.lv\; e®Ksm\;p∑´m¥a; ksa;mv\®Ps\Tiu≥A®pc\ lamv\. eN∑raqt∑c\lv\; ÂqseÂt;l¥' S∑s\zaln\tiu≥Nc\.lv\; e®Ksm\;p∑´m¥a; ksa;mv\®Ps\Tiu≥A®pc\ lamv\. eN∑raqt∑c\lv\; ÂqseÂt;l¥' S∑s\zaln\tiu≥Nc\.lv\; e®Ksm\;p∑´m¥a; ksa;mv\®Ps\

eÂkac\; qirqv\"eÂkac\; qirqv\"eÂkac\; qirqv\"eÂkac\; qirqv\"eÂkac\; qirqv\"

qerp∑®Ps\

Agçln\N˙c\. ®pc\qs\tiu≥qv\ e®Ksm\;p∑´ susuepåc\; 26 p∑´ksa;K.“p^;®Ps\ra Agçln\k 16 p∑´Niuc\' el;p∑´qerAgçln\N˙c\. ®pc\qs\tiu≥qv\ e®Ksm\;p∑´ susuepåc\; 26 p∑´ksa;K.“p^;®Ps\ra Agçln\k 16 p∑´Niuc\' el;p∑´qerAgçln\N˙c\. ®pc\qs\tiu≥qv\ e®Ksm\;p∑´ susuepåc\; 26 p∑´ksa;K.“p^;®Ps\ra Agçln\k 16 p∑´Niuc\' el;p∑´qerAgçln\N˙c\. ®pc\qs\tiu≥qv\ e®Ksm\;p∑´ susuepåc\; 26 p∑´ksa;K.“p^;®Ps\ra Agçln\k 16 p∑´Niuc\' el;p∑´qerAgçln\N˙c\. ®pc\qs\tiu≥qv\ e®Ksm\;p∑´ susuepåc\; 26 p∑´ksa;K.“p^;®Ps\ra Agçln\k 16 p∑´Niuc\' el;p∑´qer

N˙c\. e®Kak\p∑´RMO;K´.qv\" enak\SMu;ksa;K´.qv\.p∑´m˙a 2000 ®pv\.N˙s\ sk\tc\Balk ®pc\qs\Niuc\cMt∑c\ ksa;N˙c\. e®Kak\p∑´RMO;K´.qv\" enak\SMu;ksa;K.qv\.p∑´m˙a 2000 ®pv\.N˙s\ sk\tc\Balk ®pc\qs\Niuc\cMt∑c\ ksa;N˙c\. e®Kak\p∑´RMO;K´.qv\" enak\SMu;ksa;K´.qv\.p∑´m˙a 2000 ®pv\.N˙s\ sk\tc\Balk ®pc\qs\Niuc\cMt∑c\ ksa;N˙c\. e®Kak\p∑´RMO;K´.qv\" enak\SMu;ksa;K.qv\.p∑´m˙a 2000 ®pv\.N˙s\ sk\tc\Balk ®pc\qs\Niuc\cMt∑c\ ksa;N˙c\. e®Kak\p∑´RMO;K´.qv\" enak\SMu;ksa;K.qv\.p∑´m˙a 2000 ®pv\.N˙s\ sk\tc\Balk ®pc\qs\Niuc\cMt∑c\ ksa;

K´.®Kc\;®Ps\“p^; Agçln\tiuk\ss\mØ; miuk\ky\Aiuwc\k ts\giu;q∑c\;y¨K´.qliu ®pc\qs\m˙ kbc\.k^gn\;k eK¥pgiu;K´.®Kc\;®Ps\“p^; Agçln\tiuk\ss\mØ; miuk\ky\Aiuwc\k ts\giu;q∑c\;y¨K´.qliu ®pc\qs\m˙ kbc\.k^gn\;k eK¥pgiu;K´.®Kc\;®Ps\“p^; Agçln\tiuk\ss\mØ; miuk\ky\Aiuwc\k ts\giu;q∑c\;y¨K´.qliu ®pc\qs\m˙ kbc\.k^gn\;k eK¥pgiu;K´.®Kc\;®Ps\“p^; Agçln\tiuk\ss\mØ; miuk\ky\Aiuwc\k ts\giu;q∑c\;y¨K´.qliu ®pc\qs\m˙ kbc\.k^gn\;k eK¥pgiu;K´.®Kc\;®Ps\“p^; Agçln\tiuk\ss\mØ; miuk\ky\Aiuwc\k ts\giu;q∑c\;y¨K´.qliu ®pc\qs\m˙ kbc\.k^gn\;k eK¥pgiu;

ts\giu; ®pn\q∑c\;yK´.q®Pc\. ts\giu;s qerp∑´®Ps\K´.qv\" ts\giu; ®pn\q∑c\;yK´.q®Pc\. ts\giu;s qerp∑´®Ps\K´.qv\" ts\giu; ®pn\q∑c\;yK´.q®Pc\. ts\giu;s qerp∑´®Ps\K´.qv\" ts\giu; ®pn\q∑c\;yK´.q®Pc\. ts\giu;s qerp∑´®Ps\K´.qv\" ts\giu; ®pn\q∑c\;yK´.q®Pc\. ts\giu;s qerp∑´®Ps\K´.qv\" (Ac\tank\)

ln\dn\ eAak\tuiBa 13ln\dn\ eAak\tuiBa 13ln\dn\ eAak\tuiBa 13ln\dn\ eAak\tuiBa 13ln\dn\ eAak\tuiBa 13

K¥y\l\S^;tuik\ss\mØ; d^d^yadera.Bak eAs^m^ln\

qui≥mhut\ r^;r´mk\drs\t∑c\ ksa;luieÂkac\; &c\;fSN∂kui

e®paÂka;l¥k\ stm\;Pui≥d\Brs\t∑c\ &c\;fmep¥a\rWc\mOkui

P∑c\.Tut\ePa\®pluik\“p^ ®Ps\qv\"

e®paÂka;e®paÂka;e®paÂka;e®paÂka;e®paÂka;

r^;r´mk\drs\N˙c\. eAs^m^ln\tui≥t∑c\ ”k^;ma;eqa

qmiuc\;As√\Alaekac\;m¥a;rieÂkac\;' mv\qv\.eBalMu;qma;

mSui ASuipå Aqc\;m¥a;t∑c\ksa;rn\ sit\wc\sa;ÂkeÂkac\;'

mimiqv\lv\;®Ps\Niuc\påk lk\riraqkun\K¥in\t∑c\ yc\;Aqc\;

m¥a;qui≥ e®pac\;erW>ksa;luieÂkac\; dera.Bak spin\qtc\;

@anqui≥ e®paÂka;K´.qv\"

r;rmk\drs\' eAsmln\Nc\. Buic\yn\®mø;ns\Aqc\;m¥a;

Aa;lMu;k Auic\brkui≥s\tuik\ss\mØ; dera.BaAa; sit\wc\tsa;

eKÅy¨luiÂkeÂkac\; dera.Bafkuiy\sa;l˙y\ Ah^yn\n^

m´n\d^k Atv\‘p e®paÂka;qv\" (Ac\tank\) (Ac\tank\) (Ac\tank\) (Ac\tank\) (Ac\tank\)

1234567890123456789012345612345678901234567890123456123456789012345678901234561234567890123456789012345612345678901234567890123456123456789012345678901234561234567890123456789012345612345678901234567890123456123456789012345678901234561234567890123456789012345612345678901234567890123456123456789012345678901234561234567890123456789012345612345678901234567890123456

susv\;tc\®pq¨

emac\K¥s\Âkv\

ln\dn\ eAak\tiuBa 13ln\dn\ eAak\tiuBa 13ln\dn\ eAak\tiuBa 13ln\dn\ eAak\tiuBa 13ln\dn\ eAak\tiuBa 13

lbap;etac\pMksa;qma; hy\rk;wl\qv\ epåc\®KM

d%\ra kuq“p^;enak\ Aqc\;Ò ®pn\lv\ ksa;Nuic\rn\

n^;sp\la“p^®Ps\qv\"

Aqk\ 29N˙s\r˙i k^;w´l\qv\ Aar˙Pla;‘pic\p∑´t∑c\

ÂqseÂt;l¥ Aqc\;Ò påwc\ksa;s√\ epåc\®KM d%\rarr˙i

K.mOeÂkac\. yKuraqt∑c\ raeP;l\Bc\ntk\z\Aqc\;At∑k\

påwc\ksa;®Kc\; m‘pNuic\K´.eK¥"

qui≥eqa\lv\; k^;w´l\qv\ T¨;KÁn\q¨®Ps\“p^; lamv\.

q^tc\;pt\t∑c\ Aqc\;N˙c\.At¨ el.k¥c\.Kn\; ®pn\Sc\;Nuic\

lim\.mv\®Ps\eÂkac\;' k^;w´l\qv\ mimitui≥ Aqc\;At∑k\

Aer;påeÂkac\;' gui;m¥a;q∑c\;y¨rat∑c\ tv\“cim\mOr˙i“p^; Arv\

AK¥c\;r˙ieqa ksa;qma;ts\√^;lv\;®Ps\eÂkac\; Bc\n^

tk\z\k e®paÂka;K´.qv\" (Ac\tank\)(Ac\tank\)(Ac\tank\)(Ac\tank\)(Ac\tank\)



eAs^m^ln\N˙c\.r^;r´qui≥ e®pac\;erW> luieÂkac\;

K¥y\l\S^;tiuk\ss\mØ; dera�.Bae®paÂka;



k^;w´l\ l^bap¨;t∑c\ ®pn\ksa;Nuic\eta.mv\



Agçln\N˙c\. ®pc\qs\ e®Ksm\;p∑´ ksa;mv\

lbap;At∑k\ ®pn\ksa;ep;Niuc\eta.mv\.lbap;At∑k\ ®pn\ksa;ep;Niuc\eta.mv\.lbap;At∑k\ ®pn\ksa;ep;Niuc\eta.mv\.lbap;At∑k\ ®pn\ksa;ep;Niuc\eta.mv\.lbap;At∑k\ ®pn\ksa;ep;Niuc\eta.mv\.

k;w´l\" k^;w´l\" k^;w´l\" k^;w´l\" k^;w´l\" (Dat\puM-Ac\tank\)

dera.Ba K¥y\l\S^;m˙ e®pac\;erW>eta.dera.Ba K¥y\l\S^;m˙ e®pac\;erW>eta.dera.Ba K¥y\l\S^;m˙ e®pac\;erW>eta.dera.Ba K¥y\l\S^;m˙ e®pac\;erW>eta.dera.Ba K¥y\l\S^;m˙ e®pac\;erW>eta.

mv\la;"mv\la;"mv\la;"mv\la;"mv\la;"

(Dat\puM-Ac\tank\)



1234567890123456789012345678901212345678912345678901234567890123456789012123456789123456789012345678901234567890121234567891234567890123456789012345678901212345678912345678901234567890123456789012123456789123456789012345678901234567890121234567891234567890123456789012345678901212345678912345678901234567890123456789012123456789123456789012345678901234567890121234567891234567890123456789012345678901212345678912345678901234567890123456789012123456789

kui;ka;tc\®pq¨ - emac\emac\®mc\.eS∑

ln\dn\ eAak\tuiBa 13ln\dn\ eAak\tuiBa 13ln\dn\ eAak\tuiBa 13ln\dn\ eAak\tuiBa 13ln\dn\ eAak\tuiBa 13

kmıa.eBalMu;AP∑´>K¥op\ (P^Pa)r´> 2007KuN˙s\

Aekac\:SMu; eBalMu;qma;SuAt∑k\ p%am lsarc\;

A®Ps\ eBalMu;qma; 30 kui AKurk\puic\;At∑c\;k

qtc\;Tut\®pn\K´.®p^;t´.enak\m˙a kmıats\wn\;k

eBalMu; priqt\et∑AÂkiok\ Ac\tank\m˙a SN∂m´

ep;K´.t´.AKå epÅt¨g^n´>mn\y¨ etac\pMtuik\ss\mØ;

s^Ruiny\dui' Braz^;n´> eAs^m^ln\tuik\ss\mØ; kaka'

Auic\br^kui≥s\n´≥ K¥y\l\S^;tuik\ss\mØ; dera.Ba'

spin\n´≥l^bap¨; tuik\ss\mØ; etark\s\' eha\ln\n´>

r;rmk\drs\ tuik\ss\mØ; nsßty\R∑ioc\;tui>ha AsU\luik\

SN∂m´Am¥a;SMu; rr˙iK´.Âkt´. ksa;qma;et∑A®Ps\

T∑k\epÅlaK.påty\"

AÂkiok\SuM;AÂkiok\SuM;AÂkiok\SuM;AÂkiok\SuM;AÂkiok\SuM;

d^luikmıa.priqt\ AÂkiok\SMu; eBalMu;qma;

cå;U^;kuiÂkv\.rc\ Aa;lMu;ha tuiik\ss\mØ;et∑K¥v\;

®Ps\en®p^; T¨;®Ka;tak A´d^tuik\ss\mØ;et∑T´m˙am˙

Aqk\Acy\SMu;A®Ps\ sRuiny\duipåwc\entap´ ®Ps\på

ty\" enak\®p; priqt\et∑ AÂkiok\ SN∂®pot.ATma

®p^;K´.t´. 2006KuN˙s\k Aekac\;SMu; eBalMu;qma;Su

rr˙iK´.t´. A^tl^enak\KMksa;qma; kc\nabaRui'

kmıa.Aekac\;SMu; eBalMu;qma;Su Ns\Âkim\rriK.P;t.

Braz^;n´> Bas^luina tuik\ss\mØ; era\ny\dc\huitui≥

mpåriB kmıa.Aekac\;SMu; eBalMu;qma;Sukui ts\Âkim\

ts\Kåm˙ mrK´.P¨;t´. l¨qs\et∑K¥v\; ®Ps\enta

påp´"

Pm\;sa;Niuc\Pm\;sa;Niuc\Pm\;sa;Niuc\Pm\;sa;Niuc\Pm\;sa;Niuc\

kmıa.eBalMu;priqt\et∑ha qtui>sit\tuic\;k¥

SN∂®pot´.AT´m˙a lk\r˙ipåwc\ksa;ent´. klp\

Aqc\;n´> miKc\Nuic\cMAqc\;m˙a By\elak\ATi

e®Ks∑m\;®p Ak¥io;®poNuic\ty\Suit´. AK¥k\AepÅ

ADikTa;®p^; SN∂®poK´.Âkta ®Ps\påty\" då.A®pc\

qtui≥r> ksa;hn\et∑ha priqt\et∑r> sit\AaRMukui

lv\; Pm\;sa;Nuic\s∑m\;r˙irmy\Suit´. AK¥k\lv\; påwc\

ty\lui≥ Suipåty\"

ePa\®pTa;ePa\®pTa;ePa\®pTa;ePa\®pTa;ePa\®pTa;

dlui kmıa.Aekac\;SMu; eBalMu;qma;SuAt∑k\

kmıats\wn\;k priqt\et∑ SN∂®pot´. AT´m˙a

sRuiny\duik 76raKuic\NOn\;n≥ Am¥a;SMu;®Ps\®p; q≥enak\mam

kakak 69raKuic\NOn\;' dera.Bak 60raKuic\NOn\;'

etark\s\k 58 raKuic\NOn\;n´≥ nsßty\R∑ioc\;k 55

raKuic\NOn\;rity\lui≥ PPar>nv\;sns\ eka\mtkuiep;pui≥t.

SN∂®poK¥k\et∑m˙a ePa\®pTa;ty\lui≥ Suipåty\"

e®paÂka;e®paÂka;e®paÂka;e®paÂka;e®paÂka;

tky\eta. kmıa.Aekac\;SMu; eBalMu;qma;

Sukui kmıa.eBalMu;AP∑´>K¥op\(P^Pa)r´> nv\;sns\

eka\mtn> kmıats\wn\;marit. Nuic\cMlk\er∑;sc\Aqc\;

nv\;®pet∑' Aqc\;eKåc\;eSac\et∑k SN∂m´ep;®p^;

er∑;K¥y\Âk®Kc\; ®Ps\påty\" kmıa.eBalMu; priqt\

et∑r´>SN∂ha tra;wc\eta. Ak¥oM;mwc\påB¨;"

dåepmy\. ts\K¥in\K¥in\m˙aeta. dlui kmıa.eBalMu;

priqt\et∑r> SN∂®pomOet∑kui sns\tk¥qt\mt\K¥k\

®polup\®p^; Tv\.q∑c\;sU\;sa;rmy\.AK¥k\ ®Ps\laNuic\

sraeta. ripåty\lui≥ PPatawn\riqet∑k e®paÂka;

enpåty\"

lWm\;mui;Ta;lWm\;mui;Ta;lWm\;mui;Ta;lWm\;mui;Ta;lWm\;mui;Ta;

kmıa.Aekac\;SMu; eBalMu;qma;Sur> qmuic\;kui

®pn\Âkv\.rc\ 1991KuN˙s\k d^Bk\enak\puic\;m˙a kmıa.

