Regionale samenwerkingen - UMC Utrecht (2024)

UMC Utrecht ligt midden in het hart van Nederland in het hart van de zorg. Het zorgaanbod van het UMC Utrecht bestaat uit grofweg uit twee segmenten: basiszorg en complexe hooggespecialiseerde zorg. Voor een goede kwaliteit van zorg is samenwerking en afstemming nodig zowel voor acute als niet acute zorg. Daarom werkt het UMC Utrecht onder andere nauw samen met andere ziekenhuizen, huisartsen, thuiszorg en verpleeghuizen. Voorbeelden van samenwerking vanuit zorg:

Samenwerking vanuit onderzoek

Samenwerking op het gebied van onderwijs

Oncologie uitklapper, klik om te openen

“Juiste zorg op de juiste plaats"

Ziekenhuizen en huisartsen in de regio Utrecht willen samen de kwaliteit van de patiëntenzorg en continuïteit verbeteren. Daarom werken zij nauw samen bij bepaalde ziektebeelden zoals diabetes, hartinfarct, longziekten, herseninfarcten etc.

 • UMC Utrecht
 • St. Antoniusziekenhuis
 • Stichting Diakonessenziekenhuis
 • Hofpoortziekenhuis
 • Huisartsen coöperaties: Coöperatie Huisartsen Utrecht Stad, Huisartsen Coöperatie Zeist, Stichting Leidsche Rijn Julius Gezondheid Centra, Stichting Gezondheidscentra Utrecht, Ketenzorg NU B.V. , Preventzorg B.V., Stichting Wijkgezondheidscentra Doorslag Stadscentrum, Stichting Kanaleneiland Noord-Zuid, Stichting Zorg in Houten, Coöperatie Eerstelijns Medisch Centrum Nieuwegein

In het “Bestuurlijk Regio overleg Ziekenhuizen en huisartsen” wordt samen afgestemd.

Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht (RAKU) uitklapper, klik om te openen

RAKU: regionaal team van drie ziekenhuizen

Zorgverleners van het UMC Utrecht, St. Antonius Ziekenhuis (Utrecht/Nieuwegein) en Meander Medisch Centrum (Amersfoort) werken als één regionaal team samen binnen het RAKU om patiënten met zeldzame tumoren in de buik de best mogelijke zorg te bieden en een betere genezingskans. Deze drie ziekenhuizen hebben hun kennis en ervaring over zeldzame buiktumoren gebundeld, zodat de beste behandelmogelijkheden beschikbaar zijn. De ziekenhuizen delen operatieteams en speciale robotapparatuur om operaties bij buiktumoren nog beter uit te voeren. Ook doen de ziekenhuizen samen onderzoek naar nieuwe behandelingen.

De specialisten zijn allen speciaal bekwaamd in het behandelen van patiënten met deze aandoening en hebben zich georganiseerd in twee RAKU-teams: een team voor maag- en slokdarmkanker en een team voor alvleesklier-lever- en galwegkanker. Dit om de patiënt de hoogst mogelijke kwaliteit van zorg aan te bieden.

Wetenschappelijk onderzoek uitklapper, klik om te openen

We verrichten wetenschappelijk onderzoek om de behandeling van patiënten in deze situatie te verbeteren. Mogelijk wordt aan de patiënt gevraagd om deel te nemen aan een dergelijk onderzoek. De patiënt is helemaal vrij in zijn/haar keuze om wel of niet mee te doen. De keuze van de patiënt heeft op geen enkele manier invloed op zijn/haar behandeling.

Het kan zijn dat gegevens uitgewisseld worden tussen de samenwerkende ziekenhuizen. Dit gebeurt uiteraard op een veilige en verantwoorde manier.

De huisarts en eventuele andere betrokken specialisten worden door het RAKU-team op de hoogte gehouden van de behandeling.

Psychiatrische aandoeningen uitklapper, klik om te openen

Patienten met ernstige psychiatrische aandoeningen hebben gedurende hun leven in meer of mindere mate last van problemen op meerdere levensgebieden. Door intensieve samenwerking met GGZ partners is het UMC Utrecht in staat de patient als mens centraal te stellen en in te zetten op verbetering van het leven gedurende de levensloop.