Aekac\;SMu; eBalMu;qma;Sukui Braz;eBalMu;qma;

et∑qa lWm\;mui;Ta;Nuic\\K´.ta et∑>rpåty\" Braz^;

eBalMu;qma;et∑ha susuepåc\; Kuns\Âkim\rr˙iK´.®p^;

A´d^ eBalMu;qma;et∑keta. Ruimar^yui (1994)'

era\ny\diu (1996' 1997' 2002)' r^by\dui (1999)n´>

era\ny\dc\hui (2004' 2005)tui≥p´ ®Ps\påty\"

kmıa. priqt\AÂkiok\ s^Ruiny\dui

SN∂‘pSN∂‘pSN∂‘pSN∂‘pSN∂‘p

kmıa.Aekac\;SMu; eBalMu;qma;Sukui ts\U^;

tv\; qMu;Âkim\rr˙iTa;t´. eBalMu;qma;et∑k

era\ny\diun´>z^dn\;tui≥p´®Ps\®p^; era\ny\dc\hiuk N˙s\Âkim\

rr˙iTa;påty\" AKud^N˙s\m˙a p%am eBalMu;qma;

30T´m˙a påwc\®p^; Aqk\Acy\SMu;lv\;®Ps\t´.

s^Ruiny\duiha d^N˙s\r´>Aekac\;SMu; eBalMu;qma;Sukui

priqt\et∑keta. SN∂®poTa;Âk®p^ ®Ps\påty\"

sit\wc\sa;sit\wc\sa;sit\wc\sa;sit\wc\sa;sit\wc\sa;

Aet∑>AÂkMon´> e®Ks∑m\;Apuic\;m˙a AKup%am

er∑;K¥y\Ta;t´. eBalMu;qma;et∑keta. tky\.

Tit\Tit\Âk´ eBalMu;qma;et∑påp´" d^eBalMu;qma;

et∑T´km˙ By\q¨ S∑t\K¨;q∑a;my\Suitaketa.

sit\wc\sa;sra ekac\;enpåty\"

Kuns\gui;q∑c\;yKuns\gui;q∑c\;yKuns\gui;q∑c\;yKuns\gui;q∑c\;yKuns\gui;q∑c\;y

1985KuN˙s\ ePePa\wår^ 5rk\k epÅt¨g^Nuic\cM

mad^;ra®mio>m˙a em∑;P∑a;K´.t´. sRuiny\duiha AKuSuirc\

Aqk\ 22N˙s\T´ erak\r˙ienpå®p^" lk\r˙ie®Ks∑m\;kui

Âkv\.rc\ dN˙s\ yRui 2008e®Kss\p∑´et∑m˙a miKc\ epÅt¨g^

Aqc\;At∑k\ susuepåc\; Kuns\gui;q∑c\;y¨ep;Ta;Nuic\på

ty\"

e®Ks∑m\;®pNiuc\e®Ks∑m\;®pNiuc\e®Ks∑m\;®pNiuc\e®Ks∑m\;®pNiuc\e®Ks∑m\;®pNiuc\

då.A®pc\ dN˙s\pr^m^yalig\m˙aeta. mn\y¨At∑k\

qMu;gui;qa q∑c\;yep;Nuic\eq;lui≥ dTk\gui;q∑c\;Nuic\eAac\

Âkio;sa;enty\liu>Siupåty\" s^Ruiny\duiha 2006k

g¥amn^ kmıa.Pla;m˙a epÅt¨g^Aqc\;At∑k\ e®Ks∑m\;

®pNuic\K´.qlui ®p^;K´.t´. eBalMu;raq^m˙alv\; mn\y¨m˙a

e®Ks∑m\;®pNuic\K´.lui≥ SutMSip\et∑ Am¥a;Âk^;rr˙iK´.på

ty\"

rc\Kun\sraekac\;rc\Kun\sraekac\;rc\Kun\sraekac\;rc\Kun\sraekac\;rc\Kun\sraekac\;

2007KuNs\ kmıa.Aekac\;SMu; eBalMu;qma;Sukui

S∑s\zaln\Nuic\cM z;rs\‘mi>ma lamy\. dzc\Ba 17rk\t∑c\

er∑;K¥y\m˙a®Ps\\®p^; By\q¨rr˙iq∑a;ql´Suitaketa.

rc\Kun\P∑y\ekac\;eneÂkac\; tc\®pluik\påty\" "

(kiu;ka;-Ac\tank\)(kiu;ka;-Ac\tank\)(kiu;ka;-Ac\tank\)(kiu;ka;-Ac\tank\)(kiu;ka;-Ac\tank\)

kmıa.eBaluM; priqt\ A’kik\SuM;®Ps\qv\.kmıa.eBaluM; priqt\ A’kik\SuM;®Ps\qv\.kmıa.eBaluM; priqt\ A’kik\SuM;®Ps\qv\.kmıa.eBaluM; priqt\ A’kik\SuM;®Ps\qv\.kmıa.eBaluM; priqt\ A’kik\SuM;®Ps\qv\.

duiel; eKÅ s^Ruiny\dui"duiel; eKÅ s^Ruiny\dui"duiel; eKÅ s^Ruiny\dui"duiel; eKÅ s^Ruiny\dui"duiel; eKÅ s^Ruiny\dui"

(Dat\puM-Ac\tank\)

14-10 (12) 10/14/07, 2:20 AM1

14-10 (01)2007/10/14 · 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 sam¥k\N˙a 2 14-10-200714-10-200714-10-2007 Ay\d^ta.Ay\d^ta. AaeBa AaeBa\\ - [PDF Document] (13)

sam¥k\N˙a 14sam¥k\N˙a 14sam¥k\N˙a 14sam¥k\N˙a 14sam¥k\N˙a 14 14-10-200714-10-200714-10-200714-10-200714-10-2007

PKc\Amv\m˙n\PKc\Amv\m˙n\PKc\Amv\m˙n\PKc\Amv\m˙n\PKc\Amv\m˙n\

P¥apMu“mio> ATk(2)tkquil\

wc\tn\;(D)m˙ mqN†aU^;f PKc\

Amv\mn\ma U;e@;Nuic\ 14/Ppn(Nuic\)

030722 ®Ps\påeÂkac\;"

PKc\ U;e@;Nuic\"PKc\ U^;e@;Nuic\"PKc\ U;e@;Nuic\"PKc\ U^;e@;Nuic\"PKc\ U;e@;Nuic\"

mgçlaSum∑n\kuiv^v^lOic\ kuiv^v^lOic\ kuiv^v^lOic\ kuiv^v^lOic\ kuiv^v^lOic\ Nc\. m®mUmμaeK¥a m®mUmμaeK¥a m®mUmμaeK¥a m®mUmμaeK¥a m®mUmμaeK¥a tui≥r´> 14-10-2007rk\m˙a

k¥erak\t. mgçlaNs\pt\lv\en≥mqv\ enac\Ns\epåc\;ts\ratuic\

erWlk\Kuic\Kuic\t´∑lui≥ mK´∑At¨ TawreP;melYak\l˙m\;Nuic\Âkpåes"

K¥s\q¨cy\K¥c\; eS∑zc\' zael; (mhaquetqntn\;)"K¥s\q¨cy\K¥c\; eS∑zc\' zael; (mhaquetqntn\;)"K¥s\q¨cy\K¥c\; eS∑zc\' zael; (mhaquetqntn\;)"K¥s\q¨cy\K¥c\; eS∑zc\' zael; (mhaquetqntn\;)"K¥s\q¨cy\K¥c\; eS∑zc\' zael; (mhaquetqntn\;)"

ek¥;z;Sp\påmv\ek¥;z;Sp\påmv\ek¥;z;Sp\påmv\ek¥;z;Sp\påmv\ek¥;z;Sp\påmv\

kÁn\eta\ rn\eAac\“cim\;f 5/

klT(Nuic\)117465Nc\. qc\tn\;Sc\;

lk\m˙t\m¥a;påeqa Puic\Asim\;erac\

qv\ 8-10-2007rk\Ò Taxi epÅt∑c\ k¥n\K´.påj et∑>r˙ik A®mn\

Sk\q∑y\ep;på" Pun\;-530117"Pun\;-530117"Pun\;-530117"Pun\;-530117"Pun\;-530117"

Niuc\cM®Ka;er;wn\”k^;@anAe®KKMqMtmn\er;rakÁm\;k¥c\mOqc\tn\;

(((((Certificate Course in Basic Diplomatic Skills)))))

qc\tn\;Amt\sU\(17)At∑k\qc\tn\;qa;eKÅy®Kc\;

Niiuc\cM®Ka;er;wn\Âk;@an A®cim\;sa; qMAmt\Âk;m¥a;Nc\. wårc\.qMtmn\

Âk^;m¥a;' kÁm\;k¥c\q¨pvar˙c\m¥a;kiuy\tiuc\piu≥K¥mv\. Ae®KKMqMtmn\er;ra

kÁm\;k¥c\mOqc\tn\;kiu 2007KuN˙s\ Niuwc\Ba 5rk\t∑c\ stc\P∑c\.l˙s\mv\

®Ps\påj Niuc\cMtkaer;rakisßm¥a;t∑c\ sit\påwc\sa;q¨m¥a;' Niuc\cMtkaNc\.

Sk\SMmOr˙iqv\. s;p∑a;er;lup\cn\;m¥a;m lup\cn\;r˙c\m¥a;' kumπ%^dåRiuk\ta

m¥a;' wn\Tm\;m¥a; sarc\;q∑c\; tk\erak\Niuc\eÂkac\; eÂkvaAp\påqv\"

qc\tn\;t∑c\ qMtmn\er;ra (Protocol)' A®pv\®pv\Siuc\ra v^laKMN˙c\.

Asv\;Aew;k¥c\;p®Kc\; (International Conferencing)' Niuc\cMtka

lmOSk\SMer;nti (International Etiquette)' Niuc\cMtka saep;say

Sk\q∑y\mO (International Correspondence)' es.sp\e®paSiumOnv\;lm\;

m¥a; (Negotiating Techniques)sqv\. Baqarp\m¥a;kiu AT;®po

qc\Âka;ep;mv\®Ps\påqv\"

1"1"1"1"1" tk\erak\Niuc\q¨m¥a;tk\erak\Niuc\q¨m¥a;tk\erak\Niuc\q¨m¥a;tk\erak\Niuc\q¨m¥a;tk\erak\Niuc\q¨m¥a; ----- tkqiul\ts\KuKum˙ B∑´´>r®p;qm¥a;tkqiul\ts\KuKum˙ B∑´´>r®p;qm¥a;tkqiul\ts\KuKum˙ B∑´´>r®p;qm¥a;tkqiul\ts\KuKum˙ B∑´´>r®p;qm¥a;tkqiul\ts\KuKum˙ B∑´´>r®p;qm¥a;

2"2"2"2"2" qc\tn\;kalqc\tn\;kalqc\tn\;kalqc\tn\;kalqc\tn\;kal ----- rk\qt† (12)pt\rk\qt† (12)pt\rk\qt† (12)pt\rk\qt† (12)pt\rk\qt† (12)pt\

3"3"3"3"3" qc\tn\;enraqc\tn\;enraqc\tn\;enraqc\tn\;enraqc\tn\;enra ----- <mehaqDa˘Kn\;meSac\' ®pv\lm\;'<mehaqDa˘Kn\;meSac\' ®pv\lm\;'<mehaqDa˘Kn\;meSac\' ®pv\lm\;'<mehaqDa˘Kn\;meSac\' ®pv\lm\;'<mehaqDa˘Kn\;meSac\' ®pv\lm\;'

Niuc\cM®Ka;er;wn\Âk^;@an' rn\kun\®mio>"Niuc\cM®Ka;er;wn\Âk^;@an' rn\kun\®mio>"Niuc\cM®Ka;er;wn\Âk^;@an' rn\kun\®mio>"Niuc\cM®Ka;er;wn\Âk^;@an' rn\kun\®mio>"Niuc\cM®Ka;er;wn\Âk^;@an' rn\kun\®mio>"

qc\tn\;elYak\lWam¥a;kiu 2007KuNs\ eAak\tiuBa 15rk\mstc\j

Niuc\cM®Ka;er;wn\Âk^;@an Niuc\cM®Ka;Baqaska;U;s^;@ant∑c\ lk\KMpåmv\"

qc\tn\;qa;U;er kn\≥qt\Ta;påq®Pc\. A®mn\SMu;sarc\;ep;q∑c\;Âkpårn\"

qc\tn\;N˙c\.pt\qk\j Aeq;sit\kiu RMu;K¥in\At∑c\; eAak\ePa\®ppå

Pun\;nMpåt\m¥a;qiu≥ Sk\q∑y\sMusm\;Niuc\påqv\"

Pun\;-222492' 221531Pun\;-222492' 221531Pun\;-222492' 221531Pun\;-222492' 221531Pun\;-222492' 221531

qc\tn\;Âk^;Âkp\mOeka\mt^qc\tn\;Âk^;Âkp\mOeka\mt^qc\tn\;Âk^;Âkp\mOeka\mt^qc\tn\;Âk^;Âkp\mOeka\mt^qc\tn\;Âk^;Âkp\mOeka\mt^

Niuc\cM®Ka;er;wn\Âk^;@an' rn\kun\®mio>"Niuc\cM®Ka;er;wn\Âk^;@an' rn\kun\®mio>"Niuc\cM®Ka;er;wn\Âk^;@an' rn\kun\®mio>"Niuc\cM®Ka;er;wn\Âk^;@an' rn\kun\®mio>"Niuc\cM®Ka;er;wn\Âk^;@an' rn\kun\®mio>"

es.sp\eÂkac\;lm\;“p^;s^;®Kc\;rn\kun\‘mi>en

U;qn\;tc\(dutiyAup\K¥op\mOdåRuik\ta'kemıazB%\lmitk\)-

edÅtc\tc\r^(K)edÅmmel;tui≥fqa;

emac\wc\;T∑n\;eAac\ Second Mate (F.G)

N˙c\.

rn\kun\‘mi>en

U^;BeS∑(dutiyVWn\Âka;er;mØ;'sarc\;ss\K¥op\RuM;'en®pv\eta\)-

edÅtc\em(lk\eTak\kTik'rn\kun\qmwåymdgrekalip\)

tui≥fqm^;

memqk\eS∑(K)m^;m^; B.A(Eco)-MPAMalaria Control Project (JICA)

tui≥qv\ 13-10-2007rk\Ò N˙s\Pk\eqamiBeS∑m¥io;m¥a;er˙>Ò

es.sp\eÂkac\;lm\;®p^;s^;påeÂkac\;"

N˙s\Pk\eqamiBm¥a;Nc\.N˙s\Pk\eqamiBm¥a;Nc\.N˙s\Pk\eqamiBm¥a;Nc\.N˙s\Pk\eqamiBm¥a;Nc\.N˙s\Pk\eqamiBm¥a;Nc\.

emac\wc\;T∑n\;eAac\-memqk\eS∑"emac\wc\;T∑n\;eAac\-memqk\eS∑"emac\wc\;T∑n\;eAac\-memqk\eS∑"emac\wc\;T∑n\;eAac\-memqk\eS∑"emac\wc\;T∑n\;eAac\-memqk\eS∑"

Am¥a;qiesrn\eÂkvaK¥k\Amt\ 70' pTmlWa' eKåc\;rc\;Kn\;' mc\;lm\;' sm\;eK¥ac\;‘mi>ny\en

U^;B®mc\. 12/mgd(Nuic\)030851qv\ &c\;Kr^;q∑a;ensU\ yc\;tuik\Kn\;N˙c\.

pt\qk\eqa sar∑k\satm\;m¥a;N˙c\. yaU\Amt\ s/1380 w^l^g¥s\f

mt\puMtc\saAup\m¥a; ep¥ak\SuM;q∑a;påj &c\;Aim\Kn\;Nc\.ka;Aa; U;B®mc\.f

K∑c\.‘pK¥k\mrriB erac\;K¥®Kc\;' epåc\NM®Kc\;' lWe®pac\;®Kc\;m¥a;eSac\r∑k\mOkui

A®Ka;mv\qmSui m‘plup\Âkpårn\Nc\.luik\na®Kc\; mripåk tv\Stra;Uped

Ar Aer;y¨eSac\r∑k\q∑a;mv\®Ps\eÂkac\; Am¥a;qiesrn\ eÂkvaAp\

påqv\" U^;B®mc\. 12/mgd(Nuic\)030851"U^;B®mc\. 12/mgd(Nuic\)030851"U^;B®mc\. 12/mgd(Nuic\)030851"U^;B®mc\. 12/mgd(Nuic\)030851"U^;B®mc\. 12/mgd(Nuic\)030851"

en®pv\eta\ eAak\tiuBa 13en®pv\eta\ eAak\tiuBa 13en®pv\eta\ eAak\tiuBa 13en®pv\eta\ eAak\tiuBa 13en®pv\eta\ eAak\tiuBa 13

(15)”kim\e®mak\ ®mn\ma.Riu;ra

yU\ek¥;mO ASiu'Ak'Aer;'At^;

“pioc\p∑t∑c\påwc\yU\“pioc\Âkmv\.kya;

®pv\ny\m˙ U;sin\diuc\; eKåc\;eSac\

eqa ”k;Âkp\Aup\K¥op\qm¥a;Nc\.“pioc\p∑´

wc\m¥a;' Riu;rayU\ek¥;mO el.laer;

AP∑>m¥a; susuepåc\; 76U;qv\ yen≥

nMnk\6nar^t∑c\ ema\eta\yaU\m¥a;

®Pc\. en®pv\eta\ri Amt\(7)tv\;Kiu

er;sKn\;qiu≥ erak\r˙ilaÂkqv\"

erak\rierak\rierak\rierak\rierak\ri

Tiu≥At (15)”kim\e®mak\ ®mn\ma.