Door deze samenwerking wordt de zorg rondom patiënten met een eerste psychose beter afgestemd. Instellingen waar het UMC Utrecht mee samenwerkt op dit vlak zijn:

Cva ketenzorg uitklapper, klik om te openen

Samen met De Hoogstraat Revalidatie, het Diakonessehuis en het centrum voor revalidatie en herstel, De Parkgraaf van AxionContinu vormt het UMC Utrecht een CVA-Keten. In hetketenbestuur is ook de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl vertegenwoordigd en tweekaderhuisartsen met een aantekening CardioVasculairRisicoManagement (CVRM).Op het gebied van beroerte werken deze partijen al jaren met elkaar samen.Het UMC Utrecht Hersencentrum wil middels de samenwerking optimale zorg bieden op de verschillende locaties en de kwaliteit van zorg voor mensen die een beroerte hebben gehad, continu verbeteren.

Jaarlijks worden zo’n 300 patiënten met een herseninfarct en 240 patiënten met een hersenbloeding opgenomen in het UMC Utrecht Hersencentrum. Zo’n 60 procent is na gemiddeld een week voldoende hersteld om naar huis te gaan. Patiënten die niet naar huis kunnen, gaan naar De Hoogstraat Revalidatie of naar het centrum voor revalidatie en herstel, De Parkgraaf van AxionContinu.

Kindercardiologie uitklapper, klik om te openen

Het Kinderhartcentrum, onderdeel van het UMC Utrecht streeft ernaar hét leidinggevend centrum van Nederland te zijn voor de diagnostiek en behandeling van kinderen met een aangeboren hartafwijking.
Door nauwe samenwerking tussen verschillende klinische disciplines en wetenschappers staat het Kinderhartcentrum voor: optimale patiëntenzorg, innovatieve ontwikkelingen en wetenschappelijk onderzoek en excellente opleiding.

Het kinderhartcentrum heeft een aantal buiten poliklinieken:

Het kinderhartcentrum heeft een aantal buiten poliklinieken en werkt ook samen met verrschillende zorginstellingen:

Kinderen en jongeren met diabetes uitklapper, klik om te openen

Kinderen en jongeren met diabetes in de regio Midden-Nederland kunnen terecht in het regionaal behandelcentrum Diabetes Centraal. Het centrum biedt zorg en ondersteuning aan jonge diabetespatiënten en hun familie.

Diabetes Centraal is een samenwerkingsverband tussen het St. Antonius Ziekenhuis, Wilhelmina Kinderziekenhuis, Diakonessenhuis, Ziekenhuis Rivierenland en Zuwe Hofpoort Ziekenhuis.

Door de intensieve samenwerking willen de verschillende ziekenhuizen zo goed mogelijke kinderdiabeteszorg bieden. Het centrum is gevestigd in het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht (Leidsche Rijn).

Kijk voor meer informatie op de website van Diabetes Centraal.

Stichting Prenatale Screening Regio Utrecht uitklapper, klik om te openen

SPSRUstaat voor Stichting Prenatale Screening Regio Utrecht en omstreken.De SPSRU is een van de 8 regionale centra die van VWS een vergunning heeft verkregen voor het faciliteren en bewaken van de prenatale screening op downsyndroom en neuraalbuisdefecten. De SPSRU is verantwoording verschuldigd aan het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CVB) van het RIVM.

In de notitie Landelijke werkwijze van Regionale Centra prenatale screening zijn de activiteiten van de Regionale Centra beschreven, zoals deze voortkomen uit de voorwaarden die gesteld zijn bij deWBO-vergunning. De SPSRU is een zelfstandige stichting met een bestuur en een Raad van Advies.

De Stichting is gehuisvest in het UMC Utrecht, locatie WKZ.

Het Verloskundig Samenwerkingsverband uitklapper, klik om te openen

Het doel van dit samenwerkingsverband is om de verloskunde in de regio ‘op 1 lijn’ te krijgen. Voorbeelden van samenwerkingen zijn: Praktijk Zeist, Maarssenbroek, Houten 't Wonder,Universitair Verloskundig Centrum.

Het UMC Utrecht heeft sinds kort een Geboorte Centrum (2400 bevallingen en 600 NICU opnames).

Centrum voor Seksueel Geweld uitklapper, klik om te openen

Het Centrum voor Seksueel Geweld (CSG) is een formele samenwerking tussen: UMC Utrecht, Politie Utrecht, Forensische Polikliniek Kindermishandeling en Forensische Medische Maatschappij Utrecht. Het CSG biedt medische, forensische, juridische en psychologische hulp aan slachtoffers van seksueel geweld afgestemd op het slachtoffer. Het CSG is 24/7 bereikbaar.

Nazorg en samenwerking uitklapper, klik om te openen

Voor patiënten die weer naar huis gaan is het belangrijk dat er goede nazorg is geregeld na een ziekenhuisopname. Het UMC Utrecht werkt bijvoorbeeld nauw samen met diverse thuiszorg organisaties, verpleeghuizen en verzorgingshuizen.

Convenant Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen uitklapper, klik om te openen

In 2008 heeft het UMC Utrecht, in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg op verzoek van het Ministerie van VWS, het initiatief genomen in het opstarten en het doorontwikkelen van een regionaal ouderennetwerk, het Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen ofwel NUZO. Het NUZO wil de samenhang in welzijn, wonen en zorg voor kwetsbare ouderen in de brede Utrechtse regio verbeteren en richt zich op het stimuleren en bevorderen van kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen. Belangrijk vertrekpunt hierbij is de behoefte van de oudere zelf. De ouderen die participeren in het netwerk hebben vetorecht bij de beoordeling van projecten vanuit het ouderenperspectief.

Samenwerking ziekenhuizen en huisartsen in de regio utrecht uitklapper, klik om te openen

UMC Utrecht en hetAntoni van Leeuwenhoekziekenhuis werken intensief met elkaar samen om de zorg voor mensen met kanker nog beter te maken. Daarnaast werkt het UMC Utrecht samen met regionale partners aan eenzelfde doel:

Consulten bij de huisarts door specialisten uitklapper, klik om te openen

Het UMC Utrecht organiseert periodiek consultatieve spreekuren in gezondheidscentrum De Bilt. Tijdens dit spreekuur ziet een specialist uit het UMC Utrecht in de huisartsenpraktijk een aantal patiënten, waar de huisarts vragen over heeft.

Het consultatieve spreekuur heeft een aantal doelstellingen:
Ten eerste is het voor de patiënt plezierig om dicht bij huis een advies van een specialist te krijgen. In de tweede plaats kan de huisarts met het advies van de specialist de zorg voor de patiënt verbeteren.

Tenslotte leren huisarts en specialist van elkaar, door zich samen in het probleem van een patiënt te verdiepen.
Momenteel doen o.a. de afdelingen Algemene Interne Geneeskunde, Cardiologie en Orthopedie aan deze spreekuren mee in het kader van samenwerking en verbeteringen van zorg voor patiënten.
Gezien de goede ervaringen wordt gekeken of uitbreiding mogelijk is.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Regionale samenwerkingen - UMC Utrecht (2024)

FAQs

Regionale samenwerkingen - UMC Utrecht? ›

12.3). Ook is hierin opgenomen dat het UMC Utrecht een bestuursorgaan is. Dit betekent dat het UMC Utrecht onder de Wet open overheid (Woo) valt.

Is UMC een overheidsinstelling? ›

12.3). Ook is hierin opgenomen dat het UMC Utrecht een bestuursorgaan is. Dit betekent dat het UMC Utrecht onder de Wet open overheid (Woo) valt.

Wat is het grootste ziekenhuis van Nederland? ›

Het grootste algemene ziekenhuis zijn de Isala Klinieken in Zwolle.

Is UMC een goed ziekenhuis? ›

Newsweek, een Amerikaans nieuwstijdschrift, maakt jaarlijks een ranking van de 250 beste ziekenhuizen wereldwijd. Amsterdam UMC staat dit jaar op de 38e plaats, het hoogst van alle Nederlandse ziekenhuizen.

Waar is het UMC in gespecialiseerd? ›

Het UMC Utrecht richt haar medisch wetenschappelijk onderzoek op de volgende zes speerpunten: brain, infection and immunity, circulatory health, personalized cancer care, regenerative medicine and stem cells, child health.

Wie is de baas van het UMC? ›

Margriet Schneider (1959) is 1 november 2015 aangesteld als voorzitter van de raad van bestuur van het UMC Utrecht (UMCU).

Waar staat UMC Utrecht bekend om? ›

Het UMC Utrecht is een internationaal toonaangevend universitair medisch centrum waarin kennis over gezondheid, ziekte en zorg, voor patiënt en samenleving wordt gemaakt, getoetst, gedeeld en toegepast.