Riu;rayU\ek¥;mO ASiu' Ak' Aer;'

At;“pioc\p∑t∑c\ påwc\yU\“pioc\Âkmv\.

kK¥c\®pv\ny\m U;emac\emac\qin\;

eKåc\;eSac\eqa Ak®Pt\pvarc\

m¥a;' “pioc\p∑wc\m¥a;Nc\.Riu;rayU\ek¥;mO

el.laer;AP∑> susuepåc\;123U;qv\

dutiyAqut\A®Ps\ yen≥nMnk\

10nar^ 45mins\t∑c\lv\;ekac\;'

K¥c\;®pv\ny\m˙ edÅedå.q\Âka

eKåc\;eSac\eqa “pioc\p∑´wc\ 19U^;

qv\ yen≥ven 3nar^t∑c\lv\;

ekac\;' rKiuc\®pv\ny\ ss\et∑“mio>

yU\ek¥;mO®ptiuk\m˙ lk\eTak\

vWn\Âka;er;mØ; U^:Kc\emac\Sn\;

eKåc\;eSac\j ”k^;Âkp\k∑p\k´q¨

m¥a;Nc\. “pioc\p∑wc\ 115U;qv\ yen≥

ven3narmins\50t∑c\lv\;ekac\;'

(eAak\wpMu)(eAak\wpMu)(eAak\wpMu)(eAak\wpMu)(eAak\wpMu) rn\kun\tiuc\;m biul\mØ;

qin\;Niuc\ U;eSac\eqa Aup\K¥op\qNc\.

“pioc\p∑wc\m¥a; 696U;tiu≥qv\ en®pv\

eta\ p¥U\;mna; r∑aeta\B¨taqiu≥

erak\r˙ilaÂkqv\"

”kioSiu”kioSiu”kioSiu”kioSiu”kioSiu

ASiupå ®pv\ny\Nc\.tiuc\; Aq;

q;m Ak®Pt\pvarc\m¥a;Nc\. “pioc\p∑´

wc\m¥a;' Riu;rayU\ek¥;mO el.laer;

AP∑´>wc\m¥a;Aa; (15)”kim\e®mak\

®mn\ma.Riu;rayU\ek¥;mO ASiu'Ak'

Aer;'At;“pioc\p∑ ”kioSiuenraK¥Ta;

er;eka\mtUk™ rmØ;”k:qin\;tc\'

At∑c\;er;mØ;N˙c\. eka\mt^wc\m¥a;'

en®pv\eta\p¥U\;mna;KRiuc\ eA;K¥m\;

qayaer;N˙c\. P∑M>“Pio;er;ekac\s^m˙

tawn\r˙iq¨m¥a;N˙c\. l¨mOer;Aqc\;

AP∑∑´>m¥a;m˙ tawn\r˙iq¨m¥a;k ”kioSiu

Âk“p^; tv\;KiueSac\ Aq^;q^;qiu≥

piu≥eSac\enra K¥Ta;ep;qv\"

(qtc\;sU\)(qtc\;sU\)(qtc\;sU\)(qtc\;sU\)(qtc\;sU\)

pn\;Al˙pc\m¥a;suik\p¥oi;rn\kun\ eAak\tuiBa 13rn\kun\ eAak\tuiBa 13rn\kun\ eAak\tuiBa 13rn\kun\ eAak\tuiBa 13rn\kun\ eAak\tuiBa 13

tm¨;‘mi>ny\ sv\pc\qayaer;

AP∑´> Am¥a;®pv\q¨m¥a; Apn\;e®P

sit\Âkv\N¨;eser;At∑k\ ek¥ak\

tuic\pn\;®KMN˙c\. l∑t\lp\er;pn\;®KM

At∑c\; pn\;Alpc\m¥a;suik\p¥oi;®Kc\;'

pMuePa\®po®pc\®Kc\;' ®mk\Kc\;m¥a; suik\

p¥oi;®Kc\;' √y¥a√\At∑c\; pn\;pc\m¥a;

suik\p¥oi;Ta;ri®Kc\;lup\cn\;m¥a; eSac\

r∑k\l¥k\rira sk\tc\Ba 17rk\k

AmOeSac\Arar˙i √;m¥oi;qn\≥Kuic\N˙c\.

l/TAc\g¥c\nya √;T∑n\;ek¥a\tui≥

”k^;Âkp\eSac\r∑k\K´.eÂkac\; qir

qv\" (‘mi>ny\ sv\pc\)(‘mi>ny\ sv\pc\)(‘mi>ny\ sv\pc\)(‘mi>ny\ sv\pc\)(‘mi>ny\ sv\pc\)

rn\kun\ eAak\tuiBa 13

ss\etac\;®ms\erqv\ yen≥nMnk\6narK∑´ tuic\;T∑ass\etac\;®ms\erqv\ yen≥nMnk\6narK∑´ tuic\;T∑ass\etac\;®ms\erqv\ yen≥nMnk\6narK∑´ tuic\;T∑ass\etac\;®ms\erqv\ yen≥nMnk\6narK∑´ tuic\;T∑ass\etac\;®ms\erqv\ yen≥nMnk\6narK∑´ tuic\;T∑a

K¥k\Ar medåk\‘mi>t∑c\ 1121 sc\tmtaqui≥ erak\rien“p;K¥k\Ar medåk\‘mi>t∑c\ 1121 sc\tmtaqui≥ erak\rien“p;K¥k\Ar medåk\‘mi>t∑c\ 1121 sc\tmtaqui≥ erak\rien“p;K¥k\Ar medåk\‘mi>t∑c\ 1121 sc\tmtaqui≥ erak\rien“p;K¥k\Ar medåk\‘mi>t∑c\ 1121 sc\tmtaqui≥ erak\rien“p;

sui;rim\ermt\ATk\ 51sc\tmtaek¥a\l∑n\enqv\" ASuipåsui;rim\ermt\ATk\ 51sc\tmtaek¥a\l∑n\enqv\" ASuipåsui;rim\ermt\ATk\ 51sc\tmtaek¥a\l∑n\enqv\" ASuipåsui;rim\ermt\ATk\ 51sc\tmtaek¥a\l∑n\enqv\" ASuipåsui;rim\ermt\ATk\ 51sc\tmtaek¥a\l∑n\enqv\" ASuipå

®ms\erqv\ yen≥m∑n\;tv\.m enak\ 48narAt∑c\; yc\;‘mi>f®ms\erqv\ yen≥m∑n\;tv\.m enak\ 48narAt∑c\; yc\;‘mi>f®ms\erqv\ yen≥m∑n\;tv\.m enak\ 48narAt∑c\; yc\;‘mi>f®ms\erqv\ yen≥m∑n\;tv\.m enak\ 48narAt∑c\; yc\;‘mi>f®ms\erqv\ yen≥m∑n\;tv\.m enak\ 48narAt∑c\; yc\;‘mi>f

sui;rim\erm˙t\ sc\t^m^ta 1070ATk\t∑c\ Sk\lk\sui;rim\erm˙t\ sc\t^m^ta 1070ATk\t∑c\ Sk\lk\sui;rim\erm˙t\ sc\t^m^ta 1070ATk\t∑c\ Sk\lk\sui;rim\erm˙t\ sc\t^m^ta 1070ATk\t∑c\ Sk\lk\sui;rim\erm˙t\ sc\t^m^ta 1070ATk\t∑c\ Sk\lk\

tv\r˙iNuic\eÂkac\; mui;elwqN˙c\.zlebd vWn\Âka;mO√^;s^;tv\r˙iNuic\eÂkac\; mui;elwqN˙c\.zlebd vWn\Âka;mO√^;s^;tv\r˙iNuic\eÂkac\; mui;elwqN˙c\.zlebd vWn\Âka;mO√^;s^;tv\r˙iNuic\eÂkac\; mui;elwqN˙c\.zlebd vWn\Âka;mO√^;s^;tv\r˙iNuic\eÂkac\; mui;elwqN˙c\.zlebd vWn\Âka;mO√^;s^;

@ank Tut\®pn\eÂkvaTa;qv\"@ank Tut\®pn\eÂkvaTa;qv\"@ank Tut\®pn\eÂkvaTa;qv\"@ank Tut\®pn\eÂkvaTa;qv\"@ank Tut\®pn\eÂkvaTa;qv\"

(qtc\;s√\)

medåk\“mio>Òsui;rim\erm˙t\ek¥a\l∑n\

rn\kun\ eAak\tuiBa 13rn\kun\ eAak\tuiBa 13rn\kun\ eAak\tuiBa 13rn\kun\ eAak\tuiBa 13rn\kun\ eAak\tuiBa 13

evac\U^;(pugM) ‘mi>ny\sv\pc\

qayaer;AP∑>m ek¥;lk\edq

qn\≥r˙c\;eqaeqak\quM;er rr˙ier;

lup\cn\;m¥a;kui Ns\sU\Aekac\

ATv\ePa\ eSac\r∑k\l¥k\r˙ira

evac\n^k¥c\;ek¥;r∑ar˙i el;lk\m

sk\ert∑c\; t∑c\;nk\erT∑k\NOn\;

ekac\;m∑n\mOrimriNc\. puMmn\lv\pt\mO

rimrikui sk\tc\Ba2rk\k Acy\

tn\;Ac\g¥c\nya(3)U;eAac\Nuic\Kn\≥

k∑c\;Sc\;ss\eS;K´.eÂkac\; qir

qv\" (‘mi>ny\ sv\pc\)(‘mi>ny\ sv\pc\)(‘mi>ny\ sv\pc\)(‘mi>ny\ sv\pc\)(‘mi>ny\ sv\pc\)

123456789012345123456789012345123456789012345123456789012345123456789012345123456789012345123456789012345

ek¥;lk\sk\ert∑c\;

®po�®pc\Tin\;qim\;

lsU\ lfdutiypt\(tngçeN∑en≥)N˙c\. enak\SMu;pt\lsU\ lfdutiypt\(tngçeN∑en≥)N˙c\. enak\SMu;pt\lsU\ lfdutiypt\(tngçeN∑en≥)N˙c\. enak\SMu;pt\lsU\ lfdutiypt\(tngçeN∑en≥)N˙c\. enak\SMu;pt\lsU\ lfdutiypt\(tngçeN∑en≥)N˙c\. enak\SMu;pt\

(tngçeN∑en≥)tiu≥qv\ RMu;lup\cn\;At∑k\ m®Ps\menq∑a;larn\(tngçeN∑en≥)tiu≥qv\ RMu;lup\cn\;At∑k\ m®Ps\menq∑a;larn\(tngçeN∑en≥)tiu≥qv\ RMu;lup\cn\;At∑k\ m®Ps\menq∑a;larn\(tngçeN∑en≥)tiu≥qv\ RMu;lup\cn\;At∑k\ m®Ps\menq∑a;larn\(tngçeN∑en≥)tiu≥qv\ RMu;lup\cn\;At∑k\ m®Ps\menq∑a;larn\

liuAp\qv\. kisßrp\m¥a;mAp ema\eta\yaU\m¥a; mqMu;s∑´ren≥liuAp\qv\. kisßrp\m¥a;mAp ema\eta\yaU\m¥a; mqMu;s∑´ren≥liuAp\qv\. kisßrp\m¥a;mAp ema\eta\yaU\m¥a; mqMu;s∑´ren≥liuAp\qv\. kisßrp\m¥a;mAp ema\eta\yaU\m¥a; mqMu;s∑´ren≥liuAp\qv\. kisßrp\m¥a;mAp ema\eta\yaU\m¥a; mqMu;s∑´ren≥

®Ps\qv\"®Ps\qv\"®Ps\qv\"®Ps\qv\"®Ps\qv\"

2007 KuN˙s\ eAak\tiuBalAt∑k\(14-10-2007)rk\en≥(14-10-2007)rk\en≥(14-10-2007)rk\en≥(14-10-2007)rk\en≥(14-10-2007)rk\en≥

N˙c\.N˙c\.N˙c\.N˙c\.N˙c\.

(28-10-2007)rk\en≥(28-10-2007)rk\en≥(28-10-2007)rk\en≥(28-10-2007)rk\en≥(28-10-2007)rk\en≥

Niuc\cMeta\Asiu;r@anpiuc\ ema\eta\yaU\mqMu;s∑´ren≥1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123412345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012341234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123412345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012341234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123412345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012341234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123412345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012341234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123412345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012341234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123412345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012341234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123412345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012341234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123412345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012341234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

®mn\ma.Riu;rayU\ek¥;mO ASiu'Ak'Aer;'At^;“pioc\p∑´qiu≥®pv\ny\N˙c\.tiuc\;Aq^;q^;m˙Ak´®Pt\pvar˙c\m¥a;'“pioc\p∑´wc\m¥a;

Riu;rayU\ek¥;mOel.laer;AP∑´>m¥a;erak\r˙i

ek¥;z;Sp\påmv\ek¥;z;Sp\påmv\ek¥;z;Sp\påmv\ek¥;z;Sp\påmv\ek¥;z;Sp\påmv\ kÁn\eta\ emac\BuiBuiwc\;tc\f Nuic\cMk¨;

lk\m˙t\ Amt\-735516qv\ ep¥ak\SuM;

q∑a;påq®Pc\. et∑>r˙ik AeÂkac\;Âka;ep;pårn\" Pun\;-570126" Pun\;-570126" Pun\;-570126" Pun\;-570126" Pun\;-570126"

14-10 (14) 10/14/07, 2:21 AM1

14-10 (01)2007/10/14 · 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 sam¥k\N˙a 2 14-10-200714-10-200714-10-2007 Ay\d^ta.Ay\d^ta. AaeBa AaeBa\\ - [PDF Document] (14)

sam¥k\N˙a 15sam¥k\N˙a 15sam¥k\N˙a 15sam¥k\N˙a 15sam¥k\N˙a 1514-10-200714-10-200714-10-200714-10-200714-10-2007



®mn\maNuic\cMqv\ qBawqyMzatArc\;A®ms\m¥a; epåÂk∑y\w

qv\. Nuic\cM®Ps\qv\" pTw^AenATa;Ar ernMN˙c\.qBaw

Dat\ec∑>m¥a; tui;K¥´>r˙aeP∑Tut\lup\Nuic\qv\. Ala;Alaekac\;

m¥a;kui et∑>enrqv\"

1988KuNs\ Nuiwc\Balt∑c\ Nuic\cM®Ka;rc\;N;®mHop\NMmOUped Tut\®pn\

ka Nuic\cM®Ka; ernMkumπ%^Âk^;m¥a;kui Pit\eKÅ®p^; Ak¥io;t¨p¨;epåc\;

eSac\r∑k\K´.qv\"

ernMN˙c\.qBawDat\ec∑>t¨;ePa\eSac\r∑k\rat∑c\ Nuic\cM.Ak¥io;

s;p∑a;®Ps\T∑n\;er; At∑k\ kun\;t∑c\;puic\;Nc\. km\;l∑n\lup\k∑k\m¥a;

tui;K¥´>r˙aeP∑ ePa\Tut\l¥k\r˙iqv\"

Nuic\cM®Ka;kumπ%13 Kuqv\ kun\;t∑c\;Nc\.km\;l∑n\edqm¥a;t∑c\

lup\k∑k\epåc\; 23k∑k\Ò lup\cn\;m¥a; lup\kuic\l¥k\r˙iqv\"

®mn\ma.ernMN˙c\.qBawDat\ec∑>lup\cn\;Aen®Pc\. Nuic\cM®Ka;ernM

kumπ%^m¥a;N˙c\. p¨;epåc\;eSac\r∑k\mOm¥a; tui;K¥´>enqk´.qui≥ mimif

ec∑Ac\Aa;' l¨Ac\Aa;' nv\;pvam¥a;®Pc\. Ala;Alaekac\;®p^;

®Ps\Nuic\e®Kriqv\. kun\;t∑c\;puic\;edqm¥a;t∑c\ smMkin\;m¥a;K¥mt\ka

tui;K¥´>lup\kuic\l¥k\ riqv\"

Nuic\cM®Ka;ernMkumπ%m¥a;Nc\.Ak¥io;t p;epåc\;eSac\r∑k\K.q®Pc\.

kun\;t∑c\;puic\; qBawDat\ec∑>Tut\lup\mOpma% Âk^;ma;qv\.

AeP¥ak\qBawDat\ec∑>e®mNc\. evac\tun\; ernMe®mkui raeP∑t;ePa\

et∑>r˙iK´.qv\.nv\;t¨ km\;l∑n\pc\ly\®pc\t∑c\lv\; rtnaN˙c\.

r´tMK∑n\ qBawDat\ec∑>e®mm¥a;kui t;ePa\et∑>r˙iK´.qv\"

Nuic\cMtkaASc\.m^

s^;p∑a;®Ps\ qBawDat\ec∑>quik\Âk^;m¥a;



rKuic\km\;Rui;tn\;ernMlup\k∑k\(A-1)Nc\. (A-3)tui≥t∑c\ qBaw

Dat\ec∑>m¥a;Aa; 2009-2010 ®pv\.N˙s\Kn\≥ATi Tut\y¨Nuic\mv\

®Ps\eÂkac\; qirqv\"

®mn\maNuic\cMAt∑c\;t∑c\ kun\;t∑c\;Nc\.km\;l∑n\Ò ernMquik\pma%

ernMsv\qn\;epåc\; 3200Kn\≥ T∑k\riNuic\®p; qBawDat\ec∑>pma%ma

kubep75Tr^l^yMKn\≥r˙ieÂkac\; qirqv\" enak\Tp\ernMquik\

pma%sv\1429qn\;r˙i®p^; ernMsv\qn\;epåc\; 1771qn\;Tut\y¨

Nuic\mv\®Ps\qv\" km\;l∑n\t∑c\ pTmSuM;Aen®Pc\. rtMK∑n\ernMquik\kui

et∑>r˙iK´.®p^; ernMsv\qn\;epåc\;7dqm5 qn\;ATi quM;s∑´l¥k\r˙ij

enac\N˙s\epåc\; 190ek¥a\Kn\≥ATi Tut\y¨Nuic\lim\.mv\hupvar˙c\

m¥a;kKn\≥mn\;Âkqv\"

rtMK∑n\Nc\.rtnamT∑k\rieqa qBawDat\ec∑>tc\pui≥erac\;K¥mO

pma%ma Aemrikn\ edÅlaqn\;epåc\;1015rrimv\®Ps\j ®pv\p

pui>kun\tn\Pui;f35raKuic\NOn\;ATi rr˙ienepqv\"

1998KuN˙s\t∑c\ ®mn\maNuic\cMqv\ qBawDat\ec∑> ®pv\ptc\pui>

erac\;K¥qv\.Nuic\cM ®Ps\laK´.®p^; 2000®pv\.N˙s\m˙stc\ka Aar˙-

psiPit\ edqt∑c\;t∑c\på puik\luic\;®Pc\. qBawDat\ec∑>kui ®pv\pqui≥

Am¥a;SuM;tc\pui>qv\. Nuic\cMA®Ps\ rp\tv\laNuic\K´.qv\"

evac\tun\;' pn\;tena\' mA¨pc\edq ernMe®mr˙i s∑m\;Ac\ evac\tun\;' pn\;tena\' mA¨pc\edq ernMe®mr˙i s∑m\;Ac\ evac\tun\;' pn\;tena\' mA¨pc\edq ernMe®mr˙i s∑m\;Ac\ evac\tun\;' pn\;tena\' mA¨pc\edq ernMe®mr˙i s∑m\;Ac\ evac\tun\;' pn\;tena\' mA¨pc\edq ernMe®mr˙i s∑m\;Ac\

wn\Âk;@an ®mn\ma.ernMDatuebdlup\cn\; ernMDat\ec∑>rv\wn\Âk;@an ®mn\ma.ernMDatuebdlup\cn\; ernMDat\ec∑>rv\wn\Âk;@an ®mn\ma.ernMDatuebdlup\cn\; ernMDat\ec∑>rv\wn\Âk;@an ®mn\ma.ernMDatuebdlup\cn\; ernMDat\ec∑>rv\wn\Âk;@an ®mn\ma.ernMDatuebdlup\cn\; ernMDat\ec∑>rv\

sk\RuMkiu Èqiu≥ et∑>rqv\" sk\RuMkiu Èqiu≥ et∑>rqv\" sk\RuMkiu Èqiu≥ et∑>rqv\" sk\RuMkiu Èqiu≥ et∑>rqv\" sk\RuMkiu Èqiu≥ et∑>rqv\" Dat\puMm˙t\tm\;(®mn\ma.Alc\;)

kun\;t∑c\;puic\;ernMe®mN˙c\. qBawDat\ec∑>e®mm¥a;®Ps\Âkqv\.

ek¥ak\K∑k\' lk\pMtui' Araeta\' eK¥ak\' lm\;r∑a' ernMeK¥ac\;'

mn\;'ernMm' dhk\py\' eTak\rapc\' ®pv\' ®mn\eAac\' erW®pv\qa'

AeP¥ak\' evac\tun\;Nc\. qaÂk;etac\' spy\e®mm¥a;m ts\en>lYc\

ernMsim\;sv\12000Kn\>N˙c\. qBawDat\ec∑>kubep qn\;epåc\;

150ek¥a\ Tut\lup\ep;l¥k\r˙iqv\"

®mn\ma.ernMN˙c\.qBawDat\ec∑>lup\cn\;qv\ ernMr˙aeP∑t¨;ePa\

Tut\lup\®Kc\;lup\cn\;m¥a;t∑c\ tui;K¥´>lup\eSac\Nuic\qlui s∑m\;Ac\

Ae®KKMAeSak\AAuMm¥a;®Ps\qv\. qBawDat\ec∑>puik\luic\; k∑n\rk\

sns\kui Aekac\ATv\ePa\eSac\r∑k\K´.qv\"

Tuiqui≥eSac\r∑k\K´.rat∑c\ kun\;t∑c\;puic\;N˙c\. km\;l∑n\ ExportGas Line�m¥a;ApåAwc\ ®mn\maNuic\cMeAak\puic\;m ATk\®mn\ma®pv\

ek¥ak\Sv\edqATi ®Pn\≥Âkk\Ta;qv\. puik\luic\;Ar˙v\pma%

12929dqm 36 muic\r˙ieÂkac\;qirqv\"

ernMsim\;N˙c\.qBawDat\ec∑>Tut\lup\mOkui ®pv\t∑c\;quM;s∑´mO

PluMesrn\Nc\. ®pv\pqui≥tc\pui>Nuic\Âkrn\ Âkio;pm\;s∑m\;eSac\ra TuiqBaw

Dat\ec∑>Tut\lup\mOt∑c\ 1988-89KuN˙s\t∑c\ kubep39085qn\;m˙

2005-2006KuN˙s\ sarc\;Ar kubep 429784qn\;ATi tui;K¥´>

Tut\lup\Nuic\K´.qv\"

s∑m\;Ac\k‹t∑c\ Aqa;tc\Tut\lup\mOtn\Pui; tui;tk\mONOn\;ma

pTmkaltui el;Ns\smMkin\;kalt∑c\ ts\Ns\p¥m\;mYtui;tk\mONOn\;

0dqm 4raKuic\NOn\;' dutiykaltui cå;N˙s\s^mMkin\;kalt∑c\

ts\N˙s\p¥m\;mYtui;tk\mONOn\; 27 dqm 2 raKuic\NOn\;N˙c\. ttiy

kaltui cå;N˙s\ s^mMkin\;kalt∑c\ ts\n˙s\p¥m\;mY tui;tk\mONOn\;

13dqm9 raKuic\NOn\;r˙iK´.qv\"

lm\;pn\;Sk\q∑y\mOluM‘KMeK¥aem∑>eser; AeTak\Ak‘pqv\.

lm\;mÂk^;m¥a;t∑c\ quM;s∑´rn\ kt†ram¥a;kui Am˙t\(1)ernMK¥k\

sk\RuMwc\; At∑c\;t∑c\ kt†raK¥k\sk\RuMkui 1999KuN˙s\t∑c\ stc\

tv\eSak\K´.qv\"

Nuic\cMeta\kui eKt\m^P∑M>‘Pi;tui;tk\eqa Nuic\cMeta\Âk^;A®Ps\

tv\eSak\rat∑c\ sk\quM;S^quM;s∑´mOpma% ts\n˙s\Tk\ts\N˙s\

tui;tk\m¥a;®pa;laK´.qv\" s∑m\;Ac\ wn\Âk^;@anqv\ sk\quM;S^

quM;s∑mO luMelak\s∑ariesrn\ ®pv\t∑c\;Tut\lup\mOm¥a;A®pc\ ®pv\pm

ernMsim\;Nc\. sk\quM;Sm¥a;tc\q∑c\;j ®pv\t∑c\;luiAp\K¥k\kui As∑m\;

kun\ ®Pv\.Sv\;ep;l¥k\r˙iqv\"

Nuic\cMeta\Asui;rqv\ e®mÂk;m erWq;eAac\ s∑m\;eSac\ep;en

qlui e®mTm erWmv\; T∑k\eAac\lv\; ePa\eSac\ep;l¥k\riqv\"

mut†mpc\ly\ek∑>t∑c\ rtnakm\;l∑n\ ernMe®m' rKuic\km\;l∑n\

pc\ly\®pc\t∑c\ erW' tnqçarpc\ly\®pc\Sm rtMK∑n\eAac\lMet∑

elN˙c\.At¨ tl¨l¨ lWc\.l¥k\r˙ienepqv\" Nuic\cMtkaASc\.m^

s;p∑a;®Ps\ qBawDat\ec∑>quik\Âk; ts\Ku®p;ts\KuepÅT∑n\;la®Kc\;®Pc\.

®pv\t∑c\;Ò s∑m\;Ac\P¨luMmOr˙ila®p^; ®pv\®mn\ma K¥m\;qaÂk∑y\wer;

pM.pui;®Pv\.Sv\;ep;l¥k\r˙ieÂkac\; tc\®pluik\repqv\" "

rtnaqBawDat\ec∑>smMkin\;Nc\.sp\l¥U\;j Tut\lup\Nuic\mv\.

pma%5dqm7TrlyM kubeprieÂkac\; Kn\≥mn\;Ta;®p; 1998KuNs\

zluic\lmsj Tuic\;Nuic\cMqui≥ stc\pui>lWt\ erac\;K¥K.qv\" ‘mic\kel;

tn\4000k¥ Bilp\e®msk\RuM' qTuMDat\Aa;ep;sk\RuM' ss\etac\;

edqri sk\RuM'Alup\RuMm¥a;Nc\.rn\kun\ qaekt qBaw Dat\ec∑>quM;

Dat\Aa;ep; sk\RuMtui≥t∑c\lv\; AquM;‘plv\pt\l¥k\r˙iqv\"

r´tMK∑n\qBawDat\ec∑>s^mMkin\;kui mel;r˙a;' g¥pn\' Tuic\;

Nuic\cMri kumπ%m¥a;Nc\.®mn\ma.ernMNc\.qBawDat\ec∑>lup\cn\;tui≥ Asusp\

ry\yaA®Ps\ epåc\;sp\lup\kuic\l¥k\riqv\" rtMK∑n\qBaw Dat\ec∑>

Tut\lup\Nuic\mv\.pma%4dqm1TrlyM kubepKn\≥mn\;Ta;®p;

elSTut\lup\Nuic\mv\.pma%qv\ 8436qn\;®Ps\eÂkac\; qirqv\"

rKuic\km\;l∑n\edqlup\k∑k\Am˙t\(A-1)m˙ erW-1' erW®PøN˙c\.lup\k∑k\(A-3)m¥a;m Dat\ec∑>pma%kubep3dqm4 TrlyMNc\.

erW®PøDat\ec∑>quik\m kubep0dqm5 TrlyM' ®mDat\ec∑>quik\m

kubep1dqm8 TrlyM T∑k\rimv\®Ps\eÂkac\; Kn\≥mn\;Ta;Âk

qv\" qBawDat\ec∑> Am¥a;SuM;T∑k\mv\. pma%m¥a;m˙a

erWDat\ec∑>quik\m kubep5dqm4TrlyM' erW®PøDat\ec∑>quik\m

1dqm2TrlyMNc\. ®mDat\ec∑>quik\m kubep3dqm4 TrlyM

tui≥Tut\y¨Nuic\mv\®Ps\qv\"

yc\;lup\k∑k\m¥a;m˙ Anim\.SuM;Tut\lup\Nuic\mv\.pma%m˙a

kubep5dqm4 Tr^l^yMN˙c\. A®mc\.SuM;kubep10Tr^l^yM

Tut\Nuic\ mv\®Ps\eÂkac\; tuic\;taK¥k\m¥a;Ar el.la qirirqv\"

wc\;erW

mek∑;tiuc\; pKuk˚øKRiuc\ epåk\‘mi>ny\r˙i qa”k^;etac\mek∑;tiuc\; pKuk˚øKRiuc\ epåk\‘mi>ny\r˙i qa”k^;etac\mek∑;tiuc\; pKuk˚øKRiuc\ epåk\‘mi>ny\r˙i qa”k^;etac\mek∑;tiuc\; pKuk˚øKRiuc\ epåk\‘mi>ny\r˙i qa”k^;etac\mek∑;tiuc\; pKuk˚øKRiuc\ epåk\‘mi>ny\r˙i qa”k^;etac\

ernMe®mNc.\ qBawDat\ec∑>e®mri ernMt∑c\;Amt\(1)kiu et∑>rsU\"ernMe®mNc.\ qBawDat\ec∑>e®mri ernMt∑c\;Amt\(1)kiu et∑>rsU\"ernMe®mNc.\ qBawDat\ec∑>e®mri ernMt∑c\;Amt\(1)kiu et∑>rsU\"ernMe®mNc.\ qBawDat\ec∑>e®mri ernMt∑c\;Amt\(1)kiu et∑>rsU\"ernMe®mNc.\ qBawDat\ec∑>e®mri ernMt∑c\;Amt\(1)kiu et∑>rsU\"

Dat\puMm˙t\tm\;(®mn\ma.Alc\;)

tnqçarkm\;Riu;tn\; mut†mkm\;l∑n\t∑c\ ®mn\ma.pc\ly\tnqçarkm\;Riu;tn\; mut†mkm\;l∑n\t∑c\ ®mn\ma.pc\ly\tnqçarkm\;Riu;tn\; mut†mkm\;l∑n\t∑c\ ®mn\ma.pc\ly\tnqçarkm\;Riu;tn\; mut†mkm\;l∑n\t∑c\ ®mn\ma.pc\ly\tnqçarkm\;Riu;tn\; mut†mkm\;l∑n\t∑c\ ®mn\ma.pc\ly\

®pc\m qBawDat\ec∑> t;ePa\Tut\lup\®Kc\;lup\cn\; eSac\r∑k\®pc\m qBawDat\ec∑> t;ePa\Tut\lup\®Kc\;lup\cn\; eSac\r∑k\®pc\m qBawDat\ec∑> t;ePa\Tut\lup\®Kc\;lup\cn\; eSac\r∑k\®pc\m qBawDat\ec∑> t;ePa\Tut\lup\®Kc\;lup\cn\; eSac\r∑k\®pc\m qBawDat\ec∑> t;ePa\Tut\lup\®Kc\;lup\cn\; eSac\r∑k\

enqv\. rtnaqBawDat\ec∑> t;ePa\er;lup\k∑k\ Amt\(1)enqv\. rtnaqBawDat\ec∑> t;ePa\er;lup\k∑k\ Amt\(1)enqv\. rtnaqBawDat\ec∑> t;ePa\er;lup\k∑k\ Amt\(1)enqv\. rtnaqBawDat\ec∑> t;ePa\er;lup\k∑k\ Amt\(1)enqv\. rtnaqBawDat\ec∑> t;ePa\er;lup\k∑k\ Amt\(1)

ernMt¨;ePa\sc\kiu Èqiu≥ et∑>rqv\"ernMt¨;ePa\sc\kiu Èqiu≥ et∑>rqv\"ernMt¨;ePa\sc\kiu Èqiu≥ et∑>rqv\"ernMt¨;ePa\sc\kiu Èqiu≥ et∑>rqv\"ernMt¨;ePa\sc\kiu Èqiu≥ et∑>rqv\"

Dat\puMm˙t\tm\;(®mn\ma.Alc\;)

14-10 (15) 10/14/07, 2:21 AM1

14-10 (01)2007/10/14 · 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 sam¥k\N˙a 2 14-10-200714-10-200714-10-2007 Ay\d^ta.Ay\d^ta. AaeBa AaeBa\\ - [PDF Document] (15)

sam¥k\N˙a 16sam¥k\N˙a 16sam¥k\N˙a 16sam¥k\N˙a 16sam¥k\N˙a 16 14-10-200714-10-200714-10-200714-10-200714-10-2007





1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456123456789012345678901234567890121234567890123456789012345612345678901234567890123456789012123456789012345678901234561234567890123456789012345678901212345678901234567890123456123456789012345678901234567890121234567890123456789012345612345678901234567890123456789012123456789012345678901234561234567890123456789012345678901212345678901234567890123456

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012





pN~k\Riuk\pN~k\Riuk\pN~k\Riuk\pN~k\Riuk\pN~k\Riuk\

AKm\;Ana;t∑c\ z;®PøBura;

ek¥;r∑a ezatikaramek¥ac\;tuik\

Sraeta\ U;q^ri' ‘mi>ny\eA;K¥m\;

qayaer;N˙c\. P∑M>‘Pi;er;ekac\s^

Uk˚™ U^;Kc\wc\;(yapMu)(yapMu)(yapMu)(yapMu)(yapMu)N˙c\. ‘mi>ny\

r´tp\P∑´>mØ;tui≥k pN~k\m¥a; Ruik\ep;