Wat is het slechtste ziekenhuis in Nederland? ›

De ziekenhuizen die het laagst scoorden in het onderzoek waren het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer, het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan Den IJssel, het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, het Waterlandziekenhuis in Purmerend, het Spijkenisse Medisch Centrum in Spijkenisse, en het Zaans Medisch Centrum in Zaandam.

Wat is het beste ziekenhuis van Nederland? ›

Dit zijn de beste 34 ziekenhuizen in Nederland, volgens Newsweek
 • Amsterdam UMC (91.20)
 • UMC Utrecht (90.84)
 • Leids Universitair Medisch Centrum (89.54)
 • Radboud Universitair Medisch Centrum.
 • Erasmus MC (89.28)
 • Universitair Medisch Centrum Groningen (83.23)
 • Academisch Ziekenhuis Maastricht (81.96)
 • VU Medisch Centrum (78.04)
Mar 4, 2022

Wat is het kleinste ziekenhuis in Nederland? ›

De Sionsberg biedt volgens het Elsevier onderzoek 'enkele goede specialismen maar is vooral goed in verpleegkundige zorg en samenwerking met huisartsen. Het ziekenhuis 'is met 138 bedden het kleinste ziekenhuis van Nederland.

Wat is het verschil tussen AMC en UMC? ›

Sinds juni 2018 zijn de twee academische ziekenhuizen AMC en VUmc samengegaan tot Amsterdam UMC.

Is UMC academisch? ›

In Nederland is de term Academisch Ziekenhuis in de meeste gevallen vervangen door de term Universitair Medisch Centrum (UMC).

Hoeveel operatiekamers heeft UMC? ›

De operatieafdeling van het Maastricht UMC+ is opgesplitst in twee centra: Met in totaal 20 operatiekamers in het chirurgisch dagcentrum (niveau 2) en op de centrale operatie afdeling (niveau 3). Jaarlijks worden ongeveer 16.000 operaties verricht. Van eenvoudige tot uitgebreide operaties. Video Player is loading.

Welke UMC is het grootst? ›

Introductie door het UMC Utrecht

Het Universitair Medisch Centrum Utrecht is de grootste publieke zorginstelling van Midden-Nederland.

Hoeveel patienten UMC Utrecht? ›

In het UMC Utrecht werken 11.384 mensen. Wie kunt u allemaal tegenkomen in het UMC Utrecht?

Hoeveel mensen werken UMC? ›

Met ruim 12.000 medewerkers is het UMC Utrecht, inclusief het Wilhelmina Kinderziekenhuis de grootste werkgever in de regio Utrecht. Elke dag werken we allemaal aan het verder verbeteren van de zorg en de gezondheid van mensen.

Wat valt er onder overheidsinstellingen? ›

Hieronder vallen bijna alle overheidsorganisaties: ministeries, waterschappen, provincies, gemeentes, het UWV, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de politie. Ook particuliere instellingen met een overheidstaak, zoals de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), vinden wij een overheidsorganisatie.

Waar valt UMC onder? ›

De UMC Zorgverzekering is onderdeel van VGZ, een coöperatie zonder winstoogmerk.

Is een ziekenhuis een overheidsinstelling? ›

Het ziekenhuis als organisatie is ondergebracht in een privaatrechtelijke stichting of een vennootschap, waarvan de oorspronkelijke stichting de aandelen houdt. De meeste ziekenhuizen zijn nooit van de overheid of 'publiek' geweest, maar voortgekomen uit geloofsgemeenschappen of burgerinitiatieven.

Welke bedrijven zijn in bezit van de overheid? ›

Subsectoren
 • Belastingdienst.
 • Burgerdefensie.
 • Decentrale Overheden.
 • Energie Netwerkbedrijven.
 • Energie Productiebedrijven.
 • Gemeenten.
 • Grondstoffen, Energie en Omgeving.
 • Hbo.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tyson Zemlak

Last Updated:

Views: 6016

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tyson Zemlak

Birthday: 1992-03-17

Address: Apt. 662 96191 Quigley Dam, Kubview, MA 42013

Phone: +441678032891

Job: Community-Services Orchestrator

Hobby: Coffee roasting, Calligraphy, Metalworking, Fashion, Vehicle restoration, Shopping, Photography

Introduction: My name is Tyson Zemlak, I am a excited, light, sparkling, super, open, fair, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.