Âkqv\"

l∑y\k¨s∑a q∑a;laNiuc\mv\l∑y\k¨s∑a q∑a;laNiuc\mv\l∑y\k¨s∑a q∑a;laNiuc\mv\l∑y\k¨s∑a q∑a;laNiuc\mv\l∑y\k¨s∑a q∑a;laNiuc\mv\

ASiupå rN∑y\eK¥ac\;k;tMta;

Arv\ep 150' Ak¥y\ e®Kak\ep

tv\eSak\®p;s;påk ek¥;lk\en

®pv\qm¥a; q∑a;laer;Nc\. kun\sv\

r´�N∑y\��eK¥ac\;k¨;tMta;tv\eSak\rn\ pN~k\Ruik\

erÂkv\‘mi>ny\ sv\pc\qayaer;AP∑> 2007-2008 B‹aer;Ns\erÂkv\‘mi>ny\ sv\pc\qayaer;AP∑> 2007-2008 B‹aer;Ns\erÂkv\‘mi>ny\ sv\pc\qayaer;AP∑> 2007-2008 B‹aer;Ns\erÂkv\‘mi>ny\ sv\pc\qayaer;AP∑> 2007-2008 B‹aer;Ns\erÂkv\‘mi>ny\ sv\pc\qayaer;AP∑> 2007-2008 B‹aer;Ns\

At∑c\; AP∑>piuc\pn\;®KM qayalper;Nc\. lm\;eB;wya pn\;Alpc\m¥a;At∑c\; AP∑>piuc\pn\;®KM qayalper;Nc\. lm\;eB;wya pn\;Alpc\m¥a;At∑c\; AP∑>piuc\pn\;®KM qayalper;Nc\. lm\;eB;wya pn\;Alpc\m¥a;At∑c\; AP∑>piuc\pn\;®KM qayalper;Nc\. lm\;eB;wya pn\;Alpc\m¥a;At∑c\; AP∑>piuc\pn\;®KM qayalper;Nc\. lm\;eB;wya pn\;Alpc\m¥a;

siuk\p¥io;mOkiu sk\tc\Ba 28rk\k Erawttuic\; sv\pc\qayaer;AP∑>siuk\p¥io;mOkiu sk\tc\Ba 28rk\k Erawttuic\; sv\pc\qayaer;AP∑>siuk\p¥io;mOkiu sk\tc\Ba 28rk\k Erawttuic\; sv\pc\qayaer;AP∑>siuk\p¥io;mOkiu sk\tc\Ba 28rk\k Erawttuic\; sv\pc\qayaer;AP∑>siuk\p¥io;mOkiu sk\tc\Ba 28rk\k Erawttuic\; sv\pc\qayaer;AP∑>

dutiyvWn\Âka;er;mØ; U;qn\;wc\;Nc\.AP∑> Âkv\.ROss\eS;ra AmOeSac\dutiyvWn\Âka;er;mØ; U;qn\;wc\;Nc\.AP∑> Âkv\.ROss\eS;ra AmOeSac\dutiyvWn\Âka;er;mØ; U;qn\;wc\;Nc\.AP∑> Âkv\.ROss\eS;ra AmOeSac\dutiyvWn\Âka;er;mØ; U;qn\;wc\;Nc\.AP∑> Âkv\.ROss\eS;ra AmOeSac\dutiyvWn\Âka;er;mØ; U;qn\;wc\;Nc\.AP∑> Âkv\.ROss\eS;ra AmOeSac\

Arari U^;e@;Niuc\ rc\;lc\;tc\®ps√\"Arari U^;e@;Niuc\ rc\;lc\;tc\®ps√\"Arari U^;e@;Niuc\ rc\;lc\;tc\®ps√\"Arari U^;e@;Niuc\ rc\;lc\;tc\®ps√\"Arari U^;e@;Niuc\ rc\;lc\;tc\®ps√\"

(‘mi>ny\sv\pc\)

p´K¨;tiuc\;(Aenak\piuc\;) ®pv\KRiuc\ erWetac\“mio>

er;ehac\;qmiuc\;wc\ erWm¥k\mn\Suetac\;®pv\.Bura;”k;

kin\;wp\sMpy\l¥k\rieta\meqa gNÎku!itiuk\f ATk\

Sc\.Ò BMuKuns\Sc\.påwc\qv\. BMunn\;®paqad\tv\eSak\

er;At∑k\ AlØec∑ep;Ap\p∑ AKm\;Ana;kiu sk\tc\Ba

30 rk\ m∑n\;l∑´ 1 nar^k erWm¥k\m˙n\Suetac\;®pv\.

Bura;”k^; gNÎku!itiuk\At∑c\;Ò k¥c\;pqv\"

gu%\‘plWagu%\‘plWagu%\‘plWagu%\‘plWagu%\‘plWa

AKm\;Ana;t∑c\ AlØr˙c\ edÅsin\r^ pt†®ma;tiuk\

®mK∑avioAim\ra rn\kun\“mio>k ec∑k¥p\cå;eqac\;' U;ek¥a\

eA;-edÅtc\tc\eT∑; (qm^;) mAim∑n\ek¥a\' mtc\za

m∑n\ek¥a\ I-7 erWpun\;vk\rip\m∑n\ rn\kun\“mio>k ec∑k¥p\

ts\qin\;' Srawn\”k;U;Biu;qa-edÅKc\rtiu≥Aa; rv\s;

j edÅtc\eS∑qaN˙c\.emac\N˙mm¥a;k ec∑k¥p\N˙s\qin\;

(AepÅpMu)(AepÅpMu)(AepÅpMu)(AepÅpMu)(AepÅpMu)'Mr.Takei-Mr.Nakamara, Tokyo, Japan

erWetac\“mio> erWm¥k\m˙n\ Suetac\;®pv\.Bura;BuMnn\;®paqad\tv\eSak\er; AlØec∑m¥a;ep;Ap\

k ts\qin\;cå;eqac\;' miBm¥a;Aa; rv\s;j U;emac\kiu-

edÅllwc\;(®mn\mamOpn\;tU\;lup\cn\;)miqa;suNc\. tpv\.

m¥a;' tiuk\(4)kMB´. sv\pc\qayawc\; rn\kun\“mio>tiu≥k

ec∑k¥p\Ns\qin\;cå;eqac\;ep;Ap\lØdån\;Âkra egåpk

AP∑>Uk™ U;mc\;eS∑k lk\KMy“p; gu%\®pomt\tm\;lWa

m¥a;kiu ®pn\lv\ep;Ap\ K¥;®mHc\.Âkqv\"

lØdån\;Nuic\lØdån\;Nuic\lØdån\;Nuic\lØdån\;Nuic\lØdån\;Nuic\

AlØr˙c\m¥a;Aen®Pc\. Sk\q∑y\lØdån\;liupåk

edÅv∑n\≥v∑n\≥Kc\ Am˙t\ (131) Aenak\Bk\tn\;

biul\K¥op\eAac\Sn\;eZ; ®mpiu;Tv\tiuk\(emac\.k¥k\qer

eKåc\;epåc\;) rn\kun\“mio> Pun\;-09-51-40203' U;ek¥a\

eA; Am˙t\(120)' 27 lm\; Aly\lm\;(e®mv^Tp\)

rn\kun\“mio> Pun\;-371740 Nc\. erWm¥k\mn\Bura;”k;egåpk

RMu; Pun\;-053-55024 tiu≥TM Sk\q∑y\lØdån\;Niuc\eÂkac\;

qirqv\" (116)(116)(116)(116)(116)

erWetac\ eAak\tiuBa 7erWetac\ eAak\tiuBa 7erWetac\ eAak\tiuBa 7erWetac\ eAak\tiuBa 7erWetac\ eAak\tiuBa 7

gn\≥egå sk\tc\Ba 30gn\≥egå sk\tc\Ba 30gn\≥egå sk\tc\Ba 30gn\≥egå sk\tc\Ba 30gn\≥egå sk\tc\Ba 30

gn\≥egåKRiuc\ T;lc\;‘mi>ny\

ek¥;r∑aAup\su saÂkv\.tiuk\m¥a;Ò

Am¥a;piuc\Rup\®mc\qMÂka;®psk\m¥a;Nc\.

qtc\;sam¥a;Ta;r˙iNiuc\er;At∑k\

sk\tc\Ba 14rk\k ‘mi>ny\eA:

K¥m\;qayaer;Nc\. P∑M>‘Pi;er;ekac\s

√k™ √;eza\mc\;Nc\. ‘mi>ny\saÂkv\.

tiuk\ ”k^;Âkp\er;eka\mt^wc\m¥a;

s^s√\eSac\r∑k\l¥k\r˙ieÂkac\; qir

qv\" (KRiuc\ ®pn\/Sk\)(KRiuc\ ®pn\/Sk\)(KRiuc\ ®pn\/Sk\)(KRiuc\ ®pn\/Sk\)(KRiuc\ ®pn\/Sk\)

Rup\®mc\qMÂka;®psk\Ta;rier;

T^;lc\;‘mi> Ò� eSac\r∑k\

AKm\;Ana;t∑c\ etac\c¨KRuic\

eA;K¥m\;qayaer;N˙c\. PM∑>‘Pi;er;

ekac\sUk™ U;tc\wc\;k qk\Âk;

r∑y\Auim¥a;en≥ k¥c\;pr®Kc\;AeÂkac\;

r˙c\;lc\;tc\\®pqv\"

Sk\lk\j ABui;'AB∑a;m¥a;

Aa; gårw®polk\eSac\psßv\;m¥a;

lØdån\;ra KRuic\Uk™ U;tc\wc\;Nc\.

zn^; edÅnn\;erWeA;tui≥k Aqk\

101Ns\ri AB∑a;edÅeA;Aa; ec∑k¥p\

ts\qin\;kuuilv\;ekac\;'U;ek¥a\wc\;

(r˙m\;mc\;qa;huity\)k Aqk\

100ri AB∑a;edÅsMmy\Aa; ec∑k¥p\

ts\qin\;kuilv\;ekac\;' KRuic\‘mi>ny\

@anSuic\ra tawn\riqm¥a;' lmOer;

Aqc\;AP∑>m¥a;k ABui;'AB∑a; 66

U;Aa; ts\U;lYc\ ec∑k¥p\cå;eTac\

s®Pc\. susuepåc\; ec∑k¥p\ 330000kui

lØdån\; kn\eta.Âk®p^; nMnk\sa

Aaharm¥a;®Pc\. ekÁ;em∑;K´.eÂkac\;

qirqv\"

(KRuic\ ®pn\/Sk\)(KRuic\ ®pn\/Sk\)(KRuic\ ®pn\/Sk\)(KRuic\ ®pn\/Sk\)(KRuic\ ®pn\/Sk\)

qk\Âk^;r∑y\Auim¥a;en> etac\c¨Ò�k¥c\;petac\c¨ eAak\tuiBa 8

p´K¨;tuic\; etac\c¨KRuic\ etac\c¨‘mi>t∑c\ A®pv\®pv\Suic\ra qk\Âk^;p´K¨;tuic\; etac\c¨KRuic\ etac\c¨‘mi>t∑c\ A®pv\®pv\Suic\ra qk\Âk^;p´K¨;tuic\; etac\c¨KRuic\ etac\c¨‘mi>t∑c\ A®pv\®pv\Suic\ra qk\Âk^;p´K¨;tuic\; etac\c¨KRuic\ etac\c¨‘mi>t∑c\ A®pv\®pv\Suic\ra qk\Âk^;p´K¨;tuic\; etac\c¨KRuic\ etac\c¨‘mi>t∑c\ A®pv\®pv\Suic\ra qk\Âk^;

r∑y\Auim¥a;en> AKm\;Ana;kui etac\c¨‘mi> ektumtBui;B∑a;rip\qaÒr∑y\Auim¥a;en> AKm\;Ana;kui etac\c¨‘mi> ektumtBui;B∑a;rip\qaÒr∑y\Auim¥a;en> AKm\;Ana;kui etac\c¨‘mi> ektumtBui;B∑a;rip\qaÒr∑y\Auim¥a;en> AKm\;Ana;kui etac\c¨‘mi> ektumtBui;B∑a;rip\qaÒr∑y\Auim¥a;en> AKm\;Ana;kui etac\c¨‘mi> ektumtBui;B∑a;rip\qaÒ

eAak\tuiBa1rk\nMnk\9narkk¥c\;pratk\erak\qm¥a;knematœeAak\tuiBa1rk\nMnk\9narkk¥c\;pratk\erak\qm¥a;knematœeAak\tuiBa1rk\nMnk\9narkk¥c\;pratk\erak\qm¥a;knematœeAak\tuiBa1rk\nMnk\9narkk¥c\;pratk\erak\qm¥a;knematœeAak\tuiBa1rk\nMnk\9narkk¥c\;pratk\erak\qm¥a;knematœ

qMu;Âkim\\r∑t\Suij AKm\;Ana;kuiu P∑c\.l˙s\ep;Âkqv\"qMu;Âkim\\r∑t\Suij AKm\;Ana;kuiu P∑c\.l˙s\ep;Âkqv\"qMu;Âkim\\r∑t\Suij AKm\;Ana;kuiu P∑c\.l˙s\ep;Âkqv\"qMu;Âkim\\r∑t\Suij AKm\;Ana;kuiu P∑c\.l˙s\ep;Âkqv\"qMu;Âkim\\r∑t\Suij AKm\;Ana;kuiu P∑c\.l˙s\ep;Âkqv\"

kela“mio>ny\ sv\pc\qayaer;AP∑> eq∑;l∑n\tup\ek∑;eragå kela“mio>ny\ sv\pc\qayaer;AP∑> eq∑;l∑n\tup\ek∑;eragå kela“mio>ny\ sv\pc\qayaer;AP∑> eq∑;l∑n\tup\ek∑;eragå kela“mio>ny\ sv\pc\qayaer;AP∑> eq∑;l∑n\tup\ek∑;eragå kela“mio>ny\ sv\pc\qayaer;AP∑> eq∑;l∑n\tup\ek∑;eragå

”kiotc\kak∑y\Nim\nc\;er;At∑k\ kela“mio> Amt\(2) Ae®KKMpva”kiotc\kak∑y\Nim\nc\;er;At∑k\ kela“mio> Amt\(2) Ae®KKMpva”kiotc\kak∑y\Nim\nc\;er;At∑k\ kela“mio> Amt\(2) Ae®KKMpva”kiotc\kak∑y\Nim\nc\;er;At∑k\ kela“mio> Amt\(2) Ae®KKMpva”kiotc\kak∑y\Nim\nc\;er;At∑k\ kela“mio> Amt\(2) Ae®KKMpva

mltn\;ek¥ac\;t∑c\ ®Kc\m¥a;epåk\p∑a;®Kc\;m kak∑y\er; eS;ec∑>P¥n\;mltn\;ek¥ac\;t∑c\ ®Kc\m¥a;epåk\p∑a;®Kc\;m kak∑y\er; eS;ec∑>P¥n\;mltn\;ek¥ac\;t∑c\ ®Kc\m¥a;epåk\p∑a;®Kc\;m kak∑y\er; eS;ec∑>P¥n\;mltn\;ek¥ac\;t∑c\ ®Kc\m¥a;epåk\p∑a;®Kc\;m kak∑y\er; eS;ec∑>P¥n\;mltn\;ek¥ac\;t∑c\ ®Kc\m¥a;epåk\p∑a;®Kc\;m kak∑y\er; eS;ec∑>P¥n\;

sk\®Pc\. eS;ec∑>P¥n\;mOlup\cn\;kiu sk\tc\Ba2rk\k k¥n\;maer;mØ;sk\®Pc\. eS;ec∑>P¥n\;mOlup\cn\;kiu sk\tc\Ba2rk\k k¥n\;maer;mØ;sk\®Pc\. eS;ec∑>P¥n\;mOlup\cn\;kiu sk\tc\Ba2rk\k k¥n\;maer;mØ;sk\®Pc\. eS;ec∑>P¥n\;mOlup\cn\;kiu sk\tc\Ba2rk\k k¥n\;maer;mØ;sk\®Pc\. eS;ec∑>P¥n\;mOlup\cn\;kiu sk\tc\Ba2rk\k k¥n\;maer;mØ;

(2) U;qn\≥zc\eAac\ eSac\r∑k\ra AmOeSac\Arari dutiyvWn\Âka;(2) U;qn\≥zc\eAac\ eSac\r∑k\ra AmOeSac\Arari dutiyvWn\Âka;(2) U;qn\≥zc\eAac\ eSac\r∑k\ra AmOeSac\Arari dutiyvWn\Âka;(2) U;qn\≥zc\eAac\ eSac\r∑k\ra AmOeSac\Arari dutiyvWn\Âka;(2) U;qn\≥zc\eAac\ eSac\r∑k\ra AmOeSac\Arari dutiyvWn\Âka;

er;mØ; U;viowc\; ”k;Âkp\eSac\r∑k\ep;sU\"er;mØ; U;viowc\; ”k;Âkp\eSac\r∑k\ep;sU\"er;mØ; U;viowc\; ”k;Âkp\eSac\r∑k\ep;sU\"er;mØ; U;viowc\; ”k;Âkp\eSac\r∑k\ep;sU\"er;mØ; U;viowc\; ”k;Âkp\eSac\r∑k\ep;sU\"

(“mio>ny\sv\pc\)

lk\pMtn\; eAak\tiuBa 5lk\pMtn\; eAak\tiuBa 5lk\pMtn\; eAak\tiuBa 5lk\pMtn\; eAak\tiuBa 5lk\pMtn\; eAak\tiuBa 5

lk\pMtn\;“mio>ny\t∑c\ A®pv\

®pv\Siuc\ra qk\”k^;r∑y\Aium¥a;en≥

AKm\;Ana;kiu eAak\tuiBa 1rk\

k mA¨kun\;rp\k∑k\ kn\”k^;lm\;

rtnaq^ri kiu;nwc\;Dat\epåc\;su

esteta\DmμaRMuÒk¥c\;pra tawn\ri

qm¥a;k ABui;74U;Nc\. AB∑a;136

U^;Aa; kn\eta.ec∑m¥a; lØdån\;Âk

eÂkac\;qirqv\"(“mio>ny\®pn\/Sk\)(“mio>ny\®pn\/Sk\)(“mio>ny\®pn\/Sk\)(“mio>ny\®pn\/Sk\)(“mio>ny\®pn\/Sk\)

qk\”k^;r∑y\Aium¥a;en≥

lk\pMtn\;Ò k¥c\;p

evac\el;pc\ eAak\tuiBa 5

pK;tuic\; evac\el;pc\‘mi>ny\ ®p∑n\tn\Saedq z;®PøBura;ek¥;r∑aÒ kiuy\.Aa;kiuy\kiu; rN∑y\eK¥ac\;k;tMta;pK;tuic\; evac\el;pc\‘mi>ny\ ®p∑n\tn\Saedq z;®PøBura;ek¥;r∑aÒ kiuy\.Aa;kiuy\kiu; rN∑y\eK¥ac\;k;tMta;pK;tuic\; evac\el;pc\‘mi>ny\ ®p∑n\tn\Saedq z;®PøBura;ek¥;r∑aÒ kiuy\.Aa;kiuy\kiu; rN∑y\eK¥ac\;k;tMta;pK;tuic\; evac\el;pc\‘mi>ny\ ®p∑n\tn\Saedq z;®PøBura;ek¥;r∑aÒ kiuy\.Aa;kiuy\kiu; rN∑y\eK¥ac\;k;tMta;pK;tuic\; evac\el;pc\‘mi>ny\ ®p∑n\tn\Saedq z;®PøBura;ek¥;r∑aÒ kiuy\.Aa;kiuy\kiu; rN∑y\eK¥ac\;k;tMta;

tv\eSak\rn\ pN~k\Ruik\AKm\;Ana;kiu sk\tc\Ba 29rk\ nMnk\ 9nar 45mins\k ASiupå tMta;tv\eSak\rn\ pN~k\Ruik\AKm\;Ana;kiu sk\tc\Ba 29rk\ nMnk\ 9nar 45mins\k ASiupå tMta;tv\eSak\rn\ pN~k\Ruik\AKm\;Ana;kiu sk\tc\Ba 29rk\ nMnk\ 9nar 45mins\k ASiupå tMta;tv\eSak\rn\ pN~k\Ruik\AKm\;Ana;kiu sk\tc\Ba 29rk\ nMnk\ 9nar 45mins\k ASiupå tMta;tv\eSak\rn\ pN~k\Ruik\AKm\;Ana;kiu sk\tc\Ba 29rk\ nMnk\ 9nar 45mins\k ASiupå tMta;

eSak\lup\mv\.enraÒ k¥c\;pqv\"eSak\lup\mv\.enraÒ k¥c\;pqv\"eSak\lup\mv\.enraÒ k¥c\;pqv\"eSak\lup\mv\.enraÒ k¥c\;pqv\"eSak\lup\mv\.enraÒ k¥c\;pqv\"

piu≥eSac\er;m¥a;' ek¥ac\;qa; ek¥ac\;q¨m¥a;N˙c\. ek¥;lk\®pv\q¨m¥a; l∑y\k¨s∑a q∑a;laNiuc\mv\®Ps\eÂkac\;

qirqv\" (134) (134) (134) (134) (134)

epåk\eKåc\; eAak\tuiBa 10epåk\eKåc\; eAak\tuiBa 10epåk\eKåc\; eAak\tuiBa 10epåk\eKåc\; eAak\tuiBa 10epåk\eKåc\; eAak\tuiBa 10

A®pv\®pv\Suic\ra qk\Âk;r∑y\Auim¥a;en≥ ATim\;Amt\ AKm\;Ana;

kui eAak\tuiBa 1rk\ nMnk\ 9nar^k epåk\eKåc\;‘mi>ny\ eA;K¥m\;

qayaer;N˙c\. PM∑>‘Pi;er;ekac\s^RMu; Asv\:Aew;Kn\;mÒk¥c\;pra ‘mi>epÅ

rp\k∑k\m¥a;m˙ Aqk\ 85N˙s\ATk\ ABui;' AB∑a; 50Aa; @anSuic\ra

wn\Tm\;m¥a;Nc\. lmOer;Aqc\;AP∑>m¥a; suepåc\;j ABui;' AB∑a; ts\U;lYc\

ec∑k¥p\cå;eTac\s^®Pc\. peza\kn\eta.Âkqv\" (AepÅpuM)(AepÅpuM)(AepÅpuM)(AepÅpuM)(AepÅpuM)

r˙c\;lc\;r˙c\;lc\;r˙c\;lc\;r˙c\;lc\;r˙c\;lc\;

AKm\;Ana;t∑c\ ‘mi>ny\Uk˚™ U^;wc\;lOic\k A®pv\®pv\Suic\ra

qk\Âk^;r∑y\Auim¥a;en> k¥c\;pr®Kc\;N˙c\. sp\l¥U\;j r˙c\;lc\;e®paÂka;®p^;

ABui;ts\U^;N˙c\. AB∑a;ts\U^;k Suep;ska;K¥^;®mHc\.ka AKm\;Ana;kui

nMnk\ 10nar^K∑´t∑c\ Rup\qim\;K´.eÂkac\; qirqv\" (‘mi>ny\ eT∑/Aup\)(‘mi>ny\ eT∑/Aup\)(‘mi>ny\ eT∑/Aup\)(‘mi>ny\ eT∑/Aup\)(‘mi>ny\ eT∑/Aup\)

DNu®Pø sk\tc\Ba 25DNu®Pø sk\tc\Ba 25DNu®Pø sk\tc\Ba 25DNu®Pø sk\tc\Ba 25DNu®Pø sk\tc\Ba 25

mApc\KRuic\ DNuu®Pø‘mi>ny\ sv\pc\qayaer;AP∑>eSac\r∑k\eqa ‘mi>qn\>rc\;

qayalper;Nc\. eq∑;l∑n\tup\ek∑;eragåkak∑y\ta;S;er;At∑k\ K¥MoN∑y\®mk\m¥a;

Kut\T∑c\r˙c\;lc\;®Kc\;N˙c\. ®Kc\eS:P¥n\;®Kc\;lup\cn\;kui sk\tc\Ba 8rk\k DNu®Pø

‘mi>ny\ (mc\;piuc\)AmkÒeSac\r∑k\ra ‘mi>ny\eA:K¥m\;qayaer;Nc\. PM∑>‘Pi;er;ekac\s

Uk˚™ U^;tc\.l∑c\' ‘mi>ny\sv\pc\qayaer;AP∑´> U^;s^;Arar˙i U^;eAac\ek¥a\mui;N˙c\.

Ac\g¥c\nya U;ezy¥aeza\m¥io;tui≥ Âk;Âkp\eSac\r∑k\K.eÂkac\; qirqv\" (085)(085)(085)(085)(085)

DNu®Pø‘mi>qayal˙per;K¥MoN∑y\m¥a;r˙c\;lc\;

A®pv\®pv\Suic\ra qk\Âk^;r∑y\Auim¥a;en>

ABiu;'�AB∑a;m¥a;p¨eza\p´∑ epåk\eKåc\;Òk¥c\;p

qM®Pøzrp\‘mi> Am˙t\(1)qM®Pøzrp\‘mi> Am˙t\(1)qM®Pøzrp\‘mi> Am˙t\(1)qM®Pøzrp\‘mi> Am˙t\(1)qM®Pøzrp\‘mi> Am˙t\(1)

es¥;Âk;Ò ers;erlaekac\;m∑n\es¥;Âk;Ò ers;erlaekac\;m∑n\es¥;Âk;Ò ers;erlaekac\;m∑n\es¥;Âk;Ò ers;erlaekac\;m∑n\es¥;Âk;Ò ers;erlaekac\;m∑n\

rn\At∑k\ AP∑´>wn\Tm\;m¥a;rn\At∑k\ AP∑´>wn\Tm\;m¥a;rn\At∑k\ AP∑´>wn\Tm\;m¥a;rn\At∑k\ AP∑´>wn\Tm\;m¥a;rn\At∑k\ AP∑´>wn\Tm\;m¥a;

ere®mac\;t¨;ePa\mOkiu sk\tc\ere®mac\;t¨;ePa\mOkiu sk\tc\ere®mac\;t¨;ePa\mOkiu sk\tc\ere®mac\;t¨;ePa\mOkiu sk\tc\ere®mac\;t¨;ePa\mOkiu sk\tc\

Ba 17rk\k AmOeSac\AraBa 17rk\k AmOeSac\AraBa 17rk\k AmOeSac\AraBa 17rk\k AmOeSac\AraBa 17rk\k AmOeSac\Ara

ri √;®mc\.Nc\. tawn\KMAc\g¥c\nyari √;®mc\.Nc\. tawn\KMAc\g¥c\nyari √;®mc\.Nc\. tawn\KMAc\g¥c\nyari √;®mc\.Nc\. tawn\KMAc\g¥c\nyari √;®mc\.Nc\. tawn\KMAc\g¥c\nya

√^;tc\T∑n\;tui≥ Âk^;Âkp\eSac\√^;tc\T∑n\;tui≥ Âk^;Âkp\eSac\√^;tc\T∑n\;tui≥ Âk^;Âkp\eSac\√^;tc\T∑n\;tui≥ Âk^;Âkp\eSac\√^;tc\T∑n\;tui≥ Âk^;Âkp\eSac\

r∑k\s√\" r∑k\s√\" r∑k\s√\" r∑k\s√\" r∑k\s√\" (‘mi>ny\sv\pc\)

14-10 (16) 10/14/07, 2:21 AM1

14-10 (01)2007/10/14 · 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 sam¥k\N˙a 2 14-10-200714-10-200714-10-2007 Ay\d^ta.Ay\d^ta. AaeBa AaeBa\\ - [PDF Document] (16)

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456712345678901234567890123456789012123456789012345678901234567123456789012345678901234567890121234567890123456789012345671234567890123456789012345678901212345678901234567890123456712345678901234567890123456789012123456789012345678901234567123456789012345678901234567890121234567890123456789012345671234567890123456789012345678901212345678901234567890123456712345678901234567890123456789012123456789012345678901234567

sam¥k\N˙a 17sam¥k\N˙a 17sam¥k\N˙a 17sam¥k\N˙a 17sam¥k\N˙a 1714-10-200714-10-200714-10-200714-10-200714-10-2007

1369 KuNs\1369 KuNs\1369 KuNs\1369 KuNs\1369 KuNs\

q^tc\;kÁt\q^tc\;kÁt\q^tc\;kÁt\q^tc\;kÁt\q^tc\;kÁt\lSn\; 4 rk\lSn\; 4 rk\lSn\; 4 rk\lSn\; 4 rk\lSn\; 4 rk\

15-10-200715-10-200715-10-200715-10-200715-10-2007

(tnlçaen≥)(tnlçaen≥)(tnlçaen≥)(tnlçaen≥)(tnlçaen≥)

nMnk\piuc\;nMnk\piuc\;nMnk\piuc\;nMnk\piuc\;nMnk\piuc\;

07;00 tra;eta\ (mc\;k∑n\;Sraeta\

Âk^;f Aguçlimalqut\N˙c\.

ebazÛgçqut\)

en≥ly\piuc\;en≥ly\piuc\;en≥ly\piuc\;en≥ly\piuc\;en≥ly\piuc\;

11;15 sk\mOs∑m\;Aa; eKt\ek¥a\lWa;

(muMr∑ask\mOzun\Tut\

K¥c\;t∑c\;sta; ema\eta\ya√\

Tut\lup\mOAeÂkac\;)

11;40 qutsuMs∑aqim˙t\sra

(eAAuic\d^Ak\s\eragå

kak∑y\eS;AeÂkac\;

qiekac\;sra-qipπMmØ;tc\)

12;00 ts\pt\At∑c\;

qtc\;pedqa (®pv\t∑c\;)

12;25 Aa;ksa;qtc\;pedqa

12;40 k¥n\;maer;ra®pn\Âka;lWa

13;10 pvaer;AqMlWc\.AsAs√\

(mltn\;ATk\Sc\.

®mn\masa-puM®pc\qc\Âka;®Kc\;)

123456789012345678901234567890121234567890123456789011234567890123456789012345678901212345678901234567890112345678901234567890123456789012123456789012345678901123456789012345678901234567890121234567890123456789011234567890123456789012345678901212345678901234567890112345678901234567890123456789012123456789012345678901123456789012345678901234567890121234567890123456789011234567890123456789012345678901212345678901234567890112345678901234567890123456789012123456789012345678901

®mn\ma.AqM na;Sc\sra venpiuc\;venpiuc\;venpiuc\;venpiuc\;venpiuc\;

16;10 ®mt\Nui;sra ek¥;r∑aet;kb¥a

(1) emac\Âk;emt†a (razawc\;tc\.)

(2) ®mn\ma.Aa;Ac\ (l^l^Âkav∑n\≥)

(3) eb∑;dut\ (emK¥s\)

17;30 ts\pt\At∑c\;qtc\;pedqa (®pv\t∑c\;)

17;40 m˙t\P∑y\m˙t\raqutA®Pa®Pa

(k∑c\;cå;lv\;kun\ miu;lv\;kun\-

mc\;qsßalOic\;-kduMkni)

18;45 Agçlip\ska;e®paÂkmy\

(erWmc\;wn\√^;Bun\;®mc\.)

19;15 Suic\;pedqa

(Siub^yk\®pn\r∑asa;Âk;

dui≥-sin\kula;'

mN†el;‘mi> r∑asa;Âk^;

sin\emac\kiu' mharn\kun\

r∑asa;Âk;sin\lk\qn\;)

20;30 KMsa;na;Sc\ ®mn\maet;qMs√\

(1) erWlv\tuic\ (tc\tc\m)

(2) m¥k\r∑dål (kiuemac\emac\)

(3) m˙n\’kik\q¨ (®mc\.®mc\.sin\)



ABiu;AB∑a;ABiu;AB∑a;ABiu;AB∑a;ABiu;AB∑a;ABiu;AB∑a;

mi B m¥a; Nc\.mi B m¥a; Nc\.mi B m¥a; Nc\.mi B m¥a; Nc\.mi B m¥a; Nc\.

emac\el; m¥a;emac\el; m¥a;emac\el; m¥a;emac\el; m¥a;emac\el; m¥a;

®Ps\eqa√;v∑n\>®Ps\eqa√;v∑n\>®Ps\eqa√;v∑n\>®Ps\eqa√;v∑n\>®Ps\eqa√;v∑n\>

emac\' √;tc\emac\' √;tc\emac\' √;tc\emac\' √;tc\emac\' √;tc\

eA;' √;lqin\;eA;' √;lqin\;eA;' √;lqin\;eA;' √;lqin\;eA;' √;lqin\;

tui≥Aa; rv\s¨;tui≥Aa; rv\s¨;tui≥Aa; rv\s¨;tui≥Aa; rv\s¨;tui≥Aa; rv\s¨;

j rn\kun\tiuc\;j rn\kun\tiuc\;j rn\kun\tiuc\;j rn\kun\tiuc\;j rn\kun\tiuc\;

puz∑n\etac\‘mi>puz∑n\etac\‘mi>puz∑n\etac\‘mi>puz∑n\etac\‘mi>puz∑n\etac\‘mi>

ny\78/51lm\;ny\78/51lm\;ny\78/51lm\;ny\78/51lm\;ny\78/51lm\;

en edÅl˙r^en edÅl˙r^en edÅl˙r^en edÅl˙r^en edÅl˙r^

miqa;suk dgMumiqa;suk dgMumiqa;suk dgMumiqa;suk dgMumiqa;suk dgMu

‘mi>ny\ Amt\‘mi>ny\ Amt\‘mi>ny\ Amt\‘mi>ny\ Amt\‘mi>ny\ Amt\

16ska;wålm\;16ska;wålm\;16ska;wålm\;16ska;wålm\;16ska;wålm\;

mc\;k∑n\; Sramc\;k∑n\; Sramc\;k∑n\; Sramc\;k∑n\; Sramc\;k∑n\; Sra

eta\Âk^;f tipi!k tui;K¥´>e®Kak\Tp\ ek¥ac\;eta\Âk^;At∑k\ AlØec∑k¥p\ ts\qin\;kiu ANunayketa\Âk^;f tipi!k tui;K¥´>e®Kak\Tp\ ek¥ac\;eta\Âk^;At∑k\ AlØec∑k¥p\ ts\qin\;kiu ANunayketa\Âk^;f tipi!k tui;K¥´>e®Kak\Tp\ ek¥ac\;eta\Âk^;At∑k\ AlØec∑k¥p\ ts\qin\;kiu ANunayketa\Âk^;f tipi!k tui;K¥´>e®Kak\Tp\ ek¥ac\;eta\Âk^;At∑k\ AlØec∑k¥p\ ts\qin\;kiu ANunayketa\Âk^;f tipi!k tui;K¥´>e®Kak\Tp\ ek¥ac\;eta\Âk^;At∑k\ AlØec∑k¥p\ ts\qin\;kiu ANunayk

Sraeta\ Bd∂N†nN∂kTM ersk\K¥ANuemadna tra;nay¨®p^; ti=ni(rn\kun\@an) Aup\K¥op\er;mØ;(B‹a)Sraeta\ Bd∂N†nN∂kTM ersk\K¥ANuemadna tra;nay¨®p^; ti=ni(rn\kun\@an) Aup\K¥op\er;mØ;(B‹a)Sraeta\ Bd∂N†nN∂kTM ersk\K¥ANuemadna tra;nay¨®p^; ti=ni(rn\kun\@an) Aup\K¥op\er;mØ;(B‹a)Sraeta\ Bd∂N†nN∂kTM ersk\K¥ANuemadna tra;nay¨®p^; ti=ni(rn\kun\@an) Aup\K¥op\er;mØ;(B‹a)Sraeta\ Bd∂N†nN∂kTM ersk\K¥ANuemadna tra;nay¨®p^; ti=ni(rn\kun\@an) Aup\K¥op\er;mØ;(B‹a)

√^;qin\;ek¥a\TM ep;Ap\lØdån\;s√\" √^;qin\;ek¥a\TM ep;Ap\lØdån\;s√\" √^;qin\;ek¥a\TM ep;Ap\lØdån\;s√\" √^;qin\;ek¥a\TM ep;Ap\lØdån\;s√\" √^;qin\;ek¥a\TM ep;Ap\lØdån\;s√\" (k-p)

eq∑;l∑n\tup\ek∑; eragåeq∑;l∑n\tup\ek∑; eragåeq∑;l∑n\tup\ek∑; eragåeq∑;l∑n\tup\ek∑; eragåeq∑;l∑n\tup\ek∑; eragå

kak∑y\ ta;S^;er;At∑k\kak∑y\ ta;S^;er;At∑k\kak∑y\ ta;S^;er;At∑k\kak∑y\ ta;S^;er;At∑k\kak∑y\ ta;S^;er;At∑k\

saqc\ek¥ac\;m¥a; At∑c\;saqc\ek¥ac\;m¥a; At∑c\;saqc\ek¥ac\;m¥a; At∑c\;saqc\ek¥ac\;m¥a; At∑c\;saqc\ek¥ac\;m¥a; At∑c\;

®Kc\eS;P¥n\;®Kc\; lup\cn\;kiu®Kc\eS;P¥n\;®Kc\; lup\cn\;kiu®Kc\eS;P¥n\;®Kc\; lup\cn\;kiu®Kc\eS;P¥n\;®Kc\; lup\cn\;kiu®Kc\eS;P¥n\;®Kc\; lup\cn\;kiu

sk\tc\Ba 10rk\k q^epåsk\tc\Ba 10rk\k q^epåsk\tc\Ba 10rk\k q^epåsk\tc\Ba 10rk\k q^epåsk\tc\Ba 10rk\k q^epå

‘mi>ny\ sv\pc\qayaer;AP∑´>‘mi>ny\ sv\pc\qayaer;AP∑´>‘mi>ny\ sv\pc\qayaer;AP∑´>‘mi>ny\ sv\pc\qayaer;AP∑´>‘mi>ny\ sv\pc\qayaer;AP∑´>

tawn\KMAc\g¥c\n^ya √^;m¥io;mc\;tawn\KMAc\g¥c\n^ya √^;m¥io;mc\;tawn\KMAc\g¥c\n^ya √^;m¥io;mc\;tawn\KMAc\g¥c\n^ya √^;m¥io;mc\;tawn\KMAc\g¥c\n^ya √^;m¥io;mc\;

v∑n\≥ Âk^;Âkp\eSac\r∑k\s√\"v∑n\≥ Âk^;Âkp\eSac\r∑k\s√\"v∑n\≥ Âk^;Âkp\eSac\r∑k\s√\"v∑n\≥ Âk^;Âkp\eSac\r∑k\s√\"v∑n\≥ Âk^;Âkp\eSac\r∑k\s√\"

(‘mi>ny\sv\pc\)

k¥oic\; tMu ‘mi> ny\ sv\ pc\k¥oic\; tMu ‘mi> ny\ sv\ pc\k¥oic\; tMu ‘mi> ny\ sv\ pc\k¥oic\; tMu ‘mi> ny\ sv\ pc\k¥oic\; tMu ‘mi> ny\ sv\ pc\

qayaer;AP∑> ‘mi>meZ;qn\≥rc\;qayaer;AP∑> ‘mi>meZ;qn\≥rc\;qayaer;AP∑> ‘mi>meZ;qn\≥rc\;qayaer;AP∑> ‘mi>meZ;qn\≥rc\;qayaer;AP∑> ‘mi>meZ;qn\≥rc\;

qayalper;At∑k\ lm\;eB;qayalper;At∑k\ lm\;eB;qayalper;At∑k\ lm\;eB;qayalper;At∑k\ lm\;eB;qayalper;At∑k\ lm\;eB;

ere®mac\;Sy\y¨®Kc\;N˙c\. erSiu;ere®mac\;Sy\y¨®Kc\;N˙c\. erSiu;ere®mac\;Sy\y¨®Kc\;N˙c\. erSiu;ere®mac\;Sy\y¨®Kc\;N˙c\. erSiu;ere®mac\;Sy\y¨®Kc\;N˙c\. erSiu;

Tut\®Kc\;lup\cn\;kiu eAak\tiuTut\®Kc\;lup\cn\;kiu eAak\tiuTut\®Kc\;lup\cn\;kiu eAak\tiuTut\®Kc\;lup\cn\;kiu eAak\tiuTut\®Kc\;lup\cn\;kiu eAak\tiu

Ba 5rk\k dutiy√;s;mØ;(eZ;)Ba 5rk\k dutiy√;s;mØ;(eZ;)Ba 5rk\k dutiy√;s;mØ;(eZ;)Ba 5rk\k dutiy√;s;mØ;(eZ;)Ba 5rk\k dutiy√;s;mØ;(eZ;)

√^;qk\tc\N˙c\.AP∑´>wn\Tm\;m¥a;√^;qk\tc\N˙c\.AP∑´>wn\Tm\;m¥a;√^;qk\tc\N˙c\.AP∑´>wn\Tm\;m¥a;√^;qk\tc\N˙c\.AP∑´>wn\Tm\;m¥a;√^;qk\tc\N˙c\.AP∑´>wn\Tm\;m¥a;

p;epåc\; eSac\r∑k\raqiu≥ ‘mi>ny\p;epåc\; eSac\r∑k\raqiu≥ ‘mi>ny\p;epåc\; eSac\r∑k\raqiu≥ ‘mi>ny\p;epåc\; eSac\r∑k\raqiu≥ ‘mi>ny\p;epåc\; eSac\r∑k\raqiu≥ ‘mi>ny\

AmOeSac\Arar˙i √^;Kc\ek¥a\AmOeSac\Arar˙i √^;Kc\ek¥a\AmOeSac\Arar˙i √^;Kc\ek¥a\AmOeSac\Arar˙i √^;Kc\ek¥a\AmOeSac\Arar˙i √^;Kc\ek¥a\

Âk;Âkp\ eSac\r∑k\s√\"Âk;Âkp\ eSac\r∑k\s√\"Âk;Âkp\ eSac\r∑k\s√\"Âk;Âkp\ eSac\r∑k\s√\"Âk;Âkp\ eSac\r∑k\s√\"

(‘mi>ny\sv\pc\)

Âkv\.ROss\eS;ra ‘mi>ny\AmOeSac\Arar˙i √;eAac\tc\√^;k r˙c\;lc\;tc\®ps√\" Âkv\.ROss\eS;ra ‘mi>ny\AmOeSac\Arar˙i √;eAac\tc\√^;k r˙c\;lc\;tc\®ps√\" Âkv\.ROss\eS;ra ‘mi>ny\AmOeSac\Arar˙i √;eAac\tc\√^;k r˙c\;lc\;tc\®ps√\" Âkv\.ROss\eS;ra ‘mi>ny\AmOeSac\Arar˙i √;eAac\tc\√^;k r˙c\;lc\;tc\®ps√\" Âkv\.ROss\eS;ra ‘mi>ny\AmOeSac\Arar˙i √;eAac\tc\√^;k r˙c\;lc\;tc\®ps√\" (k-p)

p´K;tiuc\; sv\pc\qayaer;AP∑´> vWn\Âka;er;mØ; √;m¥oi;Niuc\eAac\p´K¨;tiuc\; sv\pc\qayaer;AP∑´> vWn\Âka;er;mØ; √;m¥oi;Niuc\eAac\p´K¨;tiuc\; sv\pc\qayaer;AP∑´> vWn\Âka;er;mØ; √;m¥oi;Niuc\eAac\p´K¨;tiuc\; sv\pc\qayaer;AP∑´> vWn\Âka;er;mØ; √;m¥oi;Niuc\eAac\p´K¨;tiuc\; sv\pc\qayaer;AP∑´> vWn\Âka;er;mØ; √;m¥oi;Niuc\eAac\

ewå‘mi>ny\ sv\pc\qayaer;AP∑> ‘mi>meZ;qs\eSak\lup\mONc\. eZ;qewå‘mi>ny\ sv\pc\qayaer;AP∑> ‘mi>meZ;qs\eSak\lup\mONc\. eZ;qewå‘mi>ny\ sv\pc\qayaer;AP∑> ‘mi>meZ;qs\eSak\lup\mONc\. eZ;qewå‘mi>ny\ sv\pc\qayaer;AP∑> ‘mi>meZ;qs\eSak\lup\mONc\. eZ;qewå‘mi>ny\ sv\pc\qayaer;AP∑> ‘mi>meZ;qs\eSak\lup\mONc\. eZ;q

eZ;qa;m¥a; eZ;erac\;K¥mOkiu eAak\tiuBa2rk\k eZ;At∑c\;eZ;qa;m¥a; eZ;erac\;K¥mOkiu eAak\tiuBa2rk\k eZ;At∑c\;eZ;qa;m¥a; eZ;erac\;K¥mOkiu eAak\tiuBa2rk\k eZ;At∑c\;eZ;qa;m¥a; eZ;erac\;K¥mOkiu eAak\tiuBa2rk\k eZ;At∑c\;eZ;qa;m¥a; eZ;erac\;K¥mOkiu eAak\tiuBa2rk\k eZ;At∑c\;

l˙v\.lv\ Âkv\.ROss\eS;ra AmOeSac\Arari √;esaerWk rc\;lc\;l˙v\.lv\ Âkv\.ROss\eS;ra AmOeSac\Arari √;esaerWk rc\;lc\;l˙v\.lv\ Âkv\.ROss\eS;ra AmOeSac\Arari √;esaerWk rc\;lc\;l˙v\.lv\ Âkv\.ROss\eS;ra AmOeSac\Arari √;esaerWk rc\;lc\;l˙v\.lv\ Âkv\.ROss\eS;ra AmOeSac\Arari √;esaerWk rc\;lc\;

tc\®ps√\" tc\®ps√\" tc\®ps√\" tc\®ps√\" tc\®ps√\" (‘mi>ny\sv\pc\)

ek¥ak\tMKå; eAak\tiuBa 12

ek¥ak\tMKå;‘mi>ny\ eA:K¥m\;qayaer;Nc\. P∑M>‘Pi;er;ekac\s^f √;eSac\mO®Pc\. 2007KuN˙s\ tkquil\wc\ek¥ak\tMKå;‘mi>ny\ eA:K¥m\;qayaer;Nc\. P∑M>‘Pi;er;ekac\s^f √;eSac\mO®Pc\. 2007KuN˙s\ tkquil\wc\ek¥ak\tMKå;‘mi>ny\ eA:K¥m\;qayaer;Nc\. P∑M>‘Pi;er;ekac\s^f √;eSac\mO®Pc\. 2007KuN˙s\ tkquil\wc\ek¥ak\tMKå;‘mi>ny\ eA:K¥m\;qayaer;Nc\. P∑M>‘Pi;er;ekac\s^f √;eSac\mO®Pc\. 2007KuN˙s\ tkquil\wc\ek¥ak\tMKå;‘mi>ny\ eA:K¥m\;qayaer;Nc\. P∑M>‘Pi;er;ekac\s^f √;eSac\mO®Pc\. 2007KuN˙s\ tkquil\wc\

saem;p∑´t∑c\ gu%\T¨;rri®p: T;KÁn\s∑aeAac\®mc\Âkeqa ek¥ac\;qa;' ek¥ac\;qm¥a;Aa; gu%\‘pSuK¥;®mHc\.p∑´saem;p∑´t∑c\ gu%\T¨;rri®p: T;KÁn\s∑aeAac\®mc\Âkeqa ek¥ac\;qa;' ek¥ac\;qm¥a;Aa; gu%\‘pSuK¥;®mHc\.p∑´saem;p∑´t∑c\ gu%\T¨;rri®p: T;KÁn\s∑aeAac\®mc\Âkeqa ek¥ac\;qa;' ek¥ac\;qm¥a;Aa; gu%\‘pSuK¥;®mHc\.p∑´saem;p∑´t∑c\ gu%\T¨;rri®p: T;KÁn\s∑aeAac\®mc\Âkeqa ek¥ac\;qa;' ek¥ac\;qm¥a;Aa; gu%\‘pSuK¥;®mHc\.p∑´saem;p∑´t∑c\ gu%\T;rri®p: T;KÁn\s∑aeAac\®mc\Âkeqa ek¥ac\;qa;' ek¥ac\;qm¥a;Aa; gu%\‘pSuK¥;®mHc\.p∑´

AKm\;Ana;kiu eAak\tiuBa 7rk\ nMnk\ 9nark ‘mi>ny\Kn\;mÒ k¥c\;pqv\"AKm\;Ana;kiu eAak\tiuBa 7rk\ nMnk\ 9nark ‘mi>ny\Kn\;mÒ k¥c\;pqv\"AKm\;Ana;kiu eAak\tiuBa 7rk\ nMnk\ 9nark ‘mi>ny\Kn\;mÒ k¥c\;pqv\"AKm\;Ana;kiu eAak\tiuBa 7rk\ nMnk\ 9nark ‘mi>ny\Kn\;mÒ k¥c\;pqv\"AKm\;Ana;kiu eAak\tiuBa 7rk\ nMnk\ 9nark ‘mi>ny\Kn\;mÒ k¥c\;pqv\"



ek¥ak\tMKå;‘mi>Ò tk˚qiul\wc\saem;p∑´gu%\T¨;rT¨;KÁn\ek¥ac\;q¨' ek¥ac\;qa;m¥a;Aa; gu%\‘pSu K¥^;®mHc\.

AKm\;Ana;t∑c\ ‘mi>ny\

eA:K¥m\;qayaer;N˙c\. P∑M>‘Pi;er;

ekac\s√k™ √;m¥io;tc\.k AP∑c\.

Am˙aska;e®paÂka;®p^; ‘mi>ny\

pvaer;mØ; √^;esaB^qin\;k

gu%\‘p SuK¥^;®mHc\.r®Kc\;AeÂkac\;

r˙c\;lc\;e®paÂka;qv\"

Tiu≥enak\ ‘mi>ny\eA:K¥m\;

qayaer;Nc\. P∑M>‘Pi;er;ekac\s^

√k˚™ √^;m¥io;tc\.k cå;Baqa

gu%\T¨;r˙c\ mq^risiu;l∑c\N˙c\.

emac\eAac\piuc\‘Pi;tiu≥Aa; gu%\‘p

Suec∑k¥p\ ts\qin\;s^ K¥^;®mHc\.®p^;

(yapuM)(yapuM)(yapuM)(yapuM)(yapuM)' el;Baqa gu%\T¨;r˙c\

ts\√^;' qMu;Baqa gu%\T¨;r˙c\

cå;√^;' N˙s\Baqagu%\T¨;r˙c\ 11√^;' ts\Baqagu%\T¨;r˙c\ 17√^;' tiuc\;ASc\.pn\;K¥^' k∑n\p¥øta' sas^sakMu;

Surek¥ac\;qa;' ek¥ac\;q¨m¥a;N˙c\. eAac\K¥k\ekac\;eqa ek¥ac\;qMu;ek¥ac\;m˙ ek¥ac\;Aup\Sra'

Sram”k^;tiu≥Aa; tawn\r˙iq¨tiu≥k Sum¥a;K¥^;®mHc\.Âkqv\" (‘mi>ny\ ®pn\/Sk\) (‘mi>ny\ ®pn\/Sk\) (‘mi>ny\ ®pn\/Sk\) (‘mi>ny\ ®pn\/Sk\) (‘mi>ny\ ®pn\/Sk\)

®mwt^ sk\tc\Ba 10®mwt^ sk\tc\Ba 10®mwt^ sk\tc\Ba 10®mwt^ sk\tc\Ba 10®mwt^ sk\tc\Ba 10

®mwt^‘mi>ny\ sv\pc\qayaer;AP∑´>f 2007-2008 B‹aer;

N˙s\At∑k\ ec∑luM;ec∑rc\;AquM;srit\®Pc\. eSac\r∑k\eqa quKlm\; Apiuc\;

(2) kt†ralm\;Kc\;®Kc\;lup\cn\; eSac\r∑k\rn\At∑k\ ek¥ak\sueSac\;

Ta;mOkiu krc\®pv\ny\ sv\pc\qayaer;AP∑´> vWn\Âka;er;mØ; √^;emac\

emac\eAac\ Âqgut\ 24 rk\k k∑c\;Sc\;ss\eS;ra AmOeSac\Arar˙i

√^;Kc\emac\qn\;N˙c\. tawn\KMAc\g¥c\n^ya √^;ec∑sui;tui≥k r˙c\;lc\;tc\®p

ÂkeÂkac\; qirqv\" (‘mi>ny\sv\pc\)(‘mi>ny\sv\pc\)(‘mi>ny\sv\pc\)(‘mi>ny\sv\pc\)(‘mi>ny\sv\pc\)

krc\®pv\ny\ sv\pc\vWn\mØ;

®mwt^‘mi> quKlm\;Kc\;rn\

ek¥ak\sueSac\;mO ss\eS;

erW®pv\hin\;kuquil\®Ps\eS;Kn\;qui≥ eS;N˙c\.AlØec∑lØdån\;rn\kun\ eAak\tiuBa 13rn\kun\ eAak\tiuBa 13rn\kun\ eAak\tiuBa 13rn\kun\ eAak\tiuBa 13rn\kun\ eAak\tiuBa 13

rn\kc\;®pv\qaya(k¥oik˚SMs¨påwm\;-taem∑el;qMlm\;An^;)

erW®pv\hin\;kuquil\®Ps\eS;Kn\;At∑k\ AlØr˙c\m¥a;k eS;Nc\. AlØec∑

m¥a;kiu biul\teTac\Bura;lm\; Aena\rTaAim\ra tiuk\(2)en edÅÂkc\

t^N˙c\.qa;qm^;e®m;ts\suk ec∑k¥p\N˙s\qin\;' erWgMutiuc\tawå tuik\-B^ en

U^;ek¥a\erWAa;rv\s¨;j t¨m edÅAmaÂkv\' edÅÂkv\Âkv\emk

ec∑k¥p\ts\qin\;' U^;eza\wc\;®mc\.- påemakrc\rc\eza\' qm^; wc\;l´.Kiuc\k

ec∑k¥p\ts\qin\;' lm\;meta\ema\tc\lm\; Am˙t\(94)en kiuÂkc\‘pM;-

edÅsn\;sn\;®mc\.k ec∑k¥p\ts\qin\;' eBak\eTa\®pv\qaya eS;RMulm\;

en U^;qk\l∑c\-edÅN∑´>N∑´>r^' qa; ezy¥amiu;k ec∑k¥p\ts\qin\;' bhn\;

wkçBalm\; 5/s^en U^;qn\;T∑n\;-edÅKc\Kc\qn\;k ec∑k¥p\ts\qin\;'

dgMu‘mi>ny\ nwed;lm\;en U^;qk\wc\;-edÅel;®mc\.k ec∑k¥p\ts\qin\;'

sm\;eK¥ac\; kÁn\;etalm\; Am˙t\(8)en U^;emac\emac\ek¥a\-edÅNuNus^k

ec∑k¥p\e®Kak\eqac\;N˙s\eTac\' biul\teTac\ Aena\rTaAim\raen

(U^;siu;v∑n\≥)- edÅtc\mui;qk\k ec∑k¥p\cå;eqac\;' pn\;B´tn\; kun\eZ;

tn\; tiuk\(2) Amt\(194)en U;sin\lOic\-edÅqn\;®mc\.k ec∑k¥p\cå;eqac\;'

rn\kc\; ®pv\qaya qriezy¥alm\;enU;Kc\emac\eA;k ec∑k¥p\cå;eqac\;'

qaektT¨påRMu 6lm\;en emac\ekac\;qk\hin\;(em∑;en≥)k ec∑k¥p\

cå;eqac\;' ek¥ak\tMta; 33lm\; Niuc\kumπ%^m˙ U;sui;tc\.k ec∑k¥p\

cå;eqac\;' buil\teTac\Bura;lm\;en U;®mc\.eqac\;-edÅKc\Âkv\ miqa;suk

ec∑k¥p\qMu;eqac\;' qaekteSak\lup\er; kiuy\puic\Aim\rawc\;m˙

m®Pømaq∑y\mWn\;(em∑;en≥)k ec∑k¥p\qMu;eqac\;' dgMu‘mi>qs\(e®mak\piuc\;)

36rp\k∑k\ nwrt\lm\;en U^;Kc\emac\Sc\.- edÅeA;eA:k ec∑k¥p\

qMu;eqac\;tui≥kui ep;Ap\lØdån\;Âkqv\"

ASuipå kuquil\®Ps\eS;Kn\; qMu;Tp\tui;®mHc\.eSac\N˙c\. eS;'

eS;psßv\;tiu≥At∑k\ lØdån\;luiqm¥a; erW®pv\hin\;ek¥ac\; Pun\;- 541493'

09-5102197 tiu≥qui≥ Sk\q∑y\lØdån\;Niuc\eÂkac\; qirqv\" (k-p)(k-p)(k-p)(k-p)(k-p)

1234567890123456789012345678901212345678901123456789012345678901234567890121234567890112345678901234567890123456789012123456789011234567890123456789012345678901212345678901123456789012345678901234567890121234567890112345678901234567890123456789012123456789011234567890123456789012345678901212345678901

eK¥ak\ ATk(1) ®mt\Srap¨eza\p∑´eK¥ak\ eAak\tuiBa 5

mek∑;tuic\; eK¥ak\‘mi>ny\ Amt\(1)Ae®KKMpvaATk\tn\;ek¥ac\;mek∑;tuic\; eK¥ak\‘mi>ny\ Amt\(1)Ae®KKMpvaATk\tn\;ek¥ac\;mek∑;tuic\; eK¥ak\‘mi>ny\ Amt\(1)Ae®KKMpvaATk\tn\;ek¥ac\;mek∑;tuic\; eK¥ak\‘mi>ny\ Amt\(1)Ae®KKMpvaATk\tn\;ek¥ac\;mek∑;tuic\; eK¥ak\‘mi>ny\ Amt\(1)Ae®KKMpvaATk\tn\;ek¥ac\;

t∑c\ tawn\Tm\;eSac\®p; A“cim\;sa;yK´.eqa Sra”k;' Sram”k;t∑c\ tawn\Tm\;eSac\®p; A“cim\;sa;yK´.eqa Sra”k;' Sram”k;t∑c\ tawn\Tm\;eSac\®p; A“cim\;sa;yK´.eqa Sra”k;' Sram”k;t∑c\ tawn\Tm\;eSac\®p; A“cim\;sa;yK´.eqa Sra”k;' Sram”k;t∑c\ tawn\Tm\;eSac\®p; A“cim\;sa;yK´.eqa Sra”k;' Sram”k;

m¥a;Aa; ®mt\Srapeza\p∑´kiu eAak\tuiBa 28 rk\t∑c\ k¥c\;prn\ ssU\m¥a;Aa; ®mt\Srapeza\p∑´kiu eAak\tuiBa 28 rk\t∑c\ k¥c\;prn\ ssU\m¥a;Aa; ®mt\Srapeza\p∑´kiu eAak\tuiBa 28 rk\t∑c\ k¥c\;prn\ ssU\m¥a;Aa; ®mt\Srapeza\p∑´kiu eAak\tuiBa 28 rk\t∑c\ k¥c\;prn\ ssU\m¥a;Aa; ®mt\Srapeza\p∑´kiu eAak\tuiBa 28 rk\t∑c\ k¥c\;prn\ ssU\

Ta;eqa\lv\; lØdån\;liuqm¥a; påwc\lØdån\;Niuc\rn\At∑k\ dzc\Ba30rk\Ta;eqa\lv\; lØdån\;liuqm¥a; påwc\lØdån\;Niuc\rn\At∑k\ dzc\Ba30rk\Ta;eqa\lv\; lØdån\;liuqm¥a; påwc\lØdån\;Niuc\rn\At∑k\ dzc\Ba30rk\Ta;eqa\lv\; lØdån\;liuqm¥a; påwc\lØdån\;Niuc\rn\At∑k\ dzc\Ba30rk\Ta;eqa\lv\; lØdån\;liuqm¥a; påwc\lØdån\;Niuc\rn\At∑k\ dzc\Ba30rk\

nMnk\9nart∑c\ ASuipåek¥ac\;Ò k¥c\;pmv\®Ps\qv\"nMnk\9nart∑c\ ASuipåek¥ac\;Ò k¥c\;pmv\®Ps\qv\"nMnk\9nart∑c\ ASuipåek¥ac\;Ò k¥c\;pmv\®Ps\qv\"nMnk\9nart∑c\ ASuipåek¥ac\;Ò k¥c\;pmv\®Ps\qv\"nMnk\9nart∑c\ ASuipåek¥ac\;Ò k¥c\;pmv\®Ps\qv\"

Sk\q∑y\lØdån\;Niuc\Sk\q∑y\lØdån\;Niuc\Sk\q∑y\lØdån\;Niuc\Sk\q∑y\lØdån\;Niuc\Sk\q∑y\lØdån\;Niuc\

ASuipåek¥ac\;t∑c\ pva

qc\Âka;ep;K.eqa Aqk\60®pv\.

A“cim\;sa;y“p; qk\riTc\ra; Sra'

Sram”k^; 85U^;tiu≥Aa; p¨eza\

kn\eta.Âkmv\®Ps\ra ek¥ac\;qa;

ek¥ac\;q¨ehac\;m¥a; tk\erak\

Âkrn\Nc\. påwc\lØdån\;luiqm¥a;qv\

U;eT∑;emac\(ATk-2) Pun\;-061-

21105' edÅqin\;ec∑ (ATk-1)

Pun\;-061-21015' U;m¥oi;®mc\. Pun\;-

061-22044'U^;e@;Ni uc \ Pun\;-

061-21029' U^;tc\U; (ek¥a\

nv\;®p) Pun\;-061-21793' U;“cim\;

Pun\;-061-21773Nc\. U;wc\;Niuc\ Pun\;-

061-21100 tiu≥qui≥lv\;ekac\;'

eK¥ak\B%\K∑´ ec∑susaAup\ Am˙t\

SF 328 qiu≥lv\;ekac\; Sk\q∑y\

lØdån\;Nuic\eÂkac\; qirqv\"

(‘mi>ny\ ®pn\/Sk\)(‘mi>ny\ ®pn\/Sk\)(‘mi>ny\ ®pn\/Sk\)(‘mi>ny\ ®pn\/Sk\)(‘mi>ny\ ®pn\/Sk\)

k ya;k ya;k ya;k ya;k ya;

®pv\ny\ eBa\®pv\ny\ eBa\®pv\ny\ eBa\®pv\ny\ eBa\®pv\ny\ eBa\

lK´ ‘mi>ny\lK´ ‘mi>ny\lK´ ‘mi>ny\lK´ ‘mi>ny\lK´ ‘mi>ny\

sv\ pc\ qasv\ pc\ qasv\ pc\ qasv\ pc\ qasv\ pc\ qa

ya er; AP∑´>ya er; AP∑´>ya er; AP∑´>ya er; AP∑´>ya er; AP∑´>

RMu;wc\;At∑c\;RMu;wc\;At∑c\;RMu;wc\;At∑c\;RMu;wc\;At∑c\;RMu;wc\;At∑c\;

wn\Tm\; Aim\rawn\Tm\; Aim\rawn\Tm\; Aim\rawn\Tm\; Aim\rawn\Tm\; Aim\ra

eSak\lup\er;eSak\lup\er;eSak\lup\er;eSak\lup\er;eSak\lup\er;

At∑k\ e®m enAt∑k\ e®m enAt∑k\ e®m enAt∑k\ e®m enAt∑k\ e®m en

ra er∑; K¥y\mOra er∑; K¥y\mOra er∑; K¥y\mOra er∑; K¥y\mOra er∑; K¥y\mO

kiu Âqgut\ 17kiu Âqgut\ 17kiu Âqgut\ 17kiu Âqgut\ 17kiu Âqgut\ 17

rk\k kya;rk\k kya;rk\k kya;rk\k kya;rk\k kya;

®pv\ny\sv\pc\®pv\ny\sv\pc\®pv\ny\sv\pc\®pv\ny\sv\pc\®pv\ny\sv\pc\

qayaer;AP∑>qayaer;AP∑>qayaer;AP∑>qayaer;AP∑>qayaer;AP∑>

vWn\Âka;er;mØ;vWn\Âka;er;mØ;vWn\Âka;er;mØ;vWn\Âka;er;mØ;vWn\Âka;er;mØ;

√^; sv\ q√^; sv\ q√^; sv\ q√^; sv\ q√^; sv\ q

14-10 (17) 10/14/07, 2:21 AM1

14-10 (01)2007/10/14 · 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 sam¥k\N˙a 2 14-10-200714-10-200714-10-2007 Ay\d^ta.Ay\d^ta. AaeBa AaeBa\\ - [PDF Document] (17)

sam¥k\N˙a 20sam¥k\N˙a 20sam¥k\N˙a 20sam¥k\N˙a 20sam¥k\N˙a 20 14-10-200714-10-200714-10-200714-10-200714-10-2007

$ tv\“cim\mOkui liula;qv\

$ eA;K¥m\;mOkiu liula;qv\

$ S¨p¨AÂkm\;Pk\mOkiu mliula;

®pv\q¨>SN∂qeBaTa;

$ miu;lMu;®pv\. muqawåd^ RFA VOA N˙c\. BBC$ RFA VOA BBC AP¥k\qma;m¥a; qtiTa;$ RFA VOA N˙c\. BBC

ellOic\;epÅk l¨qt\qma;m¥a;®pv\q¨Aa;luM; qtiTa;

$ miu;lMu;®pv\.muqawåd^et∑tuic\;®pv\p¥k\eAac\lup\enqv\$ BBC vaenqv\

VOA lim\enqv\RFA rn\tuik\ep;enqv\

$ A´d^ ewqalpufia;m¥a;'myMueln´> qtiTa;

$$ AÂkm\;Pk\S¨p¨mOeÂkac\.-AÂkm\;Pk\S¨p¨mOeÂkac\.-AÂkm\;Pk\S¨p¨mOeÂkac\.-AÂkm\;Pk\S¨p¨mOeÂkac\.-AÂkm\;Pk\S¨p¨mOeÂkac\.-

ek¥ac\;qa;ek¥ac\;q¨m¥a; saqc\p¥k\qv\"""""eZ;qv\m¥a; s^;p∑a;er;TiKiuk\qv\\"""""lk\lup\lk\sa;m¥a; wc\ec∑el¥a.qv\\"""""

Kr^;q∑a;lup\cn\;m¥a; AÂk^;Ak¥y\TiKiuk\qv\\"""""

$$ AÂkm\;Pk\S¨p¨mOeÂkac\.-AÂkm\;Pk\S¨p¨mOeÂkac\.-AÂkm\;Pk\S¨p¨mOeÂkac\.-AÂkm\;Pk\S¨p¨mOeÂkac\.-AÂkm\;Pk\S¨p¨mOeÂkac\.-

kuiliun^ny\K¥´>m¥a;qa Ak¥oi;r˙iqv\\"""""®pv\t∑c\;®pv\p AP¥k\qma;m¥a;qa edÅlaSueÂk; ts\ep∑>ts\puik\rr˙iq∑a;Âkqv\\"""""

SN∂®pS¨�p¨�Âkrat∑c\ mv\q¨et∑Ak¥oi;ri ®p^; mv\q¨et∑ Ak¥oi;m´.qnv\;

14-10 (20) 10/14/07, 2:21 AM1

14-10 (01)2007/10/14  · 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 sam¥k\N˙a 2 14-10-200714-10-200714-10-2007 Ay\d^ta.Ay\d^ta. AaeBa AaeBa\\ - [PDF Document] (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Gov. Deandrea McKenzie

Last Updated:

Views: 6114

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Gov. Deandrea McKenzie

Birthday: 2001-01-17

Address: Suite 769 2454 Marsha Coves, Debbieton, MS 95002

Phone: +813077629322

Job: Real-Estate Executive

Hobby: Archery, Metal detecting, Kitesurfing, Genealogy, Kitesurfing, Calligraphy, Roller skating

Introduction: My name is Gov. Deandrea McKenzie, I am a spotless, clean, glamorous, sparkling, adventurous, nice, brainy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.